Rezyliencja - jak elastyczny umysł postrzega wyzwania i porażki

Kompetencje przyszłości onlineotwartezamkniete

Rezyliencja to zdolność do radzenia sobie ze zmianami i wyzwaniami życiowymi, odbijanie się po doświadczeniach stresowych, i adaptacja w obliczu przeciwności. Jest to nie tylko zdolność do przetrwania kryzysów, ale również do wzrostu i rozwoju w wyniku tych wyzwań.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
12.09.2024
10.00 - 14.00
Szkolenie online
650 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Rezyliencja, często postrzegana jako psychiczna i emocjonalna „elastyczność”, jest kluczowa w zarządzaniu, zwłaszcza w dynamicznym i często nieprzewidywalnym świecie biznesu. Definiuje się ją jako zdolność do efektywnego radzenia sobie ze zmianami, wyzwaniami, a także do szybkiego odbijania się po trudnych doświadczeniach.  Rezylientny umysł potrafi szybko adaptować się do wyzwań i zmieniających się sytuacji, a nawet widzieć w nich szansę na twórczość.

Szkolenie z zakresu rezyliencji pomoże  uczestnikom rozwijać umiejętności, które są niezbędne do radzenia sobie z presją i wyzwaniami w miejscu pracy. Program obejmuje strategie zarządzania stresem oraz praktyki związane z pozytywnym myśleniem i budowaniem odporności psychicznej. W ramach szkolenia uczestnicy uczą się, jak wzmacniać swoje wewnętrzne zasoby oraz jak tworzyć wspierające i odporne mechanizmy osobistych reakcji.

Szkolenie dotyka również aspektów zdrowia i dobrostanu.. Zrozumienie, jak ważne jest dbanie o siebie i swoje potrzeby, jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu zawodowego i osobistego. Program zawiera też propozycje technik relaksacyjnych i treningu mentalnego, które pomagają uczestnikom w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia.

Rezyliencja nie jest cechą wrodzoną, ale umiejętnością, którą można rozwijać poprzez odpowiednie praktyki i treningi. Poprzez uczestnictwo w szkoleniu, osoby mogą nauczyć się, jak skutecznie przekształcać wyzwania w możliwości, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji z pracy i osiągania lepszych wyników.

Szkolenie to dostarcza narzędzi zmiany poznawczej i pozytywnego postrzegania, które będą wspierać umysł w osiaganiu stanu rezyliencji i radzenia sobe z trudnościami, wyzwaniami i porażkami.

Cel szkolenia

Szkolenie „Rezyliencja – jak elastyczny umysł postrzega wyzwania i porażki” ma na celu rozwinięcie umiejętności rezyliencji uczestników, aby efektywnie radzili sobie z wyzwaniami i porażkami w środowisku zawodowym. Uczestnicy zdobędą wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do budowania psychicznej i emocjonalnej elastyczności, co pozwoli im lepiej zarządzać stresem, inspirować innych i podnosić ogólną wydajność i morale zespołów.

Cele szczegółowe

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i znaczenia rezyliencji w kontekście zarządzania zmianami.
 • Poznanie składowych rezyliencji, takich jak elastyczność emocjonalna, pozytywne myślenie i adaptacyjność.
 • Zrozumienie technik rozwoju rezyliencji, w tym ćwiczeń na higienę mentalną, treningu uwagi i zmianę postrzegania sytuacji oraz oceny poznawczej.

Umiejętności:

 • Rozwijanie umiejętności adaptacyjnych, w tym otwartości na zmiany i zdolności szybkiego przystosowania.
 • Praktykowanie technik mindfulness w celu redukcji stresu i poprawy samoregulacji emocjonalnej.
 • Stosowanie twórczego wyobrażenia jako narzędzia do budowania pozytywnego obrazu siebie i wizji codziennych zadań.
 • Implementowanie treningu mentalnego na wspierające postrzeganie rzeczywistości i rozwijanie poczucia zadowolenia i spełnienia.

Postawa:

 • Kształtowanie pozytywnego postrzegania wyzwań i porażek jako okazji do rozwoju i twórczego działania.
 • Budowanie postawy otwartości i akceptacji zmian oraz poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach.
 • Promowanie świadomego podejścia do zarządzania emocjami i stresem poprzez uważne reagowanie na bodźce i sytuacje.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie w kontekście zawodowym.

