Jak budować ścieżkę kariery zawodowej?

Hierarchia stanowisk w firmie jest zawsze uzależniona od wielu ważnych czynników. Duże znaczenie mają poszczególne etapy rozwoju pracownika, który to przez lata nabywa umiejętności i w końcu dorasta do objęcia bardziej odpowiedzialnego stanowiska.

Gamma - Jak budować ścieżkę kariery zawodowej?

 
Jak budować ścieżkę kariery zawodowej?

Hierarchia stanowisk w firmie jest zawsze uzależniona od wielu ważnych czynników. Duże znaczenie mają poszczególne etapy rozwoju pracownika, który to przez lata nabywa umiejętności i w końcu dorasta do objęcia bardziej odpowiedzialnego stanowiska.

Co prawda u poszczególnych osób etapy rozwoju pracownika rozpoczynają się w różnym wieku, niemniej zawsze są związane z rozwojem jego kompetencji zawodowych, zdolności oraz istotnych cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej. W celu rozwoju pracownika niezbędne jest szkolenie dla nowych menedżerów.

Jak przebiega ścieżka kariery zawodowej?

Nieustannie zachodzące we współczesnym świecie zmiany powodują, że hierarchia stanowisk w firmie wiąże się z ogromną konkurencją oraz jest zależna od wielu istotnych czynników. Wdrażanie coraz to nowszych technologii oraz powszechna globalizacja sprawiają, że osoby aktywne zawodowo chcąc rozwijać się na rynku pracy, muszą planować oraz odpowiednio kształtować swój rozwój zawodowy. Takie działania sprawiają, że ścieżka kariery jest łatwiejsza do zrealizowania.

W czasach ciągłego przekwalifikowania się trudno mówić o wykonywaniu pracy na stałe i tylko w jednej branży. Ścieżka kariery to niełatwa droga, w związku z tym isotne jest posiadanie w swoim portfolio bogatego wachlarza kompetencji zawodowych. Ścieżka kariery jest w dużej mierze uzależniona nie tylko od doświadczenia i rozległych kwalifikacji zawodowych, lecz także od świadomego oraz w pełni dojrzałego budowania własnej drogi zawodowej. W celu rozwoju zawodowego niezbędne są szkolenie dla nowych menedżerów.

Co to jest plan rozwoju pracownika?

Każdy z nas powinien posiadać odpowiedni plan rozwoju pracownika. Poszczególne etapy rozwoju są rozumiane jako uzupełnianie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań wymaganych na danym stanowisku pracy. Plan rozwoju pracownika umożliwia rozwijanie swoich umiejętności pod kątem awansu lub przesunięcia na inne satysfakcjonujące pracownika stanowisko.

Warto pamiętać o tym, że hierarchia stanowisk w firmie jest w dużej mierze uzależniona od kompetencji oraz doświadczenia pracowników.
Plan rozwoju pracownika ma zatem na celu osiągnięcie w bliższej lub dalszej przyszłości zaplanowanego celu zawodowego. Plan rozwoju pracownika przebiega zawsze w określonym miejscu oraz czasie i wymagane jest odpowiednie przygotowanie się pracownika do planowania dalszej kariery zawodowej.
Każdy osoba aktywna zawodowo przechodzi przez kilka etapów rozwoju zawodowego. Pracownik podczas swojej kariery zawodowej występuje kolejno w roli:

  • Debiutanta - czyli nowego pracownika. Wówczas to jego wiedza oraz umiejętności zawodowe są na niskim poziomie. Osoba taka znajduje się na początku swojej kariery zawodowej i musi dopiero zdobyć odpowiednie doświadczenie. Tacy młodzi pracownicy najczęściej wykazują się ogromną chęcią do pracy oraz do poznawania zakresu powierzonych im obowiązków. Młody pracownik nie tylko skupia się na zrozumieniu swoich zadań lecz także posiada silną motywacje do działania. Jest on nastawiony na realizację poszczególnych celów zawodowych.
  • Adepta – czyli pracownika już nieco zapoznanego z zakresem swoich obowiązków. Wówczas to jego pewność w działaniu nieco wzrasta. Niemniej w tym przypadku wraz ze wzrostem kompetencji, często maleje zaangażowanie do pracy. Taka osoba nie jest jeszcze do końca samodzielna i pewna siebie, dlatego też często może czuć się sfrustrowana.
  • Praktyka - czyli pracownika posiadającego już dość znaczne kompetencje, w związku z czym osoba taka czuje się silniejsza oraz pewniejsza siebie. Niemniej często się zdarza, że wraz z nabyciem umiejętności słabnie motywacja do pracy. Taki stan rzeczy jest zazwyczaj spowodowany monotonią codziennych obowiązków. Niemniej wprowadzanie zmian wiąże się z dodatkowym wysiłkiem zapoznania się z nowym zadaniem, zatem większość praktyków podchodzi niechętnie do jakichkolwiek zmian.
  • Eksperta – czyli osoby, tóra posiada ogromne doświadczenie i jest mocno zaangażowana w wykonywaną pracę. Samodzielność w wykonywaniu poszczególnych zadań pozwala czuć się jej pewnie na gruncie zawodowym.

W celu uzyskania istotnych umiejętności oraz kompetencji zawodowych niezbędne jest szkolenie dla młodych managerów.

Rozwój zawodowy, a szkolenia dla nowych menedżerów

Umiejętność sprawnego zarządzania pracownikami jest połączeniem wielu istotnych cech. Każdy początkujący manager musi każdego dnia w pracy zmagać się z wieloma trudnymi zadaniami i problemami. W związku z tym niezbędne jest szkolenie dla młodych managerów.

Prowadzone przez doświadczonych w tej branży trenerów szkolenia dla młodych managerów uczą jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz pokazują jak być dobrym szefem.
Zazwyczaj szkolenia dla nowych menedżerów są niezwykle ciekawe. Odbywają się w zarówno w formie praktycznej jak i teoretycznej. Podczas tych szkoleń wykorzystywane są interesujące symulacje strategiczne, gry menedżerskie oraz prowadzone ciekawe dyskusje.

Szkolenia dla młodych managerów są odpowiednio dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych uczestników spotkania.
Szkolenia z zarządzania są polecane nie tylko dla młodych menedżerów lecz także dla kadry managerskiej średniego i yższego szczebla oraz dla przyszłych talentów z zarządzania.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.