Mindfulness - proste techniki dla skomplikowanego świata

Kompetencje przyszłości onlineotwartezamkniete

Mindfulness, czyli uważność, to praktyka polegająca na pełnym skupieniu uwagi na chwili obecnej, bez oceniania. Techniki mindfulness są skutecznym narzędziem redukcji stresu i poprawy dobrostanu psychicznego oraz fizycznego, szczególnie w kontekście zawodowym.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
23.09.2024
10.00 - 14.00
Szkolenie online
650 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności mindfulness w celu efektywnego zarządzania stresem, poprawy koncentracji oraz budowania odporności psychicznej.

Cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i korzyści płynących z praktykowania mindfulness.
 • Poznanie neurobiologicznych podstaw stresu i mindfulness.
 • Zrozumienie wpływu mindfulness na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Umiejętności:

 • Praktykowanie technik mindfulness w codziennym życiu zawodowym.
 • Stosowanie technik oddechowych i uważności w redukcji stresu.
 • Rozwijanie umiejętności samoregulacji emocjonalnej poprzez mindfulness.

Postawy:

 • Kształtowanie postawy otwartości i akceptacji w obliczu wyzwań zawodowych.
 • Promowanie świadomego podejścia do zarządzania stresem.
 • Wzmacnianie poczucia wartości poprzez regularne praktykowanie mindfulness.

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności mindfulness w celu efektywnego zarządzania stresem, poprawy koncentracji oraz budowania odporności psychicznej.

Cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i korzyści płynących z praktykowania mindfulness.
 • Poznanie neurobiologicznych podstaw stresu i mindfulness.
 • Zrozumienie wpływu mindfulness na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Umiejętności:

 • Praktykowanie technik mindfulness w codziennym życiu zawodowym.
 • Stosowanie technik oddechowych i uważności w redukcji stresu.
 • Rozwijanie umiejętności samoregulacji emocjonalnej poprzez mindfulness.

Postawy:

 • Kształtowanie postawy otwartości i akceptacji w obliczu wyzwań zawodowych.
 • Promowanie świadomego podejścia do zarządzania stresem.
 • Wzmacnianie poczucia wartości poprzez regularne praktykowanie mindfulness.

Cel główny: Rozwinięcie umiejętności mindfulness w celu efektywnego zarządzania stresem, poprawy koncentracji oraz budowania odporności psychicznej.

Cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza:

 • Zrozumienie definicji i korzyści płynących z praktykowania mindfulness.
 • Poznanie neurobiologicznych podstaw stresu i mindfulness.
 • Zrozumienie wpływu mindfulness na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Umiejętności:

 • Praktykowanie technik mindfulness w codziennym życiu zawodowym.
 • Stosowanie technik oddechowych i uważności w redukcji stresu.
 • Rozwijanie umiejętności samoregulacji emocjonalnej poprzez mindfulness.

Postawy:

 • Kształtowanie postawy otwartości i akceptacji w obliczu wyzwań zawodowych.
 • Promowanie świadomego podejścia do zarządzania stresem.
 • Wzmacnianie poczucia wartości poprzez regularne praktykowanie mindfulness.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł I:
Wprowadzenie do treningu uważności (mindfulness)

 • Geneza metody i naukowe podłoże mindfulness: Historia i rozwój mindfulness, badania naukowe.
 • Neuroplastyczność jako metakompetencja: Jak mindfulness wpływa na mózg i neuroplastyczność.
 • Mindfulness jako odpowiedź na problemy współczesnego świata: Jak mindfulness pomaga radzić sobie z pędem, rozproszeniem i przebodźcowaniem.
 • Podstawowe założenia treningu mindfulness: Rozwój mięśnia uwagi, rozwój stanu naturalnego umysłu (czystego potencjału).
 • Uważność chwili obecnej: Zdolności samoregulacji i regeneracji emocjonalnej, poznawczej i fizycznej płynące z „tu i teraz”.

Moduł II:
Techniki Mindfulness w Redukcji Stresu

 • Zrozumienie treningu mindfulness i jego korzyści w kontekście zawodowym: Praktyczne zastosowania i korzyści.
 • Omówienie założeń pracy z emocjami: Jak radzić sobie z emocjami i stresującymi sytuacjami.
 • Oznaki stresu w obszarach: myślenie, zachowanie, emocje, ciało.
 • Łańcuch reakcji stresowej: Model Uważnej Reakcji na Stres – jak przerwać reakcję stresową i świadomie nawigować emocjami.
 • Techniki uważności: Medytacja uważności skoncentrowana na oddechu, techniki uważnego rozpoznawania objawów stresu w ciele, praca z rozpoznaniem myśli zwątpienia.

