Myślenie krytyczne

Kompetencje przyszłości onlineotwartezamkniete

Podstawowa zasada towarzysząca myśleniu krytycznemu: myśl jak myślisz. Nasze myślenie jest na co dzień najczęściej pozbawione tej metarefleksji. Każdy z nas jest przekonany, że myśli rozsądnie, jednak nie oznacza to, że myśli krytycznie.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
24.09.2024
10.00 - 14.00
Szkolenie online
650 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Myślenie krytyczne kojarzy się z krytykanctwem. Nic bardziej mylnego. Myślenie krytyczne jest uznawane za jedną z kluczowych kompetencji przyszłości, ponieważ pozwala podejmować mądre decyzje i działania w sytuacji, w których mamy nadmiar albo niedobór informacji. Przymiotnik „krytyczne” oznacza, że nie przyjmujemy informacji za pewnik – tylko pytamy skąd wiemy co wiemy i czy na pewno tak jest – stawiamy hipotezy, weryfikujemy je i zamiast działać szybko działamy skutecznie.

Nie mam skłonności do myślenia krytycznego Mam naturalną tendencję do myślenia krytycznego
Rzadko kwestionuję moje pierwsze wrażenie na jakiś temat..Regularnie rewiduję moje opinie w świetle nowych dowodów.
Z reguły akceptuję informacje od autorytetów bez weryfikacji.Zawsze sprawdzam wiarygodność źródeł, nawet jeśli pochodzą od ekspertów.
Porażki traktuję jak lekcje.Staram się unikać porażek za wszelką cenę.
Preferuję szybkie rozwiązania bez głębszej analizyLubię analizować sytuacje z różnych perspektyw przed działaniem.
Często opieram swoje decyzje na intuicji, nie na faktach.Decyzje podejmuję opierając się na dokładnej analizie dostępnych informacji.
Cenię osoby konsekwentne za stałość poglądów.Poglądy warto zmieniać wraz z nową wiedzą i dostępnymi informacji

Jeśli rozpoznajesz siebie w zdaniach z lewej strony tabelki – to warto rozwijać tą kompetencję.

Podstawowa zasada towarzysząca myśleniu krytycznemu : myśl jak myślisz. Nasze myślenie jest na co dzień najczęściej pozbawione tej metarefleksji. Każdy z nas jest przekonany, że myśli rozsądnie, jednak nie oznacza to, że myśli krytycznie.

Myślenie krytyczne jest uznawane za jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Pozwala podejmować mądre decyzje i działania w sytuacji, w których masz nadmiar albo niedobór informacji. Przymiotnik „krytyczne” oznacza, że nie przyjmujemy informacji za pewnik, tylko weryfikujemy nasze hipotezy i założenia, i – zamiast działać szybko – działamy skutecznie.

Na całokształt naszej wiedzy o świecie często wpływają emocje, niesprawdzone autorytety, niezweryfikowane źródła, konformizm, tendencja do upraszczania procesów myślenia i pułapki myślenia. Aby uniknąć błędów w działaniu, warto uświadamiać sobie swoje uprzedzenia, postawy, weryfikować założenia i jak najczęściej konfrontować swoje szybkie procesy myślenia z wolnymi.

Myślenie krytyczne kojarzy się z krytykanctwem. Nic bardziej mylnego. Myślenie krytyczne jest uznawane za jedną z kluczowych kompetencji przyszłości, ponieważ pozwala podejmować mądre decyzje i działania w sytuacji, w których mamy nadmiar albo niedobór informacji. Przymiotnik „krytyczne” oznacza, że nie przyjmujemy informacji za pewnik – tylko pytamy skąd wiemy co wiemy i czy na pewno tak jest – stawiamy hipotezy, weryfikujemy je i zamiast działać szybko działamy skutecznie.

Nie mam skłonności do myślenia krytycznego Mam naturalną tendencję do myślenia krytycznego
Rzadko kwestionuję moje pierwsze wrażenie na jakiś temat..Regularnie rewiduję moje opinie w świetle nowych dowodów.
Z reguły akceptuję informacje od autorytetów bez weryfikacji.Zawsze sprawdzam wiarygodność źródeł, nawet jeśli pochodzą od ekspertów.
Porażki traktuję jak lekcje.Staram się unikać porażek za wszelką cenę.
Preferuję szybkie rozwiązania bez głębszej analizyLubię analizować sytuacje z różnych perspektyw przed działaniem.
Często opieram swoje decyzje na intuicji, nie na faktach.Decyzje podejmuję opierając się na dokładnej analizie dostępnych informacji.
Cenię osoby konsekwentne za stałość poglądów.Poglądy warto zmieniać wraz z nową wiedzą i dostępnymi informacji

Jeśli rozpoznajesz siebie w zdaniach z lewej strony tabelki – to warto rozwijać tą kompetencję.

