PIT w płacach na przełomie 2020 i 2021 rok

Wybrane zagadnienia

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Celem szkolenia jest omówienie zmian w PIT, które weszły w życie w 2020 roku, a także zmian planowanych w PIT na 2021 rok.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest omówienie zmian w PIT, które weszły w życie w 2020 roku, a także zmian planowanych w PIT na 2021 rok. Omówimy również najważniejsze orzeczenia i interpretacje podatkowe, wybrane zagadnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także wybrane rozliczenia wynagrodzeń przez płatników wraz z konsekwencjami podatkowymi jakie ze sobą niosą.

Szkolenie odbywa się na platformie Clickmeeting.

Niezbędna jest aktualna przeglądarka Chrome.

Podczas szkolenia uczestnicy widzą i słyszą trenera, zadają pytania bezpośrednio lub na czacie.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zmiany w PIT, które weszły w 2020 roku

 • zmiany limitów zwolnień pracowniczych w 2020 i 2021 roku,
 • rozliczenie zwolnień z ZFŚS wprowadzonych w 2020 roku,
 • zwolnienie od opodatkowania świadczeń przestojowych a także zakwaterowania i wyżywienia pracowników,
 • zmiany w zakresie płacenia zaliczek w 2020 roku na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
 • negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 a przesunięcie terminu zapłaty zaliczek pracowniczych.

Planowane na 2021 rok zmiany w PIT – zmiany w rozliczeniu dochodów międzynarodowych

 • likwidacja ulgi abolicyjnej – wpływ na dochody osób pracujących za granicą,
 • wpływ konwencji MLI na rozliczenia dochodów pracowników pracujących za granicą,
 • dochody z zagranicy a ulga abolicyjna w 2020 roku – interpretacja ogólna MF z dnia 31 października 2019 roku.

Wybrane rozliczenia wynagrodzeń przez płatników – konsekwencje podatkowe

 • opodatkowanie prezentów w związku z różnymi okazjami takimi jak ślub pracownika, urodziny, urodzenie dziecka w postaci kwiatów, koszy upominkowych, wyprawki, etc.
 • opodatkowanie nagród rzeczowych dla pracownika – np. zaproszenie na obiad, czy książka, bombonierka, zaproszenie na masaż
 • rabaty udzielone pracownikom a przychody podatkowe
 • pokryte przez pracodawcę koszty zezwoleń na pracę pracownika z zagranicy i inne koszty związane z jego przyjazdem do Polski a przychód przychody
 • koszty zakwaterowanie pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy a przychód podatkowy
 • dowóz pracowników i zleceniobiorców do pracy a przychód podatkowy
 • Jak postępować w przypadku, gdy pracownik lub były pracownik nie zwróci składek pokrytych przez pracodawcę
 • zwrot kosztów odwołania urlopu pracownika i osób mu towarzyszących – rozliczenie podatkowe
 • sfinansowanie pracownikowi szkieł kontaktowych a zwolnienie z opodatkowania
 • ekwiwalenty dla pracowników a zwolnienia od opodatkowania
 • spotkanie z kontrahentem a przychód pracownika
 • zasady rozliczania opłat za autostrady i parkingi – w ramach kilometrówki czy osobno
 • opodatkowanie nagród w konkursie organizowanym zarówno dla pracowników jak i osób współpracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej, bądź pracowników kontrahentów
 • opodatkowanie nagród w konkursach organizowanych wyłącznie dla pracowników
 • opodatkowanie upominków dla wszystkich uczestników konkursu
 • prezenty dla osób niebędących pracownikami, przykładowo pracowników z agencji pracy tymczasowej, przedstawicieli handlowych, dystrybutorów, lub firmy zatrudniającej konsultantów na co dzień współpracujących z pracodawcą – zasady opodatkowania

50% koszty uzyskania przychody – skutki interpretacji indywidualnej

 • warunki stosowania 50% koszty przy dochodach ze stosunku pracy
 • wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich w ramach stosunku pracy ustalane w oparciu o czas spędzony na przygotowaniu dzieła
 • zasady stosowania 50% kosztów przy umowach o pracę – interpretacja ogólna MF z dnia 15 września 2020 roku
 • problem z 50% kosztami autorskimi dla informatyków – jak skonstruować umowę, aby zmniejszyć ryzyko kwestionowania 50% kosztów autorskich

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje podatkowe, wybrane zagadnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • wartość paliwa do samochodu służbowego udostępnianego nieodpłatnie pracownikowi do celów prywatnych a ryczałt 250/400 złotych – interpretacja ogólna MF z dnia 11 września 2020 roku,
 • przychód pracowników delegowanych za granicę z tytułu zakwaterowania na koszt pracodawcy – orzecznictwo NSA.

Odpowiedzialność karna skarbowa osób rozliczających wynagrodzenia

 • zasady odpowiedzialności karnej skarbowej osób rozliczających płace
 • osoba wyznaczona do wypełniania obowiązków płatnika na podstawie art. 31 Ordynacji podatkowej
 • zasady uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej – czynny żal /prawnie skuteczna korekta,
 • kiedy czynny żal nie działa,
 • możliwość składania elektronicznie czynnego żalu,
 • przed jakimi przestępstwami lub wykroczeniami chroni prawnie skuteczna korekta.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Zmiany w PIT
 • PIT Gov
 • PIT 2020
 • PIT online
 • Zmiany w PIT szkolenie

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

W najbliższym czasie mają wejść w życie zmiany w Kodeksie pracy wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance. Ich wdrożenie spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w treści umów o pracę oraz w innych dokumentach kadrowych, ale ułatwi też elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej. Niestety konieczne będzie podawanie przyczyny wypowiedzenia także w przypadku umów na czas określony.

2022-12-12
12 grudnia 2022
2022-12-12
Szkolenie online Szkolenie online
2022-12-13
13 grudnia 2022
2022-12-13
Szkolenie online Szkolenie online
2023-01-19
19 stycznia 2023
2023-01-19
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest poznanie aplikacji Power BI Desktop.

2022-12-14
14 grudnia 2022 - 15 grudnia 2022
2022-12-15
Szkolenie online Szkolenie online

HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.

2022-12-15
15 grudnia 2022 - 16 grudnia 2022
2022-12-16
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.