Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, RODO w inwestycjach przesyłowych

Prawne aspekty budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych

RODO w inwestycjach przesyłowych

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

IDEA SZKOLENIA

W programie szkolenia:

 • Umowne i przymusowe ustanowienie służebności przesyłu
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu
 • Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych
 • Pozyskiwanie praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)
 • Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (art. 124 ust. 1a u.g.n.)
 • Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)
 • Obowiązki wynikające z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i ich wpływ na pozyskiwanie praw do nieruchomości

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 6000 osób z obszaru energetyka, inwestycje.
2
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,79 na skali pięciostopniowej.
3
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • szkolenie szkoda lokalizacyjna
 • prawo zasiedzenie gruntu
 • ustawa o zasiedzeniu
 • służebność gruntowa na użytkowaniu wieczystym
 • służebność gruntowa zasiedzenie

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

1

Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

2

Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

3

Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

4

Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I
10.00 – 17.00

Umowne i przymusowe ustanowienie służebności przesyłu:

 • Typowe klauzule umowne. Przebudowa i rozbudowa urządzenia jako składowa treści służebności przesyłu.
 • Postanowienie o ustanowieniu służebności przesyłu – wytyczne Sądu Najwyższego w zakresie treści sentencji orzeczenia i załączników.
 • Budowa urządzeń przesyłowych i ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach objętych współwłasnością i pozostających w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Stan prawny po nowelizacji art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego po uchwale Składu Siedmiu Sędziów w sprawie III CZP 101/16.
 • Pas służebności przesyłu – rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości:

 • Posiadanie bezprawne jako podstawa obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z cudzej nieruchomości.
 • Specyfika dobrej albo złej wiary posiadacza w sprawach przesyłowych.
 • Zgoda właściciela na inwestycję, a dobra wiara posiadacza bez tytułu prawnego.
 • Przedawnienie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w sytuacji ustanowienia służebności przesyłu albo usunięcia urządzeń.
 • Sposób określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 • Pas bezumownego korzystania z nieruchomości.
 • Współczynnik korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.
 • Obrona przed powództwem o zapłatę wynagrodzenia poprzez zgłoszenie zarzutu zasiedzenia służebności.
 • Zasiedzenie służebności, a roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres przed jego upływem.
 • Możliwość powoływania się na zasiedzenie służebności jako zarzut, pomimo ustanowienia służebności przesyłu.
 • Wytoczenie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, a przerwanie biegu zasiedzenia służebności.

Zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu

 • Zasiedzenie służebności – podstawy konstrukcji prawnej.
 • Urządzenia podziemne jako urządzenia widoczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 • Dobra albo zła wiara posiadacza służebności.
 • Rozpoczęcie posiadania służebności na potrzeby urządzeń wybudowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych.
 • Znaczenie klauzuli o nienaruszaniu praw osób trzecich dla roszczeń dotyczących urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach podlegających uwłaszczeniu oraz komunalizacji.
 • Zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 • Decyzja wywłaszczeniowa, a zasiedzenie służebności.
 • Konkretyzacja nieruchomości w decyzji wywłaszczeniowej.
 • Znaczenie prawne zgody i umowy zawartej w wyniku rokowań poprzedzających wydanie decyzji wywłaszczeniowej.
 • Rozgraniczenie kognicji sądów powszechnych i organów administracji.
 • Przerwanie biegu zasiedzenia służebności. Problematyka wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

Pozyskiwanie praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 • Istota nieuregulowanego stanu prawnego.
 • Dopuszczalny zakres działania spadkobierców nie legitymujących się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.
 • Stwierdzenie nabycia spadku z wniosku inwestora.
 • Ustanowienie kuratora spadku.
 • Akt poświadczenia dziedziczenia – warunki sporządzenia.
 • Wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. i art. 124b ust. 1 u.g.n. względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dzień II
9.00 – 16.00

Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)

 • Uwagi ogólne.
 • Zakres stosowania  przepisu art. 124 ust. 1 u.g.n.
 • Realizacja inwestycji celu publicznego – zgodność z aktem planistycznym
 • Termin zajęcia nieruchomości na czas budowy.
 • Wymóg przeprowadzenia rokowań.
 • Decyzja z art. 124 ust. 1 u.g.n. a współwłasność nieruchomości.
 • Decyzja z art. 124 ust. 1 u.g.n. a ograniczone prawa rzeczowe.
 • Egzekucja uprawnień przedsiębiorcy przesyłowego.

Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (art. 124 ust. 1a u.g.n.)

 • Wykonalność decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
 • Decyzja o niezwłocznym zajęciu nieruchomości jako tytuł prawny do nieruchomości.
 • Wykazywanie przesłanek wydania decyzji przez przedsiębiorcę.


Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)

 • Uwagi ogólne.
 • Zakres stosowania  przepisu art. 124b u.g.n.
 • Brak zgody właściciela.
 • Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego.
 • Termin zajęcia nieruchomości.
 • Inne zagadnienia dotyczące zobowiązania do udostępnienia nieruchomości.


Obowiązki wynikające z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i ich wpływ na pozyskiwanie praw do nieruchomości

 • RODO – podstawowe pojęcia.
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych.
 • Na czym polega obowiązek informacyjny.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Obowiązki administratora wobec właścicieli nieruchomości.
 • Rozwiązania organizacyjne i techniczne.
 • Odpowiedzialność osoby upoważnionej przez administratora za naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Prawne aspekty budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych RODO w inwestycjach przesyłowych

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 19 listopada 2018r. 1950 zł od 20 listopada 2018r.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
 14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Szkolenia - energetyka, inwestycje

zobacz najbliższe szkolenia.
Stała i tymczasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego w kontekście organizacji ruchu drogowego. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Prawo, teoria i praktyka.
17 czerwca 2020 -18 czerwca 2020
Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.