Krótki przegląd najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami

Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.

zdjęcie - Krótki przegląd najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami


Krótki przegląd najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami


Autor:
Olga Hołoga

Dlaczego warto zarządzać projektami metodycznie?

Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.

Jeśli dodamy do tego wymogi prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa w obszarze optymalizacji procesów, „odchudzania” kosztów funkcjonowania oraz zmian organizacyjnych i wewnętrznych restrukturyzacji, otrzymamy prawdziwy splot projektów, których realizacja pozwala dostosować się do środowiska zewnętrznego, pozytywnie zmieniać się, inspirować, kreować trendy, być konkurencyjnym i prosperować z sukcesem, ale jednocześnie stanowi ogromny wysiłek i wyzwanie na każdym szczeblu zarządzania.

Stosowanie jednolitego podejścia przez wszystkich kierowników projektów w przedsiębiorstwie znacząco podnosi efektywność realizacji przedsięwzięć i gruntuje kulturę projektową wśród pracowników, a kadrze zarządzającej pomaga w zarządzaniu portfelem projektów wspierających realizację celów strategicznych.

Triber - kierownik projektu 2.0
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Triber - kierownik projektu 2.0
Triber – zarządzanie projektami w zmiennym świecie + orientacja na rezultaty

Wybór odpowiedniej metodyki, uwzględniającej specyficzne potrzeby firmy, takie jak: rodzaj i ilość realizowanych projektów, powtarzalność przedsięwzięć i ich oczekiwany rezultat jest decyzją trudną i często kosztowną, mając w perspektywie jej wdrożenie. Warto zatem zapoznać się z możliwymi opcjami. Przyjrzyjmy się zatem najpopularniejszym podejściom.

Zwinnie

Podążając za najnowszymi nowinkami ze świata project management, warto rozważyć rozwiązania agile (zwinne), na przykład SCRUM. Jest to metodyka działająca w, z góry ograniczonych, ramach czasowych.

Pozwala to osiągnąć regularny rytm pracy, którego konkretnymi wyznacznikami są:
  • spotkania dotyczące planów Sprintu (Sprint Planning Meeting),
  • spotkania dotyczące wydania (Release Planning Meeting),
  • Codzienny Scrum (Daily Scrum),
  • przegląd Sprintu (Sprint Review)
  • oraz ujęcie retrospektywne dotyczące Sprintu (Sprint Retrospective).

Sprinty wyznaczają cykl życia projektu i narzucają bardzo ścisłą komunikację z odbiorcą efektów projektu. Dużą zaletą SCRUM jest elastyczność i prostota.

Do narzędzi SCRUM należą:

Rejestr produktowy (Product Backlog) Rejestr zadaniowy
(Sprint Backlog)
Etapowy wykres wypalania (Release Burndown)
lista hierarchii wszystkich elementów, które tworzą końcową postać produktu lista zadań, której wykonanie pozwala przetworzyć pozycję rejestru produktowego w jednym Sprincie w gotowy do zbycia produkt  podstawowe narzędzie, pozwalające na stosowanie ocen postępu prac w danym projekcie 


Projakościowo

Jedną z metod opierających zarządzanie projektami na prostych zasadach związanych z eliminowaniem błędów w procesach projektowych jest odejście oparte na zasadach SIX SIGMY, która rozwinęła się na bazie projakościowych zasad zarządzania procesami. Metoda ta stawia nacisk na wyeliminowanie wszystkich błędów jakościowych i nie proponuje żadnych konkretnych dokumentów/narzędzi zarządzania.

Każda czynność realizowana w ramach projektu musi być „przepuszczona” przez cykl DMADV, aby sprostać filozofii SIX SIGMY - zamiast odpowiednio zarządzać problemami, nie dopuszczać do ich pojawienia się ich w projekcie.

Agile – zwinne zarządzanie projektami dla menagerów
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Agile – zwinne zarządzanie projektami dla menagerów
Sposobem na podejmowanie lepszych decyzji jest podejmowanie ich częściej


W przypadku projektów podstawowy model DIMAC, został zastąpiony cyklem życia projektu DMADV, który oznacza:

Kaskadowo

 Jeśli chcemy, aby metodyka była intuicyjna i nie nakładała na pracowników zbyt wielu dodatkowych obowiązków związanych z wypełnianiem dokumentów projektowych, a do tego łączyła się z uzyskaniem ogólnie uznanego certyfikatu, prostym wyborem jest podejście proponowane przez Project Management Institute. Podejście PMI proponuje cykl życia projektu w podziale na pięć zasadniczych procesów, z których każdy dzieli się na kilka do kilkudziesięciu podprocesów. Aby uznać, że projekt jest realizowany metodycznie, nie można pominąć żadnego z nich.

Zapraszamy na zarządzanie projektami szkolenie. Na szkoleniu dowiesz się m. in.: jak opracować plan projektu? Jak zarządzić czasem i jakością w projekcie? Jak zadbać o przepływ informacji? Jakie są dobre praktyki w zarządzaniu projektami?


Powiązane z tym tematem: szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym, Prince2, szkolenia miękkie Warszawa.


Do głównych procesów należą:


Wytyczne i standardy zarządzania projektami zebrane są w publikacji PMBOK, a sama organizacja PMI przeprowadza egzaminy i przyznaje 7 certyfikatów zawodowych związanych z zarządzaniem projektami.

