Kształtowanie i Utrzymywanie Pozytywnych Nawyków

Kompetencje przyszłości onlineotwartezamkniete

Kształtowanie pozytywnych nawyków jest kluczowym elementem w osiąganiu długoterminowego sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nawyki stanowią fundament naszych codziennych działań, dlatego ich świadome kształtowanie może prowadzić do znacznej poprawy jakości życia, efektywności pracy i ogólnego dobrostanu.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
09.09.2024 - 09.09.2022
10.00 - 14.00
Szkolenie online
650 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności kształtowania, utrzymywania i modyfikowania pozytywnych nawyków, co pozwoli uczestnikom na osiągnięcie większej efektywności i satysfakcji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i znaczenia nawyków w codziennym życiu.
 • Poznanie cyklu nawyku: sygnał, rutyna, nagroda.
 • Zrozumienie roli nawyków w kształtowaniu tożsamości osobistej i zawodowej.
 • Poznanie różnic między starą a nową tożsamością w kontekście nawyków.
 • Poznanie narzędzi wspierających kształtowanie i utrzymywanie nawyków.

Umiejętności:

 • Identyfikowanie i analizowanie obecnych nawyków.
 • Stosowanie technik skutecznego formowania nawyków.
 • Praktykowanie metod utrzymywania i modyfikowania nawyków.
 • Implementowanie narzędzi wspierających kształtowanie nawyków.
 • Tworzenie i realizacja planu działania w zakresie kształtowania nawyków.

Postawy:

 • Rozwijanie tożsamości aspiracyjnej i świadomości swoich nawyków.
 • Kształtowanie postawy otwartości na zmiany i nowe nawyki.
 • Promowanie świadomego podejścia do zarządzania nawykami.
 • Budowanie pewności siebie poprzez zrozumienie i kontrolowanie własnych nawyków.
 • Wzmacnianie motywacji do ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich nawyków.

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności kształtowania, utrzymywania i modyfikowania pozytywnych nawyków, co pozwoli uczestnikom na osiągnięcie większej efektywności i satysfakcji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i znaczenia nawyków w codziennym życiu.
 • Poznanie cyklu nawyku: sygnał, rutyna, nagroda.
 • Zrozumienie roli nawyków w kształtowaniu tożsamości osobistej i zawodowej.
 • Poznanie różnic między starą a nową tożsamością w kontekście nawyków.
 • Poznanie narzędzi wspierających kształtowanie i utrzymywanie nawyków.

Umiejętności:

 • Identyfikowanie i analizowanie obecnych nawyków.
 • Stosowanie technik skutecznego formowania nawyków.
 • Praktykowanie metod utrzymywania i modyfikowania nawyków.
 • Implementowanie narzędzi wspierających kształtowanie nawyków.
 • Tworzenie i realizacja planu działania w zakresie kształtowania nawyków.

Postawy:

 • Rozwijanie tożsamości aspiracyjnej i świadomości swoich nawyków.
 • Kształtowanie postawy otwartości na zmiany i nowe nawyki.
 • Promowanie świadomego podejścia do zarządzania nawykami.
 • Budowanie pewności siebie poprzez zrozumienie i kontrolowanie własnych nawyków.
 • Wzmacnianie motywacji do ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich nawyków.

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności kształtowania, utrzymywania i modyfikowania pozytywnych nawyków, co pozwoli uczestnikom na osiągnięcie większej efektywności i satysfakcji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i znaczenia nawyków w codziennym życiu.
 • Poznanie cyklu nawyku: sygnał, rutyna, nagroda.
 • Zrozumienie roli nawyków w kształtowaniu tożsamości osobistej i zawodowej.
 • Poznanie różnic między starą a nową tożsamością w kontekście nawyków.
 • Poznanie narzędzi wspierających kształtowanie i utrzymywanie nawyków.

Umiejętności:

 • Identyfikowanie i analizowanie obecnych nawyków.
 • Stosowanie technik skutecznego formowania nawyków.
 • Praktykowanie metod utrzymywania i modyfikowania nawyków.
 • Implementowanie narzędzi wspierających kształtowanie nawyków.
 • Tworzenie i realizacja planu działania w zakresie kształtowania nawyków.

