Zarządzanie projektami – metodyka PRINCE 2

Zarządzanie projektami – metodyka PRINCE 2

Zarządzanie projektami – metodyka PRINCE 2

Szkolenia - zarządzanie projektami

PRINCE2 - PRoject IN Controlled Environments. Warto mieć kontrolę nad przebiegiem projektu

Zarządzanie projektami metodyką PRINCE2 - możemy nauczyć tak, żeby zdać egzamin i uzyskać certyfikat. Możemy nauczyć, aby PRINCE 2 wszedł w codzienną praktykę rozliczania prac i delegowania zadań. Szkolenie jest praktyczne, zorientowane na wdrażanie PRINCE2, uwzględnia również ograniczenia metodyki.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia prince zarządzanie projektami jest przedstawienie zasad kompleksowego zarządzania projektem zarówno w jego ramach jak i na styku z organizacją sponsorującą.

Szkolenie skuteczne zarządzanie projektami prince2 omawia wszystkie obszary zarządzania projektem, skupiając się na kwestii większej efektywności w obszarach, w których organizacje potrzebują ją zwiększyć.

Omawiana metodyka koncentruje się na zarządzaniu projektem, nie wchodząc w kwestie realizacji zadań, które różnią się między sobą w zależności od projektu. W szczególności opisuje precyzyjne definiowanie zasadności biznesowej, zakresu projektu i obowiązków zespołu projektowego. Dostarcza bazujące na nich sposoby rozliczania prac i efektywnego delegowania zadań.

GRUPA DOCELOWA:

 • menedżerowie
 • kierownicy projektów
 • koordynatorzy
 • osoby dedykowane w przyszłości do zarządzania projektami
 • członkowie zespołów projektowych
 • osoby, które chcą nabyć wiedzę dotycząca zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2

Celem szkolenia prince zarządzanie projektami jest przedstawienie zasad kompleksowego zarządzania projektem zarówno w jego ramach jak i na styku z organizacją sponsorującą.

Szkolenie skuteczne zarządzanie projektami prince2 omawia wszystkie obszary zarządzania projektem, skupiając się na kwestii większej efektywności w obszarach, w których organizacje potrzebują ją zwiększyć.

Omawiana metodyka koncentruje się na zarządzaniu projektem, nie wchodząc w kwestie realizacji zadań, które różnią się między sobą w zależności od projektu. W szczególności opisuje precyzyjne definiowanie zasadności biznesowej, zakresu projektu i obowiązków zespołu projektowego. Dostarcza bazujące na nich sposoby rozliczania prac i efektywnego delegowania zadań.

GRUPA DOCELOWA:

 • menedżerowie
 • kierownicy projektów
 • koordynatorzy
 • osoby dedykowane w przyszłości do zarządzania projektami
 • członkowie zespołów projektowych
 • osoby, które chcą nabyć wiedzę dotycząca zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Podstawowe definicje i elementy metodyki PRINCE2
 • Projekt i zarządzanie nim
 • Cykl życia projektu
 • Model procesowy zarządzania projektem
 • Perspektywa techniczna i zarządcza

2. Zasadność biznesowa realizacji projektu
 • czym jest uzasadnienie biznesowe
 • uzasadnienie biznesowe w cyklu życia projektu
 • mierzenie korzyści z projektu

3. Struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem
 • Interesariusze w projekcie
 • Trzy strony interesów w projekcie
 • Obowiązki i uprawnienia ról projektowych

4. Jakość rozwiązania dostarczanego przez projekt
 • Oczekiwania jakościowe klienta
 • Planowanie jakości
 • Kontrola jakości

5. Planowanie
 • Podejście do planowania w PRINCE2
 • Rodzaje planów
 • Technika planowania opartego na produktach

6. Zarządzanie ryzykiem
 • Podejście do zarządzania ryzykiem
 • Reakcje na ryzyko
 • Procedura zarządzania ryzykiem

7. Obsługa zagadnień projektowych
 • Rodzaje zagadnień projektowych
 • Obsługa zagadnień projektowych w PRINCE2
 • Zarządzanie konfiguracją
8. Monitorowanie i mierzenie postępów
 • System raportowania w PRINCE2
 • Co mierzyć i rozliczać - aspekty efektywności projektu
 • Potrzeby różnych poziomów zarządzania

9. Organizacja działań zarządczych w PRINCE2
 • Proces oceny zasadności uruchomienia projektu
 • Proces opracowania zasad realizacji projektu (Dokumentacji Inicjowania Projektu)
 • Proces decyzyjny Komitetu Sterującego
 • Proces przygotowania informacji pod decyzje Komitetu Sterującego
 • Proces sterowania realizacją projektu
 • Proces zarządzania dostarczaniem produktów projektu
 • Proces zamykania projektu

10. Egzamin certyfikujący

1. Podstawowe definicje i elementy metodyki PRINCE2
 • Projekt i zarządzanie nim
 • Cykl życia projektu
 • Model procesowy zarządzania projektem
 • Perspektywa techniczna i zarządcza

2. Zasadność biznesowa realizacji projektu
 • czym jest uzasadnienie biznesowe
 • uzasadnienie biznesowe w cyklu życia projektu
 • mierzenie korzyści z projektu

3. Struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem
 • Interesariusze w projekcie
 • Trzy strony interesów w projekcie
 • Obowiązki i uprawnienia ról projektowych

