Power Pivot

Power Pivot

Power Pivot

Szkolenia komputerowe

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Pivot aby móc analizować dane z wielu źródeł.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat, lunch.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest poznanie dodatku Power Pivot. Na szkoleniu nauczysz się łączyć dane z różnych źródeł i przeprowadzać na nich analizę przy pomocy Power Pivot.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać Power Pivot.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Pivot.
 • Dowiesz się w jaki sposób łączyć wiele tabel
 • Nauczysz się definiować wskaźniki wydajności KPI
 • Dowiesz się co to jest funkcja RELATED
 • Nauczysz się pobierać dane z różnych źródeł
 • Pogłębisz wiedzę na temat tabel przestawnych oraz wykresów przestawnych

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędziami Power Pivot będzie rozwiązanie kilku przykładowych zadań wymagających znajomości wcześniej poznanych narzędzi Power Pivot. Zadania będą przeplatane z poznawaniem nowych narzędzi.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Pivot aby móc analizować dane z wielu źródeł.

GRUPA DOCELOWA - DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać nowy sposób łączenia i analizowania danych przy pomocy Power Pivot. Zakłada się, iż osoba pracuje już często w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu, potrafi także tworzyć proste tabele przestawne. Dzięki szkoleniu osoba poszerzy wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Pivot. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym lub zaawansowanym.
 • Codzienna lub bardzo częsta praca z programem Microsoft Excel.
 • Umiejętność pracy z prostymi tabelami przestawnymi
 • Niewielkie doświadczenie z analizą danych

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność analizy danych za pomocą Power Pivot
 • Poznanie nowego sposobu łączenia danych.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Pivot.
 • Umiejętność pobierania danych z różnych źródeł.
 • Poznanie różnych sposobów łączenia danych.
 • Umiejętność tworzenia wskaźników KPI
 • Tworzenie wykresów przestawnych

Celem szkolenia jest poznanie dodatku Power Pivot. Na szkoleniu nauczysz się łączyć dane z różnych źródeł i przeprowadzać na nich analizę przy pomocy Power Pivot.

 • Szkolenie jest tak przygotowane, aby podczas szkolenia ukazać w jaki sposób instalować i używać Power Pivot.
 • Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję z interfejsu graficznego Power Pivot.
 • Dowiesz się w jaki sposób łączyć wiele tabel
 • Nauczysz się definiować wskaźniki wydajności KPI
 • Dowiesz się co to jest funkcja RELATED
 • Nauczysz się pobierać dane z różnych źródeł
 • Pogłębisz wiedzę na temat tabel przestawnych oraz wykresów przestawnych

Drugim punktem szkolenia po poznaniu narzędziami Power Pivot będzie rozwiązanie kilku przykładowych zadań wymagających znajomości wcześniej poznanych narzędzi Power Pivot. Zadania będą przeplatane z poznawaniem nowych narzędzi.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z graficznego interfejsu Power Pivot aby móc analizować dane z wielu źródeł.

GRUPA DOCELOWA - DLA KOGO SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać nowy sposób łączenia i analizowania danych przy pomocy Power Pivot. Zakłada się, iż osoba pracuje już często w Microsoft Excelu i zna dobrze działanie programu, potrafi także tworzyć proste tabele przestawne. Dzięki szkoleniu osoba poszerzy wiedzy o nowe możliwości dzięki Power Pivot. Szkolenie to wymaga znajomości MS Excel na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

WSTĘPNA (POTRZEBNA) WIEDZA / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
 • Umiejętność korzystania z programu Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym lub zaawansowanym.
 • Codzienna lub bardzo częsta praca z programem Microsoft Excel.
 • Umiejętność pracy z prostymi tabelami przestawnymi
 • Niewielkie doświadczenie z analizą danych

KORZYŚCI JAKIE UZYSKA UCZESTNIK SZKOLENIA:

 • Umiejętność analizy danych za pomocą Power Pivot
 • Poznanie nowego sposobu łączenia danych.
 • Wiedza pozwalająca na swobodne korzystanie z graficznego interfejsu Power Pivot.
 • Umiejętność pobierania danych z różnych źródeł.
 • Poznanie różnych sposobów łączenia danych.
 • Umiejętność tworzenia wskaźników KPI
 • Tworzenie wykresów przestawnych


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Powitanie - Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Pivot

 • Czym jest Power Pivot - wprowadzenie
 • Instalacja dodatku
 • Włączanie Power Pivot w zależności od wersji
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Pivot
 • Tryb zgodności i zależności w Power Pivot
 • Model danych – tworzenie
 • Power Pivot a Tabela przestawna
 • Listy danych
 • Hierarchia i perspektywy