Podstawowa zasada towarzysząca myśleniu krytycznemu : myśl jak myślisz. Nasze myślenie jest na co dzień najczęściej pozbawione tej metarefleksji. Każdy z nas jest przekonany, że myśli rozsądnie, jednak nie oznacza to, że myśli krytycznie.

Myślenie krytyczne jest uznawane za jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Pozwala podejmować mądre decyzje i działania w sytuacji, w których masz nadmiar albo niedobór informacji. Przymiotnik „krytyczne” oznacza, że nie przyjmujemy informacji za pewnik, tylko weryfikujemy nasze hipotezy i założenia, i – zamiast działać szybko – działamy skutecznie.

Na całokształt naszej wiedzy o świecie często wpływają emocje, niesprawdzone autorytety, niezweryfikowane źródła, konformizm, tendencja do upraszczania procesów myślenia i pułapki myślenia. Aby uniknąć błędów w działaniu, warto uświadamiać sobie swoje uprzedzenia, postawy, weryfikować założenia i jak najczęściej konfrontować swoje szybkie procesy myślenia z wolnymi.

Myślenie krytyczne kojarzy się z krytykanctwem. Nic bardziej mylnego. Myślenie krytyczne jest uznawane za jedną z kluczowych kompetencji przyszłości, ponieważ pozwala podejmować mądre decyzje i działania w sytuacji, w których mamy nadmiar albo niedobór informacji. Przymiotnik „krytyczne” oznacza, że nie przyjmujemy informacji za pewnik – tylko pytamy skąd wiemy co wiemy i czy na pewno tak jest – stawiamy hipotezy, weryfikujemy je i zamiast działać szybko działamy skutecznie.

Nie mam skłonności do myślenia krytycznego Mam naturalną tendencję do myślenia krytycznego
Rzadko kwestionuję moje pierwsze wrażenie na jakiś temat..Regularnie rewiduję moje opinie w świetle nowych dowodów.
Z reguły akceptuję informacje od autorytetów bez weryfikacji.Zawsze sprawdzam wiarygodność źródeł, nawet jeśli pochodzą od ekspertów.
Porażki traktuję jak lekcje.Staram się unikać porażek za wszelką cenę.
Preferuję szybkie rozwiązania bez głębszej analizyLubię analizować sytuacje z różnych perspektyw przed działaniem.
Często opieram swoje decyzje na intuicji, nie na faktach.Decyzje podejmuję opierając się na dokładnej analizie dostępnych informacji.
Cenię osoby konsekwentne za stałość poglądów.Poglądy warto zmieniać wraz z nową wiedzą i dostępnymi informacji

Jeśli rozpoznajesz siebie w zdaniach z lewej strony tabelki – to warto rozwijać tą kompetencję.

Podstawowa zasada towarzysząca myśleniu krytycznemu : myśl jak myślisz. Nasze myślenie jest na co dzień najczęściej pozbawione tej metarefleksji. Każdy z nas jest przekonany, że myśli rozsądnie, jednak nie oznacza to, że myśli krytycznie.

Myślenie krytyczne jest uznawane za jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Pozwala podejmować mądre decyzje i działania w sytuacji, w których masz nadmiar albo niedobór informacji. Przymiotnik „krytyczne” oznacza, że nie przyjmujemy informacji za pewnik, tylko weryfikujemy nasze hipotezy i założenia, i – zamiast działać szybko – działamy skutecznie.

Na całokształt naszej wiedzy o świecie często wpływają emocje, niesprawdzone autorytety, niezweryfikowane źródła, konformizm, tendencja do upraszczania procesów myślenia i pułapki myślenia. Aby uniknąć błędów w działaniu, warto uświadamiać sobie swoje uprzedzenia, postawy, weryfikować założenia i jak najczęściej konfrontować swoje szybkie procesy myślenia z wolnymi.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Dlaczego nie opłaca się myśleć krytycznie i dlaczego warto to robić?

