Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw

budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo
Szkolenie uzupełniane jest zadaniami i studiami przypadków oraz przykładami z praktyki gospodarczej

Budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych. Przepływ produktów, strategie rynkowe, mierniki efektywności. Zapraszamy na szkolenie Łańcuch dostaw.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw pozwoli uczestnikom poznać następujące aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw:

 • mechanizmy funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagę struktur organizacyjnych firm i łańcuchów dostaw dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • istotę integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagę relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • wpływ dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw,
 • przepływy produktów przez poszczególne ogniwa łańcucha dostaw i konsekwencje kosztowe zatrzymania przepływów,
 • podstawowe strategie konkurencyjne łańcuchów dostaw,
 • modele łańcuchów dostaw do wykorzystania w praktycznym działaniu,
 • mierniki funkcjonowania łańcuchów dostaw


Szkolenie uzupełniane jest zadaniami i studiami przypadków do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej oraz wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich menedżerów i specjalistów związanych z zarządzaniem logistyką, planowaniem produkcji, organizacją przepływu materiałów, zaopatrzeniem i logistyką magazynową.

Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw pozwoli uczestnikom poznać następujące aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw:

 • mechanizmy funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagę struktur organizacyjnych firm i łańcuchów dostaw dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • istotę integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagę relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • wpływ dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw,
 • przepływy produktów przez poszczególne ogniwa łańcucha dostaw i konsekwencje kosztowe zatrzymania przepływów,
 • podstawowe strategie konkurencyjne łańcuchów dostaw,
 • modele łańcuchów dostaw do wykorzystania w praktycznym działaniu,
 • mierniki funkcjonowania łańcuchów dostaw


Szkolenie uzupełniane jest zadaniami i studiami przypadków do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej oraz wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich menedżerów i specjalistów związanych z zarządzaniem logistyką, planowaniem produkcji, organizacją przepływu materiałów, zaopatrzeniem i logistyką magazynową.


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1.W jakim celu firmy tworzą łańcuchy dostaw
 • siły działające na współczesnych rynkach i ich wpływ na działalność organizacji biznesowych
 • podejście procesowe czy funkcjonalne do wyzwań rynkowych stojących przed biznesem
 • łańcuch dostaw, łańcuch podaży, łańcuch logistyczny, łańcuch transportowo – magazynowy – trudności ze sprecyzowaniem pojęcia i zakresu działania na rynku
 • co jest ważniejsze dla biznesu – poziom obsługi klienta czy redukcja kosztów?
 • zadania, miejsce i cele logistyki w łańcuchach dostaw

2.Podstawowe zasady tworzenia łańcuchów dostaw
 • uczestnictwo w łańcuchu dostaw jednym z aktywów firm na konkurencyjnym rynku
 • konstrukcja (architektura) łańcucha dostaw musi sprzyjać realizacji procesów w całym łańcuchu od źródeł surowców do klienta końcowego
 • projekt łańcucha dostaw musi opierać się na realizacji procesów w sposób efektywny, sprawny i skuteczny
 • nie ma idealnych łańcuchów dostaw – ciągłe doskonalenie struktur, procesów i relacji jest wyzwaniem stojącym przed każdą organizacją
 • nie można zarządzać procesami biznesowymi bez ich zmierzenia –system mierników jako narzędzie ciągłej oceny łańcuchów dostaw

3.Modele łańcuchów dostaw opracowane przez praktyków biznesu
 • czym jest model w ekonomii – wady, zalety, ograniczenia i możliwości przeniesienia wniosków do praktyki biznesowej
 • łańcuch dostaw firm czy łańcuch dostaw produktu i informacji – jeden czy wiele łańcuchów dostaw w organizacji
 • lider łańcucha dostaw – kryteria przywództwa w łańcuchu
 • SCOR – Supply Chain Operations Reference model – najpopularniejszy model łańcucha dostaw
 • model łańcucha GSCF – Global Supply Chain Forum