Moduł 2:
Pobieranie danych:

 • z tabeli
 • z zakresu
 • z tekstu CSV, txt
 • z SQL SERVER
 • z MySQL
 • z folderu
 • pobieranie ponad milionowego zbioru danych

Moduł 3:
Relacje

 • Tworzenie relacji w widok diagramu,
 • Relacje aktywne,
 • Relacje nieaktywne,
 • Relacja jeden do wielu
 • Relacje między wieloma tabelami

Moduł 4:
Przechowywanie danych

 • Przechowywanie danych w skoroszycie Excel
 • Przechowywanie danych w skoroszycie Power Pivot

Moduł 5:
Pola obliczeniowe

 • Tworzenie pól obliczeniowych
 • Pola jawne
 • Pola niejawne

Moduł 6:
Tworzenie miar

 • Dodawanie miar wyliczanych na różnych przykładach

Moduł 7:
Wskaźniki KPI

 • Tworzenie wskaźników KPI,
 • Formatowanie wskaźników KPI,

Moduł 8:
Tabele przestawne

 • Tworzenie tabel przestawnych – podsumowanie wiedzy
 • Zmian funkcji – ustawienie pola wartości
 • Formatowanie danych
 • Prezentacja wyników jako udział %, różnica, procent z, ranking, narastająco
 • Grupowanie pól
 • Filtrowanie danych

Moduł 9:
Wykresy przestawne – wizualizacja danych

 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Modyfikacja wykresów przestawnych
 • Formatowanie wykresów przestawnych
 • Dodawanie fragmentatorów
 • Dodawanie osi czasu

Moduł 10:
Funkcje DAX

 • Wprowadzenie do funkcji DAX
 • Funkcja RELATED

Moduł 11:
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

Powitanie - Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Pivot

 • Czym jest Power Pivot - wprowadzenie
 • Instalacja dodatku
 • Włączanie Power Pivot w zależności od wersji
 • Nazewnictwo, budowa okna Power Pivot
 • Tryb zgodności i zależności w Power Pivot
 • Model danych – tworzenie
 • Power Pivot a Tabela przestawna
 • Listy danych
 • Hierarchia i perspektywy

Moduł 2:
Pobieranie danych:

 • z tabeli
 • z zakresu
 • z tekstu CSV, txt
 • z SQL SERVER
 • z MySQL
 • z folderu
 • pobieranie ponad milionowego zbioru danych

Moduł 3:
Relacje

 • Tworzenie relacji w widok diagramu,
 • Relacje aktywne,
 • Relacje nieaktywne,
 • Relacja jeden do wielu
 • Relacje między wieloma tabelami

Moduł 4:
Przechowywanie danych

 • Przechowywanie danych w skoroszycie Excel
 • Przechowywanie danych w skoroszycie Power Pivot

Moduł 5:
Pola obliczeniowe

 • Tworzenie pól obliczeniowych
 • Pola jawne
 • Pola niejawne

Moduł 6:
Tworzenie miar

 • Dodawanie miar wyliczanych na różnych przykładach

Moduł 7:
Wskaźniki KPI

 • Tworzenie wskaźników KPI,
 • Formatowanie wskaźników KPI,

Moduł 8:
Tabele przestawne

 • Tworzenie tabel przestawnych – podsumowanie wiedzy
 • Zmian funkcji – ustawienie pola wartości
 • Formatowanie danych
 • Prezentacja wyników jako udział %, różnica, procent z, ranking, narastająco
 • Grupowanie pól
 • Filtrowanie danych

Moduł 9:
Wykresy przestawne – wizualizacja danych

 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Modyfikacja wykresów przestawnych
 • Formatowanie wykresów przestawnych
 • Dodawanie fragmentatorów
 • Dodawanie osi czasu

Moduł 10:
Funkcje DAX

 • Wprowadzenie do funkcji DAX
 • Funkcja RELATED

Moduł 11:
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów i wypełnienie ankiet.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Szkolimy z obsługi programów komputerowych od 2009 r. W tym czasie przeszkoliliśmy tysiące uczestników.
2
Przeprowadziliśmy pełną konwersję szkoleń stacjonarnych w online. Prowadzimy z powodzeniem webinary i warsztaty online z obsługi i korzystania programów komputerowych.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,90 na skali pięciostopniowej.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach
Szkolenie związane z:
 • Power Query
 • Power Pivot
 • Analiza dancyh
 • Power Pivot Excel 2016
 • Power Pivot Excel 2013
 • Pzetwarzanie danych

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.