Empatia: Potęga zrozumienia

Kompetencje przyszłości onlineotwartezamkniete

Empatia to zdolność do rozumienia i współodczuwania emocji innych osób, co jest kluczowe w budowaniu silnych relacji interpersonalnych i efektywnej komunikacji. W świecie biznesu empatia pomaga tworzyć pozytywne środowisko pracy, zwiększać zaangażowanie zespołów oraz poprawiać wyniki organizacyjne.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
26.09.2024
10.00 - 14.00
Szkolenie online
650 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności empatii w kontekście zawodowym, co pozwoli uczestnikom na bardziej efektywną komunikację, lepsze zarządzanie zespołami oraz budowanie silniejszych relacji interpersonalnych.

Cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i znaczenia empatii w kontekście zawodowym.
 • Rozróżnienie między empatią, współczuciem, sympatią i litością.
 • Poznanie neurobiologicznych i kognitywnych podstaw empatii.
 • Zrozumienie wpływu empatii na relacje międzyludzkie i wyniki organizacyjne.

Umiejętności:

 • Rozwijanie umiejętności empatycznego słuchania i komunikacji.
 • Praktykowanie technik mindfulness w celu zwiększenia empatii.
 • Stosowanie empatycznego myślenia w codziennych interakcjach zawodowych.
 • Wykorzystanie technologii do budowania i utrzymywania empatycznych relacji.

Postawy:

 • Kształtowanie postawy otwartości i akceptacji w relacjach zawodowych.
 • Promowanie kultury empatii i wzajemnego wsparcia w miejscu pracy.
 • Wzmacnianie poczucia wartości poprzez empatyczne interakcje.
 • Budowanie świadomości wpływu własnych emocji na innych.

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności empatii w kontekście zawodowym, co pozwoli uczestnikom na bardziej efektywną komunikację, lepsze zarządzanie zespołami oraz budowanie silniejszych relacji interpersonalnych.

Cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i znaczenia empatii w kontekście zawodowym.
 • Rozróżnienie między empatią, współczuciem, sympatią i litością.
 • Poznanie neurobiologicznych i kognitywnych podstaw empatii.
 • Zrozumienie wpływu empatii na relacje międzyludzkie i wyniki organizacyjne.

Umiejętności:

 • Rozwijanie umiejętności empatycznego słuchania i komunikacji.
 • Praktykowanie technik mindfulness w celu zwiększenia empatii.
 • Stosowanie empatycznego myślenia w codziennych interakcjach zawodowych.
 • Wykorzystanie technologii do budowania i utrzymywania empatycznych relacji.

Postawy:

 • Kształtowanie postawy otwartości i akceptacji w relacjach zawodowych.
 • Promowanie kultury empatii i wzajemnego wsparcia w miejscu pracy.
 • Wzmacnianie poczucia wartości poprzez empatyczne interakcje.
 • Budowanie świadomości wpływu własnych emocji na innych.

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności empatii w kontekście zawodowym, co pozwoli uczestnikom na bardziej efektywną komunikację, lepsze zarządzanie zespołami oraz budowanie silniejszych relacji interpersonalnych.

Cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i znaczenia empatii w kontekście zawodowym.
 • Rozróżnienie między empatią, współczuciem, sympatią i litością.
 • Poznanie neurobiologicznych i kognitywnych podstaw empatii.
 • Zrozumienie wpływu empatii na relacje międzyludzkie i wyniki organizacyjne.

Umiejętności:

 • Rozwijanie umiejętności empatycznego słuchania i komunikacji.
 • Praktykowanie technik mindfulness w celu zwiększenia empatii.
 • Stosowanie empatycznego myślenia w codziennych interakcjach zawodowych.
 • Wykorzystanie technologii do budowania i utrzymywania empatycznych relacji.