Rezyliencja, często postrzegana jako psychiczna i emocjonalna „elastyczność”, jest kluczowa w zarządzaniu, zwłaszcza w dynamicznym i często nieprzewidywalnym świecie biznesu. Definiuje się ją jako zdolność do efektywnego radzenia sobie ze zmianami, wyzwaniami, a także do szybkiego odbijania się po trudnych doświadczeniach.  Rezylientny umysł potrafi szybko adaptować się do wyzwań i zmieniających się sytuacji, a nawet widzieć w nich szansę na twórczość.

Szkolenie z zakresu rezyliencji pomoże  uczestnikom rozwijać umiejętności, które są niezbędne do radzenia sobie z presją i wyzwaniami w miejscu pracy. Program obejmuje strategie zarządzania stresem oraz praktyki związane z pozytywnym myśleniem i budowaniem odporności psychicznej. W ramach szkolenia uczestnicy uczą się, jak wzmacniać swoje wewnętrzne zasoby oraz jak tworzyć wspierające i odporne mechanizmy osobistych reakcji.

Szkolenie dotyka również aspektów zdrowia i dobrostanu.. Zrozumienie, jak ważne jest dbanie o siebie i swoje potrzeby, jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu zawodowego i osobistego. Program zawiera też propozycje technik relaksacyjnych i treningu mentalnego, które pomagają uczestnikom w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia.

Rezyliencja nie jest cechą wrodzoną, ale umiejętnością, którą można rozwijać poprzez odpowiednie praktyki i treningi. Poprzez uczestnictwo w szkoleniu, osoby mogą nauczyć się, jak skutecznie przekształcać wyzwania w możliwości, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji z pracy i osiągania lepszych wyników.

Szkolenie to dostarcza narzędzi zmiany poznawczej i pozytywnego postrzegania, które będą wspierać umysł w osiaganiu stanu rezyliencji i radzenia sobe z trudnościami, wyzwaniami i porażkami.

Cel szkolenia

Szkolenie „Rezyliencja – jak elastyczny umysł postrzega wyzwania i porażki” ma na celu rozwinięcie umiejętności rezyliencji uczestników, aby efektywnie radzili sobie z wyzwaniami i porażkami w środowisku zawodowym. Uczestnicy zdobędą wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do budowania psychicznej i emocjonalnej elastyczności, co pozwoli im lepiej zarządzać stresem, inspirować innych i podnosić ogólną wydajność i morale zespołów.

Cele szczegółowe

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i znaczenia rezyliencji w kontekście zarządzania zmianami.
 • Poznanie składowych rezyliencji, takich jak elastyczność emocjonalna, pozytywne myślenie i adaptacyjność.
 • Zrozumienie technik rozwoju rezyliencji, w tym ćwiczeń na higienę mentalną, treningu uwagi i zmianę postrzegania sytuacji oraz oceny poznawczej.

Umiejętności:

 • Rozwijanie umiejętności adaptacyjnych, w tym otwartości na zmiany i zdolności szybkiego przystosowania.
 • Praktykowanie technik mindfulness w celu redukcji stresu i poprawy samoregulacji emocjonalnej.
 • Stosowanie twórczego wyobrażenia jako narzędzia do budowania pozytywnego obrazu siebie i wizji codziennych zadań.
 • Implementowanie treningu mentalnego na wspierające postrzeganie rzeczywistości i rozwijanie poczucia zadowolenia i spełnienia.

Postawa:

 • Kształtowanie pozytywnego postrzegania wyzwań i porażek jako okazji do rozwoju i twórczego działania.
 • Budowanie postawy otwartości i akceptacji zmian oraz poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach.
 • Promowanie świadomego podejścia do zarządzania emocjami i stresem poprzez uważne reagowanie na bodźce i sytuacje.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie w kontekście zawodowym.

Rezyliencja, często postrzegana jako psychiczna i emocjonalna „elastyczność”, jest kluczowa w zarządzaniu, zwłaszcza w dynamicznym i często nieprzewidywalnym świecie biznesu. Definiuje się ją jako zdolność do efektywnego radzenia sobie ze zmianami, wyzwaniami, a także do szybkiego odbijania się po trudnych doświadczeniach.  Rezylientny umysł potrafi szybko adaptować się do wyzwań i zmieniających się sytuacji, a nawet widzieć w nich szansę na twórczość.

Szkolenie z zakresu rezyliencji pomoże  uczestnikom rozwijać umiejętności, które są niezbędne do radzenia sobie z presją i wyzwaniami w miejscu pracy. Program obejmuje strategie zarządzania stresem oraz praktyki związane z pozytywnym myśleniem i budowaniem odporności psychicznej. W ramach szkolenia uczestnicy uczą się, jak wzmacniać swoje wewnętrzne zasoby oraz jak tworzyć wspierające i odporne mechanizmy osobistych reakcji.

