Poradnictwo psychologiczne (counseling) dla firm

Interwencje kryzysowe

Counseling pełni funkcję pierwszej pomocy psychologicznej i często przyjmuje postać porady, ale także interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna w tej formie adresowana jest do osób doświadczających kryzysów w realizacji zadań życiowych. Jest profesjonalną pomocą osobom zdrowym, które nie radzą sobie z wyzwaniami świata zewnętrznego i zaspokajaniem swoich potrzeb albo potrzebują pomocy w doskonaleniu sposobów radzenia sobie z bieżącą sytuacją.

Głównym zadaniem poradnictwa jest uaktywnianie zasobów osoby doświadczającej stresu psychicznego w okresach życiowych kryzysów czy osobistych wyzwań. Błędnym przekonaniem jest, że z usług psychologa korzystają osoby chore, słabe psychicznie i niepotrafiące poradzić sobie z rzeczywistością. Ten sposób myślenia jest niestety jedną z przyczyn oporu przed korzystaniem z poradnictwa psychologicznego.

To, co oferujemy, to pomoc polegająca na wsparciu w odzyskaniu równowagi emocjonalnej podczas kryzysów życiowych. Celem jest redukcja napięcia związanego z problemami, zdiagnozowanie czynników, które je podtrzymują, oraz odnalezienie umiejętności potrzebnych do ich usunięcia. Poradnictwo psychologiczne dedykowane organizacjom to odpowiedź na negatywne konsekwencje trudnych dla pracownika sytuacji, niekoniecznie związanych ze sferą zawodową, ale wpływających na kondycję psychiczną, pracę w zespole oraz skuteczność całej organizacji. Dedykowanych do projektów psychologów obowiązuje tajemnica zawodowa – poruszane podczas konsultacji problemy nie są przekazywane pracodawcy.

W związku z trwającą obecnie sytuacją związaną z epidemią koncentrujemy się głównie na obszarach:

  • Radzenia sobie z sytuacją izolacji;
  • Budowaniu relacji w warunkach stresu;
  • Rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie z konfliktami;
  • Rozładowaniu napięć w sytuacji odosobnienia i ograniczonej mobilności;
  • Radzeniu sobie z lękiem;
  • Podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności;
  • Komunikacji w kryzysie;
  • Indywidualnych problemach adaptacyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji