Gospodarowanie i obrót nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami

Szkolenia: Administracja Publiczna
Całokształt przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, z obrotem nieruchomościami. Przepisy Kodeksy Cywilnego dot. nieruchomości. Uwzględnia uwarunkowania administracji publicznej.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie całokształtu przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, obrotem jak również poznanie regulacji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowo omówione zostaną przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące nieruchomości, możliwości interpretacji przespisów, orzecznictwa i poglądy ewentualnych komentatorów.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Gospodarowanie i obrót nieruchomościami – prawne aspekty
  • Kodeks cywilny
  • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami.
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.
  • Ustawa o własności lokali
  • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
  • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
  • Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

  2. Gdzie szukać informacji o nieruchomości
  • księga wieczysta / zbiór dokumentów,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
  • ewidencja gruntów i budynków,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

  3. Możliwości władztwa nad nieruchomością – charakterystyka, zakres, orzecznictwo.
  • Prawo użytkowania wieczystego.
  • Prawo Własności
  • Najem, Dzierżawa, Użyczenie
  • Dożywocie.
  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
  • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

  4. Zarządzanie nieruchomościami – prawne aspekty, obowiązki, praktyka
  • Zarządca nieruchomości  -charakterystyka
  • Zarządzanie nieruchomością – cechy umowy i składowe
  • Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości i aspekty praktyczne zarządzania.

  5. Zakup i sprzedaż nieruchomości.
  • Jakie są rodzaje umów sprzedaży nieruchomości.
  • Jak zabezpieczyć i zrealizować transakcje sprzedaży nieruchomości, również w ramach inwestycji deweloperskich.
  • Upadłość deweloperska – konsekwencje, możliwości postepowania dla nabywców.
  • Ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością – prawne aspekty

  6. Służebności  jako możliwość ograniczenia praw do nieruchomości – służebność gruntowa, służebność osobista, służebność gruntowa dla posadowienia obiektu, droga konieczna, służebność przesyłu – charakterystyka, mozliwości nabycia / utraty, aspekty finansowe, orzecznictwo.

  7. Krajowy Rejestr Budowlany – charakterystyka i regulacje w projekcie Kodeksu Budowlanego, możliwe skutki po wejściu w życie.
  Ustawa o gospodarce nieruchomościami

  8. Zasób nieruchomości

  9. Dysponowanie mieniem zasobu nieruchomości.
  • Oddanie w użytkowanie wieczyste – cechy zasadnicze, reguły prawne ustanowienia, konsekwencje prawne i faktyczne.
  • Sprzedaż – cechy szczególne, reguły proceduralne realizacji, konsekwencje prawne i faktyczne.
  • Trwały zarząd – cechy charakterystyczne, sposób ustanawiania, sposób sprawowania (wykonywania) i zakończenia.
  • Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.

  10. Scalanie i podział nieruchomości - charakterystyka i wymogi proceduralne, w tym również aspekty finansowe.

  11. Gminne prawo pierwokupu nieruchomości

  12. Wywłaszczenie – czym się charakteryzuje, jakie są wymogi proceduralne, jak wygląda zwrot mienia wywłaszczonego.

  13. Udział właścicieli nieruchomości w kosztach budowy gminnej infrastruktury technicznej – zakres i wymogi proceduralne zastosowania, aspekty finansowe. Opłata adiacencka a renta planistyczna.

  14. Powszechna taksacja nieruchomości

   

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.