Postawy:

 • Rozwijanie tożsamości aspiracyjnej i świadomości swoich nawyków.
 • Kształtowanie postawy otwartości na zmiany i nowe nawyki.
 • Promowanie świadomego podejścia do zarządzania nawykami.
 • Budowanie pewności siebie poprzez zrozumienie i kontrolowanie własnych nawyków.
 • Wzmacnianie motywacji do ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich nawyków.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł  I Wprowadzenie do nawyków

 • Definicja i znaczenie nawyków w codziennym życiu
 • Jak powstają nawyki i dlaczego są tak trudne do zmiany
 • Cykl nawyku: sygnał, rutyna, nagroda
 • Rola mózgu w formowaniu nawyków: nawyki jako automatyczne reakcje
 • Nawyk jako element tożsamości: jak nawyki definiują nasze „ja”

Moduł II Tożsamość aspiracyjna

 • Definiowanie tożsamości aspiracyjnej: kim chcemy się stać?
 • Znaczenie tożsamości w kształtowaniu nawyków
 • Tworzenie wizji nowej tożsamości: narzędzia i techniki
 • Identyfikowanie starych nawyków związanych ze starą tożsamością
 • Kształtowanie nowych nawyków wspierających nową tożsamość

Moduł III Stare nawyki vs nowe nawyki

 • Techniki zastępowania starych nawyków nowymi
 • Analiza obecnych nawyków: identyfikacja i zrozumienie
 • Techniki samoobserwacji: jak monitorować swoje nawyki
 • Ćwiczenia praktyczne: mapa nawyków

Moduł IV Kształtowanie nowych nawyków

 • Wybór nawyków do zmiany: kryteria selekcji
 • Techniki skutecznego formowania nawyków w oparciu o neuronaukę
 • Znaczenie regularności i konsekwencji – jak utrzymać nowo wykształcone nawyki
 • Radzenie sobie z porażkami i powrotami do starych nawyków
 • Adaptacja nawyków do zmieniających się warunków

Moduł V Narzędzia wspierające kształtowanie nawyków

 • Kalendarze i dzienniki nawyków, grupy i aplikacje
 • Jak zacząć? Wyznaczanie realistycznych celów
 • Kiedy zacząć? Optymalny czas na wprowadzenie zmian
 • Co zrobić, gdy się nie udaje? Strategie radzenia sobie z niepowodzeniami
 • Mierzenie postępów: kiedy nowy nawy z nami zostanie?

Moduł  I Wprowadzenie do nawyków

 • Definicja i znaczenie nawyków w codziennym życiu
 • Jak powstają nawyki i dlaczego są tak trudne do zmiany
 • Cykl nawyku: sygnał, rutyna, nagroda
 • Rola mózgu w formowaniu nawyków: nawyki jako automatyczne reakcje
 • Nawyk jako element tożsamości: jak nawyki definiują nasze „ja”

Moduł II Tożsamość aspiracyjna

 • Definiowanie tożsamości aspiracyjnej: kim chcemy się stać?
 • Znaczenie tożsamości w kształtowaniu nawyków
 • Tworzenie wizji nowej tożsamości: narzędzia i techniki
 • Identyfikowanie starych nawyków związanych ze starą tożsamością
 • Kształtowanie nowych nawyków wspierających nową tożsamość

Moduł III Stare nawyki vs nowe nawyki

 • Techniki zastępowania starych nawyków nowymi
 • Analiza obecnych nawyków: identyfikacja i zrozumienie
 • Techniki samoobserwacji: jak monitorować swoje nawyki
 • Ćwiczenia praktyczne: mapa nawyków

Moduł IV Kształtowanie nowych nawyków

 • Wybór nawyków do zmiany: kryteria selekcji
 • Techniki skutecznego formowania nawyków w oparciu o neuronaukę
 • Znaczenie regularności i konsekwencji – jak utrzymać nowo wykształcone nawyki
 • Radzenie sobie z porażkami i powrotami do starych nawyków
 • Adaptacja nawyków do zmieniających się warunków

Moduł V Narzędzia wspierające kształtowanie nawyków

 • Kalendarze i dzienniki nawyków, grupy i aplikacje
 • Jak zacząć? Wyznaczanie realistycznych celów
 • Kiedy zacząć? Optymalny czas na wprowadzenie zmian
 • Co zrobić, gdy się nie udaje? Strategie radzenia sobie z niepowodzeniami
 • Mierzenie postępów: kiedy nowy nawy z nami zostanie?

Moduł  I Wprowadzenie do nawyków

 • Definicja i znaczenie nawyków w codziennym życiu
 • Jak powstają nawyki i dlaczego są tak trudne do zmiany
 • Cykl nawyku: sygnał, rutyna, nagroda
 • Rola mózgu w formowaniu nawyków: nawyki jako automatyczne reakcje
 • Nawyk jako element tożsamości: jak nawyki definiują nasze „ja”

Moduł II Tożsamość aspiracyjna

 • Definiowanie tożsamości aspiracyjnej: kim chcemy się stać?
 • Znaczenie tożsamości w kształtowaniu nawyków
 • Tworzenie wizji nowej tożsamości: narzędzia i techniki
 • Identyfikowanie starych nawyków związanych ze starą tożsamością
 • Kształtowanie nowych nawyków wspierających nową tożsamość

Moduł III Stare nawyki vs nowe nawyki

 • Techniki zastępowania starych nawyków nowymi
 • Analiza obecnych nawyków: identyfikacja i zrozumienie
 • Techniki samoobserwacji: jak monitorować swoje nawyki
 • Ćwiczenia praktyczne: mapa nawyków