Moduł III:
Samoregulacja emocjonalna

 • Zrozumienie ciała i symptomów fizycznych jako podstawa samoregulacji: Jak ciało sygnalizuje stres i jak na niego reagować.
 • Techniki oddechowe regulujące napięcie układu nerwowego: Praktyczne ćwiczenia oddechowe.
 • Techniki oparte na wykorzystaniu ciała regulujące strefę nadmiernego pobudzenia: Jak pracować z ciałem, aby redukować stres.
 • Quick Coherence – samoregulacja na osi umysł-serce: Techniki łączenia umysłu i serca dla lepszej samoregulacji.
 • Samowspółczucie a poczucie własnej wartości: Jak rozwijać samowspółczucie i budować pozytywną samoocenę.
 • Rezydentne emocje: Wdzięczność, empatia, życzliwość, zaufanie.

Moduł IV:
Odporność psychiczna a zarządzanie stresem

 • Definicja i podstawowe cechy odporności psychicznej: Co to jest odporność psychiczna i dlaczego jest ważna.
 • Czynniki Wpływające na Odporność Psychiczną: Wewnętrzne i zewnętrzne źródła odporności.
 • Rola temperamentu, wychowania i doświadczeń życiowych: Jak różne czynniki wpływają na naszą odporność.
 • Strategie Budowania Odporności Psychicznej: Dobrostan fizyczny, rozwijanie pozytywnego nastawienia, budowanie sieci wsparcia.

Moduł V:
Osobiste BHP trudnych emocji

 • Znaczenie balansu i równowagi emocjonalnej: Jak utrzymać równowagę w trudnych sytuacjach.
 • Jak zadbać o swoją stabilność emocjonalną i reziliencję w trudnych sytuacjach: Praktyczne strategie.
 • Jak kontrolować reakcję stresową w sytuacjach wyzwań, zaskoczenia, frustracji: Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Strefa wpływu i możliwości działania w sytuacji wywołującej stres: Jak efektywnie działać w stresujących sytuacjach.

Moduł I:
Wprowadzenie do treningu uważności (mindfulness)

 • Geneza metody i naukowe podłoże mindfulness: Historia i rozwój mindfulness, badania naukowe.
 • Neuroplastyczność jako metakompetencja: Jak mindfulness wpływa na mózg i neuroplastyczność.
 • Mindfulness jako odpowiedź na problemy współczesnego świata: Jak mindfulness pomaga radzić sobie z pędem, rozproszeniem i przebodźcowaniem.
 • Podstawowe założenia treningu mindfulness: Rozwój mięśnia uwagi, rozwój stanu naturalnego umysłu (czystego potencjału).
 • Uważność chwili obecnej: Zdolności samoregulacji i regeneracji emocjonalnej, poznawczej i fizycznej płynące z „tu i teraz”.

Moduł II:
Techniki Mindfulness w Redukcji Stresu

 • Zrozumienie treningu mindfulness i jego korzyści w kontekście zawodowym: Praktyczne zastosowania i korzyści.
 • Omówienie założeń pracy z emocjami: Jak radzić sobie z emocjami i stresującymi sytuacjami.
 • Oznaki stresu w obszarach: myślenie, zachowanie, emocje, ciało.
 • Łańcuch reakcji stresowej: Model Uważnej Reakcji na Stres – jak przerwać reakcję stresową i świadomie nawigować emocjami.
 • Techniki uważności: Medytacja uważności skoncentrowana na oddechu, techniki uważnego rozpoznawania objawów stresu w ciele, praca z rozpoznaniem myśli zwątpienia.

