Power Map

Power Map

Power Map

Szkolenia komputerowe
Prezentacja danych przy pomocy Power Map

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Map aby móc samodzielnie tworzyć wykresy z uwzględnieniem geolokalizacji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest poznanie dodatku Power Map. Na szkoleniu nauczysz się prezentować dane z uwzględnieniem glokalizacji przy pomocy Power Map.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać Power Map.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Map.
 • Nauczysz się prezentować dane na mapie z uwzględnieniem ich geografii.
 • Poznasz narzędzia do zarządzania widokiem map.
 • Nauczysz się modyfikować i tworzyć sceny.
 • Poznasz w jaki sposób stworzyć przewodnik aby zaprezentować dane biznesowe.

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędzi Power Map będzie rozwiązanie kilku przykładowych zadań.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Map aby móc samodzielnie tworzyć wykresy z uwzględnieniem geolokalizacji.

GRUPA DOCELOWA - DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać w jaki sposób zaprezentować wyniki biznesowe na mapie przy pomocy Power Map. Zakłada się, iż osoba pracuje już w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu, potrafi także tworzyć proste tabele przestawne i potrafi tworzyć listy danych.

Dzięki szkoleniu osoba poszerzy wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Map. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu podstawowym lub średniozaawansowanym.
 • Sporadyczna praca z programem Microsoft Excel.
 • Umiejętność pracy z prostymi tabelami przestawnymi i tworzenie list danych.
 • Niewielkie doświadczenie z analizą danych.

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność prezentacji danych za pomocą Power Map.
 • Poznanie nowego sposobu prezentacji danych z uwzględnieniem geolokalizacji.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Map.
 • Tworzenie wykresów 3D.
 • Umiejętność tworzenia przewodników 3D.

Celem szkolenia jest poznanie dodatku Power Map. Na szkoleniu nauczysz się prezentować dane z uwzględnieniem glokalizacji przy pomocy Power Map.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać Power Map.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Map.
 • Nauczysz się prezentować dane na mapie z uwzględnieniem ich geografii.
 • Poznasz narzędzia do zarządzania widokiem map.
 • Nauczysz się modyfikować i tworzyć sceny.
 • Poznasz w jaki sposób stworzyć przewodnik aby zaprezentować dane biznesowe.

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędzi Power Map będzie rozwiązanie kilku przykładowych zadań.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Map aby móc samodzielnie tworzyć wykresy z uwzględnieniem geolokalizacji.

GRUPA DOCELOWA - DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać w jaki sposób zaprezentować wyniki biznesowe na mapie przy pomocy Power Map. Zakłada się, iż osoba pracuje już w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu, potrafi także tworzyć proste tabele przestawne i potrafi tworzyć listy danych.

Dzięki szkoleniu osoba poszerzy wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Map. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu podstawowym lub średniozaawansowanym.
 • Sporadyczna praca z programem Microsoft Excel.
 • Umiejętność pracy z prostymi tabelami przestawnymi i tworzenie list danych.
 • Niewielkie doświadczenie z analizą danych.

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność prezentacji danych za pomocą Power Map.
 • Poznanie nowego sposobu prezentacji danych z uwzględnieniem geolokalizacji.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Map.
 • Tworzenie wykresów 3D.
 • Umiejętność tworzenia przewodników 3D.


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Map

 • Czym jest Power Map – wprowadzenie.
 • Instalacja dodatku.
 • Włączanie Power Map w zależności od wersji.
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Map.
 • Model danych – dodawanie danych do modelu danych.
 • Geolokalizacja.

Moduł 2:
Pobieranie danych

 • z tabeli.
 • z zakresu.
 • z tekstu CSV, txt.

Moduł 3:
Wykresy

 • Wykresy w MS Excel – tworzenie i modyfikacja.
 • Wykresy przebiegu w czasie – tworzenie i modyfikacja.
 • Wykresy przestawne – tworzenie i modyfikacja.