Szkolenie dotyka również aspektów zdrowia i dobrostanu.. Zrozumienie, jak ważne jest dbanie o siebie i swoje potrzeby, jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu zawodowego i osobistego. Program zawiera też propozycje technik relaksacyjnych i treningu mentalnego, które pomagają uczestnikom w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia.

Rezyliencja nie jest cechą wrodzoną, ale umiejętnością, którą można rozwijać poprzez odpowiednie praktyki i treningi. Poprzez uczestnictwo w szkoleniu, osoby mogą nauczyć się, jak skutecznie przekształcać wyzwania w możliwości, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji z pracy i osiągania lepszych wyników.

Szkolenie to dostarcza narzędzi zmiany poznawczej i pozytywnego postrzegania, które będą wspierać umysł w osiaganiu stanu rezyliencji i radzenia sobe z trudnościami, wyzwaniami i porażkami.

Cel szkolenia

Szkolenie „Rezyliencja – jak elastyczny umysł postrzega wyzwania i porażki” ma na celu rozwinięcie umiejętności rezyliencji uczestników, aby efektywnie radzili sobie z wyzwaniami i porażkami w środowisku zawodowym. Uczestnicy zdobędą wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do budowania psychicznej i emocjonalnej elastyczności, co pozwoli im lepiej zarządzać stresem, inspirować innych i podnosić ogólną wydajność i morale zespołów.

Cele szczegółowe

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i znaczenia rezyliencji w kontekście zarządzania zmianami.
 • Poznanie składowych rezyliencji, takich jak elastyczność emocjonalna, pozytywne myślenie i adaptacyjność.
 • Zrozumienie technik rozwoju rezyliencji, w tym ćwiczeń na higienę mentalną, treningu uwagi i zmianę postrzegania sytuacji oraz oceny poznawczej.

Umiejętności:

 • Rozwijanie umiejętności adaptacyjnych, w tym otwartości na zmiany i zdolności szybkiego przystosowania.
 • Praktykowanie technik mindfulness w celu redukcji stresu i poprawy samoregulacji emocjonalnej.
 • Stosowanie twórczego wyobrażenia jako narzędzia do budowania pozytywnego obrazu siebie i wizji codziennych zadań.
 • Implementowanie treningu mentalnego na wspierające postrzeganie rzeczywistości i rozwijanie poczucia zadowolenia i spełnienia.

Postawa:

 • Kształtowanie pozytywnego postrzegania wyzwań i porażek jako okazji do rozwoju i twórczego działania.
 • Budowanie postawy otwartości i akceptacji zmian oraz poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach.
 • Promowanie świadomego podejścia do zarządzania emocjami i stresem poprzez uważne reagowanie na bodźce i sytuacje.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie w kontekście zawodowym.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1:
Budowanie Rezyliencji – Odporność i Wzrost w  Obliczu Wyzwań

 • Definicja rezyliencji i jej znaczenie dla efektywnego radzenia sobie w środowisku zmian.
 • Składowe rezyliencji: elastyczność emocjonalna, pozytywne myślenie, adaptacyjność.
 • Techniki w rozwoju rezyliencji: ćwiczenia na higienę mentalną, trening uwagi i zmianę postrzegania sytuacji i oceny poznawczej.
 • Twórcze Wyobrażenie jako narzędzie ludzi sukcesu; budowanie pozytywnego wyobrażenia siebie, wizji, codziennych zadań.

Moduł 2 :
Rezylientny Umysł

 • Elementy rezyliencji mentalnej: nastawienie, pozytywne postrzeganie, twórcze działanie i poszukiwanie rozwiązań.
 • Umiejętności adaptacyjne – otwartość na zmiany i zdolność szybkiego przystosowania.
 • Mięsień uwagi, a sprężystość postrzegania. Trening mentalny na wspierające postrzeganie rzeczywistości.
 • Rozwijanie poczucia zadowolenia i spełnienia. Trening na “szczęśliwy mózg” – chłonięcie tego, co dobre.

Moduł 3:
Samoregulacja Emocjonalna

 • Zrozumienie ciała i symptomów fizycznych jako podstawa samoregulacji.
 • Techniki oddechowe regulujące napięcie układu nerwowego.
 • Techniki uważności: medytacja uważności skoncentrowana na oddechu, techniki uważnego rozpoznawania objawów stresu w ciele, praca z rozpoznaniem myśli zwątpienia i technika RTZ (szybka samoregulacja).