 • Przeładowanie emocjonalne i informacyjne
 • Syndrom błyszczącego obiektu (interesuje mnie wszystko i reaguję na wszystko)
 • Aktywność jako ukryta reaktywność
 • Myślenie krytyczne jako kompetencja przyszłości

Myślenie naukowe

 • Czym się różni reaktywność od aktywności
 • Cykl PDCA
  • Plan – określ problemy, cele dla procesu, niezbędne zmiany oraz sposób osiągania celów
  • Do – wypróbuj zmiany – eksperyment /test
  • Check – sprawdź, oceń rezultaty, wyciągnij wnioski
  • Act – zastosuj zdobytą wiedzę i udoskonal wcześniejszą wersję
 • Cykl myślenia krytycznego vs. promującego trwałość
  • Pokora / Wątpliwość / Ciekawość / Odkrycie
  • Duma / Przekonanie / Potwierdzenie / Utwierdzenie

Myślenie szybkie i wolne

 • Test krytycznego myślenia

Struktury myślowe, schematy i modele myślowe kierujące Twoim myśleniem

Heurystyki, błędy w rozumowaniu i ich identyfikowanie

 • Heurystyka dostępności
 • Heurystyka zakotwiczenia – dostosowania
 • Najczęściej popełniane błędy logiczne

Narzędzia wspierające myślenie krytyczne

 • Drabina wnioskowania
 • „Lewa strona”

Action plan – technika implementacji intencji

 • Jak zacząć?
 • Kiedy zacząć ?
 • Co zrobić jak się nie uda?
 • Samoskuteczność – jak mierzyć swój postęp

Dlaczego nie opłaca się myśleć krytycznie i dlaczego warto to robić?

 • Przeładowanie emocjonalne i informacyjne
 • Syndrom błyszczącego obiektu (interesuje mnie wszystko i reaguję na wszystko)
 • Aktywność jako ukryta reaktywność
 • Myślenie krytyczne jako kompetencja przyszłości

Myślenie naukowe

 • Czym się różni reaktywność od aktywności
 • Cykl PDCA
  • Plan – określ problemy, cele dla procesu, niezbędne zmiany oraz sposób osiągania celów
  • Do – wypróbuj zmiany – eksperyment /test
  • Check – sprawdź, oceń rezultaty, wyciągnij wnioski
  • Act – zastosuj zdobytą wiedzę i udoskonal wcześniejszą wersję
 • Cykl myślenia krytycznego vs. promującego trwałość
  • Pokora / Wątpliwość / Ciekawość / Odkrycie
  • Duma / Przekonanie / Potwierdzenie / Utwierdzenie

Myślenie szybkie i wolne

 • Test krytycznego myślenia

Struktury myślowe, schematy i modele myślowe kierujące Twoim myśleniem

Heurystyki, błędy w rozumowaniu i ich identyfikowanie

 • Heurystyka dostępności
 • Heurystyka zakotwiczenia – dostosowania
 • Najczęściej popełniane błędy logiczne

Narzędzia wspierające myślenie krytyczne

 • Drabina wnioskowania
 • „Lewa strona”

Action plan – technika implementacji intencji

 • Jak zacząć?
 • Kiedy zacząć ?
 • Co zrobić jak się nie uda?
 • Samoskuteczność – jak mierzyć swój postęp

Dlaczego nie opłaca się myśleć krytycznie i dlaczego warto to robić?

 • Przeładowanie emocjonalne i informacyjne
 • Syndrom błyszczącego obiektu (interesuje mnie wszystko i reaguję na wszystko)
 • Aktywność jako ukryta reaktywność
 • Myślenie krytyczne jako kompetencja przyszłości

Myślenie naukowe

 • Czym się różni reaktywność od aktywności
 • Cykl PDCA
  • Plan – określ problemy, cele dla procesu, niezbędne zmiany oraz sposób osiągania celów
  • Do – wypróbuj zmiany – eksperyment /test
  • Check – sprawdź, oceń rezultaty, wyciągnij wnioski
  • Act – zastosuj zdobytą wiedzę i udoskonal wcześniejszą wersję
 • Cykl myślenia krytycznego vs. promującego trwałość
  • Pokora / Wątpliwość / Ciekawość / Odkrycie
  • Duma / Przekonanie / Potwierdzenie / Utwierdzenie

