Co to jest dział HR w firmie

HR, to skrót który pochodzi z języka angielskiego. W pełnym brzmieniu to human resources, które oznacza zarządzanie zasobami ludzkimi. Każda firma musi posiadać dział Human Resources lub korzystać z firmy zewnętrznej do pozyskiwania pracowników, rekrutacji i selekcji. Human Resources w dużej mierze odpowiada za strategię firmy, gdyż to ludzie ją tworzą i ich cechy osobowości, powinny odpowiadać tym pożądanym w branży.

 
HR, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi - charakterystyka

HR, to skrót który pochodzi z języka angielskiego. W pełnym brzmieniu to human resources, które oznacza zarządzanie zasobami ludzkimi. Każda firma musi posiadać dział Human Resources lub korzystać z firmy zewnętrznej do pozyskiwania pracowników, rekrutacji i selekcji.

Human Resources w dużej mierze odpowiada za strategię firmy, gdyż to ludzie ją tworzą i ich cechy osobowości, powinny odpowiadać tym pożądanym w branży.

Rodzaje Human Resources

Wyróżnia się dwa rodzaje Human Resources, które można podzielić na HR miękki i twardy. Miękki odnosi się do kadry, zatem należy zadbać o zatrudnianie tylko najlepszych pracowników. Kluczową rolę pełni tutaj selekcja i rekrutacja. Należy określić zapotrzebowanie, ale również dostosować pakiet szkoleń, a także zmotywować pracowników.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii można wydobyć potencjał zatrudnionych pracowników. Zatem tworzenie systemu premii, ale również ewentualna diagnoza problemów czy też geneza są ściśle związane z motywacją. Atmosfera w firmie powinna wpływać na wszystkich pracowników. Przy tym każdym powinien być zmotywowany, a jednocześnie zadowolony z warunków pracy.

Zatem postawione przed pracownikami zadania powinny być ściśle związane z profilem ich kwalifikacji i umiejętności. Dzięki temu realizacja zadań będzie na zdecydowanie wyższym poziomie. Z kolei HR twardy jest ściśle związany z administracją i płacami. W tym przypadku nacisk kładziony jest na prawo pracy i prawo cywilne.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Współpracuje z nami ponad stu trenerów. W 2016 roku przeszkoliliśmy ponad sześć tysięcy klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Zostaliśmy firmą szkoleniową roku. Oferujemy szkolenia dla sprzedawców, szkolenia HR i szkolenia administracja. Zapoznaj się z naszymi szkoleniami.

Mieści się tutaj również system kadrowo-płacowy czy też wszelkie formalności jakie dotyczą pracowników, w tym te związane z urlopem. Human Resources twardy obejmuje również system zarządzania w pojęciu technologii informatycznej.

Kto sprawdzi się w pracy w Human Resources?

Zarządzanie zasobami ludzkimi wbrew pozorom jest niezwykle trudne, zatem osoby, które obierają tą ścieżkę zawodową powinny mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale również dysponować swoistymi umiejętnościami i wiedzą, a także posiadać odpowiednie predyspozycje osobowościowe. Zatem istotne znaczenie ma tutaj otwartość i umiejętność nawiązywania łatwego kontaktu.

Nawiązywanie relacji jest również ważne, podobnie jak empatia, czyli zrozumienie drugiego człowieka. W tym przypadku również duże znaczenie ma umiejętność słuchania, zatem śledzenie rynku i poszerzanie swoich kwalifikacji do zmieniających się potrzeb również leży w kompetencjach pracownika human resources.

Zasoby ludzkie - cele organizacji i rozwój pracowników

Aktualnie zasoby ludzkie pełnia kluczową rolę, gdyż w dużej mierze odpowiadają za konkurencyjność i pozycję na rynku przedsiębiorstwa. Zatem wdrożenie odpowiednich metod, które nastawione są na cele jest niezwykle ważne. W rezultacie zbiór działań musi być ściśle nakierowany na osiągnięcie określonych celów.

Przy tym istotne znaczenie ma również rozwój pracowników i zaspokojenie ich potrzeb. Wykorzystanie potencjału pracowników pod względem ilościowym, jak i jakościowym jest jedną ze zmiennych. Zatem efektywność działań w połączeniu z nastawieniem i celami jest definiowana jako zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - proce

Human Resources jest swego rodzaju procesem, który musi być ściśle zaplanowany. W tym przypadku należy uwzględnić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Przy tym cele i kierunek są niezwykle ważne. Następnym krokiem jest nabór pracowników, który jest transakcją wymienną. Zatem praca oferowana kandydatowi łączy się z podjęciem oferty.

Cały proces wdrożenia musi być ściśle związany z organizacją. Nie może także prowadzić do konfliktów. Należy wszystkich pracowników informować o efektywności pracy. Przy tym kropką nad "i" jest rozwój., w tym przypadku rozumiany jako szkolenie.

W rezultacie na zasoby ludzkie składa się wiedza teoretyczna, która jest ściśle powiązana z motywacją i nastawieniem na cel. Dopełnieniem całości jest umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych.

Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi ma swój początek już w XIX wieku. W tym przypadku nacisk kładziony był na świadczenia. Zatem aż do II wojny światowej Human Resources związany był z motywacją poprzez świadczenia socjalne. Dopiero po wojnie rozpoczęła się rekrutacja, gdzie dokonywano selekcji pracowników.

Wtedy też zauważono potencjał jakim jest rozwój osobisty i szkolenia. Tutaj możemy wyróżnić trzy ery. Pierwsza to era przedindustrialna, która była nastawiona na gromadzenie zapasów. Z kolei era industrialna to rozwój przemysłu, gdzie struktury organizacyjne były dokładnie planowane. W tym przypadku obliczane były koszty pracy.

Całość wynagrodzenia oznaczała stosunek pracy do ilości godzin, a także efektywności. Również istnieje jeszcze era postindustrialna. W tym przypadku nacisk jest kładziony na pracę zespołową, gdzie wykorzystuje się audyt, kapitał intelektualny, a także coaching.

Zatem wiedza umiejętności i zdrowie połączone są z motywacją, która wpływa na efektywność całej pracy. Docenianie potencjału pracownika i wykorzystywanie w pełni jego umiejętności stanowi stanowi klucz dobrego zarządzania zasobami ludzkimi.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Praca to środowisko, w którym chcemy być najlepszą wersją samego siebie, a nasze wyniki i produktywność jest stale oceniania. Nie chcemy zawieść przełożonego, współpracowników, samych siebie. Liczymy na podwyżkę, awans i chcemy, by nasza praca została doceniona.
Asertywnością nazywamy umiejętność obrony własnych poglądów z zachowaniem pozytywnego, spokojnego zachowania. Do sztuki asertywności zalicza się również zdolność opanowania emocji, które zazwyczaj towarzyszą nam, gdy jesteśmy zmuszeni argumentować nasze potrzeby.
Według definicji, asertywność to zdolność obrony własnych i cudzych praw i poglądów ze spokojnym i pozytywnym nastawieniem, bez agresji i pasywnego przyzwolenia na narzucenie sobie czyichś wartości czy opinii. W dużym uproszczeniu oznacza to w sposób przystępny zaznaczanie własnych potrzeb, wątpliwości.
Psychologia to jeden z bardziej klasycznych kierunków studiów. Pozwala zdobyć wiedzę na temat ludzkiego umysły, mechanizmów funkcjonowania ludzkiej psychiki, procesów decyzyjnych.
Znajomość podstaw psychologii jest przydatna w praktyce właściwie w każdym obszarze życia, w którym mamy kontakt z innymi ludźmi.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.