Jeżeli nauczyłeś się słuchać, będziesz umiał także rozkazywać

Budowanie autorytetu i wizerunku lidera

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie

Modele przywództwa zakładają, iż  podstawową metodą wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To, w jaki sposób menedżer jest postrzegany przez swoich podwładnych wpływa na postawy pracownicze, ich zaangażowanie i lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie pt. Budowanie autorytetu menedżera / lidera.

IDEA SZKOLENIA

Większość modeli przywództwa zakłada, że jedną z podstawowych metod wpływu lidera na zespół jest jego osobisty przykład – wzorzec zachowań. To, w jaki sposób lider jest postrzegany i oceniany przez swoich podwładnych, oddziałuje na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które mają największy wpływ na efektywność pracy. Fundamentem proponowanego szkolenia jest koncepcja Okien Johari. Zgodnie z jej założeniami wszystkie informacje na temat menedżera (a więc jego wizerunek) możemy umieścić w 4 oknach / obszarach:
 • Obszar otwarty (to, co menedżer sam wie o sobie i co wiedzą o nim podwładni)
 • Obszar ukryty (to, co menedżer wie o sobie, a inni tego nie wiedzą)
 • Obszar ślepy (to, czego menedżer o sobie nie wie, a podwładni wiedzą)
 • Obszar nieznany (wiedza nieznana)

Podczas szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności budowania i utrzymywania swojego wizerunku. Warsztatowa forma zajęć pozwoli praktycznie korzystać z koncepcji Johari. Poprzez odpowiednie ćwiczenia każdy skonfrontuje swoją wiedzę na własny temat z rzeczywistością (z obszaru ślepego do otwartego) oraz nauczy się świadomie zarządzać wizerunkiem (z obszaru otwartego do ukrytego bądź odwrotnie). Okno Johari posłuży jako swoista baza, punkt wyjściowy do skutecznego używania wielu narzędzi omawianych podczas zajęć - narzędzi pozwalających świadomie zarządzać swoim wizerunkiem.

Wizerunek menedżera będącego autorytetem dla podwładnych i otoczenia biznesowego to zbiór konkretnych zachowań, które można rozwinąć. Uświadomienie sobie tego wizerunku w poszczególnych obszarach jest pierwszym etapem procesu. Jeszcze ważniejszy jest etap zmiany. Trener będzie udzielał informacji zwrotnych, proponował narzędzia i techniki, dawał wskazówki – wszystko po to, aby każdy z uczestników potrafił świadomie kształtować swój wizerunek, uwzględniając przy tym cel, jakiemu ma służyć autoprezentacja - bycie autorytatywnym liderem.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Badania przeprowadzone przez Bruce’a Tulgana i firmę RainmakerThinking Inc. w latach 1993-2003, obejmujące w sumie ponad milion respondentów, pokazują, że to  bezpośredni przełożony jest dla pracownika najważniejszą osobą w firmie.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wprowadzenie do szkolenia

  • Koncepcja Okien Johari
  • Etapy rozwoju podczas szkolenia
   • Etap 1 – uporządkowanie własnego wizerunku w oknach Johari
   • Etap 2 – stworzenie efektywnego wizerunku lidera
   • Etap 3 – praca rozwojowa – wprowadzanie nowych elementów do wizerunku oraz przenoszenie ich pomiędzy oknami

  2. Porządkowanie własnego wizerunku wg modelu okien Johari

  • Koncepcja Okien Johari
  • 4 obszary wiedzy, wizerunku
   • Obszar otwarty (arena)
   • Obszar ukryty (fasada)
   • Obszar ślepy (ślepy punkt)
   • Obszar nieznany
   • Zdefiniowanie obszaru otwartego (samodzielnie każdy uczestnik)
   • Zdefiniowanie obszaru ślepego (poprzez inf. zwrotną)

  3. Stworzenie wizerunku efektywnego lidera

  • Kiedy budowany jest wizerunek lidera ?
  • Jakim celom służy wizerunek lidera?
  • Jaki powinien być lider w oczach podwładnych ?
   • Transakcyjny vs. transformacyjny
   • Otwarty na partycypację vs. dyrektywny
   • Reaktywny vs. proaktywny
   • Opanowany vs. okazujący emocje
   • Zorientowany na działanie vs. analityczny
   • Empatyczny vs. zdystansowany
  • Prezentowane wartości
   • Firmowe
   • Osobiste

  4. Stworzenie indywidualnego planu rozwoju (IPR)

  • Uwzględnienie nowych informacji na własny temat
   • Informacje od trenera
   • Informacje od innych uczestników
   • (opcjonalnie) Informacje od podwładnych
  • Wybór strategii autoprezentacyjnej
  • Analiza SWOT
   • Mocne strony – to czego nie zmieniam i zamierzam eksponować
   • Słabe strony – tu decyzja, które elementy zamierzam poprawić
   • Zagrożenia – to nad czym mam najmniejszą kontrolę – jak ją zwiększyć (zwłaszcza w pierwszej fazie rozwoju)
   • Szanse – w czym zmiana przyjdzie mi najłatwiej
  • Lista niezbędnych umiejętności potrzebnych, żeby budować wizerunek

  5. Wygłaszanie mów motywacyjnych

  • Zdefiniowanie struktury mowy motywacyjnej (np. poprzez analizę kilkunastu 2-3 minutowych mów z klasyki kina)
  • Wykorzystywanie emocji w mowach motywacyjnych
  • Nawiązywanie do potrzeb psychologicznych
   • Potrzeba rywalizacji
   • Potrzeba uznania
   • Potrzeba bezpieczeństwa
   • Potrzeba społeczna
   • Potrzeba wygody
  • Korzystanie z leadershipu osobistego
  • Definiowanie wyzwania i konsekwencji (psychologicznych i racjonalnych)
  • Komunikacja niewerbalna w mobilizowaniu pracowników

