Autentyczne Przywództwo

To niesamowite, jak wielu z nas posiada dwie wersje własnej osobowości: „ja w pracy” i „ja w domu”. W pracy często próbujemy sprawić pewne wrażenie, niezależnie czy chcemy stać się bardziej rozpoznawalni, czy wpasować się w środowisko naszych menedżerów i współpracowników; zmieniamy siebie i swoje zachowanie.

9 lipca 2018
zdjęcie - Autentyczne Przywództwo


Autentyczne Przywództwo

Nie miałam pojęcia, że bycie autentyczną osobą mogło uczynić mnie tak bogatą, jak się stałam. Gdybym wiedziała, zrobiłabym to o wiele wcześniej”. 

-Oprah Winfrey


Wstęp

To niesamowite, jak wielu z nas posiada dwie wersje własnej osobowości: „ja w pracy” i „ja w domu”. W pracy często próbujemy sprawić pewne wrażenie, niezależnie czy chcemy stać się bardziej rozpoznawalni, czy wpasować się w środowisko naszych menedżerów i współpracowników; zmieniamy siebie i swoje zachowanie.

Jest to szczególnie prawdziwe w przywództwie, gdzie menedżerowie często czują presję, aby dopasować swoją osobowość do funkcji, którą pełnią. Pojawia się następujący problem: kiedy „grają” rolę lidera, otaczający ich ludzie mają często wrażenie, że są okłamywani lub oszukiwani. Potem liderzy są zszokowani, że pracownicy ich nie lubią, nie ufają im i w końcu odchodzą. Ale jeżeli jednostki potrafią pozostać autentyczne w swoim podejściu do przywództwa, mogą zaangażować swoje cale „ja” w pracę i nadal mieć dużą skuteczność i produktywność w pracy, oraz inspirować przywódców.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jakie są najskuteczniejsze techniki motywacyjne? Jak zostać mentorem dla mniej doświadczonych współpracowników? Jak stres wpływa na podejmowanie decyzji? Jak obudzić zespół sprzedażowy? Zobacz co proponujemy:

Zapraszamy.

Czym jest autentyczne przywództwo?

Pojęcie autentycznego przywództwa jest znane od dawna, choć przyjmowało różne nazwy do czasu, kiedy książka „Autentyczne Przywództwo” autorstwa Billa George’a spopularyzowała ten termin w 2003. Od tego czasu pojęcie weszło w żargon biznesowy i zaczęło być często nadużywane, a ponadto nie było wystarczająco dobrze rozumiane. Jednak za żargonem kryje się coś więcej – pomysły i koncepcje, które istnieją od lat i mogą pomóc liderom przewodzić, dając im poczucie samoświadomości, tożsamości, uczciwości i pasji.

Każdy z nas ma inne zdanie na temat tego, czym jest autentyczne przywództwo, oparte na osobistej wiedzy i doświadczeniach:

Na najbardziej podstawowym poziomie, autentyczność oznacza bycie prawdziwym – nie repliką, kopią czy imitacją. W przywództwie bycie prawdziwym oznacza reprezentowanie naszego prawdziwego „ja” w roli przywódczej. Bycie uczciwym z samym sobą nawołuje do czerpania z istoty naszych wartości, wierzeń, zasad i morałów, a wszystko to tworzy „kompas”, który prowadzi nas w pracy. Nie czyjś kompas – nasz własny! Autentyczne przywództwo polega na maksymalnym wykorzystaniu naszych mocnych stron, rozpoznawaniu i  pozbyciu się naszych słabości i wzięcia całkowitej odpowiedzialności za to, jak wpływamy na innych. W autentycznym przywództwie nie chodzi natomiast o przyjmowanie stylów i cech innych liderów”.

-Steve Robinson


Według mnie autentyczne przywództwo obejmuje całą osobę lidera; nie można być autentycznym tylko częściowo lub w okresach, kiedy wszystko się udaje. Chodzi w nim o dawanie przykładu i zachowywanie się jak autentyczny przywódca przez cały czas, nie tylko wtedy, kiedy wszystko świetnie prosperuje. Autentyczny przywódca demonstruje swoją umiejętność odpowiedniego zachowania zwłaszcza w sytuacjach, które najbardziej tego wymagają, na przykład przy wprowadzaniu zmian i wyzwaniach. Wysoki poziom samoświadomości jest nadrzędny i stanowi podstawę, wymaganą do bycia autentycznym przywódcą. Lider nie może zachowywać się autentycznie w stosunku do innych, jeżeli nie wie, co znaczy autentyczność dla niego samego”.

-Victoria O’Dea

Najważniejsze zachowania autentycznego przywódcy

Najważniejszym składnikiem autentycznego przywództwa jest prawdziwość, co oznacza, że każdy autentyczny przywódca jest inny. Jednak istnieje kilka cech, łączących takich liderów.

