Szkolenie z zakresu zarządzania projektami dla początkujących w aspekcie Instytucji Publicznych oraz Prywatnych.

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami dla początkujących w aspekcie Instytucji Publicznych oraz Prywatnych.

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami dla początkujących w aspekcie Instytucji Publicznych oraz Prywatnych.

Szkolenia - zarządzanie projektami

Na dowolnym etapie realizacji projektu powinniśmy zastanawiać się, dlaczego jest on realizowany. Co uzasadnia dalsze prace przy realizacji projektu oraz koszty, jakie w wyniku tych prac poniesiemy. Jeżeli nie będziemy odpowiednio często zadawać sobie tego pytania, może się okazać, że owszem projekt zostanie zakończony, być może nawet w czasie i budżecie, jednak nie okaże się sukcesem, ponieważ nie będzie przynosił żadnych korzyści.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Grupa docelowa:
Pracownicy na stanowiskach administracyjnych, menedżerskich, kierownicy projektów, pracownicy branży architektura, budownictwo, reklama, rozrywka, turystyka, teleinformatyka, sprzedaż, doradztwo, księgowość, itd.

Grupa docelowa:
Pracownicy na stanowiskach administracyjnych, menedżerskich, kierownicy projektów, pracownicy branży architektura, budownictwo, reklama, rozrywka, turystyka, teleinformatyka, sprzedaż, doradztwo, księgowość, itd.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Dokumentacja Projektowa - Jak czytać / Jak nią zarządzać, aby nie tracić bezcennego czasu

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Studium Wykonalności
 • Umowa Projektowa
 • Harmonogram Projektu
 • Wykres Gantta
 • Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
 • Kamienie Milowe

(Omówienie poszczególnych elementów na wybranych przykładach wraz z porównaniem, jak je wykorzystujemy w życiu codziennym)

2. Planowanie oraz Rozpoczęcie Prac Projektowych

 • Definiowanie wizji i celów projektu - Wymagania właścicieli projektu.
 • Struktura zarządzania projektem – poziomy odpowiedzialności i uprawnień wraz z zatrudnieniem personelu projektu (Struktura Podziału Prac w tym zarządzanie przy udziale Komitetu Sterującego).
 • Identyfikacja interesariuszy – kto i czego może oczekiwać w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem wraz z określeniem ryzyk w projekcie.
 • Komunikacja w projekcie – Jeden z najważniejszych aspektów realizacji projektu - Przykłady sprzeczności i rozbieżności w różnych systemach zarządzania.

3. Realizacja i kontrola przebiegu projektu

 • Zarządzanie zmianą w projekcie (CR)
 • Podejścia do zarządzania budżetem - w wariancie UE oraz Menadżerskim
 • Raportowanie – metody monitorowania projektu (Rejestry Projektu)
 • Promocja Projektu (Wymogi oraz porównanie Sektora Publicznego i Prywatnego)
 • Zamówienia Publiczne w projektach finansowanych ze źródeł UE oraz Budżetu Państwa.
 • Przechowywanie dokumentacji Projektowej.

4. Systemy Zarządzania

 • PRINCE2®
 • Agile
 • Klasyczny
 • Zarządzanie Projektem zgodnie z przyjętymi zasadami w przedsiębiorstwie / departamencie/ szkole.

5. Sytuacje nadzwyczajne w Projektach na wybranych przykładach oraz propozycje zaradcze

 • Niezrealizowanie celów
 • Deficyt środków finansowych w trakcie trwania projektu.
 • Brak kadry projektowej
 • Zmiana właściciela projektu.

6. Etapy życia projektu

 • Omówienie wybranego przez grupę projektu od jego pomysłu poprzez realizację do jego wdrożenia oraz jego efekty w dniu dzisiejszym.

1. Dokumentacja Projektowa - Jak czytać / Jak nią zarządzać, aby nie tracić bezcennego czasu

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Studium Wykonalności
 • Umowa Projektowa
 • Harmonogram Projektu
 • Wykres Gantta
 • Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
 • Kamienie Milowe

(Omówienie poszczególnych elementów na wybranych przykładach wraz z porównaniem, jak je wykorzystujemy w życiu codziennym)

2. Planowanie oraz Rozpoczęcie Prac Projektowych

 • Definiowanie wizji i celów projektu - Wymagania właścicieli projektu.
 • Struktura zarządzania projektem – poziomy odpowiedzialności i uprawnień wraz z zatrudnieniem personelu projektu (Struktura Podziału Prac w tym zarządzanie przy udziale Komitetu Sterującego).
 • Identyfikacja interesariuszy – kto i czego może oczekiwać w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem wraz z określeniem ryzyk w projekcie.
 • Komunikacja w projekcie – Jeden z najważniejszych aspektów realizacji projektu - Przykłady sprzeczności i rozbieżności w różnych systemach zarządzania.

