STREFA WIEDZY

Artykuły

30 czerwca 2018
Mobbing w pracy może przyjmować bardzo różne formy. W zależności od tego na kim i przez kogo jest stosowany, jaka kultura organizacyjna charakteryzuje przedsiębiorstwo oraz to, jaka atmosfera panuje w poszczególnych zespołach, objawy mobbingu mogą być bardzo różne. Zazwyczaj całkowicie odmienne zachowania dotyczą kobiet i mężczyzn. Czym się charakteryzują i jak im przeciwdziałać?
30 czerwca 2018
Pierwsze oznaki mobbingu mogą być bardzo delikatne: często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jedno zachowanie może przerodzić się w długotrwały proces zastraszania i poniżania danej osoby. Najczęściej do mobbingu dochodzi po nierozwiązanym konflikcie, który poprzez zaognienie powoduje, że jednostka silniejsza znęca się nad słabszą. W przypadku przedsiębiorstwa najczęściej oprawcami są więc menedżerowie, kierownicy lub współpracownicy, którzy posiadają dłuższy...
30 czerwca 2018
Mobbing w miejscach pracy ma miejsce od zawsze: coraz bardziej świadome społeczeństwo, większy wpływ pracodawców oraz szerokie narzędzia prawne mogą jednak skutecznie ograniczyć mobbing w naszym przedsiębiorstwie. To dlatego warto je znać i wykorzystywać każdego dnia – w końcu mobbing wpływa negatywnie nie tylko na członków zespołu pracowniczego, ale również na efektywność całej firmy.
30 czerwca 2018
Mobbing to słowo, które określa naganne zachowania, często zawierające elementy nieuzasadnione krytyki i poniżenia. Osoby, które doświadczają mobbingu w miejscu pracy są zdecydowanie mniej efektywne, częściej biorą nieuzasadnione zwolnienia lekarskie, a ich nastrój i podejście do pracy z czasem przechodzi na współpracowników. Jak więc rozpoznać, że w naszym zespole może dochodzić do mobbingu? Oto cztery wskazówki, które pomogą każdemu przedsiębiorcy...
30 czerwca 2018
Choć wiele się mówi o mobbingu w miejscach pracy, to zjawisko w dalszym ciągu występuje w różnych firmach. Mobbing uprawiają zarówno menedżerowie i kierownicy, jak i współpracownicy, którzy nie zdają sobie spraw z konsekwencji swoich czynów. Tego typu zachowaniom można jednak przeciwdziałać – w końcu to my, przedsiębiorcy, mamy największe możliwości w zapobieganiu mobbingowi.
30 czerwca 2018
W handlu bardzo istotne jest, aby odpowiednio poprowadzić sprzedaż. To w gestii sprzedawcy jest, aby odpowiedzialnie i rozsądnie przejąć kontrolę nad transakcją i poprowadzić ją w taki sposób, aby osiągnąć możliwie najlepsze efekty. W tym celu sprzedawcy często wybierają negocjacje handlowe szkolenie, które pozwala na zdobycie nowych umiejętności i doświadczenie, pomocnych w sprzedaży. Dzięki regularnemu podnoszeniu swoich umiejętności i kwalifikacji,...
30 czerwca 2018
Niemal wszystkie przedsiębiorstwa opierają swoją działalność na sprzedaży produktów lub usług. W sprzedaży tej istotnych jest bardzo wiele elementów, zwłaszcza, kiedy sprzedaż ma być naprawdę efektywna i skuteczna. Jednym z podstawowych elementów są konsumenci lub inne przedsiębiorstwa, potencjalnie zainteresowane zakupem towarów lub usług. W biznesie nazywa się ich leadami sprzedażowymi.
30 czerwca 2018
Motywacja to stan, w który jesteśmy gotowi do tego, aby podjąć się jakiegoś działania. Bez motywacji nie uda nam się ani wstać rano z łóżka, ani osiągać zaplanowanych przez siebie celów. Nierealnym jest również, aby bez motywacji podjąć się pracy czy stawiać czoła trudniejszym wyzwaniom. Właśnie dlatego tak istotną jest odpowiednia motywacja pracowników, ale również siebie samego.