Moduł 4:
Power Map - tworzenie

 • Tworzenie pierwszej sceny w Power Map.
 • Tworzenie wykresów na podstawie przykładowych baz.
 • Zarządzanie obszarami: lokalizacja, Wysokość, Kategoria, Czas, Filtry, Opcje warstwy.

Moduł 5:
Tworzenie i modyfikowanie scen

 • Dodawanie scen.
 • Zapisywanie scen.
 • Kasowanie scen.
 • Kopiowanie scen.
 • Stosowanie motywów do formatowania.
 • Etykiety mapy.
 • Znajdowanie miejsca na mapie.
 • Zmienianie wygląd Power map.
 • Zamiana kuli ziemskiej 3D na płaską mapę 2D.
 • Niestandardowe regiony.
 • Wstawianie legendy.
 • Wstawianie pola tekstowego.

Moduł 6:
Przewodnik

 • Odtwarzanie przewodnika.
 • Dodawanie scen do przewodnika.
 • Eksport przewodnika jako wideo.
 • Kopiowanie ekranów do innych aplikacji.

Moduł 7:
Zaawansowana modyfikacja scen

 • Dodawanie warstw.
 • Typy wykresów i kształtów.
 • Przełączanie się pomiędzy różnymi typami wykresów.
 • Zmiana kształtów wykresów.
 • Tworzenie własnych map.
 • Filtrowanie danych.
 • Oś czas w Power Map.
 • Zamiana długości sceny.
 • Pole daty i czasu.

Moduł 8:
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Map

 • Czym jest Power Map – wprowadzenie.
 • Instalacja dodatku.
 • Włączanie Power Map w zależności od wersji.
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Map.
 • Model danych – dodawanie danych do modelu danych.
 • Geolokalizacja.

Moduł 2:
Pobieranie danych

 • z tabeli.
 • z zakresu.
 • z tekstu CSV, txt.

Moduł 3:
Wykresy

 • Wykresy w MS Excel – tworzenie i modyfikacja.
 • Wykresy przebiegu w czasie – tworzenie i modyfikacja.
 • Wykresy przestawne – tworzenie i modyfikacja.

Moduł 4:
Power Map - tworzenie

 • Tworzenie pierwszej sceny w Power Map.
 • Tworzenie wykresów na podstawie przykładowych baz.
 • Zarządzanie obszarami: lokalizacja, Wysokość, Kategoria, Czas, Filtry, Opcje warstwy.

Moduł 5:
Tworzenie i modyfikowanie scen

 • Dodawanie scen.
 • Zapisywanie scen.
 • Kasowanie scen.
 • Kopiowanie scen.
 • Stosowanie motywów do formatowania.
 • Etykiety mapy.
 • Znajdowanie miejsca na mapie.
 • Zmienianie wygląd Power map.
 • Zamiana kuli ziemskiej 3D na płaską mapę 2D.
 • Niestandardowe regiony.
 • Wstawianie legendy.
 • Wstawianie pola tekstowego.

Moduł 6:
Przewodnik

 • Odtwarzanie przewodnika.
 • Dodawanie scen do przewodnika.
 • Eksport przewodnika jako wideo.
 • Kopiowanie ekranów do innych aplikacji.

Moduł 7:
Zaawansowana modyfikacja scen

 • Dodawanie warstw.
 • Typy wykresów i kształtów.
 • Przełączanie się pomiędzy różnymi typami wykresów.
 • Zmiana kształtów wykresów.
 • Tworzenie własnych map.
 • Filtrowanie danych.
 • Oś czas w Power Map.
 • Zamiana długości sceny.
 • Pole daty i czasu.

Moduł 8:
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Szkolimy z obsługi programów komputerowych od 2009 r. W tym czasie przeszkoliliśmy tysiące uczestników.
2
Przeprowadziliśmy pełną konwersję szkoleń stacjonarnych w online. Prowadzimy z powodzeniem webinary i warsztaty online z obsługi i korzystania programów komputerowych.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,90 na skali pięciostopniowej.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.