Prawo pracy dla menedżera

Zmiany w prawie pracy 2023 – praca zdalna, kontrole trzeźwości, work-life balance, aktualne problemy

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Niezwykle ważne jest aby osoby decyzyjne dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość najbardziej aktualnych ram prawnych zarządzania pracownikami.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zapraszamy na szkolenie Prawo pracy dla menedżera z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z najnowszymi zmianami w prawie pracy;
 • Omówienie praktycznych skutków nowych przepisów z naciskiem na możliwe problemy
  oraz ich rozwiązania.

Szkolenie online podczas którego uczestnicy rozmawiają z trenerem bezpośrednio oraz przy pomocy czatu.

Niezbędne jest stałe łącze internetowe, mikrofon, opcjonalnie kamera. Szkolenie odbywa się na platformie clickmeeting.

Zapraszamy na szkolenie Prawo pracy dla menedżera z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z najnowszymi zmianami w prawie pracy;
 • Omówienie praktycznych skutków nowych przepisów z naciskiem na możliwe problemy
  oraz ich rozwiązania.

Szkolenie online podczas którego uczestnicy rozmawiają z trenerem bezpośrednio oraz przy pomocy czatu.

Niezbędne jest stałe łącze internetowe, mikrofon, opcjonalnie kamera. Szkolenie odbywa się na platformie clickmeeting.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA

 • Jakie obowiązują zasady obecnie w razie podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu?
 • Kontrole prewencyjne – luka w prawie, teoria i praktyka.
 • Projekt zmian w Kodeksie pracy – wprowadzenie uprawnienia dla pracodawców do prowadzenia kontroli trzeźwości pod kątem alkoholu i innych substancji odurzających
 • Jak poprawnie wdrożyć nowe zasady kontroli trzeźwości?
 • Kontrola prewencyjna a kontrola na skutek uzasadnionego podejrzenia.
 • Kto ma prawo przeprowadzać kontrolę trzeźwości?
 • Czy pracownik będzie mieć prawo odmówić poddaniu się kontroli trzeźwości?
 • Jak ma działać procedura przeprowadzania kontroli – umówienie projektu przepisów wykonawczych.
 • Sposób przeprowadzania badań pod kątem obecności substancji odurzających w organizmie pracownika.
 • Co jeżeli wynik badania będzie pozytywny? Czy trzeźwość oznacza całkowity brak obecności alkoholu we krwi?
 • Jak prowadzić dokumentację badań trzeźwości i jak przetwarzać dane ich dotyczące?
 • Czy kontrola trzeźwości będzie mogła obejmować tylko pracowników czy również osoby zatrudnione na innych podstawach – zleceniobiorców, umowy B2B?

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE PRACY ZDALNEJ:

 • Jak mają działać nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)?
 • Telepraca a praca zdalna, praca hybrydowa. Koniec przepisów o COVID-19?
 • Wprowadzanie pracy zdalnej zbiorowo i indywidualnie – jak wprowadzić nowe przepisy w zakładzie? Czy trzeba będzie zmieniać regulamin pracy?
 • Prawo do rezygnacji z pracy zdalnej.
 • Co pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi zdalnemu?
 • Zasady partycypacji pracodawcy w kosztach utrzymania „domowego biura”. Czy dokładanie się pracodawcy do kosztów energii i internetu będzie wymagane?
 • Praca hybrydowa a nowe uprawnienie do okazjonalnej pracy zdalnej.
 • Czy będzie dopuszczalne wprowadzenie pracy zdalnej przymusowo, czy tylko za zgodą pracownika?
 • Odmowa wykonywania pracy zdalnej.
 • BHP w pracy zdalnej – czy procedury BHP będą się różnić od typowych?
 • Wypadek przy pracy zdalnej.
 • Kto odpowiada za stan i organizację stanowiska pracy zdalnej.
 • Prawo do kontroli pracy zdalnej – czy pracodawca będzie mógł skontrolować pracownika w domu?
 • Praca zdalna jako uprawnienie work-life balance – kiedy pracodawca będzie musiał zaakceptować wniosek pracownika o przejście na pracę zdalną?
 • Dodatkowa dokumentacja pracy zdalnej

DYREKTYWA„WORK-LIFE BALANCE” ORAZ DYREKTYWY W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY

 • Nowe uprawnienia rodziców dzieci do lat 8.
 • Dłuższe urlopy rodzicielskie.
 • Jak mają działać nietransferowalne urlopy rodzicielskie dla każdego z rodziców?
 • Nowy urlop opiekuńczy.
 • Zwolnienie od pracy w razie wystąpienia siły wyższej.
 • Prawo do wnioskowania o elastyczną organizację pracy dla rodziców.
 • Dodatkowa ochrona rodziców przed dyskryminacją i NOWE PRZEPISY KARNE.
 • Nowe przepisy karne
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika — konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji.
 • Prawo do wnioskowania o stabilniejsze warunki pracy.

