Obowiązki pracodawcy gdy pracownik odchodzi z firmy

Zakończenie umowy pomiędzy pracodawcą a zatrudnionym pracownikiem, wymaga załatwienia wielu formalności, szczególnie jeśli chodzi o niezbędną dokumentację. Wystawienie świadectwa pracy oraz zaświadczenia o zarobkach to tylko niektóre z nich.

zdjęcie - (the_title())

 

Zakończenie umowy pomiędzy pracodawcą a zatrudnionym pracownikiem, wymaga załatwienia wielu formalności, szczególnie jeśli chodzi o niezbędną dokumentację. Wystawienie świadectwa pracy oraz zaświadczenia o zarobkach to tylko niektóre z nich. W przypadku rozwiązania umowy, niezależnie od tego która strona ją zainicjowała, konieczne jest rozliczenie z świadczeń pieniężnych ( takich jak odprawa czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop). Zgodnie z polskim prawem stosunek pracy ustaje w dwóch przypadkach:
- gdy umowa pomiędzy stronami zostaje rozwiązania
- gdy umowa wygasa.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak rozpoznawać potrzeby pracowników i skutecznie ich motywować? Zapraszamy HR i liderów na szkolenia HR. Zobacz też: szkolenie zarządzanie ludźmi, szkolenia managerskie.

Warto jednak mieć świadomość, że żadna ze stron ( czyli ani pracownik ani pracodawca) nie musi podejmować jakichkolwiek działań w przypadku, w którym umowa rozwiązuje się na skutek upływu czasu lub ukończenia pracy, na okoliczność której umowa została zawarta ( dotyczy to przede wszystkim umów o dzieło). Są jeszcze inne sposoby na rozwiązywanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Umowę rozwiązać można również za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub nie ( w niektórych przypadkach pracodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym). Niezależnie jednak od sposobu rozwiązania stosunku pracy, w takich przypadkach pracodawca musi podjąć ściśle określone działania. Niezależnie jednak od tego, czy umowa wygasła czy też z jakiś przyczyn została rozwiązania, pracodawca zobowiązany jest do wystawienia pracownikowi świadectwa pracy, które będzie dokumentowało cały przebieg jego pracy w danej firmie. Na wystawienie takiego dokumentu pracodawca ma maksymalnie 7 dni od daty zakończenia stosunku pracy. Zdarzają się też wielokrotnie niezwykle nieprzyjemne sytuacje, w których interweniować musi komornik. Pracodawca musi być świadomy faktu, iż wszystkie ewentualne komornicze egzekucje muszą być wpisane w wystawianemu pracownikowi świadectwie pracy szczególnie jeżeli dotyczyła ona zajęcia całości lub części pensji pracownika. Podobne zasady obowiązują w przypadku, gdy pracownika dotyczy egzekucja administracyjna.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
  • 800 pigułek wiedzy
  • 40 filmów edukacyjnych
  • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.