4.Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • dojrzałość łańcuchów dostaw – zaufanie, wspólnota celów i wymiana informacji pomiędzy partnerami biznesowymi
 • integracja procesów w łańcuchach dostaw – od pojedynczej transakcji do aliansu strategicznego
 • tworzenie wartości dla klienta w łańcuchu dostaw, czyli za co klient jest gotów zapłacić
 • czas, jakość, koszty – podstawowe kryteria oceny konkurencyjności firm i łańcuchów dostaw
 • usługodawcy zewnętrzni w łańcuchach dostaw – outsourcing, insourcing i multisourcing

5.Podstawowe cechy łańcuchów dostaw
 • funkcjonalne vs. innowacyjne łańcuchy dostaw
 • elastyczność, zdolność do adaptacji do zmiennych potrzeb, uwzględnienie potrzeb partnerów w łańcuchach dostaw – cechy niezbędne każdemu łańcuchowi
 • partnerstwo, ryzyko, zyski i wspólnota interesów partnerów w łańcuchach dostaw
 • przepływ informacji w łańcuchach dostaw – kody kreskowe, kod QR i RFID, narzędzia automatycznej identyfikacji produktów i aktywów w łańcuchach
 • cel, zadania i podstawowe metody prognozowania popytu / sprzedaży w łańcuchach dostaw

6.Przepływ produktów przez łańcuchy dostaw
 • cel podziału produktów dla efektywniejszego zarządzania ich zakupami i przepływami w łańcuchach dostaw
 • wybrane kryteria podziału produktów na potrzeby łańcuchów dostaw
 • macierz P. Kraljica – od wąskich gardeł do produktów strategicznych dla biznesu
 • macierz Boston Consulting Group – od dojnych krów do gwiazd biznesu
 • analiza ABC (80/20 lub Pareto)

7.Strategie rynkowe łańcuchów dostaw
 • strategia kompresji czasu – skracania czasu cykli przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej
 • strategia maksymalnego wykorzystania posiadanych aktywów – maszyn, urządzeń, obiektów, środków transportu oraz wiedzy i umiejętności pracowników dla uzyskania przewagi nad konkurencją
 • strategia korzystania z usługodawców i wykonawców zewnętrznych – 3PL, outsourcing
 • Lean Management – strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta vs. eliminacja strat i marnotrawstwa z procesów zarządczych, wykonawczych i wspierających w łańcuchach dostaw
 • QR – Quick Response, ECR – Efficient Consumer Response i inne branżowe strategie łańcuchów dostaw

8.Mierniki efektywności łańcuchów dostaw
 • cel mierzenia efektywności funkcjonowania łańcuchów dostaw
 • mierniki skierowane na poziom obsługi klienta oraz na funkcjonowanie organizacji biznesowej
 • trzy poziomy pomiaru organizacji biznesowej – mierniki na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym w łańcuchach dostaw
 • system gromadzenia danych i informacji na potrzeby efektywnego funkcjonowania firm i łańcuchów dostaw
 • podsumowanie rozważań o łańcuchach dostaw – 10 przykazań dla managerów i uczestników łańcuchów dostaw

1.W jakim celu firmy tworzą łańcuchy dostaw
 • siły działające na współczesnych rynkach i ich wpływ na działalność organizacji biznesowych
 • podejście procesowe czy funkcjonalne do wyzwań rynkowych stojących przed biznesem
 • łańcuch dostaw, łańcuch podaży, łańcuch logistyczny, łańcuch transportowo – magazynowy – trudności ze sprecyzowaniem pojęcia i zakresu działania na rynku
 • co jest ważniejsze dla biznesu – poziom obsługi klienta czy redukcja kosztów?
 • zadania, miejsce i cele logistyki w łańcuchach dostaw

2.Podstawowe zasady tworzenia łańcuchów dostaw
 • uczestnictwo w łańcuchu dostaw jednym z aktywów firm na konkurencyjnym rynku
 • konstrukcja (architektura) łańcucha dostaw musi sprzyjać realizacji procesów w całym łańcuchu od źródeł surowców do klienta końcowego
 • projekt łańcucha dostaw musi opierać się na realizacji procesów w sposób efektywny, sprawny i skuteczny
 • nie ma idealnych łańcuchów dostaw – ciągłe doskonalenie struktur, procesów i relacji jest wyzwaniem stojącym przed każdą organizacją
 • nie można zarządzać procesami biznesowymi bez ich zmierzenia –system mierników jako narzędzie ciągłej oceny łańcuchów dostaw

