Prawo Budowlane 2022 / 2023

Istotne zmiany i najnowsze trendy orzecznicze

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete
Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego omówione zostaną ostatnie zmiany i najnowsze trendy orzecznicze w Prawie Budowlanym.

W programie m.in.:

 • Nowelizacje – co jest i czego się spodziewać
 • Kluczowe pojęcia i co dla praktyki codziennej z tego wynika
 • Pozwolenia na budowę – najważniejsze zagadnienia
 • Wyjątki od konieczności uzyskania PnB
 • Podejście sądowe do wybranych norm Prawa Budowlanego w ostatnich latach – trendy, zmiany

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno- budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich.

PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego omówione zostaną ostatnie zmiany i najnowsze trendy orzecznicze w Prawie Budowlanym.

W programie m.in.:

 • Nowelizacje – co jest i czego się spodziewać
 • Kluczowe pojęcia i co dla praktyki codziennej z tego wynika
 • Pozwolenia na budowę – najważniejsze zagadnienia
 • Wyjątki od konieczności uzyskania PnB
 • Podejście sądowe do wybranych norm Prawa Budowlanego w ostatnich latach – trendy, zmiany

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno- budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich.

PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego zostanie omówiony aktualny stan prawny w zakresie prawa budowlanego. Prowadzący na bieżąco śledzi prace ustawodawcy w zakresie zmiany prawa związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.

W programie m.in.:

 • Podsumowanie nowelizacji Prawa Budowlanego w latach 2018 – 2019
 • Omówienie duża nowelizacja Prawa Budowlanego 2020
 • Zmiany w ustawach powiązanych z realizacją procesu inwestycyjnego 2018 – 2020
 • Podejście sądowe do kluczowych norm Prawa Budowlanego w ostatnich latach – trendy, zmiany

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno- budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich.

 

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Nowelizacje – co jest i czego się spodziewać

 • Podsumowanie nowelizacji z ostatnich lat
 • „Krocząca” nowelizacja przepisów w 2021 r. w związku z wprowadzeniem możliwości elektronicznego obiegu dokumentów oraz rozbudową portalu e-Budownictwo
 • Zmiany organizacyjne wprowadzone nowelizacją z 7 lipca 2022 r. w tym nowe rozporządzenia dotyczące elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB) oraz cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (system c-KOB)
 • Kierunki zmian na podstawie przedkładanych projektów ustaw i rozporządzeń

Podstawowe schematy ułatwiające poruszanie się po normach Prawa Budowlanego

 • Powiązania formalne norma Prawa Budowlanego z innymi uregulowaniami administracyjnymi i planowanymi zmianami (Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Wodne, Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych, Planowanie Przestrzenne)

Pozwolenie na budowę – najważniejsze zagadnienia

 • Kto i kiedy może złożyć oświadczenie o dysponowa niunieruchomością na cele budowlane?
 • Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie na budowę?
 • Elektroniczna procedura składania dokumentacji i konsekwencje z niej wynikające
 • Które odstąpienia są kwalifikowane jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego?
 • Elektroniczny Dziennik Budowy – system EDB i jego planowane wdrożenie
 • Jakie odbiory poprzedzają przystąpienie do użytkowania? Czy muszę mieć PnU?
 • Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu?
 • Użytkowanie obiektu – Książka Obiektu Budowlanego w formie papierowej i cyfrowej – wytyczne

Wyjątki od konieczności uzyskania PnB

 • Katalog obiektów na zgłoszenie i zwolnionych z obowiązków reglamentacyjnych Prawa Budowlanego.
 • Sygnalizowane kierunki nowych zakresów objętych zwolnieniem od PnB.
 • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
 • Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?