Produktowo

Podejście PRINCE2®, to metodyka oparta na produktach, co z zadowoleniem przyjmują szefowie działów merytorycznych i produkcyjnych. Jej wdrożenie wiąże się ze zdobyciem powszechnie uznanych certyfikatów przez kierowników projektów w firmie. Metodyka składa się z siedmiu głównych procesów związanych z wytwarzaniem produktu oraz obowiązkowych procesów zarządczych i planowania. Jest to zgodnie z założeniami metodyki gwarancja, że każdy etap realizacji i dochodzenia do rozwiązania będzie nie tylko wykonany, ale i udokumentowany.

Procesy w podejściu PRINCE2®:


Nieodłączną częścią podejścia PRINCE2® jest dokumentacja czyli:

Dokumentacja inicjująca projekt Rejestry Raporty Plany
9 dokumentów 6 rejestrów 7 raportów 13 planów

 

Bezpłatnie

Rozważnie licząc koszty warto wziąć pod uwagę bezpłatne metodyki. Na przykład rekomendowanemu przez Komisję Europejską Project Cycle Management, który pozwala realizować projekty metodycznie i zgodnie z wytycznymi europejskich władz, a na dodatek nie obciąża przedsiębiorstwa dodatkowymi kosztami certyfikacji kierowników projektów.

Założenia PCM opierają się na cyklu życia projektu, którego kolejne etapy to:PCM ma nieocenione zastosowanie w przedsięwzięciach, których realizacja jest uzależniona od zdobycia zewnętrznego źródła finansowania. Zostawia kierownikom sporo decyzyjności, z których narzędzi uzupełniających skorzystać, aby wspomóc osiągnięcie celów projektów.

Na miarę

Każde z wymienionych podejść ma swoje wady i zalety. Jednym z głównych ograniczeń jest fakt, że w przypadku opisanych i certyfikowanych metodyk, to firma i pracujący w niej ludzie muszą dopasować się do wymogów podejścia, stosować narzędzia i sposoby w niej opisane. A gdyby tak zrobić inaczej-  z każdej z metodyk wybrać coś, co przyniesie przedsiębiorstwu pożytek i ułatwi pracę ludziom, a następnie dostosować to podejście w jeden spójny sposób podejścia do zarządzania projektami?

Dlatego też wiele firm decyduje się skorzystać z naturalnego potencjału firmy – doświadczeń sponsorów, kierowników projektów i członków zespołów projektowych, aby w połączeniu tej wiedzy i najlepszych praktyk rynkowych, stworzyć procedury i narzędzia w pełni dostosowane do realiów ich przedsiębiorstwa. Z jednej strony takie podejście wydaje się być bardziej pracochłonne, niż zakup i wdrożenie gotowych rozwiązań, z drugiej zaś, dzięki zgodności ze specyfiką prowadzonej działalności i kulturą organizacyjną, jest zdecydowanie łatwiejsze do wdrożenia w kompleksowo w całej firmie.

Na zakończenie

Istotnym jest, aby wśród wielorakości podejść do zarządzania projektami nie zginęła gdzieś definicja projektu proponowana przez „ojca” jakościowego sukcesu Japonii dr. Jurana. Twierdził on, że Projekt to problem przeznaczony do rozwiązania. Każda firma ma swoje „legendy” dotyczące udanych i nieudanych prób wdrożenia zmian organizacyjnych, np. problemy związane z wdrażaniem jakichkolwiek systemów zarządzania jakością typu ISO.

Nowe dokumenty, zmiany związane z archiwizacją i przechowywaniem, wdrażaniem procedur bezpieczeństwa, o których pracownicy niejednokrotnie mówili: „sztuka dla sztuki” lub „do czego to nam jest potrzebne?”. Planując zatem wdrożenie metodyki zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, warto mieć na uwadze, że dobrze sprecyzowany projekt opiera się na przemyślanym celu wynikającym z faktycznej potrzeby ostatecznego użytkownika, niezależnie od tego czy projekt realizowany jest w obszarze zaspokojenia potrzeb klienta zewnętrznego, czy wewnętrznego (HR, administracja).

Pełna realizacja procesu zarządzania potrzebami od: powstawania potrzeb, poprzez ich rozpoznanie oraz zdefiniowanie, prowadzi do określenia wymogów technicznych i funkcjonalnych projektu. Pozwala to w pełni określić zakres projektu, co ma odbicie w harmonogramie, zależnościach i ścieżce krytycznej oraz zasobach.

Zarządzanie projektami jak każde podejście w zarządzaniu winno być traktowane, jako środek zbliżający nas do osiągnięcia celu – realizacji strategii firmy. Dlatego wybór metodyki, która pomoże firmie realizować projekty szybciej, taniej i skuteczniej, bez nakładania dodatkowych obowiązków, która będzie pomagała budować kulturę realizacji projektów w firmie, nie blokując przy tym kreatywności kierowników projektów i członków zespołów projektowych, jest kluczowym punktem wyjścia do strategicznego zarządzania portfelem projektów.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Agile – zwinne zarządzanie projektami dla HR
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.
Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?
Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.
Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Agile – zwinne zarządzanie projektami dla HR
9 listopada 2020 -10 listopada 2020 Szkolenie online
Zarządzanie projektami Agile dla HR daje możliwość poznania metodyki odpowiadającej na nieustanną zmianę w organizacjach. Szkolenie pozwala...
Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
18 listopada 2020 -19 listopada 2020 Szkolenie online
Zarządzanie projektami wg PMI w naszym wykonaniu ma charakter praktyczny. Pracujemy na realnych studiach przypadku. Zalecenia, narzędzia, dobre...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji