STREFA WIEDZY

Strefa wiedzy

Telefon jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej używanych form w kontaktach zawodowych. Umiejętne przeprowadzanie rozmów telefonicznych jest  bardzo ważną umiejętnością każdego, kto kontaktuje się z Klientami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
Sekwencja obsługi jest to łańcuch następujących po sobie czynności składających się na proces obsługi Klientów. Analiza kontaktu z Klientem w formie sekwencji obsługi pozwala wyszczególnić momenty, w których następuje kontakt z Klientem wymagający zastosowania standardów.
U podstawy każdego sukcesu obsługi leży przyjazne nastawienie do Klienta, również wewnętrznego. Pozytywne nastawienia do Klienta można wzmocnić przestrzegając następujących zasad.
Większość menedżerów pytanych o podstawowe zasady, którymi kierują się w kontaktach ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi, wymienia jako jedną z najważniejszych: celowość wszystkich podejmowanych działań.
Milion osiemset tysięcy – to szacowana liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Działają w najróżniejszych branżach i sektorach gospodarki. Zatrudniają setki tysięcy ludzi i oferują miliardy usług oraz produktów. To, co wszystkie te firmy łączy, to konieczność sprzedawania swoich usług i / lub produktów.
Ocena pracowników jest formalną metodą okresowej oceny pracy, obejmuje zazwyczaj ilościowe i jakościowe aspekty funkcjonowania poszczególnych osób w organizacji.
Ocena 360 stopni jest najczęściej wykorzystywana do oceny kompetencji kadry kierowniczej oraz osób na wysokich stanowiskach organizacyjnych. Niemniej jednak można ją stosować również w odniesieniu do innych grup pracowniczych.
Ocena 360 lub metoda 360 stopni wsperiera funkcjonowanie firmy i niewątpliwie wpływa na relacje współpracowników. Trudno jest jednak stworzyć ogólny kwestionariusz dla tej metodyki, ponieważ powinien być on uniwersalny dla każdej placówki.
Głównym założeniem oceny 360 stopni jest zebranie opinii z kręgu osób współpracujących z daną osobą oraz jej klientów o wykonywanej przez nią pracy, skonfrontowanie ich z opinią ocenianego i zaprezentowanie mu.
Nawał obowiązków, pośpiech, chaos, zadania do wykonania na wczoraj, brak czasu na odpoczynek – to częste przyczyny stresu związane z pracą. Stres jest zjawiskiem, które może prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji. W pierwszej kolejności odbija się na naszej efektywności, później zaczyna negatywnie wpływać na nasze zdrowie.
Każdy człowiek postrzega rzeczywistość w indywidualny sposób. Sposób ten kształtuje się na przestrzeni naszego życia pod wpływem wielu czynników, takich jak: nasza osobowość, wartości, motywy działań, emocje, wychowanie, kulturę itd.
Motywację należy rozumieć w szczególności jako proces, który wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje określone zachowania ludzi spośród innych, alternatywnych form zachowania, w celu osiągnięcia określonych celów.
Polscy i zagraniczni psychologowie już dawno odkryli, że ludzie boją się tego, czego nie znają. Jak na złość świat, który nas otacza, ciągle się zmienia. Te nieustające zmiany zmuszają nas do stawiania czoła temu, co obce. Czy to oznacza, że żyjemy w ciągłym strachu? Czy może stoimy w miejscu, czekając na to, co przyniesie czas? W przypadku niektórych odpowiedź na...
Rozmowa oceniająca to dla wielu osób bardzo poważny stres, choć jest to zupełnie niepotrzebne. Jeżeli odpowiednio przygotujemy się do spotkania, przebiegnie ono w przyjaznej i, co ważniejsze, owocnej atmosferze. O czym warto pamiętać, przygotowując się do rozmowy, co uwzględnić, a co można pominąć?  
Ocena pracownicza jest procesem, dostarczającym organizacji kluczowych informacji na temat pracowników. Czy warto wprowadzić ją w swojej firmie? Czy zmotywuje współpracowników do działania?
Podstawą każdej działalności gospodarczej jest najpierw pozyskanie, a następnie utrzymywanie Klientów. Pozyskanie Klientów jest dokonywane za pomocą różnych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, pośredników i instytucje handlowe wśród tzw. potencjalnych nabywców.
Nazwa tej metody diagnozy pochodzi od sposobu jej zastosowania, tj. zbierania informacji, jak funkcjonuje w organizacji dany pracownik według osób z bliższego i dalszego otoczenia.
Czynnikiem, który najbardziej motywuje do pracy jest wynagrodzenie – takie wnioski przynosi analiza wyników ankiety przeprowadzonej przez serwis praca.wp.pl. Okazało się, że 50% ankietowanych wskazało pieniądze jako najsilniej motywujący bodziec do tego, by pracować.
Czas jest wielkością, która służy do chronologicznego szeregowania zdarzeń. Zgodnie z definicją „czas jest wielkością bezwzględną, absolutną, niezależną od przestrzeni i jakichkolwiek czynników fizycznych, tzn. upływa jednakowo we wszystkich układach odniesienia”.
Jak wielu z nas chodzi chętnie do pracy? A jak wielu choruje na samą myśl o tym, że jutro znów trzeba rano wstać? Ile osób ma rozstrój żołądka, ból głowy i temu podobne objawy przed samym wyjściem do pracy? Trudno oszacować liczbę jednych i drugich. Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeżeli większość z nas chętnie chodzi do pracy, to tych...
Assessment Center (AC) jest definiowany jako ocena grupy jednostek przez zespół sędziów przy użyciu szeregu szczegółowych i wieloaspektowych technik. Przynajmniej jedna z tych technik powinna być próbką pracy lub „symulacją” (Task Force on Assessment Center Standards, 1980).  
Prowadzenie firmy to nie tylko robota papierkowa, wie o tym każdy z nas. Prosperująca firma to także szereg spotkań z Klientami, podwykonawcami, kontrahentami, słowem: interesariuszami. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że od spotkań z interesariuszami bardzo wiele zależy. Czasami jest to „być albo nie być” dla naszej firmy.
Zobacz artykuły na kolejnych podstronach:

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.