Moduł 4:
Podsumowanie Szkolenia

 • Codzienne dbanie o rezyliencję – wskazówki do praktycznego zastosowania.
 • Równowaga i balans życiowy a rezyliencja. Cztery obszary równowagi życiowej.
 • SSK – osobiste zobowiązania do dalszej pracy.

Moduł 1:
Budowanie Rezyliencji – Odporność i Wzrost w  Obliczu Wyzwań

 • Definicja rezyliencji i jej znaczenie dla efektywnego radzenia sobie w środowisku zmian.
 • Składowe rezyliencji: elastyczność emocjonalna, pozytywne myślenie, adaptacyjność.
 • Techniki w rozwoju rezyliencji: ćwiczenia na higienę mentalną, trening uwagi i zmianę postrzegania sytuacji i oceny poznawczej.
 • Twórcze Wyobrażenie jako narzędzie ludzi sukcesu; budowanie pozytywnego wyobrażenia siebie, wizji, codziennych zadań.

Moduł 2 :
Rezylientny Umysł

 • Elementy rezyliencji mentalnej: nastawienie, pozytywne postrzeganie, twórcze działanie i poszukiwanie rozwiązań.
 • Umiejętności adaptacyjne – otwartość na zmiany i zdolność szybkiego przystosowania.
 • Mięsień uwagi, a sprężystość postrzegania. Trening mentalny na wspierające postrzeganie rzeczywistości.
 • Rozwijanie poczucia zadowolenia i spełnienia. Trening na “szczęśliwy mózg” – chłonięcie tego, co dobre.

Moduł 3:
Samoregulacja Emocjonalna

 • Zrozumienie ciała i symptomów fizycznych jako podstawa samoregulacji.
 • Techniki oddechowe regulujące napięcie układu nerwowego.
 • Techniki uważności: medytacja uważności skoncentrowana na oddechu, techniki uważnego rozpoznawania objawów stresu w ciele, praca z rozpoznaniem myśli zwątpienia i technika RTZ (szybka samoregulacja).

Moduł 4:
Podsumowanie Szkolenia

 • Codzienne dbanie o rezyliencję – wskazówki do praktycznego zastosowania.
 • Równowaga i balans życiowy a rezyliencja. Cztery obszary równowagi życiowej.
 • SSK – osobiste zobowiązania do dalszej pracy.

Moduł 1:
Budowanie Rezyliencji – Odporność i Wzrost w  Obliczu Wyzwań

 • Definicja rezyliencji i jej znaczenie dla efektywnego radzenia sobie w środowisku zmian.
 • Składowe rezyliencji: elastyczność emocjonalna, pozytywne myślenie, adaptacyjność.
 • Techniki w rozwoju rezyliencji: ćwiczenia na higienę mentalną, trening uwagi i zmianę postrzegania sytuacji i oceny poznawczej.
 • Twórcze Wyobrażenie jako narzędzie ludzi sukcesu; budowanie pozytywnego wyobrażenia siebie, wizji, codziennych zadań.

Moduł 2 :
Rezylientny Umysł

 • Elementy rezyliencji mentalnej: nastawienie, pozytywne postrzeganie, twórcze działanie i poszukiwanie rozwiązań.
 • Umiejętności adaptacyjne – otwartość na zmiany i zdolność szybkiego przystosowania.
 • Mięsień uwagi, a sprężystość postrzegania. Trening mentalny na wspierające postrzeganie rzeczywistości.
 • Rozwijanie poczucia zadowolenia i spełnienia. Trening na “szczęśliwy mózg” – chłonięcie tego, co dobre.

Moduł 3:
Samoregulacja Emocjonalna

 • Zrozumienie ciała i symptomów fizycznych jako podstawa samoregulacji.
 • Techniki oddechowe regulujące napięcie układu nerwowego.
 • Techniki uważności: medytacja uważności skoncentrowana na oddechu, techniki uważnego rozpoznawania objawów stresu w ciele, praca z rozpoznaniem myśli zwątpienia i technika RTZ (szybka samoregulacja).

