Rola HR w ESG

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
24.09.2024
10.00-15.30
Szkolenie online
1050 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

Magdalena Felczak, doradczyni z zakresu zrównoważonego rozwoju/ ESG, w szczególności z obszaru społecznego. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu firmy przez wszystkie fazy transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju – począwszy od identyfikacji interesariuszy, obszarów wpływu, analizy istotności poprzez przygotowanie strategii działań aż po raportowanie i komunikację. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów z obszaru zrównoważonego rozwoju. Realizowała projekty ESG dla firm z branż: finansowej, logistycznej, farmaceutycznej, budowlanej. Jest inicjatorką projektu ESG dla MŚP. Chętnie angażuje się w tematy mające wpływ społeczny – za akcję #Niezwalniajmy, której celem było, po wybuchu pandemii COVID-19, ograniczenie do minimum zwolnień pracowniczych, otrzymała wyróżnienie w XXIII edycji konkursu Dobroczyńca Roku w kategorii „Społecznie odpowiedzialni w walce z COVID-19”. Jest absolwentką filologii germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, studiów podyplomowych „PR w praktyce” oraz „CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest również mentorką Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Po szkoleniu będziesz wiedział/ wiedziała m.in.:

 • Jaka jest rola działów HR w transformacji firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju?
 • Od czego zacząć wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju?
 • Jak wspierać zrównoważony rozwój poprzez kulturę organizacyjną?
 • W jaki sposób podejść do strategii ESG w obszarze społecznym?
 • Jaką rolę odgrywa dialog z pracownikami i czy jest konieczny?
 • Na co zwrócić uwagę przeprowadzając analizę szans i ryzyk społecznych/ pracowniczych?
 • Jak przygotować się do raportowania niefinansowego?
 • Jakie dane z obszaru HR są wymagane w raporcie?
 • W jaki sposób budować zaangażowanie pracowników w transformację?

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

Po szkoleniu będziesz wiedział/ wiedziała m.in.:

 • Jaka jest rola działów HR w transformacji firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju?
 • Od czego zacząć wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju?
 • Jak wspierać zrównoważony rozwój poprzez kulturę organizacyjną?
 • W jaki sposób podejść do strategii ESG w obszarze społecznym?
 • Jaką rolę odgrywa dialog z pracownikami i czy jest konieczny?
 • Na co zwrócić uwagę przeprowadzając analizę szans i ryzyk społecznych/ pracowniczych?
 • Jak przygotować się do raportowania niefinansowego?
 • Jakie dane z obszaru HR są wymagane w raporcie?
 • W jaki sposób budować zaangażowanie pracowników w transformację?

 

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

Po szkoleniu będziesz wiedział/ wiedziała m.in.:

 • Jaka jest rola działów HR w transformacji firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju?
 • Od czego zacząć wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju?
 • Jak wspierać zrównoważony rozwój poprzez kulturę organizacyjną?
 • W jaki sposób podejść do strategii ESG w obszarze społecznym?
 • Jaką rolę odgrywa dialog z pracownikami i czy jest konieczny?
 • Na co zwrócić uwagę przeprowadzając analizę szans i ryzyk społecznych/ pracowniczych?
 • Jak przygotować się do raportowania niefinansowego?
 • Jakie dane z obszaru HR są wymagane w raporcie?
 • W jaki sposób budować zaangażowanie pracowników w transformację?

 

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1

Zrównoważony rozwój a kultura organizacyjna

 • Czym jest zrównoważony rozwój i kogo dotyczy?
 • Wpływ, interesariusze, istotność – jako kluczowe punkty wyjścia w transformacji firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • Od CSR do ESG – czyli od wisienki do tortu
 • Jak kultura organizacyjna może wspierać zrównoważony rozwój?