30 czerwca 2018
W dzisiejszych organizacjach sprzedaż wydaje się być kluczowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw. Do sprzedaży produktów i usług przywiązywana jest ogromna waga, a w wielu przypadkach od skuteczności tego procesu zależy nie tylko działanie firmy, ale również to, czy odniesie ona sukces na rynku. Z tego też powodu prowadzonych jest wiele badań naukowych i eksperymentów, mających na celu wyznaczenie najbardziej skutecznych i...
30 czerwca 2018
Sprzedaż produktów i usług jest kluczowym etapem w każdym przedsiębiorstwie. Bez względu na to, w jakim obszarze znajduje się nasza organizacja, to jej głównym celem jest sprzedaż produktów lub usług, dzięki czemu firma może funkcjonować, rozwijać się i definiować swoją pozycję na rynku. Właśnie dlatego tak istotną jest skuteczna sprzedaż. Jeśli zabraknie tej skuteczności, organizacja może nie tylko wiele stracić,...
30 czerwca 2018
Finalizacja sprzedaży jestem jednym z etapów procesu handlowego, w którym dochodzi do ostatecznego podpisania umowy i zawarcie transakcji kupna-sprzedaży towaru lub usługi. Wielu handlowców ma problem ze skutecznym przeprowadzaniem tego procesu przeciągając niepotrzebnie negocjacje handlowe, co w skrajnym wypadku może doprowadzić do sytuacji, w której umowa w ogóle nie zostanie podpisana. Warto zatem znać pewne techniki negocjacyjne i psychologiczne, które...
29 czerwca 2018
Negocjacje mają ogromne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Umiejętność negocjacyjna w handlu pozwala sprzedać swoją ofertę na warunkach korzystnych dla oferenta. Głównym celem opisywanego szkolenia jest zapoznanie wszystkich biorących w nim udział uczestników z technikami, sposobami, narzędziami, a w końcu metodami prowadzenia handlowych negocjacji. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza teoretyczna, która w następnym etapie, poprzez intensywne ćwiczenia, zostanie przekuta w praktyczne doświadczenie,...
29 czerwca 2018
Komunikacja w biznesie jest kluczem do odniesienia sukcesu na rynku. Umiejętność komunikacji pozwala na podejmowanie współpracy na atrakcyjnych warunkach oraz sprzedaż swoich towarów i usług na korzystnych dla oferenta warunkach. Warto zatem zapoznać się z najlepszymi technikami komunikacji na stosownym szkoleniu.
29 czerwca 2018
Najprostszym sposobem na rozwinięcie własnych zdolności negocjacyjnych jest ich praktyka. Dzięki rozbudowanie własnego doświadczenia można rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne i wyrobić odpowiednie zdolności mediacyjne. Jednym ze sposobów rozwoju własnych umiejętności jest uczestnictwo w grze pt. „scenariusz negocjacyjny”.
29 czerwca 2018
Różnego rodzaju narzędzia oraz gry negocjacyjne mają za zadanie w sposób możliwie najlepszy odzwierciedlić rzeczywiste środowisko biznesowe funkcjonujące na rynku. Wykorzystywanie narzędzi i gier negocjacyjnych wzmaga wykorzystywanie i powoduje rozwój umiejętności z zakresu negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów i podejmowania współpracy oraz kooperacji pomiędzy zespołami, jak również w samych zespołach. Gry negocjacyjne znajdują szerokie zastosowanie podczas budowy zgrania zespołów i działów,...
29 czerwca 2018
W przypadku różnego rodzaju przedsiębiorstw, do ich prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest komunikacja werbalna. To za pomocą słów, czyli komunikacji werbalnej, można porozumiewać się, przekazywać sobie informacje, a także zarządzać i nadzorować procesami w przedsiębiorstwie. Zwykle ludzie porozumiewają się ze sobą za pomocą słów. Bez względu na to, czy są to słowa mówione czy pisane, to i tak komunikacja odbywa się...
