Nowelizacja Prawa Energetycznego w 2021 r. – autorskie szkolenie dr Zdzisława Murasa

Nowelizacja Prawa Energetycznego w 2021 r. – autorskie szkolenie dr Zdzisława Murasa

Nowelizacja Prawa Energetycznego w 2021 r. – autorskie szkolenie dr Zdzisława Murasa

Szkolenia - energetyka, inwestycje

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w autorskim szkoleniu Zdzisława Murasa dotyczącym DUŻEJ NOWELIZACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO.

INFORMACJE O SZKOLENIU

 

 • Zgłoszenie do 30.04.21r. - 1390 zł

 • Zgłoszenie od 01.05.21r. - 1550 zł

 

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

31.05.2021
9.00 - 16.00
Szkolenie online
1390 zł netto/os.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Energetyczne oraz niektórych ustaw jest już w Sejmie.

Projekt dostosowuje polskie regulacje do wymogów prawa unijnego. Zawiera długą listę istotnych zmian, począwszy od wzmocnienia pozycji konsumenta, poprzez rozwój magazynów energii i wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania.

Sejm na 22. posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2020 r. – na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu – skierował projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia. Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy (druk 808) na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2021 r. wniosła do Sejmu o uchwalenie projektu ustawy.

Prowadzący: Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie MS Teams. Nie ma potrzeby ściągania aplikacji wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge, stałe łącze internetowe, głośnik i mikrofon. Link do szkolenia otrzymacie Państwo na pięć dni przed szkoleniem z możliwością przetestowania połączenia.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

9:00-9:30
Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii:

A. Ustawy:

 • Prawo energetyczne oraz projekt noweli tej ustawy z 21.01.2021 r.,
 • Ustawa z 17.12.2020 r. o wsparciu morskich farm wiatrowych i jej wpływ na prawo energetyczne.

B. Rozporządzenia:

 • projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ograniczeń,
 • projekt zmiany rozporządzenia taryfowego,

C. Regulacje europejskie – sygnalizacja dalszych koniecznych zmian w 2021 r.:

 • Nowe podejście do pełnienia funkcji i zadań operatorskich
 • OSD.
 • Redysponowanie jednostkami OZE,
 • Usługi elastyczności – co to jest? - regulacje europejskie a prawo krajowe.

9:30-10:10
Nowości w zakresie przyłączania do sieci, wejścia i funkcjonowania na rynku:

 • Rekuperacja – energia z hamowania pojazdów,
 • Zmiana zakresu obowiązków informacyjnych – art. 28
 • Zmiany w zakresie koncesjonowania,
 • Nowe podejście do zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego,
 • Zmiany w zakresie opłat koncesyjnych,
 • Zmiany w zakresie cofania koncesji,
 • Obowiązkowy rejestr magazynów energii.

10:10-11:00
Zmiany regulacji dotyczące poszczególnych uczestników rynku:

Operatorzy systemów elektroenergetycznych:

 • nowe regulacje w obszarze przełączania do sieci i kierunki dalszych zmian warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych;
 • nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,
 • zakres zmian obowiązków operatorów,
 • zmiany w zakresie IRiESP/D,
 • obowiązkowa wymian „liczników” harmonogram,
 • zamknięte systemy dystrybucyjne – kryteria wyznaczenia,
 • zmiany w obszarze planowania rozwoju.

11:00-11:15
Przerwa

11:15-13:15
Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:

Podstawowe założenia funkcjonowania nowego systemu pomiarowego:

 • operator rynku energii – sygnalizacja,
 • centralny system informacji o rynku energii – sygnalizacja.

Sprzedawca i odbiorca:

 • nowy zakres obowiązków publicznoprawych przedsiębiorstw energetycznych – uprawnienia odbiorcy,
 • zakaz zawierania umów poza lokalem – zakres zakazu i pozostałe zmiany w obszarze umów,
 • obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii,
 • POBH a centralny system informacji o rynku energii,
 • uprawnienie do żądania zdalnego licznika, w tym licznik przedpłatowy,
 • uprawnienie do wynagrodzenia za wprowadzenie ograniczeń,
 • zmiany dotyczące funkcjonowania Koordynatora ds. negocjacji – ugodowe rozwiązywanie sporów.

13:15-14:00
Przerwa

14:00-14:30
Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:

14:30-15:40
Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku:

 • Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.
 • Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych,
 • Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych.

15.40-16.00
Przepisy dostosowawcze i przejściowe – od kiedy zmiany na rynku

16.00
Podsumowanie i zakończenie szkolenia

*dyskusja przewidziana po każdym bloku tematycznym,

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 6000 osób z obszaru energetyka, inwestycje.
2
Realizujemy z powodzeniem szkolenia online (otwarte i zamknięte) z wyżej wymienionych tematów od marca 2020 r.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,79 na skali pięciostopniowej.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • Prawo energetyczne
 • Prawo energetyczne ustawa
 • Prawo energetyczne zmiany
 • Prawo energetyczne nowelizacja
 • Prawo energetyczne 2021

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Preferuję kotakt:

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.