Organizacja obszaru ESG w firmie

 • Dlaczego ESG to temat dla całej organizacji?
 • Przykładowa struktura zespołu ESG
 • Rola HR w zespole ESG
 • Odpowiedzialność za wdrażanie idei ESG

Moduł 2

Strategia zrównoważonego rozwoju w obszarze pracowniczym

 • Analiza istotności – jakie kwestie należy uwzględnić?
 • Rola dialogu z pracownikami
 • Analiza szans i ryzyk pracowniczych
 • Cele strategiczne, operacyjne i KPI
 • Mierzenie wpływu społecznego/ pracowniczego organizacji

Raportowanie ESG ze szczególnym uwzględnieniem tematów HR

 • Dyrektywa CSRD i nowe standardy raportowania ESRS
 • Na co wskazuje standard ESRS S1 dotyczący własnych pracowników?
 • Co trzeba zaraportować a czego nie?
 • Cechy informacji raportowych

Moduł 3

Budowanie zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego środowiska korporacyjnego

 • Jak zaangażować pracowników?
 • System ambasadorów ESG
 • Rola komunikacji wewnętrznej

Dobre praktyki i trendy w obszarze społecznym

Podsumowanie

Moduł 1

Zrównoważony rozwój a kultura organizacyjna

 • Czym jest zrównoważony rozwój i kogo dotyczy?
 • Wpływ, interesariusze, istotność – jako kluczowe punkty wyjścia w transformacji firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • Od CSR do ESG – czyli od wisienki do tortu
 • Jak kultura organizacyjna może wspierać zrównoważony rozwój?

Organizacja obszaru ESG w firmie

 • Dlaczego ESG to temat dla całej organizacji?
 • Przykładowa struktura zespołu ESG
 • Rola HR w zespole ESG
 • Odpowiedzialność za wdrażanie idei ESG

Moduł 2

Strategia zrównoważonego rozwoju w obszarze pracowniczym

 • Analiza istotności – jakie kwestie należy uwzględnić?
 • Rola dialogu z pracownikami
 • Analiza szans i ryzyk pracowniczych
 • Cele strategiczne, operacyjne i KPI
 • Mierzenie wpływu społecznego/ pracowniczego organizacji

Raportowanie ESG ze szczególnym uwzględnieniem tematów HR

 • Dyrektywa CSRD i nowe standardy raportowania ESRS
 • Na co wskazuje standard ESRS S1 dotyczący własnych pracowników?
 • Co trzeba zaraportować a czego nie?
 • Cechy informacji raportowych

Moduł 3

Budowanie zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego środowiska korporacyjnego

 • Jak zaangażować pracowników?
 • System ambasadorów ESG
 • Rola komunikacji wewnętrznej

Dobre praktyki i trendy w obszarze społecznym

Podsumowanie

Moduł 1

Zrównoważony rozwój a kultura organizacyjna

 • Czym jest zrównoważony rozwój i kogo dotyczy?
 • Wpływ, interesariusze, istotność – jako kluczowe punkty wyjścia w transformacji firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • Od CSR do ESG – czyli od wisienki do tortu
 • Jak kultura organizacyjna może wspierać zrównoważony rozwój?

Organizacja obszaru ESG w firmie

 • Dlaczego ESG to temat dla całej organizacji?
 • Przykładowa struktura zespołu ESG
 • Rola HR w zespole ESG
 • Odpowiedzialność za wdrażanie idei ESG

Moduł 2

Strategia zrównoważonego rozwoju w obszarze pracowniczym

 • Analiza istotności – jakie kwestie należy uwzględnić?
 • Rola dialogu z pracownikami
 • Analiza szans i ryzyk pracowniczych
 • Cele strategiczne, operacyjne i KPI
 • Mierzenie wpływu społecznego/ pracowniczego organizacji

Raportowanie ESG ze szczególnym uwzględnieniem tematów HR

 • Dyrektywa CSRD i nowe standardy raportowania ESRS
 • Na co wskazuje standard ESRS S1 dotyczący własnych pracowników?
 • Co trzeba zaraportować a czego nie?
 • Cechy informacji raportowych

Moduł 3

Budowanie zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego środowiska korporacyjnego

 • Jak zaangażować pracowników?
 • System ambasadorów ESG
 • Rola komunikacji wewnętrznej

Dobre praktyki i trendy w obszarze społecznym

Podsumowanie

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • ESG
 • Budowaniu społecznie odpowiedzialnych organizacji
 • Rola HR w ESG

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483tel.: 505 273 500
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

2024-09-24
24 września 2024
2024-09-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom uwarunkowań prawnych pracy zdalnej, w tym na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu Regulaminu pracy zdalnej aby uniknąć niepożądanych dla organizacji zjawisk.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie czas pracy kierowców - Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady wykonywania pracy przez kierowców, normy czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynków i przerw

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.