[NOWOŚĆ] USTAWA O OBRONIE OJCZYZNY – ZASADY PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z PRACOWNIKAMIŻOŁNIERZAMI

 • Jakie szczególne uprawnienia przysługują pracownikowi-żołnierzowi?
 • Co jeżeli pracownik-żołnierz zostanie wezwany przez organy wojskowe?
 • Szczególna ochrona stosunku pracy pracownika-żołnierza

CZAS PRACY – stare przepisy w nowych realiach

 • Czas pracy z formułą pracy zdalnej – jak wykonywanie pracy zdalnej ma się do kodeksowych zasad zliczania i rozliczania czasu pracy?
 • W jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy
 • Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
 • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 • Czas pracy kadry kierowniczej.
 • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 • Co jeżeli ewidencja czasu pracy nie jest prowadzona lub jest prowadzona niedokładnie?

KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA

 • Jakie obowiązują zasady obecnie w razie podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu?
 • Kontrole prewencyjne – luka w prawie, teoria i praktyka.
 • Projekt zmian w Kodeksie pracy – wprowadzenie uprawnienia dla pracodawców do prowadzenia kontroli trzeźwości pod kątem alkoholu i innych substancji odurzających
 • Jak poprawnie wdrożyć nowe zasady kontroli trzeźwości?
 • Kontrola prewencyjna a kontrola na skutek uzasadnionego podejrzenia.
 • Kto ma prawo przeprowadzać kontrolę trzeźwości?
 • Czy pracownik będzie mieć prawo odmówić poddaniu się kontroli trzeźwości?
 • Jak ma działać procedura przeprowadzania kontroli – umówienie projektu przepisów wykonawczych.
 • Sposób przeprowadzania badań pod kątem obecności substancji odurzających w organizmie pracownika.
 • Co jeżeli wynik badania będzie pozytywny? Czy trzeźwość oznacza całkowity brak obecności alkoholu we krwi?
 • Jak prowadzić dokumentację badań trzeźwości i jak przetwarzać dane ich dotyczące?
 • Czy kontrola trzeźwości będzie mogła obejmować tylko pracowników czy również osoby zatrudnione na innych podstawach – zleceniobiorców, umowy B2B?

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE PRACY ZDALNEJ:

 • Jak mają działać nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)?
 • Telepraca a praca zdalna, praca hybrydowa. Koniec przepisów o COVID-19?
 • Wprowadzanie pracy zdalnej zbiorowo i indywidualnie – jak wprowadzić nowe przepisy w zakładzie? Czy trzeba będzie zmieniać regulamin pracy?
 • Prawo do rezygnacji z pracy zdalnej.
 • Co pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi zdalnemu?
 • Zasady partycypacji pracodawcy w kosztach utrzymania „domowego biura”. Czy dokładanie się pracodawcy do kosztów energii i internetu będzie wymagane?
 • Praca hybrydowa a nowe uprawnienie do okazjonalnej pracy zdalnej.
 • Czy będzie dopuszczalne wprowadzenie pracy zdalnej przymusowo, czy tylko za zgodą pracownika?
 • Odmowa wykonywania pracy zdalnej.
 • BHP w pracy zdalnej – czy procedury BHP będą się różnić od typowych?
 • Wypadek przy pracy zdalnej.
 • Kto odpowiada za stan i organizację stanowiska pracy zdalnej.
 • Prawo do kontroli pracy zdalnej – czy pracodawca będzie mógł skontrolować pracownika w domu?
 • Praca zdalna jako uprawnienie work-life balance – kiedy pracodawca będzie musiał zaakceptować wniosek pracownika o przejście na pracę zdalną?
 • Dodatkowa dokumentacja pracy zdalnej

DYREKTYWA„WORK-LIFE BALANCE” ORAZ DYREKTYWY W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY

 • Nowe uprawnienia rodziców dzieci do lat 8.
 • Dłuższe urlopy rodzicielskie.
 • Jak mają działać nietransferowalne urlopy rodzicielskie dla każdego z rodziców?
 • Nowy urlop opiekuńczy.
 • Zwolnienie od pracy w razie wystąpienia siły wyższej.
 • Prawo do wnioskowania o elastyczną organizację pracy dla rodziców.
 • Dodatkowa ochrona rodziców przed dyskryminacją i NOWE PRZEPISY KARNE.
 • Nowe przepisy karne
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika — konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji.
 • Prawo do wnioskowania o stabilniejsze warunki pracy.

[NOWOŚĆ] USTAWA O OBRONIE OJCZYZNY – ZASADY PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z PRACOWNIKAMIŻOŁNIERZAMI

 • Jakie szczególne uprawnienia przysługują pracownikowi-żołnierzowi?
 • Co jeżeli pracownik-żołnierz zostanie wezwany przez organy wojskowe?
 • Szczególna ochrona stosunku pracy pracownika-żołnierza

CZAS PRACY – stare przepisy w nowych realiach

 • Czas pracy z formułą pracy zdalnej – jak wykonywanie pracy zdalnej ma się do kodeksowych zasad zliczania i rozliczania czasu pracy?
 • W jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy
 • Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
 • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 • Czas pracy kadry kierowniczej.
 • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 • Co jeżeli ewidencja czasu pracy nie jest prowadzona lub jest prowadzona niedokładnie?

KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKA

 • Jakie obowiązują zasady obecnie w razie podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu?
 • Kontrole prewencyjne – luka w prawie, teoria i praktyka.
 • Projekt zmian w Kodeksie pracy – wprowadzenie uprawnienia dla pracodawców do prowadzenia kontroli trzeźwości pod kątem alkoholu i innych substancji odurzających
 • Jak poprawnie wdrożyć nowe zasady kontroli trzeźwości?
 • Kontrola prewencyjna a kontrola na skutek uzasadnionego podejrzenia.
 • Kto ma prawo przeprowadzać kontrolę trzeźwości?
 • Czy pracownik będzie mieć prawo odmówić poddaniu się kontroli trzeźwości?
 • Jak ma działać procedura przeprowadzania kontroli – umówienie projektu przepisów wykonawczych.
 • Sposób przeprowadzania badań pod kątem obecności substancji odurzających w organizmie pracownika.
 • Co jeżeli wynik badania będzie pozytywny? Czy trzeźwość oznacza całkowity brak obecności alkoholu we krwi?
 • Jak prowadzić dokumentację badań trzeźwości i jak przetwarzać dane ich dotyczące?
 • Czy kontrola trzeźwości będzie mogła obejmować tylko pracowników czy również osoby zatrudnione na innych podstawach – zleceniobiorców, umowy B2B?

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE PRACY ZDALNEJ:

 • Jak mają działać nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)?
 • Telepraca a praca zdalna, praca hybrydowa. Koniec przepisów o COVID-19?
 • Wprowadzanie pracy zdalnej zbiorowo i indywidualnie – jak wprowadzić nowe przepisy w zakładzie? Czy trzeba będzie zmieniać regulamin pracy?
 • Prawo do rezygnacji z pracy zdalnej.
 • Co pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi zdalnemu?
 • Zasady partycypacji pracodawcy w kosztach utrzymania „domowego biura”. Czy dokładanie się pracodawcy do kosztów energii i internetu będzie wymagane?
 • Praca hybrydowa a nowe uprawnienie do okazjonalnej pracy zdalnej.
 • Czy będzie dopuszczalne wprowadzenie pracy zdalnej przymusowo, czy tylko za zgodą pracownika?
 • Odmowa wykonywania pracy zdalnej.
 • BHP w pracy zdalnej – czy procedury BHP będą się różnić od typowych?
 • Wypadek przy pracy zdalnej.
 • Kto odpowiada za stan i organizację stanowiska pracy zdalnej.
 • Prawo do kontroli pracy zdalnej – czy pracodawca będzie mógł skontrolować pracownika w domu?
 • Praca zdalna jako uprawnienie work-life balance – kiedy pracodawca będzie musiał zaakceptować wniosek pracownika o przejście na pracę zdalną?
 • Dodatkowa dokumentacja pracy zdalnej

DYREKTYWA„WORK-LIFE BALANCE” ORAZ DYREKTYWY W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH I PRZEWIDYWALNYCH WARUNKÓW PRACY

 • Nowe uprawnienia rodziców dzieci do lat 8.
 • Dłuższe urlopy rodzicielskie.
 • Jak mają działać nietransferowalne urlopy rodzicielskie dla każdego z rodziców?
 • Nowy urlop opiekuńczy.
 • Zwolnienie od pracy w razie wystąpienia siły wyższej.
 • Prawo do wnioskowania o elastyczną organizację pracy dla rodziców.
 • Dodatkowa ochrona rodziców przed dyskryminacją i NOWE PRZEPISY KARNE.
 • Nowe przepisy karne
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika — konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji.
 • Prawo do wnioskowania o stabilniejsze warunki pracy.

[NOWOŚĆ] USTAWA O OBRONIE OJCZYZNY – ZASADY PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z PRACOWNIKAMIŻOŁNIERZAMI

 • Jakie szczególne uprawnienia przysługują pracownikowi-żołnierzowi?
 • Co jeżeli pracownik-żołnierz zostanie wezwany przez organy wojskowe?
 • Szczególna ochrona stosunku pracy pracownika-żołnierza

CZAS PRACY – stare przepisy w nowych realiach

 • Czas pracy z formułą pracy zdalnej – jak wykonywanie pracy zdalnej ma się do kodeksowych zasad zliczania i rozliczania czasu pracy?
 • W jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy
 • Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
 • Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 • Czas pracy kadry kierowniczej.
 • Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 • Co jeżeli ewidencja czasu pracy nie jest prowadzona lub jest prowadzona niedokładnie?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy
 • Prawo pracy dla menedżera
 • Work-life balance
 • Kontrole trzeźwości
 • Zmiany w prawie pracy 2023

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

2024-09-24
24 września 2024
2024-09-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom uwarunkowań prawnych pracy zdalnej, w tym na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu Regulaminu pracy zdalnej aby uniknąć niepożądanych dla organizacji zjawisk.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie czas pracy kierowców - Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady wykonywania pracy przez kierowców, normy czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynków i przerw

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.