Twardy dla wyniku, miękki dla ludzi – nowoczesne zarzadzanie sprzedażą

Kultura działu sprzedaży zorientowana na zdobywanie

Szkolenia otwarte: Sprzedażowe

Menedżerowie dziś boją się mówić niewygodne rzeczy do handlowców – że mają podnieść ceny, że nie mogą dać rabatu, albo że mają więcej sprzedawać samodzielnie, na własnych lead’ach. Ospały zespół sprzedażowy to rozwiązanie dla działów, w których jest bardzo dużo miękkiego zarządzania i jest potrzeba „przesunięcia suwaka” w kierunku wynikowym poprzez telefoniczne generowanie leadów.

IDEA SZKOLENIA

My pracujemy zgodnie z zasadą – być twardym do zadania i miękkim dla ludzi.  Ta część kreowania atmosfery, wartości,  budowania relacji jest bardzo ważna – mamy jednak wrażenie, że to nie jej brakuje w zarządzaniu sprzedażą. Może brakować orientacji na zdobywanie. Sprzedaż każdego roku powinna być wyższa.

Taki cel stawiany jest prawie przed każdym dyrektorem sprzedaży, a ten przenosi tę odpowiedzialność na swoich menedżerów i handlowców.

Pomagamy osiągać ten cel poprzez:

 • Rozwiązania jak budować kulturę sprzedaży zorientowaną na zdobywanie, na wynik, na aktywność m.in. poprzez telefoniczne generowanie leadów.  Pomagamy rozwijać odwagę menedżerską.  Jako, że jest to warsztat rozwiązań – przedstawimy to co sami wdrożyliśmy, przetestowaliśmy w polskich warunkach, na wielu rynkach dla produktów i usług.
 • Rozwiązania jak zwiększyć konwersję ze spotkań sprzedażowych. Menedżer otrzyma gotowe rozwiązanie dla swoich ludzi oraz plan jak go wdrożyć w zespole.

Fundamenty efektywności rozwiązania:

 • Podnoszenie konwersji na spotkaniach sprzedażowych u nowoczesnego, wymagającego klienta
 • Optymalne inwestowanie czasu handlowca w klientów (stosunek poświęconego czasu do wysokości sprzedaży)
 • Stopniowe, ewolucyjne przesuwanie akcentów z farmingu na hunting
 • Kreowanie kultury aktywnej sprzedaży (wszyscy nawzajem nakręcają się na nową sprzedaż)
 • Utrwalenie nawyków i postawy sprzedażowej
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami we wdrażaniu aktywnej sprzedaży w dziale

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad
70 tys. handlowców.
2
Średni wzrost sprzedaży / parametrów sprzedaży naszych szkoleń wynosi 12%.
3
Trenerzy Gammy są skuteczni łącząc bogate doświadczenie na stanowiskach sprzedażowych z wysokimi umiejętnościami trenerskimi.
Dane CEB wskazują, że najlepsi sprzedający zarządzają „wąskim” lejkiem wysoce wyselekcjonowanych potencjalnych klientów, dających największe szanse finalizacji.
Szkolenie związane z:
 • dyrektor sprzedaży szkolenie
 • generowanie leadów szkolenie

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rola menedżera w dziale sprzedaży

 • Dostarczanie skutecznych rozwiązań sprzedażowych (nie produktów tylko metod jak je sprzedawać)
 • Nauczenie stosowania tych rozwiązań (z naciskiem na dokładne stosowanie technik)
 • Monitorowanie i egzekwowanie ich stosowania

2 Jak plan na aktywności sprzedażowe wpływa na plan sprzedaży

 • Kto bierze odpowiedzialność za drogę do osiągania wyniku sprzedaży
 • Analityka sprzedaży – ile aktywności na jaką sprzedaż
 • Jak motywować sukcesem w sprzedaży

3. Kultura sprzedaży zorientowana na zdobywanie

 • Chwalić za efekt nie za staranie
 • Racjonalna ocena , na ile sprzedaż była wynikiem pracy handlowca
 • Napędzanie na sprzedaż
  • Spotkania indywidualne
  • Wprowadzanie mentoringu kolegów
  • Odprawy zespołowe
 • Osobiste przywództwo poprzez przykład

4. Rozwój w dziale sprzedaży

 • Instruktaż – od którego momentu jest miejsce na improwizację, a gdzie musi być „jeden do jednego”
 • Dążenie do doskonałości – cotygodniowa poprawa na poziomie umiejętności
 • Zjawisko równania do lepszego (w obszarze huntingu i wyższej konwersji)
 • Menedżerskie train the trainer – wprost, nazywając uczciwie postępy bądź ich brak
 • Grywalizacja pożądanych zachowań

5. Odwaga menedżerska w sprzedaży

 • Wychodzenie z sytuacji, w której 30% ludzi realizuje 70% sprzedaży
 • Mythbusters – mity w sprzedaży
  • Handlowiec jak usłyszy trudną prawdę to odejdzie
  • Jak odejdzie handlowiec to zabierze ze sobą wszystkich klientów
  • Jak odchodzi handlowiec to za chwilę odejdą następni
 • Wiarygodność menedżera
  • Mówienie prawdy
  • Przechodzenie z treści na proces (demaskowanie)
  • Czas na decyzję – nie reagowanie od razu
  • Asertywne 2 minuty na trudne rozmowy z handlowcami

6. Trudne sytuacje w orientowaniu działu sprzedaży na wynik

 • Mistrzowie dobrego wrażenia – handlowiec na krótko stosuje nowe rozwiązania, ale szybko wraca do wygodniejszych
 • Rutyna – trudno stale napędzać aktywność
 • Polityka wyjątków od reguły i poczucie braku sprawiedliwości
 • Handlowiec twierdzi, że nie ma w sobie nic z huntera

7. Rozwiązania na wyższą konwersję u nowoczesnego klienta

 • Profil nowoczesnego klienta
  • Lubi kupować, nie lubi kiedy mu sprzedają
  • Ceni czas i informację
  • Niskie zaufanie do handlowca
 • Skrypty podejmowania decyzji
  Oczekiwania uświadomione i nieświadome
  Nieświadome oczekiwania = skrypty podejmowania decyzji
  Przyjmowanie taktyki sprzedaży odpowiadającej skryptowi klienta
 • Menedżerskie train the trainer
  • Jakie techniki łatwo przychodzą handlowcom?
  • Co budzi ich opór?
  • Na co zwrócić uwagę (bo będą stosować po swojemu, a nie w sposób najskuteczniejszy)
  • Jak monitorować, wzmacniać i egzekwować stosowanie nowych rozwiązań?

8. Action plan – co zrobić, żeby rzeczywiście wdrożyć zmiany w dziale sprzedaży

 • Indywidualny action plan
  • Start – co zacznę (kiedy? Po czym po znam, że działa?)
  • Stop – co przestanę robić (od kiedy? Jak się do tego przygotować?)
  • Continue (co zostaje tak jak jest)

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

WIDEO

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Mejłun

Project Manager
tel. kom:. +48 783 682 017

j.mejlun@projektgamma.pl
Justyna Mejłun

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.mejlun@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Kultura działu sprzedaży zorientowana na zdobywanie

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1800 zł/os.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
 14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji