STREFA WIEDZY

Artykuły

Metaprogramy to filtry percepcji, które stosujemy nawykowo. Filtrują świat, pomagając stworzyć nasze własne mapy. To modele porządkowania i organizacji informacji napływających do zmysłów, w celu tworzenia swojego świata i indywidualnej spójności.
W sytuacjach konfliktowych ludzie zachowują się w różny sposób. Zachowania te, zgodnie z typologią K. Thomas, można podzielić na pięć stylów reakcji:
Żadnemu trudnemu rozmówcy nie należy odpowiadać tym samym − wystarczy, że jedna strona stwarza dodatkowe trudności; jeżeli i nasza zacznie tak postępować, trudności będą się mnożyły.B. Stefanowicz
Jakie błędy popełniamy w trakcie rozmowy telefonicznej? Zobacz najpopularniejsze.
Komunikacja jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Zarówno ta werbalna, jak i niewerbalna. Informacje, jakie wymieniają między sobą jednostki, to tylko 7% słów, 38% tonu głosu i 55% mowy ciała.
Modeluj swoją postawę i świadomie wpływaj na mowę ciała Na postawę ciała można mieć wpływ, podczas kiedy mowa ciała dokonuje się podświadomie. Pomimo, że nie ma jakiegoś idealnego wzorca postawy fizycznej, to jednak da się sformułować cztery główne zasady świadomego modelowania postawy, a co z tym związane na swoją mowę ciała:
Dla budowania dobrych relacji ważne jest też zachowanie właściwego dystansu między osobą obsługującą a klientem. Wyróżniamy cztery rodzaje dystansu:
Istotą komunikacji pozawerbalnej powinno być uwiarygodnienie informacji przekazywanych w innych formach. R. W. Griffin
Większość menedżerów pytanych o podstawowe zasady, którymi kierują się w kontaktach ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi, wymienia jako jedną z najważniejszych: celowość wszystkich podejmowanych działań. Można powiedzieć, że w kontaktach zawodowych nic nie powinno dziać się bez przyczyny.
Rzeczywistość projektowa prawie nigdy nie odpowiada przyjętemu planowi. Konieczna jest stała i bieżąca kontrola oraz aktualizacja planu projektu w stosunku do planu bazowego, zdefiniowanego w fazie inicjacji projektu.
Klienci podczas podejmowania decyzji o zakupie produktów i usług kierują się bardzo różnymi powodami. Nie zawsze decyzja Klienta zależy od logicznej oceny sytuacji i korzyści wynikających z jej podjęcia.
Słowo konflikt pochodzi od łacińskich słów conflictus i confligre. W dosłownym tłumaczeniu oznacza zderzenie. W danym momencie zderzają się dwie różne: tendencje, postawy, koncepcje, pomysły, poglądy, przekonania, interesy, cele, wartości, uczucia, potrzeby, czy po prostu postrzegania rzeczywistości.
Umiejętność zadawania pytań. Pytania otwarte umożliwiają odpowiedzi rozwinięte, powodują otwieranie się Klienta, ujawnienie jego potrzeb i oczekiwań lub problemów, zachęcają do otwartego wyrażania swoich oczekiwań, umożliwiają uzyskanie maksymalnie dużej liczby informacji, zarazem utrudniając udzielanie prostych odpowiedzi „tak” lub „nie”.
Do tej pory psychologowie byli przekonani, że inteligencja jest kategorią dobrze poznaną. Jedni nazywali ją zdolnością uczenia się, inni określali ją jako umiejętność adekwatnej adaptacji do otoczenia, a jeszcze inni – jako generalną tendencję do nabywania nowych umiejętności.
Różnica pomiędzy dobrą standardową obsługą a obsługą perfekcyjną, „nie z tej ziemi”, polega na stopniu inicjatywyprzejawianej przez stronę obsługującą, tj. wykraczaniu poza oczekiwania Klienta odnośnie spodziewanego poziomu obsługi.
Telefon jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej używanych form w kontaktach zawodowych. Umiejętne przeprowadzanie rozmów telefonicznych jest  bardzo ważną umiejętnością każdego, kto kontaktuje się z Klientami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
Sekwencja obsługi jest to łańcuch następujących po sobie czynności składających się na proces obsługi Klientów. Analiza kontaktu z Klientem w formie sekwencji obsługi pozwala wyszczególnić momenty, w których następuje kontakt z Klientem wymagający zastosowania standardów.
U podstawy każdego sukcesu obsługi leży przyjazne nastawienie do Klienta, również wewnętrznego. Pozytywne nastawienia do Klienta można wzmocnić przestrzegając następujących zasad.
Większość menedżerów pytanych o podstawowe zasady, którymi kierują się w kontaktach ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi, wymienia jako jedną z najważniejszych: celowość wszystkich podejmowanych działań.
Milion osiemset tysięcy – to szacowana liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Działają w najróżniejszych branżach i sektorach gospodarki. Zatrudniają setki tysięcy ludzi i oferują miliardy usług oraz produktów. To, co wszystkie te firmy łączy, to konieczność sprzedawania swoich usług i / lub produktów.
Nawał obowiązków, pośpiech, chaos, zadania do wykonania na wczoraj, brak czasu na odpoczynek – to częste przyczyny stresu związane z pracą. Stres jest zjawiskiem, które może prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji. W pierwszej kolejności odbija się na naszej efektywności, później zaczyna negatywnie wpływać na nasze zdrowie.
Każdy człowiek postrzega rzeczywistość w indywidualny sposób. Sposób ten kształtuje się na przestrzeni naszego życia pod wpływem wielu czynników, takich jak: nasza osobowość, wartości, motywy działań, emocje, wychowanie, kulturę itd.
Motywację należy rozumieć w szczególności jako proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia określonych celów.
Polscy i zagraniczni psychologowie już dawno odkryli, że ludzie boją się tego, czego nie znają. Jak na złość świat, który nas otacza, ciągle się zmienia. Te nieustające zmiany zmuszają nas do stawiania czoła temu, co obce. Czy to oznacza, że żyjemy w ciągłym strachu? Czy może stoimy w miejscu, czekając na to, co przyniesie czas? W przypadku niektórych odpowiedź na...
Zobacz artykuły na kolejnych podstronach:

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.