Podejście sądowe do wybranych norm Prawa Budowlanego w ostatnich latach – trendy, zmiany

Nowelizacje – co jest i czego się spodziewać

 • Podsumowanie nowelizacji z ostatnich lat
 • „Krocząca” nowelizacja przepisów w 2021 r. w związku z wprowadzeniem możliwości elektronicznego obiegu dokumentów oraz rozbudową portalu e-Budownictwo
 • Zmiany organizacyjne wprowadzone nowelizacją z 7 lipca 2022 r. w tym nowe rozporządzenia dotyczące elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB) oraz cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (system c-KOB)
 • Kierunki zmian na podstawie przedkładanych projektów ustaw i rozporządzeń

Podstawowe schematy ułatwiające poruszanie się po normach Prawa Budowlanego

 • Powiązania formalne norma Prawa Budowlanego z innymi uregulowaniami administracyjnymi i planowanymi zmianami (Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Wodne, Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych, Planowanie Przestrzenne)

Pozwolenie na budowę – najważniejsze zagadnienia

 • Kto i kiedy może złożyć oświadczenie o dysponowa niunieruchomością na cele budowlane?
 • Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie na budowę?
 • Elektroniczna procedura składania dokumentacji i konsekwencje z niej wynikające
 • Które odstąpienia są kwalifikowane jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego?
 • Elektroniczny Dziennik Budowy – system EDB i jego planowane wdrożenie
 • Jakie odbiory poprzedzają przystąpienie do użytkowania? Czy muszę mieć PnU?
 • Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu?
 • Użytkowanie obiektu – Książka Obiektu Budowlanego w formie papierowej i cyfrowej – wytyczne

Wyjątki od konieczności uzyskania PnB

 • Katalog obiektów na zgłoszenie i zwolnionych z obowiązków reglamentacyjnych Prawa Budowlanego.
 • Sygnalizowane kierunki nowych zakresów objętych zwolnieniem od PnB.
 • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
 • Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?

Podejście sądowe do wybranych norm Prawa Budowlanego w ostatnich latach – trendy, zmiany

Nowelizacje – co jest i czego się spodziewać

 • Podsumowanie nowelizacji z ostatnich lat
 • „Krocząca” nowelizacja przepisów w 2021 r. w związku z wprowadzeniem możliwości elektronicznego obiegu dokumentów oraz rozbudową portalu e-Budownictwo
 • Zmiany organizacyjne wprowadzone nowelizacją z 7 lipca 2022 r. w tym nowe rozporządzenia dotyczące elektronicznego Dziennika Budowy (system EDB) oraz cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (system c-KOB)
 • Kierunki zmian na podstawie przedkładanych projektów ustaw i rozporządzeń

Podstawowe schematy ułatwiające poruszanie się po normach Prawa Budowlanego

 • Powiązania formalne norma Prawa Budowlanego z innymi uregulowaniami administracyjnymi i planowanymi zmianami (Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Wodne, Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych, Planowanie Przestrzenne)

Pozwolenie na budowę – najważniejsze zagadnienia

 • Kto i kiedy może złożyć oświadczenie o dysponowa niunieruchomością na cele budowlane?
 • Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie na budowę?
 • Elektroniczna procedura składania dokumentacji i konsekwencje z niej wynikające
 • Które odstąpienia są kwalifikowane jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego?
 • Elektroniczny Dziennik Budowy – system EDB i jego planowane wdrożenie
 • Jakie odbiory poprzedzają przystąpienie do użytkowania? Czy muszę mieć PnU?
 • Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu?
 • Użytkowanie obiektu – Książka Obiektu Budowlanego w formie papierowej i cyfrowej – wytyczne

Wyjątki od konieczności uzyskania PnB

 • Katalog obiektów na zgłoszenie i zwolnionych z obowiązków reglamentacyjnych Prawa Budowlanego.
 • Sygnalizowane kierunki nowych zakresów objętych zwolnieniem od PnB.
 • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
 • Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?

Podejście sądowe do wybranych norm Prawa Budowlanego w ostatnich latach – trendy, zmiany

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo budowlane
 • Nowelizacja prawa budowlanego 2021
 • Prawo budowlane 2022
 • Nowe prawo budowlane 2021
 • Prawo budowlane 2021
 • Ustawą Prawo budowlane
 • Prawo budowlane 2021 zmiany

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

2024-07-26
26 lipca 2024
2024-07-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Prowadzący szkolenie:mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.

2024-07-29
29 lipca 2024
2024-07-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami. Zakres regulacji ustawowych. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej. Podziały nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania.
2024-08-19
19 sierpnia 2024
2024-08-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.