Moduł III:
Samoregulacja emocjonalna

 • Zrozumienie ciała i symptomów fizycznych jako podstawa samoregulacji: Jak ciało sygnalizuje stres i jak na niego reagować.
 • Techniki oddechowe regulujące napięcie układu nerwowego: Praktyczne ćwiczenia oddechowe.
 • Techniki oparte na wykorzystaniu ciała regulujące strefę nadmiernego pobudzenia: Jak pracować z ciałem, aby redukować stres.
 • Quick Coherence – samoregulacja na osi umysł-serce: Techniki łączenia umysłu i serca dla lepszej samoregulacji.
 • Samowspółczucie a poczucie własnej wartości: Jak rozwijać samowspółczucie i budować pozytywną samoocenę.
 • Rezydentne emocje: Wdzięczność, empatia, życzliwość, zaufanie.

Moduł IV:
Odporność psychiczna a zarządzanie stresem

 • Definicja i podstawowe cechy odporności psychicznej: Co to jest odporność psychiczna i dlaczego jest ważna.
 • Czynniki Wpływające na Odporność Psychiczną: Wewnętrzne i zewnętrzne źródła odporności.
 • Rola temperamentu, wychowania i doświadczeń życiowych: Jak różne czynniki wpływają na naszą odporność.
 • Strategie Budowania Odporności Psychicznej: Dobrostan fizyczny, rozwijanie pozytywnego nastawienia, budowanie sieci wsparcia.

Moduł V:
Osobiste BHP trudnych emocji

 • Znaczenie balansu i równowagi emocjonalnej: Jak utrzymać równowagę w trudnych sytuacjach.
 • Jak zadbać o swoją stabilność emocjonalną i reziliencję w trudnych sytuacjach: Praktyczne strategie.
 • Jak kontrolować reakcję stresową w sytuacjach wyzwań, zaskoczenia, frustracji: Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Strefa wpływu i możliwości działania w sytuacji wywołującej stres: Jak efektywnie działać w stresujących sytuacjach.

Moduł I:
Wprowadzenie do treningu uważności (mindfulness)

 • Geneza metody i naukowe podłoże mindfulness: Historia i rozwój mindfulness, badania naukowe.
 • Neuroplastyczność jako metakompetencja: Jak mindfulness wpływa na mózg i neuroplastyczność.
 • Mindfulness jako odpowiedź na problemy współczesnego świata: Jak mindfulness pomaga radzić sobie z pędem, rozproszeniem i przebodźcowaniem.
 • Podstawowe założenia treningu mindfulness: Rozwój mięśnia uwagi, rozwój stanu naturalnego umysłu (czystego potencjału).
 • Uważność chwili obecnej: Zdolności samoregulacji i regeneracji emocjonalnej, poznawczej i fizycznej płynące z „tu i teraz”.

Moduł II:
Techniki Mindfulness w Redukcji Stresu

 • Zrozumienie treningu mindfulness i jego korzyści w kontekście zawodowym: Praktyczne zastosowania i korzyści.
 • Omówienie założeń pracy z emocjami: Jak radzić sobie z emocjami i stresującymi sytuacjami.
 • Oznaki stresu w obszarach: myślenie, zachowanie, emocje, ciało.
 • Łańcuch reakcji stresowej: Model Uważnej Reakcji na Stres – jak przerwać reakcję stresową i świadomie nawigować emocjami.
 • Techniki uważności: Medytacja uważności skoncentrowana na oddechu, techniki uważnego rozpoznawania objawów stresu w ciele, praca z rozpoznaniem myśli zwątpienia.

Moduł III:
Samoregulacja emocjonalna

 • Zrozumienie ciała i symptomów fizycznych jako podstawa samoregulacji: Jak ciało sygnalizuje stres i jak na niego reagować.
 • Techniki oddechowe regulujące napięcie układu nerwowego: Praktyczne ćwiczenia oddechowe.
 • Techniki oparte na wykorzystaniu ciała regulujące strefę nadmiernego pobudzenia: Jak pracować z ciałem, aby redukować stres.
 • Quick Coherence – samoregulacja na osi umysł-serce: Techniki łączenia umysłu i serca dla lepszej samoregulacji.
 • Samowspółczucie a poczucie własnej wartości: Jak rozwijać samowspółczucie i budować pozytywną samoocenę.
 • Rezydentne emocje: Wdzięczność, empatia, życzliwość, zaufanie.