Moduł 4:
Podsumowanie Szkolenia

 • Codzienne dbanie o rezyliencję – wskazówki do praktycznego zastosowania.
 • Równowaga i balans życiowy a rezyliencja. Cztery obszary równowagi życiowej.
 • SSK – osobiste zobowiązania do dalszej pracy.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Szkolenie rezyliencji zawodowej
 • Elastyczny umysł w pracy
 • Techniki rezyliencji biznesowej
 • Rozwój odporności psychicznej

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Lepsza adaptacyjność organizacji do wyzwań: Organizacja z pracownikami posiadającymi rozwiniętą rezyliencję lepiej radzi sobie ze zmianami i wyzwaniami rynkowymi.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów osobistych pracowników: Rezylientni pracownicy efektywniej wykorzystują swoje umiejętności i talenty w obliczu szybkich zmian.
 • Budowanie silniejszych i bardziej zintegrowanych zespołów: Pracownicy z rozwiniętą rezyliencją lepiej współpracują, co prowadzi do silniejszych i bardziej zintegrowanych zespołów.
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom: Organizacja promująca rezyliencję stwarza kulturę, która sprzyja kreatywności i innowacyjnym rozwiązaniom.
 • Promowanie kultury ciągłego rozwoju i nauki: Organizacja z rezylientnymi pracownikami promuje postawy otwartości i gotowości do nauki, co sprzyja ciągłemu rozwojowi i adaptacji.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Lepsze przygotowanie do zarządzania w wymagającej rzeczywistości: Pracownicy z rozwiniętą rezyliencją są lepiej przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi.
 • Zwiększenie elastyczności i otwartości na nowe wyzwania: Rozwijanie rezyliencji wspiera zdolność pracowników do adaptacji i otwartości na nowe sytuacje.
 • Podnoszenie samooceny przez rozwój osobisty i zawodowy: Pracownicy, którzy rozwijają swoją rezyliencję, odczuwają większą satysfakcję z osiągnięć i rozwijają się zarówno zawodowo, jak i osobiście.
 • Lepsze radzenie sobie z natłokiem informacji i zmianami: Uczestnicy szkolenia uczą się skutecznie zarządzać informacjami i lepiej przystosowywać się do dynamicznego środowiska pracy.
 • Budowanie odporności psychicznej w obliczu wyzwań: Rozwój rezyliencji pomaga pracownikom w zwiększeniu ich psychicznej odporności i zdolności do odbijania się po porażkach oraz wykorzystywania ich jako szans na rozwój.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Poprawa komunikacji i współpracy: Pracownicy z pozytywnymi nawykami lepiej komunikują się i współpracują, co prowadzi do bardziej efektywnej pracy zespołowej.
 • Wzrost innowacyjności: Pracownicy i organizacje kształtujące pozytywne nawyki są bardziej skłonni do wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
 • Redukcja konfliktów: Lepsze zrozumienie siebie i swoich nawyków oraz nawyków innych prowadzi do redukcji konfliktów w miejscu pracy.
 • Zwiększenie zadowolenia z pracy: Pozytywne nawyki przyczyniają się do ogólnego zadowolenia z pracy, co wpływa na większą satysfakcję pracowników i lepsze wyniki organizacji.
 • Rozwój długoterminowy: Pracownicy i organizacje z pozytywnymi nawykami są bardziej skłonni do ciągłego rozwoju i osiągania długoterminowych celów.
Rezyliencja - jak elastyczny umysł postrzega wyzwania i porażki

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Kompetencje przyszłości

Kształtowanie pozytywnych nawyków jest kluczowym elementem w osiąganiu długoterminowego sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nawyki stanowią fundament naszych codziennych działań, dlatego ich świadome kształtowanie może prowadzić do znacznej poprawy jakości życia, efektywności pracy i ogólnego dobrostanu.
2024-09-09
09 września 2024 - 09 września 2022
2022-09-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Rezyliencja to zdolność do radzenia sobie ze zmianami i wyzwaniami życiowymi, odbijanie się po doświadczeniach stresowych, i adaptacja w obliczu przeciwności. Jest to nie tylko zdolność do przetrwania kryzysów, ale również do wzrostu i rozwoju w wyniku tych wyzwań.
2024-09-12
12 września 2024
2024-09-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Learnability to nie tylko zdolność zapamiętywania i stosowania wiedzy w praktyce. To także trafne identyfikowanie obszarów do zmiany i sprawne poruszanie się w rzeczywistości przesyconej informacjami i nowinkami, których nie mamy czasu przyswajać. Bez tej umiejętności pogrążymy się w chaosie, pogoni za nowościami, wszechogarniającym uczuciu FOMO i wielkiej frustracji.
2024-09-17
17 września 2024
2024-09-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.