KRÓTKIE FORMY SZKOLENIOWE

We współczesnych firmach pracownicy poświęcają na rozwój zawodowy jedynie 24 minuty ze swojego tygodnia pracy, co daje 5 minut dziennie (źródło: Deloitte). Natłok zadań coraz częściej utrudnia pracownikom wygospodarowanie kilku dni z rzędu na uczestniczenie w klasycznym szkoleniu. Stąd pojawiają się nowe formy szkoleniowe, które są odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby. Jedną z nich są krótkie formy szkoleniowe, trwające 2-4 godzin. Wpisują się one w trend essence learning'u, który coraz częściej jest obecny w branży szkoleniowej.
28 marca 2017
zdjęcie - KRÓTKIE FORMY SZKOLENIOWE


KRÓTKIE FORMY SZKOLENIOWE

Wprowadzenie

Istnieje wiele sposobów, aby opisać warsztaty  essence learningowe. Można je porównać do jedzenia. Klasyczne kilkudniowe szkolenie jest jak całe ciasto. Zjedzenie zajmuje sporo czasu, a jeszcze trzeba doliczyć czas na strawienie. Krótki warsztat essence learningowy jest małym kawałkiem tego ciasta, które można zjeść jednym kęsem.

Krótkie formy szkoleniowe nie są przydatne do nabywania złożonych i kompleksowych treści, takich jak np. metodyka zarządzania projektami. Tutaj nadal najbardziej efektywne są klasyczne kilkudniowe szkolenia. Warsztaty essence learningowe natomiast świetnie nadają się do przećwiczenia konkretnych umiejętności, np. komunikowanie wizji dla liderów czy udoskonalenie dawania feedbacku.

Z badań przeprowadzonych przez firmę  Bottom-Line Performance na temat nowoczesnych metod szkoleniowych wynika, że uczestnicy różnego typu nowych form szkoleniowych najlepiej odbierali krótkie formy edukacyjne w formie essence learningu. Stwierdzali, że krótkie formy szkoleniowe są bardziej efektywne niż np. e-learning czy blended learning.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.


Korzyści z krótkich form szkoleniowych:

 1. Cenna metoda wzmacniająca
  Częstym zjawiskiem jest problem uczestników z wdrożeniem w życie treści z klasycznych szkoleń. Duża ilość wiedzy, wiele różnych umiejętności, które były ćwiczone w czasie szkolenia, powodują, że uczestnicy wykorzystują zaledwie kilka procent tego, czego nauczyli się na szkoleniu. Warsztaty essencelearningowe stanowią doskonały sposób wzmacniania konkretnych umiejętności, które były ćwiczone w klasycznym szkoleniu. Dodatkowo niektóre z tych umiejętności można przećwiczyć aż do osiągnięcia biegłości.
 2. Rozciągnięcie procesu uczenia w czasie
  Krótkie formy szkoleniowe pozwalają zaplanować proces uczenia w czasie. W przeciwieństwie do klasycznego szkolenia warsztaty essence learning'owe mogą stanowić cykl koncentrujący się wokół tego samego tematu. Na przykład zamiast przeprowadzać 2-,3-dniowe szkolenia z przywództwa, można zaplanować 5-9 krótkich warsztatów, podczas których kolejno omawiane są poszczególne zagadnienia związane z leadershipem. Taka forma krótkich, rozciągniętych w czasie spotkań zwiększa zdolność do zapamiętywania wiedzy w małych porcjach oraz dzięki powtórzeniom i nawiązywaniu do poprzednich tematów w znaczny sposób zwiększa efektywność uczenia się.
 3. Akceptacja napiętych harmonogramów
  Każdemu pracownikowi łatwiej jest wygospodarować na rozwój dwie lub trzy godziny co dwa tygodnie niż dwa lub trzy dni w jednej porcji. b sprzyjają koncentracji uwagi uczestników, nie są oni odciągani przez bieżące sprawy, jak to ma miejsce podczas kilkudniowego szkolenia.
 4. Krótki czas przygotowania
  Warsztaty essence learningowe można szybko przygotować, gdy pojawia się pilna potrzeba udoskonalenia konkretnej umiejętności lub trzeba szybko dostarczyć określoną wiedzę. Z reguły warsztaty takie są poświęcone jednemu, wąskiemu zagadnieniu, co przyśpiesza i ułatwia ich przygotowanie.

Struktura warsztatów essence learnigowych:

 1. Inspiracja
  Wprowadzenie w tematykę poprzez mowę inspirującą, dzięki której w krótkiej i ciekawej formie zostanie przekazana podstawowa wiedza dotycząca tematyki warsztatów. W tej fazie przedstawione są wnioski z  badań, modele i teorie stanowiące podstawę merytoryczną dalszej części warsztatów. Przekazywanie wiedzy w formie storytellingu zapewni zdobycie uwagi i zainteresowania uczestników.
 2. Praktyka
  Druga część warsztatów poświęcona jest na praktyczne ćwiczenia umożliwiające udoskonalenie określonych umiejętności z obszaru poruszanej tematyki. Charakter ćwiczeń jest zbieżny z formułą warsztatów. Ćwiczenia są krótkie i intensywne, koncentrują się na jednej konkretnej umiejętności lub wąskim zestawie umiejętności. Zastosowane jest tutaj podejście mastery learning.  Ta forma ćwiczenia polega na doskonaleniu konkretnego zestawu umiejętności potrzebnych do wykonania jakiegoś konkretnego zadania. Aby osiągnąć zakładany wynik tego zadania, niezbędne jest opanowanie zestawu wszystkich umiejętności potrzebnych do jego realizacji. Miernikiem jest tutaj efekt, a sposobem jego osiągnięcia jest udoskonalenie niezbędnych umiejętności do poziomu „mistrzowskiego”.
 3. Przejście do rzeczywistości
  Ostatnia faza warsztatów ułatwia przeniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności na realia zawodowe. Uczestnicy tworzą listę działań, które mogą podjąć w swojej pracy, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Lista dotyczy przede wszystkim działań o szybkich efektach, czyli takich, które mogą zostać podjęte w ciągu najbliższych trzech dni. Podejście nastawione na szybki rezultat ma na celu zmobilizowanie uczestników do aktywności bezpośrednio po warsztatach, kiedy silnie działa efekt świeżości.    

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Mamy w Gammie doświadczenie we wprowadzaniu trybu pracy zdalnej w organizacjach. Powołaliśmy zespół ekspertów rozwijających i doskonalących zdalne rozwiązania.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Przykład realizacji

Jeden z naszych klientów z branży ubezpieczeniowej był w okresie dynamicznego rozwoju po wejściu na rynek jako nowy podmiot. W bardzo dużym tempie rozrastał się zespół menedżerów z różnych obszarów firmy.  Kluczowym celem firmy było osiągnięcie break event point w ciągu trzech lat. Firma rozwijała się na wielu polach jednocześnie i trudno było wygospodarować kilka dni wolnych, które można było przeznaczyć na szkolenie menedżerów. Rozwiązaniem było przygotowanie i rozbicie na małe segmenty tematów związanych z umiejętnościami menedżerskimi. Wspólnie zaplanowaliśmy następujący przebieg projektu.

 1. Kick off
  Zorganizowaliśmy wspólnie z zarządem firmy 1-dniowe spotkanie, podczas którego został zaprezentowany cały cykl warsztatów menedżerskich zaplanowanych na 18 miesięcy.
 2. Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia (klasycznego) z zakresu fundamentów zarządzania.
 3. Cykl 3-godzinnych warsztatów poświęconych poszczególnym zagadnieniom, które były odpowiedzią na potrzeby klienta
  1. Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
  2. Onboarding
  3. Style zarządzania
  4. Komunikowanie wizji i celów pracownikom
  5. Delegowanie
  6. Monitorowanie realizacji zadań
  7. Feedback
  8. Coachingowe wsparcie pracowników – model GROW
  9. Przekazywanie niepopularnych decyzji
  10. Korygowanie niepożądanych zachowań
  11. Komunikowanie zmian
  12. Podejście do oporu w zmianach
  13. Tworzenie kultury współodpowiedzialności w zespole
  14. Ocena pracowników
  15. Przeprowadzanie exit interview

Pomiędzy warsztatami uczestnicy otrzymywali tutoriale z tematyką kolejnych warsztatów. Na początku każdych warsztatów w formie quizu była weryfikowana wiedza zawarta w tutorialach. Pozostała część warsztatów była poświęcona wyłącznie na zajęcia praktyczne.

90% wiedzy zostało zawartych w tutorialach. Podczas warsztatów potrzebne były jedynie dodatkowe wyjaśnienia w formie 15-minutowej sesji Q&A.

Przykładowe tematy essence learningu:
 • TURKUSOWY SPOSÓB MYŚLENIA – czy Twój zespół potrzebuje szefa?
 • GWIEZDNE WOJNY – (Prawie!) cała prawda o leadershipie
 • PRACUJ Z GŁOWĄ, MIEJ SERCE DO PRACY – to nie prawda, że za Twoją motywację odpowiada szef!
 • MATRIX, CZYLI JAK ZOSTAĆ WYBRAŃCEM – prawdziwa droga menedżera
 • JAK ZA PSTRYKNIĘCIEM PALCÓW… czyli nietypowe podejście do zmiany.

Chcesz zobaczyć jakie krótkie formy szkoleniowe oferujemy? Zobacz dział: Essence Learning. Zobacz również nasze szkolenia zamknięte, szkolenia HR i szkolenia dla administracji publicznej. Zaufaj firmie szkoleniowej roku!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Szanowni Państwo!
Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Szanowni Państwo!
Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Szanowni Państwo!
Firma Gamma przeprowadziła 3-miesięczny projekt badawczy, którego celem było zidentyfikowanie kluczowych wyzwań, przed jakimi obecnie stoją firmy informatyczne. Głównymi źródłami informacji podczas badania były:
 • dane z raportów firmy Gartner,
 • dane z analiz infobrokerskich,
 • bezpośrednie wywiady z menedżerami wyższego i średniego szczebla zarządzania w firmach informatycznych,
 • wywiady ze specjalistami reprezentującymi zawody informatyczne.
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.