Inne strony: GAMMA DISCOVER
Menedżer albo myśli, albo muszą za niego myśleć inni

Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Współodpowiedzialność bierze się z poczucia współwłasności, a to z poczucia wpływu, współdecydowania i powiązania celów własnych z celami firmowymi. Zapraszamy do szkolenia Menedżer architektem współodpowiedzialności.

IDEA SZKOLENIA

62% pracowników w Polskich firmach nie jest zainteresowana tym, czy ich firma odniesie sukces. Dlatego każda organizacja stoi przed zasadniczym wyzwaniem: co zrobić, aby wszyscy pracownicy, niezależnie od miejsca i funkcji, którą zajmują w firmie brali większą odpowiedzialność nie tylko za wykonywanie własnych zadań, ale także za realizację celów wyższego rzędu, rezultatów swoich działów i całej firmy. Menedżerowie wobec tych wyzwań powinni na nowo przemyśleć i zmienić swoje dotychczasowe metody i sposoby zarządzania i stać się architektami kultury współodpowiedzialności w swoich firmach.

Szkolenie  obejmuje fundamentalne zagadnienia związane z budowaniem w firmie postaw współodpowiedzialności za rezultaty indywidualne, zespołowe i firmowe.

Istotą tworzenia kultury współodpowiedzialności jest możliwość współtworzenia tej kultury przez wszystkich pracowników. Dlatego większość ćwiczeń, wniosków i idei jest wypracowywana przez samych uczestników, czyniąc ich współwłaścicielami zasad i norm kształtujących kulturę współodpowiedzialności w firmie.

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie, że fundamentalną odpowiedzialnością menedżera jest budowanie odpowiedzialności pracowników.
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia wspomagające ich w tworzeniu architektury odpowiedzialności w swoich zespołach.

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie reprezentujący wszystkie obszary firmy (działy, departamenty, oddziały).

 

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Z badań TP/ISR wynika że firmach, o wysokim zaangażowaniu zysk na jedna akcję wyniósł 27,8% w przeciwieństwie do -11,2% w firmach o niskim zaangażowaniu pracowników.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Perspektywy odpowiedzialności:

  • Trzy perspektywy poczucia odpowiedzialności – omówienie.
  • Debata oksfordzka:
   • „Czy ludzie chcą brać na siebie odpowiedzialność”?
   • „Co musisz dać pracownikowi, abyś miał prawo wymagać od niego odpowiedzialności”?
   • Expose - Przekazanie informacji, które zbudują poczucie odpowiedzialności pracowników.

  4 Filary Architektury Współodpowiedzialności

  • Przejrzystość: Pracownicy rozumieją kluczowe cele i politykę organizacji, tak samo dobrze jak wymagania dotyczące ich pracy
  • Współudział:Pracownicy widzą, że mają wpływ poprzez możliwość decydowania i posiadane upoważnienia
  • Feedback: Pracownicy  dają i otrzymują  wartościowy feedback
  • Zespół: Pracownicy mają poczucie przynależności do organizacji, którą charakteryzuje spójność, wzajemne wsparcie, zaufanie i duma

  Poziom znajomości celów:

  • Ćwiczenie:  „List do menedżera” –tworzenie komunikatu i listy pytań do własnego przełożonego.

  Koncentracja na priorytetach:

  • Ustalanie hierarchii ważności;
  • Przećwiczenie analizy wzajemnych zależności pomiędzy zadaniami - mapa intensywności celów.

  Delegowanie vs instruowanie:

  • Delegowanie i korzyści z niego płynące dla:
   • pracownika,
   • menedżera,
   • firmy.
   • Algorytm delegowania – odgrywanie case study.

  Crash meeting:

  • Korzyści płynące z wymiany informacji pomiędzy pracownikami  o popełnianych błędach. Algorytm spotkania – odgrywanie case study.

  Feedback:

  • Matryca feedbacku
  • Dawanie feedbacku
  • Proszenie o feedback
  • Przyjmowanie feedbacku

  Potrzeba współpracy:

  • Ćwiczenie: „Easy Money” – inwestowanie zasobów w celu osiągnięcia zysków osobistych i zespołowych.    
       

  Efekt synergii i syndrom Apollo:

  • Zdefiniowanie pojęć, przykłady działania;
  • Praca w zespołach.

  Analiza siły zespołu:

  • Czempion, adept, „zgniłe jabłko”

  Zew i talent:

  • Jak odkrywać potencjał, zamiłowania i uzdolnienia pracowników?
  • Jak zagospodarować potencjał pracowników, aby sami chętnie podejmowali odpowiedzialność za rezultaty?

  Trudna informacja:

  • Algorytm rozmowy - odgrywanie case study.

  Wzmacnianie zachowań:

  • Sposoby doceniania pracowników.
  • Zasady stosowania nagród.
  • Wyrażanie uznania – algorytm rozmowy – odgrywanie case study.

  Poznanie siebie, Kluczowe kompetencje:

  • Mocna koperta / model „Okno Johari” – wzajemne opisanie mocnych stron przez uczestników ( inni / ja);
  • Refleksja nad własnymi mocnymi stronami;
  • Model:  Kluczowa kompetencja-Pułapka-Wyzwanie-Alergia.
  • Ćwiczenie: Przykładowa analiza całego procesu.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Inspiracja do podejmowania się roli menedżera przez tych, którzy mają tendencję do skłaniania się ku roli specjalisty/fachowaca z dziedziny, którą reprezentują kosztem zarządzania
  • Wytworzenie unikalnej kultury „gry do jednej bramki”
  • Synergia indywidualnych wysiłków poszczególnych obszarów organizacji
  • Zapobieganie negatywnym skutkom kultury silosów
  • Polepszenie współpracy pomiędzy poszczególnymi częściami firmy
  • Zwiększenie zaangażowania wszystkich pracowników w realizację kluczowych celów firmy
  • Radykalne podwyższenie wskaźników efektywności funkcjonowania firmy

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Zdobędą świadomość jaka jest ich rola, odpowiedzialność  jako menedżerów
  • Poznają sposoby zarządzania eliminujące syndrom „niańki” wśród menedżerów
  • Poprzez filozofię budowania współodpowiedzialności znacząco ograniczą negatywny stres wynikający z przejmowania i zdejmowania z pracowników odpowiedzialności.
  • Poprzez podmiotowe podejście do pracowników będą lepiej wykorzystywać potencjał tkwiący w zespole
  • Będę wiedzieli jak stworzyć odpowiedzialny zespół, którego fundamentem jest wzajemność i zaufanie.

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Wzrost poziomu zaufania
  • Wzrost poziomu zaangażowania

  TRENERZY SZKOLENIA

  WIDEO

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności

  Termin szkolenia: 2 sierpień 2016 r. do 3 sierpień 2016 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os.
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.