Ewaluacja 2/3

Pomiar na poziomie zachowań może się odbyć przy wykorzystaniu następujących metod: obserwacja, mistery shopper, ocena 360 stopni, development centre

Gamma - Ewaluacja 2/3

Ewaluacja - obserwacja osoby


OBSERWACJA
osobą obserwującą może być bezpośredni (lub wyżej) przełożony osoby obserwowanej, hr business partner lub audytor wewnętrzny. Osoba oceniająca sprawdza, na ile osoba oceniana prezentuje przy wykonywaniu określonych obowiązków zachowania pożądane lub nie prezentuje zachowań niepożądanych.

Gamma. Wybierz firmę szkoleniową roku.
Szkolenia związane ze sprzedażą, szkolenia dla handlowców zamieszczone są w dziale: szkolenia otwarte. Szkolenia związane z postawą menadżerską, motywowaniem pracownika, przywództwem znajdują się w dziale: szkolenia dla menedżerów. Zapraszamy do zapoznania się z ich agendą. Dziękujemy za zaufanie!

Aby zwiększyć rzetelność obserwacji, mogą zostać stworzone arkusze oceny – na których przytoczone są konkretne zachowania świadczące o konkretnym poziomie danej umiejętności. Dla przykładu – pomiar dotyczący badania potrzeb klienta może opierać się na następującej skali:

  1. Pracownik nie bada potrzeb klienta, przechodzi od razu do prezentacji oferty.

  2. Pracownik bada potrzeby klienta sporadycznie lub/i powierzchownie – zadając jedno pytanie zamknięte.

  3. Pracownik w większości wypadków stosuje pogłębioną diagnozę potrzeb, omija ten etap sprzedaży/obsługi jedynie w przypadkach, gdy klient jest zdenerwowany.

  4. Pracownik dokonuje diagnozy potrzeb właściwie w każdym wypadku – również w przypadku złości i zniecierpliwienia klienta. Poprzez język korzyści omija złość/zniecierpliwienie klienta.

Tzw. MISTERY SHOPPER – tu osoba oceniająca wciela się w rolę klienta i podobnie jak przy standardowej obserwacji, odnotowuje zachowania pożądane i niepożądane osoby ocenianej. Metoda ta wymaga większego nakładu czasu i środków, jest jednak bardziej wiarygodna, ponieważ osoba oceniana nie wie, w którym momencie jest rzeczywiście oceniana. Ta metoda może być stosowana tylko wtedy, gdy osoba oceniana ma kontakt z zewnętrznymi klientami.


OCENA 360 STOPNI – w tym wypadku osobami oceniającymi są nie tylko przełożeni, ale również podwładni (w przypadku kompetencji kierowniczych), współpracownicy i klienci – wewnętrzni lub (o ile istnieje taka możliwość) zewnętrzni.


DEVELOPMENT CENTRE – najbardziej czasochłonna, ale też najtrafniejsza metoda oceny poziomu umiejętności (chociaż niekoniecznie zachowań) – osoby oceniane wykonują serię zadań nawiązujących do realnych sytuacji zawodowych, osoby oceniające (podobnie, jak w przypadku obserwacji) „wychwytują” zachowania pożądane i niepożądane.

Metoda ta bywa przydatna w sytuacjach, gdy nie jest możliwa obserwacja osoby ocenianej w czasie wykonywanych przez nią obowiązków (np. rozmowa motywująca z podwładnym). Metoda, ze względu na czasochłonność, bardzo rzadko spotykana.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.