Norm prawne dotyczące przewozu towarów w Unii Europejskiej

Transport różnego typu towarów, materiałów, granulatów i substancji niebezpiecznych odbywa się wszelkimi możliwymi i dostępnymi środkami transportu tj. transportem drogowym, transportem kolejowym, transportem morskim, transportem lotniczym oraz żeglugą śródlądową, przy czym, biorąc pod uwagę skalę, na obszarze wspólnego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej najczęściej stosowane są transporty drogowy i kolejowy.

   
  Transport różnego typu towarów, materiałów, granulatów i substancji niebezpiecznych odbywa się wszelkimi możliwymi i dostępnymi środkami transportu tj. transportem drogowym,transportem kolejowym, transportem morskim, transportem lotniczym oraz żeglugą śródlądową, przy czym, biorąc pod uwagę skalę, na obszarze wspólnego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej najczęściej stosowane są transporty drogowy i kolejowy.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Obowiązki w zakresu statystyki obrotu towarowego pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej dotyczą podmiotów gospodarczych, które dokonują obrotu towarowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szkolenie INTRASTAT pozwala przygotować się do regulacji prawnych.

  Zapraszamy do linków bądź wpisania w wyszukiwarkę naszej strony fraz:

  Pozwolą one poznać więcej szkoleń z interesującego Państwa obszaru.

  Każdy wymieniony rodzaj transportu jest regulowany przez inną umowę międzynarodową obejmującą z reguły wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskie oraz te państwa, które nie są co prawda pełnoprawnymi państwami członkowskimi UE, ale mają dostęp do unijnego wspólnego rynku (np. Norwegia, czy Szwajcaria).

  By zdawać sobie sprawę ze skali transportu materiałów niebezpiecznych należy zaznaczyć, iż około połowa wszystkich towarów zalicza się do różnego typu towarów, materiałów, granulatów i substancji niebezpiecznych.

  Na gruncie prawa polskiego należy zwrócić uwagę na ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, jak również ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z różnego rodzaju aktami wykonawczymi (rozporządzeniami) do obu wymienionych ustaw. W zakresie ruchu drogowego należy również zwrócić uwagę na ustawę Prawo o ruchu drogowym i Kodeks drogowy.
   
  Najważniejszą polską instytucją kontrolującą przestrzeganie prawa z zakresu transportu towarów niebezpiecznych jest Inspekcja Transportu Drogowego, chociaż swoje znaczenie i kompetencje mają również oczywiście Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  W zakresie transportów wojskowych stosowne kompetencje mają również Żandarmeria Wojskowa RP oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

  W systemie prawa międzynarodowego, które reguluje aspekty przewozu (w tym oczywiście wwozu, wywozu, tranzytu) towarów niebezpiecznych, w tym przewozu towarów na wspólnym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej powinno się wyróżnić następujące akty:
  • Umowa ADN - Europejskie Porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi – przewóz żeglugą śródlądową;
  • Kodeks IMGD - Przepisy międzynarodowe dot. transportu morskiego materiałów niebezpiecznych – przewóz transportem morskim;
  • Instrukcje Techniczne ICAO - Techniczne Instrukcje Bezpieczeństwa w transporcie lotniczym materiałów niebezpiecznych – przewóz transportem lotniczym;
  • Regulamin RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych – przewóz transportem kolejowym;
  • Konwencja ADR - Europejska konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – przewóz transportem drogowym.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
  Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
  Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
  Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
  Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.