Czym są Laboratoria Innowacji?

Innovation Labs (z języka angielskiego – Laboratoria Innowacji), stały się przez dążenie do wprowadzenia zmiany ogólnoustrojowej, filarem estrady społecznych innowacji. Laboratoria te, używane są przez administracje miast, organizacje pozarządowe, ośrodki analityczne i międzynarodowe korporacje, stając się tym samym domyślną bazą dla opartych na współpracach systemach innowacji. Mają one również wiele wykorzystań w różnych dziedzinach na całym świecie.

19 sierpnia 2019
zdjęcie - Czym są Laboratoria Innowacji?


Czym są Laboratoria Innowacji?


Czym są Laboratoria Innowacji? - wstęp

Między innymi w pionierskim londyńskim laboratorium Finance Innovation Lab, które planuje stworzenie systemu finansowego, który nie tylko przyniesie korzyści ludziom, ale również samej planecie; z kolei w amerykańskie laboratorium eLab, widzi się przyszłość w sektorach energii elektrycznej; innym przykładem jest także duński MindLab, który ma na celu pomoc rządowi we współtworzeniu lepszych usług i szybszych rozwiązań problemów społecznych.

Setki innych, podobnych inicjatyw, na całym świecie podejmuje szereg wyzwań i kroków, tak aby mieć pewnego rodzaju wpływ na społeczeństwo.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Czy chciałbyś żeby twoi pracownicy byli kreatywni, mieli zadaniowe podejście do problemów,  oraz byli rozwiązaniem dla wyzwań przed którymi stoi twoja firma? Zobacz: szkolenie kreatywność, szkolenie zarządzanie czasem, szkolenia z rozwoju osobistego.

Jednak pomimo całej „pozornej” popularności Laboratoriów Innowacji, na ich drodze pojawia się pewien podstawowy problem, który w niejednoznaczny sposób przypomina sytuację organizacji centralnych: nie mają one bowiem klarownych, podstawowych funkcji.

Co prawda, istnieje kilka definicji, które w pewien sposób rozjaśniają ich określenie, jednak skupiają się one tym samym na różnorodnych tematach i funkcjach.

Większość zwolenników „Innovation Labs” prawdopodobnie zgodziłaby się z tym, że typowe Laboratorium Innowacji obejmuje granice organizacyjne, sektorowe i geograficzne, dążąc tym samym do zaangażowania jak największego grona zainteresowanych w działania związane z ogólnopojętym rozwiązywaniem problemów.

Z drugiej strony, bardziej zindywidualizowane i analityczne podejście do tego tematu jest również niezwykle istotne i potrzebne do pomocy przy kierowaniu przyszłymi liderami i uczestnikami laboratoriów. Ma to również na celu wzbudzenie zaufania fundatorów do finansowego laboratoriów.

Opierając się na wcześniejszych spostrzeżeniach, oto kilka cech, które pomogą zdefiniować Laboratoria Innowacji. Są one oparte na jakościowych wywiadach z założycielami i liderami kilkunastu laboratoriów, oraz na analizie internetowych opisów tych  przedsięwzięć na całym świecie.

Podsumowanie w ten sposób Laboratoriów Innowacji, może zdecydowanie ułatwić odróżnienie ich od innych ważnych instytucji, takich jak na przykład – Living Labs, które polegają na umożliwianiu czerpania korzyści z unowocześnienia ich użytkowników. Przedstawione cechy pomogą również zrozumieć laboratoria jako swojego rodzaju wyróżniające się zjawisko.

Wyjaśnienie tego może zapewnić praktykantom, fundatorom i naukowcom, bardziej dopracowany obraz tego, czym są Laboratoria Innowacji, jak należy je oceniać i jakie mogą być ich granice i limity.

Narzucone lecz elastyczne motywy Laboratoriów Innowacji

Laboratoria Innowacji korzystają z kontrybucji z wielu, różnorakich źródeł, jednak w pewien narzucony z góry sposób ustanawiają obszerną i innowacyjną tematykę bądź motywy swoich działań.

Wynika to z tego, że zazwyczaj służą one jako swojego rodzaju narzędzie w większych organizacjach lub sieciach – w tym, krajowych agencjach innowacji, takich jak, przykładowo, Nesta w Wielkiej Brytanii lub Sitra – fundusz publiczny mający na celu „zbudowanie skutecznej, przyszłościowej Finlandii”, te organizacje mają własne programy innowacji.

Laboratoria celowo pozostawiają miejsce na dalszą specyfikację problemu, są przez to bardziej elastyczne.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Czy w obecnych czasach wszystkie itegracje, spotkania firmowe, warsztaty czy atrakcje dla zespołu trzeba odłożyć na "lepsze czasy"?
Zdecydowanie nie. Team building online jest super doświadczeniem.
Wszystkie nasze szkolenia online. Zapraszamy!

Zaabsorbowanie dużymi wyzwaniami innowacyjnymi i oczekiwanie przełomowych rozwiązań

Laboratoria starają się stworzyć przełomowe, niestandardowe rozwiązania, znaczących problemów i wyzwań przyszłości i teraźniejszości. Organizacja UI LABS, ujęła to słowami - „rozgryzając problemy zbyt duże do rozwiązania dla jednej organizacji”.

Laboratoria Innowacji dążą do przełomowych reform i są tym samym powołane do „wyobrażania sobie rzeczy niemożliwych” i do ich realizacji.