Moduł IV Kształtowanie nowych nawyków

 • Wybór nawyków do zmiany: kryteria selekcji
 • Techniki skutecznego formowania nawyków w oparciu o neuronaukę
 • Znaczenie regularności i konsekwencji – jak utrzymać nowo wykształcone nawyki
 • Radzenie sobie z porażkami i powrotami do starych nawyków
 • Adaptacja nawyków do zmieniających się warunków

Moduł V Narzędzia wspierające kształtowanie nawyków

 • Kalendarze i dzienniki nawyków, grupy i aplikacje
 • Jak zacząć? Wyznaczanie realistycznych celów
 • Kiedy zacząć? Optymalny czas na wprowadzenie zmian
 • Co zrobić, gdy się nie udaje? Strategie radzenia sobie z niepowodzeniami
 • Mierzenie postępów: kiedy nowy nawy z nami zostanie?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Nawyki
 • Kształtowanie nawyków
 • Zmiana nawyków
 • Efektywne kształtowanie nawyków
 • Nawyki osobiste i zawodowe

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zwiększenie produktywności zespołów: Pracownicy z dobrze ukształtowanymi nawykami pracują bardziej produktywnie, co pozytywnie wpływa na wyniki zespołów.
 • Redukcja błędów i kosztów: Zdrowe nawyki pracy przyczyniają się do redukcji błędów i kosztów związanych z poprawianiem ich.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Pracownicy, którzy rozwijają pozytywne nawyki, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Organizacja promująca zdrowe nawyki pracy buduje kulturę otwartości, zaufania i ciągłego rozwoju.
 • Lepsze zarządzanie zmianami: Organizacja z pracownikami mającymi pozytywne nawyki jest bardziej elastyczna i lepiej przystosowana do zarządzania zmianami.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Zwiększona efektywność: Pracownicy rozwijający pozytywne nawyki stają się bardziej efektywni w wykonywaniu swoich obowiązków.
 • Lepsze zarządzanie stresem: Kształtowanie zdrowych nawyków pomaga pracownikom lepiej radzić sobie ze stresem i wymaganiami zawodowymi.
 • Wzrost samoświadomości: Zrozumienie własnych nawyków i ich wpływu na codzienne życie pozwala pracownikom na większą samoświadomość.
 • Rozwój umiejętności zarządzania czasem: Pracownicy uczą się lepiej zarządzać swoim czasem, co prowadzi do lepszego balansowania życia zawodowego i prywatnego.
 • Zwiększona motywacja i satysfakcja: Osiąganie celów związanych z nowymi nawykami zwiększa motywację i satysfakcję z pracy.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Poprawa komunikacji i współpracy: Pracownicy z pozytywnymi nawykami lepiej komunikują się i współpracują, co prowadzi do bardziej efektywnej pracy zespołowej.
 • Wzrost innowacyjności: Pracownicy i organizacje kształtujące pozytywne nawyki są bardziej skłonni do wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
 • Redukcja konfliktów: Lepsze zrozumienie siebie i swoich nawyków oraz nawyków innych prowadzi do redukcji konfliktów w miejscu pracy.
 • Zwiększenie zadowolenia z pracy: Pozytywne nawyki przyczyniają się do ogólnego zadowolenia z pracy, co wpływa na większą satysfakcję pracowników i lepsze wyniki organizacji.
 • Rozwój długoterminowy: Pracownicy i organizacje z pozytywnymi nawykami są bardziej skłonni do ciągłego rozwoju i osiągania długoterminowych celów.
Kształtowanie i Utrzymywanie Pozytywnych Nawyków

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Kompetencje przyszłości

Kształtowanie pozytywnych nawyków jest kluczowym elementem w osiąganiu długoterminowego sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nawyki stanowią fundament naszych codziennych działań, dlatego ich świadome kształtowanie może prowadzić do znacznej poprawy jakości życia, efektywności pracy i ogólnego dobrostanu.
2024-09-09
09 września 2024 - 09 września 2022
2022-09-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Rezyliencja to zdolność do radzenia sobie ze zmianami i wyzwaniami życiowymi, odbijanie się po doświadczeniach stresowych, i adaptacja w obliczu przeciwności. Jest to nie tylko zdolność do przetrwania kryzysów, ale również do wzrostu i rozwoju w wyniku tych wyzwań.
2024-09-12
12 września 2024
2024-09-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Learnability to nie tylko zdolność zapamiętywania i stosowania wiedzy w praktyce. To także trafne identyfikowanie obszarów do zmiany i sprawne poruszanie się w rzeczywistości przesyconej informacjami i nowinkami, których nie mamy czasu przyswajać. Bez tej umiejętności pogrążymy się w chaosie, pogoni za nowościami, wszechogarniającym uczuciu FOMO i wielkiej frustracji.
2024-09-17
17 września 2024
2024-09-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.