4. Jakość rozwiązania dostarczanego przez projekt
 • Oczekiwania jakościowe klienta
 • Planowanie jakości
 • Kontrola jakości

5. Planowanie
 • Podejście do planowania w PRINCE2
 • Rodzaje planów
 • Technika planowania opartego na produktach

6. Zarządzanie ryzykiem
 • Podejście do zarządzania ryzykiem
 • Reakcje na ryzyko
 • Procedura zarządzania ryzykiem

7. Obsługa zagadnień projektowych
 • Rodzaje zagadnień projektowych
 • Obsługa zagadnień projektowych w PRINCE2
 • Zarządzanie konfiguracją
8. Monitorowanie i mierzenie postępów
 • System raportowania w PRINCE2
 • Co mierzyć i rozliczać - aspekty efektywności projektu
 • Potrzeby różnych poziomów zarządzania

9. Organizacja działań zarządczych w PRINCE2
 • Proces oceny zasadności uruchomienia projektu
 • Proces opracowania zasad realizacji projektu (Dokumentacji Inicjowania Projektu)
 • Proces decyzyjny Komitetu Sterującego
 • Proces przygotowania informacji pod decyzje Komitetu Sterującego
 • Proces sterowania realizacją projektu
 • Proces zarządzania dostarczaniem produktów projektu
 • Proces zamykania projektu

10. Egzamin certyfikujący

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 10 000 kierowników, menedżerów i specjalistów z obszaru zarządzania projektami.
2
Korzystamy z metodyk waterfall (Prince2, PMI, IPMA) oraz zwinnych (Agile, Scrum, Prince2 Agile).
3
Orientacja na rezultat – setki wdrożeń, doświadczenie zawodowe trenerów w zarządzaniu projektami sprawiają, że nasze szkolenia dostarczają praktycznych rozwiązań, gotowych do zastosowania w pracy.
Szkolenie związane z:

Zapisz się na szkolenie, jeśli interesują Cię takie tematy, jak:

 • prince2 zarządzanie projektami
 • metodyka zarządzania projektami prince2

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Większa wydajność w dostarczaniu usług do klienta wewnętrznego / zewnętrznego
 • Wyższa satysfakcja klientów i interesariuszy projektu
 • Poprawa pracy zespołu projektowego
 • Jasny podział odpowiedzialności w projekcie

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Większa satysfakcja z pracy, która jest zorganizowana w sposób efektywny
 • Wyższe kompetencje – zarówno w obszarze komunikacyjnym jak i project management
 • Wyższa motywacja do doskonalenia się w obszarze zarządzania projektami
 • Sprawność posługiwania się i myślenia w kategoriach Prince2

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Prawidłowo przeprowadzony projekt motywuje do doskonalenia
 • Lepsza elastyczność zarządzania zasobami w projekcie
 • Lepsza komunikacja pomiędzy członkami zespołu projektowego
 • Możliwość uniknięcia błędów / świadomego zarządzania ryzykiem
 • Większe prawdopodobieństwo ukończenia projektu na czas

Zarządzanie projektami – metodyka PRINCE 2

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager
tel. kom.: 505 273 550


biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - zarządzanie projektami

Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie z podstaw lean managementu.
2021-12-10
10 grudnia 2021 -17 grudnia 2021
2021-12-17
Szkolenie online Szkolenie online
Zarządzanie projektami wg metodyki Agile jest dziś szeroko stosowane w praktyce zarządczej we wszystkich branżach. Zwinne zarządzanie projektami jest skuteczne dzięki koncentracji na odbiorcy usługi i szybkim reagowaniu na zmieniające się otoczenie projektu. Zapraszamy na szkolenie agile project management!
2021-12-14
14 grudnia 2021 -15 grudnia 2021
2021-12-15
Szkolenie online Szkolenie online
Każda metodyka dysponuje swoimi unikalnymi narzędziami. Proponujemy szkolenie, które zbierze najlepsze z nich i pozwoli stworzyć zestaw najbardziej efektywnych praktyk dla danej organizacji. Agile, PMI, Six Sigma, PRINCE2 - czerpiemy z metodyk to co najlepsze.
2021-12-16
16 grudnia 2021 -17 grudnia 2021
2021-12-17
Szkolenie online Szkolenie online

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - zarządzanie projektami

Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie z podstaw lean managementu.
2021-12-10
10 grudnia 2021 -17 grudnia 2021
2021-12-17
Szkolenie online Szkolenie online
Zarządzanie projektami wg metodyki Agile jest dziś szeroko stosowane w praktyce zarządczej we wszystkich branżach. Zwinne zarządzanie projektami jest skuteczne dzięki koncentracji na odbiorcy usługi i szybkim reagowaniu na zmieniające się otoczenie projektu. Zapraszamy na szkolenie agile project management!
2021-12-14
14 grudnia 2021 -15 grudnia 2021
2021-12-15
Szkolenie online Szkolenie online
Każda metodyka dysponuje swoimi unikalnymi narzędziami. Proponujemy szkolenie, które zbierze najlepsze z nich i pozwoli stworzyć zestaw najbardziej efektywnych praktyk dla danej organizacji. Agile, PMI, Six Sigma, PRINCE2 - czerpiemy z metodyk to co najlepsze.
2021-12-16
16 grudnia 2021 -17 grudnia 2021
2021-12-17
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.