Myślenie szybkie i wolne

 • Test krytycznego myślenia

Struktury myślowe, schematy i modele myślowe kierujące Twoim myśleniem

Heurystyki, błędy w rozumowaniu i ich identyfikowanie

 • Heurystyka dostępności
 • Heurystyka zakotwiczenia – dostosowania
 • Najczęściej popełniane błędy logiczne

Narzędzia wspierające myślenie krytyczne

 • Drabina wnioskowania
 • „Lewa strona”

Action plan – technika implementacji intencji

 • Jak zacząć?
 • Kiedy zacząć ?
 • Co zrobić jak się nie uda?
 • Samoskuteczność – jak mierzyć swój postęp

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Myślenie krytyczne
 • Kompetencje przyszłości
 • Analiza faktów
 • Zasady myślenia
 • Pułapki myślenia

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zwiększenie zdolności do innowacji: Pracownicy myślący krytycznie potrafią lepiej analizować problemy i tworzyć innowacyjne rozwiązania, co przekłada się na rozwój firmy.
 • Poprawa jakości podejmowanych decyzji: Szkolenie w zakresie myślenia krytycznego pomaga pracownikom podejmować przemyślane i bardziej efektywne decyzje.
 • Minimalizacja ryzyka błędów: Pracownicy, którzy regularnie stosują myślenie krytyczne, rzadziej popełniają błędy wynikające z nieweryfikowanych założeń.
 • Lepsza adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych: Myślenie krytyczne umożliwia szybszą i bardziej elastyczną reakcję na zmiany, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku.
 • Wzrost zaufania i niezależności pracowników: Szkolenie zwiększa samodzielność pracowników w rozwiązywaniu problemów, co obniża potrzebę ciągłego nadzoru.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Rozwój osobisty i zawodowy: Myślenie krytyczne jest umiejętnością przekładającą się na lepsze wyniki w pracy i większą satysfakcję zawodową.
 • Lepsze zarządzanie informacjami: Pracownicy uczą się, jak efektywnie analizować i oceniać informacje, co jest kluczowe w erze przeciążenia informacyjnego.
 • Wzmocnienie umiejętności argumentacji: Szkolenie pomaga w skutecznym przedstawianiu swoich argumentów, co jest przydatne zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym.
 • Zwiększenie odporności na manipulacje: Uczestnicy szkolenia nauczą się identyfikować i unikać błędów logicznych oraz manipulacji.
 • Podniesienie samooceny przez lepsze rozumienie własnych procesów myślenia: Pracownicy zdobędą większą pewność siebie poprzez zrozumienie, jak działa ich umysł.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Podniesienie ogólnej kultury komunikacji w organizacji: Myślenie krytyczne sprzyja otwartości na różne perspektywy i bardziej konstruktywną wymianę myśli.
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołowej: Zespoły, które stosują myślenie krytyczne, lepiej radzą sobie z problemami i efektywniej pracują nad projektami.
 • Redukcja konfliktów wewnętrznych: Lepsze rozumienie motywacji i przekonań innych może zmniejszać ilość nieporozumień i konfliktów w pracy.
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych organizacji: Sposobność do ciągłej ewaluacji i krytycznej oceny pomaga firmie dostosować się do zmieniających się realiów rynkowych.
Myślenie krytyczne

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Kompetencje przyszłości

Kształtowanie pozytywnych nawyków jest kluczowym elementem w osiąganiu długoterminowego sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nawyki stanowią fundament naszych codziennych działań, dlatego ich świadome kształtowanie może prowadzić do znacznej poprawy jakości życia, efektywności pracy i ogólnego dobrostanu.
2024-09-09
09 września 2024 - 09 września 2022
2022-09-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Rezyliencja to zdolność do radzenia sobie ze zmianami i wyzwaniami życiowymi, odbijanie się po doświadczeniach stresowych, i adaptacja w obliczu przeciwności. Jest to nie tylko zdolność do przetrwania kryzysów, ale również do wzrostu i rozwoju w wyniku tych wyzwań.
2024-09-12
12 września 2024
2024-09-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Learnability to nie tylko zdolność zapamiętywania i stosowania wiedzy w praktyce. To także trafne identyfikowanie obszarów do zmiany i sprawne poruszanie się w rzeczywistości przesyconej informacjami i nowinkami, których nie mamy czasu przyswajać. Bez tej umiejętności pogrążymy się w chaosie, pogoni za nowościami, wszechogarniającym uczuciu FOMO i wielkiej frustracji.
2024-09-17
17 września 2024
2024-09-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.