Jak zdobyć awans w pracy?

Możliwość awansu jest jednym z najważniejszych czynników, które sprawiają, że pracownicy pragną związać się z firmą na dłużej. Wyróżnia się awans pionowy oraz poziomy. Istotną rolę w rozwoju każdego pracownika odgrywa awans w pracy szkolenie.

Gamma - Jak zdobyć awans w pracy?

 
Jak zdobyć awans w pracy?

Możliwość awansu jest jednym z najważniejszych czynników, które sprawiają, że pracownicy pragną związać się z firmą na dłużej. Wyróżnia się awans pionowy oraz poziomy. Istotną rolę w rozwoju każdego pracownika odgrywa awans w pracy szkolenie.
Pytanie o awans w pracy bardzo często pada już w czasie rozmów kwalifikacyjnych. I nic w tym dziwnego, – gdyż pracownicy, zwłaszcza młodzi, chcą mieć możliwość rozwijania się w niej, podnoszenia kwalifikacji oraz polepszania swojej sytuacji finansowej. Niezwykle ważną funkcję pełni awans w pracy szkolenie.

Awans pionowy i poziomy – czym się różnią

Zazwyczaj awans w pracy rozumiany jest jako przejście na wyższe stanowisko w ramach hierarchii firmy. Niemniej to potoczne określenie nie wyczerpuje wszystkich aspektów tego zjawiska. Wyróżnia się dwa podstawowe typy awansu – awans pionowy i poziomy.

Awans pionowy charakteryzuje się objęciem wyższego stanowiska i zawsze jest związany z podwyżką lub zwiększeniem uprawnień. Niemniej w wielu firmach z powodu rosnącej tendencji do spłaszczania struktur możliwości takiego awansu są znacznie ograniczone. Ponadto nie zawsze awans pionowy jest równoznaczny ze zwiększeniem prestiżu. W przypadku awansu na boczny tor pracownik często otrzymuje stanowisko wyższe w hierarchii, ale mniej znaczące w danym przedsiębiorstwie.
 
Awans poziomy – ma miejsce wtedy, gdy podwładny zmienia stanowisko, ale nie jest ono wyższe w strukturze firmy. Często awans ten wiąże się z przeniesieniem pracownika do innej jednostki w obrębie danej firmy. Z tego typu rozwiązaniem mamy do czynienia, gdy poszczególny pracownik obejmuje dodatkowe stanowisko względem głównych obowiązków.
Zazwyczaj taki awans w pracy jest związany ze zwiększeniem uprawnień lub rozpoczęciem koordynacji pracy innych osób. Często zdarza się, że jego celem jest załagodzenie istniejących konfliktów między poszczególnymi pracownikami, zapobieganie redukcji etatów czy też lepsze dopasowanie stanowiska do kwalifikacji zatrudnionego. Takiewyróżnienie może również być przygotowaniem pracownika do awansu pionowego.

Awans w pracy szkolenie - a profesjonalne szkolenia dla Team Leaderów

We współczesnych czasach ludzi sukcesu od tych, którym się nie powodzi, nie odróżniają wiedza czy umiejętności, lecz pewność siebie i umiejętność korzystania z niej. Niezwykle ważna jest również umiejętność budowania autorytetu. Posiadanie wizji rozwoju zespołu pracowniczego w połączeniu z pewnością siebie to istotne cechy, po których to pracownicy decydują, czy będą podążać za pomysłami lidera, czy negować jego propozycje.
Osoby które nauczyły się kontrolować swoją gestykulację oraz mowę ciała, są chętniej słuchani i w związku z tym są naturalnymi kandydatami na liderów grupy.
Umiejętności tych doskonale uczą szkolenia dla team leaderów, czyli przywódców grupy.
Menadżerem może być tylko i wyłącznie osoba obdarzona umiejętnościami przywódczymi i organizatorskimi. Jest on odpowiedzialny za osiągnięcia całego zespołu.
Celem każdego team leadera jest integrowanie zespołu, ocenianie pracy i motywowanie pracowników oraz dostosowywanie ich zadań do indywidualnych możliwości.
Profesjonalne szkolenia dla team leaderówuczą kompetencji miękkich, od których to zależy efektywność zespołu i atmosfera w pracy.

Awans wewnętrzny - korzyści dla firmy oraz pracownika

Na poszukiwanie pracowników na stanowiska kierownicze spośród swojej kadry decydują się zazwyczaj duże przedsiębiorstwa. Działanie takie jest zazwyczaj spowodowane dużą dynamiką panującą w firmie. Rozwiązanie takie przynosi szereg korzyści takich jak:

  • ograniczenie ryzyka - zatrudniając pracownika z zewnątrz pracodawcy mają świadomość, że nie znają jego umiejętności oraz pozytywnych cech, jak i słabych punktów, które można kontrolować.
  • promowanie oraz rozwój swojego zespołu - awans wewnętrzny jest dla pracownika cenną informacją o jego wartości. Czuje się on doceniony, że się sprawdził, więc został przeniesiony na wyższe stanowisko. Dzięki temu zaczyna się jeszcze bardziej starać, żeby nie zawieść swojego pokładanego.
  • dopasowanie do zespołu - jeśli dana osoba pracuje w firmie dłuższy czas, to wiadomo, że jest ona dopasowana do panującej kultury organizacyjnej oraz zasad panujących w danej firmie.
  • oszczędność pieniędzy – awans wewnętrzny wiąże się z niższym kosztem rekrutacji oraz wdrażania.
  • oszczędność czasu - awansowanie własnego pracownika znacznie skraca okres wdrażania do nowej formy pracy.

Awans w pracy szkolenie jest niezbędny zawsze po objęciu nowego stanowiska w miejscu pracy.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.