Moduł IV:
Odporność psychiczna a zarządzanie stresem

 • Definicja i podstawowe cechy odporności psychicznej: Co to jest odporność psychiczna i dlaczego jest ważna.
 • Czynniki Wpływające na Odporność Psychiczną: Wewnętrzne i zewnętrzne źródła odporności.
 • Rola temperamentu, wychowania i doświadczeń życiowych: Jak różne czynniki wpływają na naszą odporność.
 • Strategie Budowania Odporności Psychicznej: Dobrostan fizyczny, rozwijanie pozytywnego nastawienia, budowanie sieci wsparcia.

Moduł V:
Osobiste BHP trudnych emocji

 • Znaczenie balansu i równowagi emocjonalnej: Jak utrzymać równowagę w trudnych sytuacjach.
 • Jak zadbać o swoją stabilność emocjonalną i reziliencję w trudnych sytuacjach: Praktyczne strategie.
 • Jak kontrolować reakcję stresową w sytuacjach wyzwań, zaskoczenia, frustracji: Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Strefa wpływu i możliwości działania w sytuacji wywołującej stres: Jak efektywnie działać w stresujących sytuacjach.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Mindfulness w zarządzaniu stresem
 • Rozwój umiejętności mindfulness
 • Techniki mindfulness w pracy

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zwiększenie produktywności zespołów: Pracownicy z lepszymi umiejętnościami zarządzania stresem są bardziej produktywni.
 • Redukcja absencji i rotacji pracowników: Lepsze zarządzanie stresem prowadzi do mniejszej liczby dni chorobowych i rotacji pracowników.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Organizacja promująca mindfulness buduje kulturę zrozumienia i wsparcia.
 • Lepsze zarządzanie zmianami: Pracownicy z umiejętnościami mindfulness lepiej adaptują się do zmian.
 • Wzrost innowacyjności: Organizacja wspierająca mindfulness sprzyja kreatywnym i innowacyjnym rozwiązaniom.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Zwiększenie kompetencji zarządzania stresem: Pracownicy uczą się skutecznie radzić sobie ze stresem.
 • Lepsze zarządzanie emocjami: Techniki mindfulness pomagają w lepszym zarządzaniu emocjami w trudnych sytuacjach.
 • Wzrost samoświadomości: Praktyki mindfulness prowadzą do większej świadomości własnych emocji i reakcji.
 • Poprawa koncentracji i produktywności: Regularne praktykowanie mindfulness poprawia koncentrację i efektywność w pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej: Pracownicy, którzy praktykują mindfulness, odczuwają większą satysfakcję z pracy i życia zawodowego.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Poprawa relacji interpersonalnych: Mindfulness poprawia jakość relacji zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.
 • Wzrost współpracy i zaufania: Mindfulness zwiększa zaufanie i współpracę w zespołach.
 • Lepsza adaptacja do zmian: Organizacje i pracownicy z umiejętnościami mindfulness lepiej adaptują się do zmian i wyzwań.
 • Redukcja stresu: Mindfulness pomaga w lepszym zarządzaniu stresem i emocjami, co prowadzi do zdrowszego środowiska pracy.
 • Długoterminowy rozwój: Mindfulness wspiera ciągły rozwój osobisty i zawodowy, prowadząc do długoterminowego sukcesu.
Mindfulness - proste techniki dla skomplikowanego świata

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Kompetencje przyszłości

Kształtowanie pozytywnych nawyków jest kluczowym elementem w osiąganiu długoterminowego sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nawyki stanowią fundament naszych codziennych działań, dlatego ich świadome kształtowanie może prowadzić do znacznej poprawy jakości życia, efektywności pracy i ogólnego dobrostanu.
2024-09-09
09 września 2024 - 09 września 2022
2022-09-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Rezyliencja to zdolność do radzenia sobie ze zmianami i wyzwaniami życiowymi, odbijanie się po doświadczeniach stresowych, i adaptacja w obliczu przeciwności. Jest to nie tylko zdolność do przetrwania kryzysów, ale również do wzrostu i rozwoju w wyniku tych wyzwań.
2024-09-12
12 września 2024
2024-09-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Learnability to nie tylko zdolność zapamiętywania i stosowania wiedzy w praktyce. To także trafne identyfikowanie obszarów do zmiany i sprawne poruszanie się w rzeczywistości przesyconej informacjami i nowinkami, których nie mamy czasu przyswajać. Bez tej umiejętności pogrążymy się w chaosie, pogoni za nowościami, wszechogarniającym uczuciu FOMO i wielkiej frustracji.
2024-09-17
17 września 2024
2024-09-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.