Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

Rozporządzenie 561/2006 WE - Rozporządzenie 165/2014 UE - Ustawa o czasie pracy kierowców -  Ustawa o transporcie (wybrane elementy) - Wytyczne Komisji Europejskiej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie ma na celu usystematyzować wiedzę uczestników w zakresie Rozporządzenia 561/2006 WE i Rozporządzenia 165/2014 UE.

Celem szkolenia jest również  pozyskanie nowych informacji na temat mało znanych wyjątków dot. czasu prowadzenia pojazdów wynikających z wytycznych Komisji Europejskiej;  pozyskanie informacji o planowanych nowelizacjach Rozporządzenia 561/2006 WE; nabycie informacji o konsekwencjach niestosowania się do norm na gruncie uregulowań KREPTD (jak uniknąć utraty licencji).

Właściciele firm transportowych, spedytorzy, logistycy, kierownicy logistyki, kierownicy spedycji, posiadacze Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, studenci logistyki, transportu, kierowcy. Firmy rozliczające czas pracy kierowców.

Szkolenie ma na celu usystematyzować wiedzę uczestników w zakresie Rozporządzenia 561/2006 WE i Rozporządzenia 165/2014 UE.

Celem szkolenia jest również  pozyskanie nowych informacji na temat mało znanych wyjątków dot. czasu prowadzenia pojazdów wynikających z wytycznych Komisji Europejskiej;  pozyskanie informacji o planowanych nowelizacjach Rozporządzenia 561/2006 WE; nabycie informacji o konsekwencjach niestosowania się do norm na gruncie uregulowań KREPTD (jak uniknąć utraty licencji).

Właściciele firm transportowych, spedytorzy, logistycy, kierownicy logistyki, kierownicy spedycji, posiadacze Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, studenci logistyki, transportu, kierowcy. Firmy rozliczające czas pracy kierowców.


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

 • Wstępna analiza 12 wytycznych Komisji Europejskiej.
 • Definicje oraz analiza piktogramów  (dokumentowanie na plikach cyfrowych DDD): czas prowadzenia pojazdu,  inna praca, przerwa, odpoczynek, dyspozycyjność, dzienny okres odpoczynku, załoga kilkuosobowa w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.
 • Czas prowadzenia pojazdu - normy dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.
  Odpoczynek dzienny skrócony, odpoczynek tygodniowy regularny i skrócony, rekompensata w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.
  Przerwa promowa. Czas spędzony na dojeździe lub powrocie do/z miejsca postoju pojazdu (WYJĄTKI).
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów. Wyjątki - odstąpienie od przepisów (np. art12/561/WE  w kontekście wytycznej nr1 KE).
 • Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu - prezentacja na VTS. Zasady emisji zaświadczeń o działalności kierowcy w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem bezpośrednio z kabiny kierowcy.
 • Analiza pozostałych wytycznych  KE w zakresie odstępstwa od stosowania norm czasu pracy kierowców.
 • Finansowe kary za niestosowanie przepisów. Punktowe kary za naruszenie w kontekście KREPTD.
 • Konsekwencje niestosowania się do norm na gruncie uregulowań KREPTD (jak uniknąć utraty licencji).
 • Konsekwencje niestosowania się do norm na gruncie uregulowań KREPTD (jak uniknąć utraty licencji).
 • Metodyka ustalania 10 godzin pracy w przypadku pracy w godzinach nocnych.
 • Ćwiczenia z dokumentowania nieudokumentowanych okresów aktywności (piktogram „?”).
 • Odzyskiwanie (recykling) czasu pracy kierowców w przypadku wielokrotnego zatrzymania pojazdu w kontekście Wytycznej KE.

 

 • Wstępna analiza 12 wytycznych Komisji Europejskiej.
 • Definicje oraz analiza piktogramów (dokumentowanie na plikach cyfrowych DDD): czas prowadzenia pojazdu, inna praca, przerwa, odpoczynek, dyspozycyjność, dzienny okres odpoczynku, załoga kilkuosobowa w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.
 • Czas prowadzenia pojazdu - normy dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.
  Odpoczynek dzienny skrócony, odpoczynek tygodniowy regularny i skrócony, rekompensata w kontekście wytycznych KE oraz planowanych nowelizacji Rozporządzenia 561/2006 WE.
  Przerwa promowa. Czas spędzony na dojeździe lub powrocie do/z miejsca postoju pojazdu (WYJĄTKI).
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów. Wyjątki - odstąpienie od przepisów (np. art12/561/WE w kontekście wytycznej nr1 KE).
 • Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu - prezentacja na VTS. Zasady emisji zaświadczeń o działalności kierowcy w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem bezpośrednio z kabiny kierowcy.
 • Analiza pozostałych wytycznych KE w zakresie odstępstwa od stosowania norm czasu pracy kierowców.
 • Finansowe kary za niestosowanie przepisów. Punktowe kary za naruszenie w kontekście KREPTD.
 • Konsekwencje niestosowania się do norm na gruncie uregulowań KREPTD (jak uniknąć utraty licencji).
 • Konsekwencje niestosowania się do norm na gruncie uregulowań KREPTD (jak uniknąć utraty licencji).
 • Metodyka ustalania 10 godzin pracy w przypadku pracy w godzinach nocnych.
 • Ćwiczenia z dokumentowania nieudokumentowanych okresów aktywności (piktogram „?”).
 • Odzyskiwanie (recykling) czasu pracy kierowców w przypadku wielokrotnego zatrzymania pojazdu w kontekście Wytycznej KE.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 12000 osób z obszaru transport, spedycja, logistyka
2
Realizujemy z powodzeniem szkolenia online (otwarte i zamknięte) z wyżej wymienionych tematów od marca 2020 r.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,82 na skali pięciostopniowej. Praktycznie wszyscy uczestnicy wracają do nas na kolejne szkolenia.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • Czas pracy kierowców
 • Czas pracy kierowcy 2020
 • Tygodniowy czas pracy kierowcy
 • Dzienny czas pracy kierowcy
 • Czas pracy kierowcy 2019

OPINIE O SZKOLENIACH

Natalia Kłodawska

Project Manager
tel. +48 505 273 480
fax: (22) 266 08 51

 

n.klodawska@projektgamma.pl
Natalia Kłodawska
Preferuję kotakt:

Natalia Kłodawska

Project Manager
tel. +48 505 273 480
fax: (22) 266 08 51

 

n.klodawska@projektgamma.pl
Natalia Kłodawska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Natalia Kłodawska

Project Manager
tel. +48 505 273 480
fax: (22) 266 08 51

 

n.klodawska@projektgamma.pl
Natalia Kłodawska
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.