Zamiast zwykłego zadowolenia ze standardowych rezultatów i stopniowego, powolnego ulepszania rzeczywistości, ich zadaniem jest zazwyczaj dostarczanie przełomowych wyników i tworzenie miejsc w których ta rzeczywistość będzie jeszcze lepsza.

Niejednorodni uczestnicy i ukierunkowana współpraca

Laboratoria Innowacji angażują w swoją działalność szeroką gamę uczestników, przekraczając granicę ich branż, zawodów i kultur. Łączą one niezwykle zróżnicowaną grupę ludzi, którzy w innym przypadku prawdopodobnie nie pracowaliby razem.

Laboratoria używają wyrażeń takich jak „niejednorodna społeczność”, „multidyscyplinarny dialog”, „partnerstwo międzysektorowe” lub nawet „partnerstwo z nietypowymi kontrahentami”.

Oczekują oni bowiem że ta różnorodność będzie napędzać ich kolektywną kreatywność i dzięki temu wyniki ich pracy okażą się bardziej satysfakcjonujące.
 
Laboratoria zazwyczaj koncentrują się na konkretnych problemach, korzystając z technologii i dynamiki współpracy ze swoimi partnerami w celu generowania adekwatnych rozwiązań. Ilabs (jedna z organizacji innowacyjnych) twierdzi, że praca Innowacyjnych Laboratoriów opiera się na „kooperacji międzysektorowej, która łączy ludzi” oraz że „koncentruje się na innowacjach opartych na współpracy”.

Podejście to zakłada, że wszyscy uczestnicy, niezależnie od różnic w swoich pozycjach, powinni traktować się wzajemnie jako równi partnerzy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Perspektywy długoterminowe

Laboratoria Innowacji są często przedstawiane jako narzędzia do „odkrywania przyszłości”. Jedno z nich, „Quartier Stuff” ma na celu wprowadzanie innowacji tak aby zapewnić długoterminową spójność społeczną i wysoką jakość życia.

Tego rodzaju odróżnienie i „wolność” od pożądanych natychmiastowych wyników, stwarza przestrzeń dla znajdowania rozwiązań, które niekoniecznie muszą być realistyczne.

Umożliwiają one tym samym kreatywne myślenie i dają pracownikom więcej swobody.

Bogaty zestaw narzędzi innowacyjnych

Laboratoria Innowacji stosują szeroki zakres metod i narzędzi w celu stymulowania kreatywności, prowadzenia dyskusji, moderowania kolaboracji, a także opracowywania, prototypownia i eksperymentowania w celu lepszych i wydajniejszych rozwiązań.

Ich samozwańczą rolą jest „łączenie pomysłów, metodologii i różnorodnych narzędzi do innowacji” (według laboratorium inCompass). Przyborniki Laboratoriów obejmują myślenie projektowe i otwarte udoskonalenie pomysłów, do tego skupiają się na projektowaniu które zorientowane jest na człowieka.

Praktyczna orientacja

Laboratoria zamierzają opracowywać konkretne rozwiązania, nie tylko same pomysły. Są oni ukierunkowani na sukces i na dokładne wyjście.

Dlatego właśnie starają się pozostawać aktywnymi przez cały proces innowacji, wykraczając tym samym poza zwykły etap powstawania samej idei. Innymi słowy, laboratoria są skupione na zastosowaniu i zajmują się opracowaniem rzeczywistych rozwiązań od początku do końca.

Koncentracja na eksperymentach

Laboratoria Innowacyjne często podkreślają, że tworzą przestrzeń do eksperymentowania poprzez udostępniane im przez ludzi zachowania.

Zachęcają oni uczestników do wypróbowywania rzeczy na małą skalę, podejmowania ryzyka, testowania i akceptowania porażki jako części postępu. Na nowo wymyślają oni własne metody i podejście do nich w miarę ich rozwoju.

Myślenie systemowe

Według słów współzałożyciela Comms Lab, Laboratorium Innowacyjne to „przestrzeń dla ludzi, którzy reprezentują system i na których ten system ma wpływ, na taką skalę aby byli w stanie się zjednoczyć i współtworzyć”.

Rzeczywiście, Laboratoria Innowacyjne twierdzą że są w trakcie rozmyślania nad wieloma systemami lub pracują nad przekształceniem całych, istniejących już branż. Niemożliwe jest wyobrażenie sobie dzisiejszych laboratoriów oddzielając je od dyskusji naukowych na temat wdrażania pewnych zmian systemowych.

Podsumowując

Laboratorium innowacji jest pół-autonomiczną organizacją, która angażuje różnorodnych uczestników w perspektywie długoterminowej, łącząc ich w pewnego rodzaju asertywną współpracę w celu tworzenia, opracowywania i prototypowania radykalnych rozwiązań do wstępnie zidentyfikowanych problemów.


Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

W świecie biznesu kreowanie marki jest czymś bardzo popularnym, właściwie można się z tym spotkać każdego dnia. Jednakże w dzisiejszych czasach dane zjawisko staje się niezbędne i w codziennym życiu każdego człowieka.

Za każdym razem gdy zatrudniony w firmie człowiek składa na ręce swojego pracodawcy wypowiedzenie, rozpoczyna się nowy proces rekrutacyjny, który ma na celu zapełnić pustkę po poprzednim pracowniku.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.