  6. Wygłaszanie expose lidera

  • Przedstawienie intencji
  • Przedstawienie celów
  • Zdefiniowane zasad kluczowych
  • Określenie wartości
  • Określenie minimalnych granic
  • Określenie swoich oczekiwań
  • Zasady wygłaszania expose szefa
  • Rola emocji w expose szefa
   • Zaangażowanie osobiste
   • Podejście transformacyjne
   • Autentyczność

  7. Komunikowanie trudnych decyzji

  • Nazwanie celu spotkania
  • Dobór wymiaru rozmowy – ludzki - rzeczowy
  • Odpowiednia forma decyzji
   • Osobista odpowiedzialność
   • Nie odwołalny charakter
   • Szybki czas przekazania decyzji
   • Krótkie i rzeczowe uzasadnienie
   • Ewentualna obrona decyzji (zdarta płyta i dalej parafraza sytuacyjna)
   • Umiejętność zamknięcia spotkania
  • Emocje podczas komunikowania trudnych decyzji
   • Nazywanie własnych emocji
   • Obniżanie stresu negatywnego
   • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – zadaniowe podejście do radzenia sobie z emocjami

  8. Prowadzenie zebrań

  • Planowanie zebrań
   • Dostępny a optymalny czas spotkania
   • Agenda spotkania
   • Struktura spotkania
  • Programowanie uczestników na pracę i orientację na cel
  • Zasady moderowania zebrań
   • ustalić jasne cele grupy podczas zebrania
   • Prowokować wysokie zaangażowanie u wszystkich uczestników zebrania
   • Przydzielać role i odpowiedzialności
   • Zachęcać do wyrażania opinii mniej popularnych
   • Odnotowywać każdy głos
   • Stawiać na komunikację dwustronną

  9. Stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

  • Efekt pierwszego wrażenia
   • Scenariusz pozytywny – efekt anielski
   • Scenariusz negatywny – efekt diabelski
   • Mechanizm atrybucji w efekcie I wrażenia
  • Analiza nawyków prezentacyjnych i autoprezentacyjnych
   • Poziom werbalny
   • Poziom niewerbalny
  • Zarządzanie wizerunkiem – poziom niewerbalny
   • Zarządzanie przestrzenią – dystans psychologiczny
   • Zarządzanie organizacją przestrzeni – układ pomieszczenie/audytorium/trener
   • Mimika
   • Gestykulacja
   • Kontakt wzrokowy
   • Głos (tempo, tembr, siła)
   • Ruch ciała
   • Postawa ciała
   • Ubiór i atrybuty wyglądu zewnętrznego
  • Budowanie wizerunku os. kompetentnej podczas dużych wystąpień z pracownikami
   • Deklaracja kompetencji
   • Inscenizacja kompetencji
   • Rekwizyty kompetencji
  • Zarządzanie emocjami podczas wystąpień, prezentacji
   • Radzenie sobie z emocjami przed ważnym wydarzeniem (techniki relaksacyjne)
   • Wykorzystywanie emocji w sytuacji mobilizacji
   • Wyciszenie emocji po pracy –  life – work balanced

  10. Podsumowanie szkolenia

  • Karta ssc
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
  • Wnioski
   • Na poziomie osobistym
   • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Mieliśmy przyjemność pracować dla:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • łatwiejsze utrzymywanie wysokiego poziomu standardów pracy obowiązujących w firmie
  • oszczędności wynikające z wysokiej efektywności pracowników na danych stanowiskach
  • wykształcenie liderów, którzy są w stanie uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki
  • poprawa komunikacji na lini menedżer - pracownik
  • zwiększenie efektywności realizowania wyzwań organizacyjnych 
  • zmniejszenie rotacji w firmie
  • zwiększenie proaktywności pracowników
  • uzyskanie długofalowych rezultatów biznesowych
  • skuteczniejsze przeprowadzanie pracowników przez zmiany
  • zwiększenie zaufania do menedżerów
  • zwiększenie zaangażowania pracowników
  • zapewnienie lepszego rozwoju talentów w firmie

   

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • korzystanie z narzędzia analizy wizerunku – okno Johari
  • rozpoznanie i świadome wykorzystywanie typów władzy
  • kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie werbalnym i niewerbalnym
  • budowanie autorytetu przełożonego
  • korzystanie z exposéprzełożonego w budowaniu autorytetu
  • wzrost umiejętności prowadzenia efektywnego:
   • komunikowania zmiany
   • wprowadzania zasad (exposé)
   • zebrań organizacyjnych,
   • wygłaszania mów motywacyjnych
   • innych
  • stosowanie spójnej i efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • wzrost umiejętności budowania i długofalowego utrzymywania własnego autorytetu jako menedżera

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • umiejętność komunikowania trudnych decyzji – szczególnie w zarządzaniu zmianą
  • zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami
  • umiejętność egzekwowania standardów firmowych

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Patrycja Michałowska

  Front Desk Manager
  tel. kom.: 505 273 550
  tel: 22 266 08 48

  biuro@projektgamma.pl
  Patrycja Michałowska

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  8 czerwca 2020 - 9 czerwca 2020 Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metodą wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To, w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu lidera grupy.

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.