29 czerwca 2018
W zarządzaniu kapitałem ludzkim dostępnych jest wiele metod, technik i narzędzi, które znacznie ułatwiają to zadanie. Przykładem może być tutaj controlling personalny, czyli nadzorowanie pracy pracowników, ich skuteczności, efektywności i relacji z innymi pracownikami firmy. Istotne tutaj jest, że controlling to nie to samo co kontrolowanie pracowników.
29 czerwca 2018
Gry komputerowe, zwłaszcza fabularne i strategiczne stały się niezwykle powszechne. Ogromna liczba osób, bez względu na wiek i wykształcenie, bardzo chętnie korzysta z tej rozrywki, jaką są gry komputerowe. To też stało się inspiracją dla twórców kolejnych innowacyjnych, niezwykle skutecznych technik zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. Tą nową metodą, która ma łączyć przyjemne z pożytecznym jest grywalizacja
29 czerwca 2018
W zarządzaniu przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi wyróżnić możemy ogromną ilość technik, metod, czy zagadnień, które mają za zadanie pomagać w tym zarządzaniu i ułatwiać ten proces. Ponadto, dostępnych jest wiele narzędzi i technik, które przysłużą się temu zadaniu. Dzięki ich znajomości, dyrektorzy przedsiębiorstw, kierownicy i liderzy grup mogą jeszcze efektywniej i skuteczniej zarządzać przedsiębiorstwem i osobami w nim zatrudnionymi.
29 czerwca 2018
We współpracy pomiędzy pracownikami jednej organizacji, ważne jest odpowiednie porozumiewanie się, skuteczna i efektywna komunikacja oraz odpowiednie zarządzanie relacjami. W przypadku zarządzania relacjami, największy wpływ na sukces ma kierownik, lider grupy czy też menedżer, którzy odpowiedzialni są za właściwe pokierowanie relacjami pomiędzy pracownikami. Następnie, właściwa komunikacja jest już w rękach zespołu, choć i tutaj kierownik, lider czy menedżer powinni nieustannie...
29 czerwca 2018
Wśród wielu technik i metod w sprzedaży, język korzyści zajmuje szczególne miejsce, jako najbardziej pozytywnie kojarzący się. Pozwala nie tylko na standardową prezentację oferty, ale również zaprezentowanie korzyści, jakie może uzyskać klient decydując się na zakup produktu lub usługi. W zwykłej sprzedaży, najczęściej sprzedawca stara się opisać oferowany produkt lub usługę. Niestety, wymieniając tysiące cech produktu, posługując się standardowymi przymiotnikami...
29 czerwca 2018
W procesie sprzedaży niezwykle ważne jest, aby zaoferować klientowi swój produkt lub usługę, przekonać klienta, że jest to właśnie to, czego potrzebuje, a następnie przeprowadzić skuteczną transakcję kupna-sprzedaży. W ten sposób sprzedawca osiąga dochód, zaś klient otrzymuje produkt lub usługę i satysfakcję. Z założenia, produkt lub usługa powinny zaspokajać potrzeby klienta. Same zaś potrzeby bywają przeróżne i nie zawsze sam...
29 czerwca 2018
Perswazja jest umiejętnością wywierania wpływu na innych ludzi. Poprzez doskonalenie dostępnych technik, można zyskać takie umiejętności w zakresie perswazji, by przekonywanie innych do własnego zdania nie stanowiło najmniejszego problemu. Umiejętności te są przydatne w szczególności sprzedawcom i przedstawicielom handlowym, którzy chcą pozyskać jak największą liczbę klientów o osiągnąć swoje plany sprzedażowe. 
29 czerwca 2018
Pozytywne, odpowiednio kierowane relacje z klientami przedsiębiorstwa mogą zaowocować ogromnym sukcesem. Satysfakcja klientów i ich pozytywna opinia o przedsiębiorstwie może nie tylko zapewnić dalszą współpracę klienta z przedsiębiorstwem, ale również pomóc w pozyskiwaniu nowych, stałych klientów. Właśnie dlatego zarządzanie relacjami z klientem jest tak istotne.
Zobacz artykuły na kolejnych podstronach:

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.