Ewaluacja projektu edukacyjnego

Ewaluacja jest coraz bardziej powszechnie stosowanym procesem o charakterze praktycznym, którego priorytetowym zadaniem jest ustalenie czy realizowany program osiągnął pierwotne cele. Ewaluacja projektu edukacyjnego powinna być przeprowadzana zawsze w trakcie trwania przedsięwzięcia oraz po jego zakończeniu.

Gamma - Ewaluacja projektu edukacyjnego

 
Ewaluacja projektu edukacyjnego

Ewaluacja jest coraz bardziej powszechnie stosowanym procesem o charakterze praktycznym, którego priorytetowym zadaniem jest ustalenie czy realizowany program osiągnął pierwotne cele. Ewaluacja projektu edukacyjnego powinna być przeprowadzana zawsze w trakcie trwania przedsięwzięcia oraz po jego zakończeniu. Istotną rolę dla wielu przedsiębiorców odgrywają ewaluacja szkolenia. Jak zarządzać projektami szkoleniowymi?

Ewaluacja szkolenia definicja jest rozumiana jako ocena wartości przygotowanego programu szkolenia czy projektu poprzez porównanie rezultatów projektu po zakończeniu jego realizacji ze wstępnymi zamierzeniami. Ewaluacja szkolenia definicja jest najczęściej wykonywana poprzez ankietę, analizę, wnioskowanie, syntezę oraz generalizację. Ewaluacja szkolenia definicja[ jest bardzo często przez wielu badaczy w tej dziedzinie rozumiana jako proces systematycznego zbierania oraz analizowania istotnych dla szkolenia informacji. Wyróżnia się:

  • ewaluację ex-ante – przeprowadzana jest zawsze przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.
  • ewaluację mid-term – która to ma bardzo szerokie zastosowanie podczas trwania programu, gdyż ocenia czy poszczególne jego etapy zostały osiągnięte.
  • ewaluację ex-post – jest ona zawsze przeprowadzana na koniec realizacji programu i bada jego długotrwałe rezultaty.

Na czym polega ewaluacja projektu edukacyjnego?

Obecnie ewaluacja szkolenie pracowników jest nieodłącznym elementem każdego dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. W związku z tym firmy starają się sprostać oczekiwaniom swych klientów i organizują szkolenia na bardzo wysokim poziomie. W jaki sposób organizować szkolenia, żeby zawsze przynosiły zamierzone rezultaty? W tym celu wykonuje się szczegółową analizę potrzeb szkoleniowych.
Ewaluacja procesu edukacyjnego jest niezwykle istotna. Wyróżnia się poszczególne etapy przygotowania szkolenia takie jak: analiza, projekt, rozwój, implementacja oraz ocena.

Jak zarządzać projektami szkoleniowymi?

Niegdyś zarządzanie projektem było traktowane jako,,dodatek” do etatowych obowiązków pracownika, natomiast dziś rozwinęło się w osobną dziedzinę, dysponującą własnym zapleczem teoretycznym oraz sprawdzonymi metodami. Zaplanowanie podziału obowiązków oraz kolejności działań ma ogromny wpływ na jakość wykonywanej pracy. Im lepiej znane i dokładniej określone zostaną poszczególne cele, tym większa szansa, że projekt zostanie zrealizowany z sukcesem, przynosząc realne korzyści nie tylko klientowi lecz także firmie i jej pracownikom.

Zatem jak zarządzać projektami szkoleniowymi uczą profesjonalne szkolenia w tym zakresie. Ewaluacja szkolenie uczy w jaki sposób przeprowadzać analizę potrzeb szkoleniowych, jak ustalać priorytetowe cele szkoleń, jak przeprowadzać ewaluację oraz jak wprowadzać kulturę organizacyjną opartą na wiedzy i rozwoju. Zrządzanie projektami szkoleniowymi to szkolenie, które ma na celu omówienie współczesnych narzędzi i metod zarządzania szkoleniami, które to można wykorzystać w procesie budowania efektywnej polityki rozwojowej w firmie.

Czego uczy ewaluacja szkolenie?

Najważniejszym celem takiego szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy niezbędnej do monitorowania efektywności działań rozwojowych w firmie. Ewaluacja szkoleniasą bardzo przydatne dla:pracowników działów personalnych, pracowników działów szkoleń, osób które w codziennej pracy badają efekty prowadzonych w firmach działań rozwojowych oraz tych osób które odpowiadają za koordynację oraz ocenę szkoleń w danej instytucji.

Ewaluacja szkolenia[]/b]są okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wielu polskich oraz międzynarodowych firm.
Po ukończeniu szkolenia kursanci dobrze znają metodykę mierzenia efektywności działań rozwojowych. Ponadto potrafią oni doskonale monitorować zmiany zachodzące wewnątrz organizacji oraz na bazie uzyskiwanych wyników projektować skuteczne działania rozwojowe.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.