3.Modele łańcuchów dostaw opracowane przez praktyków biznesu
 • czym jest model w ekonomii – wady, zalety, ograniczenia i możliwości przeniesienia wniosków do praktyki biznesowej
 • łańcuch dostaw firm czy łańcuch dostaw produktu i informacji – jeden czy wiele łańcuchów dostaw w organizacji
 • lider łańcucha dostaw – kryteria przywództwa w łańcuchu
 • SCOR – Supply Chain Operations Reference model – najpopularniejszy model łańcucha dostaw
 • model łańcucha GSCF – Global Supply Chain Forum

4.Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • dojrzałość łańcuchów dostaw – zaufanie, wspólnota celów i wymiana informacji pomiędzy partnerami biznesowymi
 • integracja procesów w łańcuchach dostaw – od pojedynczej transakcji do aliansu strategicznego
 • tworzenie wartości dla klienta w łańcuchu dostaw, czyli za co klient jest gotów zapłacić
 • czas, jakość, koszty – podstawowe kryteria oceny konkurencyjności firm i łańcuchów dostaw
 • usługodawcy zewnętrzni w łańcuchach dostaw – outsourcing, insourcing i multisourcing

5.Podstawowe cechy łańcuchów dostaw
 • funkcjonalne vs. innowacyjne łańcuchy dostaw
 • elastyczność, zdolność do adaptacji do zmiennych potrzeb, uwzględnienie potrzeb partnerów w łańcuchach dostaw – cechy niezbędne każdemu łańcuchowi
 • partnerstwo, ryzyko, zyski i wspólnota interesów partnerów w łańcuchach dostaw
 • przepływ informacji w łańcuchach dostaw – kody kreskowe, kod QR i RFID, narzędzia automatycznej identyfikacji produktów i aktywów w łańcuchach
 • cel, zadania i podstawowe metody prognozowania popytu / sprzedaży w łańcuchach dostaw

6.Przepływ produktów przez łańcuchy dostaw
 • cel podziału produktów dla efektywniejszego zarządzania ich zakupami i przepływami w łańcuchach dostaw
 • wybrane kryteria podziału produktów na potrzeby łańcuchów dostaw
 • macierz P. Kraljica – od wąskich gardeł do produktów strategicznych dla biznesu
 • macierz Boston Consulting Group – od dojnych krów do gwiazd biznesu
 • analiza ABC (80/20 lub Pareto)

7.Strategie rynkowe łańcuchów dostaw
 • strategia kompresji czasu – skracania czasu cykli przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej
 • strategia maksymalnego wykorzystania posiadanych aktywów – maszyn, urządzeń, obiektów, środków transportu oraz wiedzy i umiejętności pracowników dla uzyskania przewagi nad konkurencją
 • strategia korzystania z usługodawców i wykonawców zewnętrznych – 3PL, outsourcing
 • Lean Management – strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta vs. eliminacja strat i marnotrawstwa z procesów zarządczych, wykonawczych i wspierających w łańcuchach dostaw
 • QR – Quick Response, ECR – Efficient Consumer Response i inne branżowe strategie łańcuchów dostaw

8.Mierniki efektywności łańcuchów dostaw
 • cel mierzenia efektywności funkcjonowania łańcuchów dostaw
 • mierniki skierowane na poziom obsługi klienta oraz na funkcjonowanie organizacji biznesowej
 • trzy poziomy pomiaru organizacji biznesowej – mierniki na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym w łańcuchach dostaw
 • system gromadzenia danych i informacji na potrzeby efektywnego funkcjonowania firm i łańcuchów dostaw
 • podsumowanie rozważań o łańcuchach dostaw – 10 przykazań dla managerów i uczestników łańcuchów dostaw

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 10000 osób z obszaru nieruchomości i budownictwo.
2
Realizujemy z powodzeniem szkolenia online (otwarte i zamknięte) z wyżej wymienionych tematów od marca 2020 r.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,76 na skali pięciostopniowej.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Preferuję kotakt:

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.