3. Realizacja i kontrola przebiegu projektu

 • Zarządzanie zmianą w projekcie (CR)
 • Podejścia do zarządzania budżetem - w wariancie UE oraz Menadżerskim
 • Raportowanie – metody monitorowania projektu (Rejestry Projektu)
 • Promocja Projektu (Wymogi oraz porównanie Sektora Publicznego i Prywatnego)
 • Zamówienia Publiczne w projektach finansowanych ze źródeł UE oraz Budżetu Państwa.
 • Przechowywanie dokumentacji Projektowej.

4. Systemy Zarządzania

 • PRINCE2®
 • Agile
 • Klasyczny
 • Zarządzanie Projektem zgodnie z przyjętymi zasadami w przedsiębiorstwie / departamencie/ szkole.

5. Sytuacje nadzwyczajne w Projektach na wybranych przykładach oraz propozycje zaradcze

 • Niezrealizowanie celów
 • Deficyt środków finansowych w trakcie trwania projektu.
 • Brak kadry projektowej
 • Zmiana właściciela projektu.

6. Etapy życia projektu

 • Omówienie wybranego przez grupę projektu od jego pomysłu poprzez realizację do jego wdrożenia oraz jego efekty w dniu dzisiejszym.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 10 000 kierowników, menedżerów i specjalistów z obszaru zarządzania projektami.
2
Korzystamy z metodyk waterfall (Prince2, PMI, IPMA) oraz zwinnych (Agile, Scrum, Prince2 Agile).
3
Orientacja na rezultat – setki wdrożeń, doświadczenie zawodowe trenerów w zarządzaniu projektami sprawiają, że nasze szkolenia dostarczają praktycznych rozwiązań, gotowych do zastosowania w pracy.
Szkolenie związane z:
 • zarządzanie projektami szkolenie Warszawa
 • zarządzanie projektami szkolenie
 • zarządzanie projektami kurs

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Dawid Didiuk

Dyrektor działu sprzedaży

dawiddidiuk@projektgamma.pl
Dawid Didiuk
Preferuję kotakt:

Dawid Didiuk

Dyrektor działu sprzedaży

dawiddidiuk@projektgamma.pl
Dawid Didiuk
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Dawid Didiuk

Dyrektor działu sprzedaży

dawiddidiuk@projektgamma.pl
Dawid Didiuk
Preferuję kotakt:

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - zarządzanie projektami

Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie z podstaw lean managementu.
2021-12-10
10 grudnia 2021 -17 grudnia 2021
2021-12-17
Szkolenie online Szkolenie online
Zarządzanie projektami wg metodyki Agile jest dziś szeroko stosowane w praktyce zarządczej we wszystkich branżach. Zwinne zarządzanie projektami jest skuteczne dzięki koncentracji na odbiorcy usługi i szybkim reagowaniu na zmieniające się otoczenie projektu. Zapraszamy na szkolenie agile project management!
2021-12-14
14 grudnia 2021 -15 grudnia 2021
2021-12-15
Szkolenie online Szkolenie online
Każda metodyka dysponuje swoimi unikalnymi narzędziami. Proponujemy szkolenie, które zbierze najlepsze z nich i pozwoli stworzyć zestaw najbardziej efektywnych praktyk dla danej organizacji. Agile, PMI, Six Sigma, PRINCE2 - czerpiemy z metodyk to co najlepsze.
2021-12-16
16 grudnia 2021 -17 grudnia 2021
2021-12-17
Szkolenie online Szkolenie online

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - zarządzanie projektami

Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie z podstaw lean managementu.
2021-12-10
10 grudnia 2021 -17 grudnia 2021
2021-12-17
Szkolenie online Szkolenie online
Zarządzanie projektami wg metodyki Agile jest dziś szeroko stosowane w praktyce zarządczej we wszystkich branżach. Zwinne zarządzanie projektami jest skuteczne dzięki koncentracji na odbiorcy usługi i szybkim reagowaniu na zmieniające się otoczenie projektu. Zapraszamy na szkolenie agile project management!
2021-12-14
14 grudnia 2021 -15 grudnia 2021
2021-12-15
Szkolenie online Szkolenie online
Każda metodyka dysponuje swoimi unikalnymi narzędziami. Proponujemy szkolenie, które zbierze najlepsze z nich i pozwoli stworzyć zestaw najbardziej efektywnych praktyk dla danej organizacji. Agile, PMI, Six Sigma, PRINCE2 - czerpiemy z metodyk to co najlepsze.
2021-12-16
16 grudnia 2021 -17 grudnia 2021
2021-12-17
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.