Style rozwiązywania konfliktów 1/2

Przebieg konfliktu nie zależy jedynie od przedmiotu sporu, czyli nie odbywa się wyłącznie na poziomie merytorycznym, poziomie osobistych interesów. Dynamika konfliktu, strategie dochodzenia do porozumienia, zniekształcenia percepcyjne zależą w dużym stopniu od osobistych stylów zachowania w konflikcie.

Gamma - Style rozwiązywania konfliktów 1/2

Style rozwiązywania konfliktów


Psychologowie amerykańscy badali  zachowania człowieka w sytuacji konfliktowej za pomocą gier opartych na tzw. „dylemacie więźnia”. Na podstawie eksperymentu wyróżnili następujące rodzaje stylów zachowania w konflikcie:

  • Wygrany – przegrany
  • Na pół wygrany – na pół przegrany
  • Brak rozwiązania
  • Przegrany – wygrany
  • Wygrany – wygrany

Dylemat więźnia” to rodzaj techniki stosowanej przez policję w sytuacji, gdy zostanie złapanych dwóch podejrzanych, a nie ma pełnych dowodów popełnienia przez nich przestępstwa. W takiej sytuacji to właśnie od skryptów zachowania w konflikcie zależy, czy podejrzani dostarczą dowodów przeciwko sobie, czy też nie.

 
Wygrany – przegrany

Jest to skrypt życiowy, u podłoża którego leży potrzeba rywalizacji. Osoby kierujące się tą potrzebą sytuację konfliktu rozpatrują w kategoriach gry, w której może być wyłącznie jeden zwycięzca. Jeżeli obie strony wygrają w tym samym stopniu, to taka sytuacja oceniana jest jako połowiczny sukces – więc niepełna wygrana. Kierując się tym skryptem, definicja sukcesu w konflikcie musi zawierać zarówno kategorię wygranego jak i przegranego. Wygrana obu stron nie jest więc rozwiązaniem preferowanym.
Będąc w sytuacji konfliktu z osobą kierującą się skryptem wygrany – przegrany należy podjąć działania, które pozwolą „przestroić” stronę w konflikcie na inny skrypt. Tylko w takim przypadku można mówić o rozwiązaniu realizującym interesy obu stron sporu.


Na pół wygrany – na pół przegrany

Na pół wygrany – na pół przegrany to skrypt życiowy, w którym dominującą wartością jest kompromis. Tu kompromis rozumiany jest jako pożądane rozwiązanie, ponieważ realizuje, przynajmniej częściowo, interesy obu stron sporu. Osoby stosujące ten skrypt dobrowolnie rezygnują z części swoich potrzeb tak, aby druga strona również mogła w danej sytuacji konfliktowej zrealizować swoje interesy. Jest to podejście zakładające, że konflikt z definicji oznacza częściową rezygnację z własnych oczekiwań.

Skrypt ten jest często wykorzystywany przez ludzi w sytuacji konfliktów o podłożu osobistym, w których zależy nam w sensie emocjonalnym na drugiej stronie sporu. Dbając jednocześnie o interesy własne i bliskiej nam osoby, ludzie godzą się na rozwiązanie kompromisowe. Będąc w sytuacji konfliktu z osobą kierującą się tym skryptem, warto, doceniając chęć kompromisu, poszukiwać rozwiązań integratywnych, czyli takich, które realizują potrzeby obu stron konfliktu w pełnym stopniu.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą sposobów rozwiązywania konfliktów w firmie? Zobacz nasze szkolenia zamknięte i szkolenia otwarte dotyczące tego tematu. Odwiedź nasz dział: szkolenia dla kierowników. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.