Postawy:

 • Kształtowanie postawy otwartości i akceptacji w relacjach zawodowych.
 • Promowanie kultury empatii i wzajemnego wsparcia w miejscu pracy.
 • Wzmacnianie poczucia wartości poprzez empatyczne interakcje.
 • Budowanie świadomości wpływu własnych emocji na innych.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł I:
Podstawy empatii

 • Definicja i znaczenie empatii: Co to jest empatia i dlaczego jest ważna w relacjach zawodowych.
 • Neurobiologiczne i kognitywne aspekty empatii: Jak mózg przetwarza empatię, rola neuroplastyczności, lewa i prawa półkula mózgu w komunikacji.
 • Empatia w relacjach zawodowych: Przykłady zastosowania empatii w miejscu pracy, korzyści z empatycznych interakcji.

Moduł II:
Praktyczne zastosowanie empatii

 • Uświadomienie różnicy między uczuciami prawdziwymi i rzekomymi: Jak rozróżniać prawdziwe uczucia od myśli w masce uczuć.
 • Odpowiedzialność za emocje własne i cudze: Jak zarządzać własnymi emocjami i wspierać innych.
 • Ćwiczenia na wzmacnianie wewnętrznych zasobów empatii: Praktyczne ćwiczenia, które pomagają rozwijać cztery aspekty empatii: współczucie, życzliwość, współradość i bezstronność

Moduł III:
Podstawy empatycznej  komunikacji

 • Czym jest komunikacja oparta na potrzebach: Zasady i techniki NVC (Nonviolent Communication).
 • Techniki głębokiego słuchania i rozumienia perspektyw innych osób: Jak odczytywać intencje i potrzeby rozmówcy, przywracanie sprawczości w niepewnych sytuacjach.
 • Cztery kroki pokojowej komunikacji: Ścieżka rezonansu empatycznego i szczerości.
 • Cztery możliwości empatycznej reakcji na trudne sytuacje: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami innych.
 • Jak budować konstruktywne komunikaty zwrotne: Techniki komunikacji zwrotnej, która nie wzbudza agresji.

Moduł IV:
Techniki empatyczne

 • Empatyczne słuchanie i komunikacja: Metody słuchania aktywnego, rozróżnianie faktów od ocen, uczuć od myśli, potrzeb od strategii.
 • Rola niewerbalnej komunikacji w budowaniu empatii: Jak mimika, gesty i ton głosu wpływają na komunikację empatyczną.
 • Praktyki mindfulness wspierające empatię: Techniki uważności wspierające rozwijanie empatii, ćwiczenia na codzienne wzmacnianie empatii.
 • Empatia w zarządzaniu konfliktami: Jak konstruktywnie wyrażać siebie, radzić sobie z trudnymi rozmowami, stosowanie metody czterech krzeseł.

Moduł V:
Podsumowanie i plan działania

 • Codzienne praktyki wspierające rozwój empatii: Jak włączyć empatię do codziennego życia.
 • Tworzenie sieci wsparcia empatycznego w miejscu pracy: Jak budować i utrzymywać relacje oparte na empatii.
 • Indywidualne zobowiązania do dalszej pracy nad empatią: Jak kontynuować rozwój empatii po szkoleniu.

Moduł I:
Podstawy empatii

 • Definicja i znaczenie empatii: Co to jest empatia i dlaczego jest ważna w relacjach zawodowych.
 • Neurobiologiczne i kognitywne aspekty empatii: Jak mózg przetwarza empatię, rola neuroplastyczności, lewa i prawa półkula mózgu w komunikacji.
 • Empatia w relacjach zawodowych: Przykłady zastosowania empatii w miejscu pracy, korzyści z empatycznych interakcji.

Moduł II:
Praktyczne zastosowanie empatii

 • Uświadomienie różnicy między uczuciami prawdziwymi i rzekomymi: Jak rozróżniać prawdziwe uczucia od myśli w masce uczuć.
 • Odpowiedzialność za emocje własne i cudze: Jak zarządzać własnymi emocjami i wspierać innych.
 • Ćwiczenia na wzmacnianie wewnętrznych zasobów empatii: Praktyczne ćwiczenia, które pomagają rozwijać cztery aspekty empatii: współczucie, życzliwość, współradość i bezstronność

Moduł III:
Podstawy empatycznej  komunikacji

 • Czym jest komunikacja oparta na potrzebach: Zasady i techniki NVC (Nonviolent Communication).
 • Techniki głębokiego słuchania i rozumienia perspektyw innych osób: Jak odczytywać intencje i potrzeby rozmówcy, przywracanie sprawczości w niepewnych sytuacjach.
 • Cztery kroki pokojowej komunikacji: Ścieżka rezonansu empatycznego i szczerości.
 • Cztery możliwości empatycznej reakcji na trudne sytuacje: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami innych.
 • Jak budować konstruktywne komunikaty zwrotne: Techniki komunikacji zwrotnej, która nie wzbudza agresji.

Moduł IV:
Techniki empatyczne

 • Empatyczne słuchanie i komunikacja: Metody słuchania aktywnego, rozróżnianie faktów od ocen, uczuć od myśli, potrzeb od strategii.
 • Rola niewerbalnej komunikacji w budowaniu empatii: Jak mimika, gesty i ton głosu wpływają na komunikację empatyczną.
 • Praktyki mindfulness wspierające empatię: Techniki uważności wspierające rozwijanie empatii, ćwiczenia na codzienne wzmacnianie empatii.
 • Empatia w zarządzaniu konfliktami: Jak konstruktywnie wyrażać siebie, radzić sobie z trudnymi rozmowami, stosowanie metody czterech krzeseł.

Moduł V:
Podsumowanie i plan działania

 • Codzienne praktyki wspierające rozwój empatii: Jak włączyć empatię do codziennego życia.
 • Tworzenie sieci wsparcia empatycznego w miejscu pracy: Jak budować i utrzymywać relacje oparte na empatii.
 • Indywidualne zobowiązania do dalszej pracy nad empatią: Jak kontynuować rozwój empatii po szkoleniu.

Moduł I:
Podstawy empatii

 • Definicja i znaczenie empatii: Co to jest empatia i dlaczego jest ważna w relacjach zawodowych.
 • Neurobiologiczne i kognitywne aspekty empatii: Jak mózg przetwarza empatię, rola neuroplastyczności, lewa i prawa półkula mózgu w komunikacji.
 • Empatia w relacjach zawodowych: Przykłady zastosowania empatii w miejscu pracy, korzyści z empatycznych interakcji.

Moduł II:
Praktyczne zastosowanie empatii

 • Uświadomienie różnicy między uczuciami prawdziwymi i rzekomymi: Jak rozróżniać prawdziwe uczucia od myśli w masce uczuć.
 • Odpowiedzialność za emocje własne i cudze: Jak zarządzać własnymi emocjami i wspierać innych.
 • Ćwiczenia na wzmacnianie wewnętrznych zasobów empatii: Praktyczne ćwiczenia, które pomagają rozwijać cztery aspekty empatii: współczucie, życzliwość, współradość i bezstronność

Moduł III:
Podstawy empatycznej  komunikacji

 • Czym jest komunikacja oparta na potrzebach: Zasady i techniki NVC (Nonviolent Communication).
 • Techniki głębokiego słuchania i rozumienia perspektyw innych osób: Jak odczytywać intencje i potrzeby rozmówcy, przywracanie sprawczości w niepewnych sytuacjach.
 • Cztery kroki pokojowej komunikacji: Ścieżka rezonansu empatycznego i szczerości.
 • Cztery możliwości empatycznej reakcji na trudne sytuacje: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami innych.
 • Jak budować konstruktywne komunikaty zwrotne: Techniki komunikacji zwrotnej, która nie wzbudza agresji.

Moduł IV:
Techniki empatyczne

 • Empatyczne słuchanie i komunikacja: Metody słuchania aktywnego, rozróżnianie faktów od ocen, uczuć od myśli, potrzeb od strategii.
 • Rola niewerbalnej komunikacji w budowaniu empatii: Jak mimika, gesty i ton głosu wpływają na komunikację empatyczną.
 • Praktyki mindfulness wspierające empatię: Techniki uważności wspierające rozwijanie empatii, ćwiczenia na codzienne wzmacnianie empatii.
 • Empatia w zarządzaniu konfliktami: Jak konstruktywnie wyrażać siebie, radzić sobie z trudnymi rozmowami, stosowanie metody czterech krzeseł.

Moduł V:
Podsumowanie i plan działania

 • Codzienne praktyki wspierające rozwój empatii: Jak włączyć empatię do codziennego życia.
 • Tworzenie sieci wsparcia empatycznego w miejscu pracy: Jak budować i utrzymywać relacje oparte na empatii.
 • Indywidualne zobowiązania do dalszej pracy nad empatią: Jak kontynuować rozwój empatii po szkoleniu.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Szkolenie empatii zawodowej
 • Rozwój umiejętności empatycznych
 • Komunikacja oparta na empatii
 • Empatyczna komunikacja online

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Empatyczne podejście w organizacji prowadzi do większego zaangażowania i lojalności pracowników.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Organizacja promująca empatię buduje kulturę otwartości, zaufania i wzajemnego wsparcia.
 • Lepsze wyniki zespołów: Zespoły, które praktykują empatię, osiągają lepsze wyniki dzięki lepszej komunikacji i współpracy.
 • Redukcja rotacji pracowników: Pracownicy w empatycznym środowisku są bardziej zadowoleni i mniej skłonni do zmiany pracy.
 • Wzrost innowacyjności: Organizacja wspierająca empatię sprzyja kreatywnym i innowacyjnym rozwiązaniom.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Zwiększenie kompetencji interpersonalnych: Rozwijanie empatii pozwala na lepsze zrozumienie i współpracę z kolegami z pracy.
 • Lepsze zarządzanie konfliktami: Umiejętność empatycznego podejścia pomaga w efektywnym rozwiązywaniu konfliktów.
 • Wzrost satysfakcji zawodowej: Pracownicy z empatycznym podejściem odczuwają większą satysfakcję z pracy i relacji zawodowych.
 • Zwiększona samoświadomość: Rozwijanie empatii prowadzi do większej świadomości własnych emocji i ich wpływu na innych.
 • Lepsza komunikacja: Empatyczna komunikacja sprzyja otwartości i zrozumieniu w relacjach zawodowych.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Poprawa relacji interpersonalnych: Empatia poprawia jakość relacji zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.
 • Wzrost współpracy i zaufania: Empatyczne podejście zwiększa zaufanie i współpracę w zespołach.
 • Lepsza adaptacja do zmian: Organizacje i pracownicy z rozwiniętą empatią lepiej adaptują się do zmian i wyzwań.
 • Redukcja stresu: Empatia pomaga w lepszym zarządzaniu stresem i emocjami, co prowadzi do zdrowszego środowiska pracy.
Empatia: Potęga zrozumienia

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Kompetencje przyszłości

Kształtowanie pozytywnych nawyków jest kluczowym elementem w osiąganiu długoterminowego sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nawyki stanowią fundament naszych codziennych działań, dlatego ich świadome kształtowanie może prowadzić do znacznej poprawy jakości życia, efektywności pracy i ogólnego dobrostanu.
2024-09-09
09 września 2024 - 09 września 2022
2022-09-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Rezyliencja to zdolność do radzenia sobie ze zmianami i wyzwaniami życiowymi, odbijanie się po doświadczeniach stresowych, i adaptacja w obliczu przeciwności. Jest to nie tylko zdolność do przetrwania kryzysów, ale również do wzrostu i rozwoju w wyniku tych wyzwań.
2024-09-12
12 września 2024
2024-09-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Learnability to nie tylko zdolność zapamiętywania i stosowania wiedzy w praktyce. To także trafne identyfikowanie obszarów do zmiany i sprawne poruszanie się w rzeczywistości przesyconej informacjami i nowinkami, których nie mamy czasu przyswajać. Bez tej umiejętności pogrążymy się w chaosie, pogoni za nowościami, wszechogarniającym uczuciu FOMO i wielkiej frustracji.
2024-09-17
17 września 2024
2024-09-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.