Autentyczni przywódcy:

 • Demonstrują zachowania, które pozwalają ci nieustannie w nich wierzyć.
 • Biorą odpowiedzialność za własne błędy oraz częściową odpowiedzialność za każdy pojedynczy błąd.
 • Wykazują odwagę, niezbędną do posuwania się w kierunku wyższych etapów przywództwa, zadają pytania na temat obecnego stanu rzeczy i bronią swoich pracowników i procesów.

Istnieje pewna ilość oczekiwań wokół tego, jaki powinien być dobry lider i jak powinien się zachowywać. Te oczekiwane normy mogą tworzyć mity na temat przywódcy jako inspirującej osoby o niesłabnącej pewności siebie, o niezachwianej umiejętności podejmowania decyzji, o niezmiennej wierze w siebie i nieokazującej jakichkolwiek oznak słabości. W autentycznym przywództwie, podczas gdy niektóre z tych cech mogą pomóc w wykonywaniu roli, prawdziwy test jest nieco bardziej przyziemny.

Autentyczni przywódcy:

 • Nieustannie angażują się we własny rozwój w celu zrozumienia samych siebie i tego, jak oni sami i inni widzą otaczający ich świat.
  Dogłębna samoświadomość jest tutaj podstawą, która rozbudowuje się i rośnie – jest podróżą, która trwa całe życie i polega na uczeniu się przez doświadczenie oraz dzieleniu się nim w trakcie jej trwania. Autentyczni przywódcy wpływają na inne osoby poprzez opowiadanie im historii o własnych sukcesach i porażkach, dobrych i złych czasach oraz osiągnięciach i napotkanych problemach. Prawdziwe poznanie swoich wartości – kim są, w co wierzą, jak się zachowują w danych sytuacjach – z właściwych powodów i we właściwy sposób, to zazwyczaj wszystko, co wykorzystują, aby kierować innymi w momentach panującej niepewności.

 • Posiadają umiejętność odsunięcia własnego ego na drugi plan – naprawdę wzmacniają i rozwijają innych.
  „Przywództwo wielkiego ego” leży na drugim końcu ciągu, prowadzącego do autentycznego przywództwa. Pierwsza zasada autentycznego przywództwa brzmi „nie chodzi tutaj o mnie”. To tak jak w przypadku znakomitego magika, który wie, że nie może odnieść sukcesu, dopóki nie zostawi wszystkiego za sobą – łącznie z własnymi pragnieniami i potrzebami – i skupi się całkowicie na dostarczeniu jak najlepszych wrażeń swojej widowni.

 • Mają wpływ na innych i inspirują ich, poprzez częściowe odsłanianie samych siebie.
  Będąc w stanie „odsłonić kurtynę” i pokazać swoją prawdziwą  naturę, autentyczni przywódcy przenoszą skromność, wiarygodność i zaufanie na otaczających ich ludzi. Są wiarygodni, ponieważ są ludzcy. Ludzie nie podążają za nimi przez manipulację, strategię kija i marchewki czy groźby, nawet nie ze względu na ich pozycję – ale poprzez nieodparty wpływ, jaki na nich wywierają. Autentyczni przywódcy okazują wrażliwość, a jednocześnie całkowicie rozumieją, gdzie leży granica ich wpływu na innych.

 • Przynoszą świetnie wyniki po dłuższym czasie.
  W świecie, w którym wzrasta niecierpliwe oczekiwanie na wyniki i wymaga się natychmiastowych rezultatów, autentyczne przywództwo jest nieustannie testowane. Presja nieustannego dostarczania wyników, kontrastująca z długotrwałymi, pożądanymi rezultatami stwarza duże napięcie w przywództwie. Jednak autentyczni liderzy wiedzą, co mogą, a czego nie mogą ustalić w krótkim okresie – ponieważ będzie miało to wpływ na długoterminowe rezultaty. Autentyczni przywódcy bywają nieustępliwi w kwestii długoterminowych celów. Wykorzystują swoje osobiste wartości, by szkolić przyszłych liderów i zbudować długotrwałe organizacje, odnoszące sukcesy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze szkolenia.
Jak prawidłowo oceniać pracowników? Czy przywództwa można się nauczyć? Jak zostać charyzmatycznym liderem? Jak budować zaangażowanie w firmie?

Zapraszamy.

Jak być autentycznym liderem?

W dogłębnym badaniu, przeprowadzonym przez magazyn Harvard Business Review, dotyczącym efektywnych liderów w wieku od 23 do 93 lat odkryto, że nie ma czegoś takiego jak „szablonowy przywódca”. Każda osób, z którymi przeprowadzono wywiad, miała inne pojęcie na temat tego, jak wygląda idealny lider, wymyślając unikatową mieszkankę cech charakteru, umiejętności i stylu, prowadzącego do osobistego sukcesu.

Jedynym wspólnym motywem było to, że wszyscy przywódcy świadomie lub nieświadomie wykorzystują swoje doświadczenia życiowe, które tworzą ich podstawę.

W efekcie „dowiedzieli się, co jest celem ich przywództwa i nauczyli się, że bycie autentycznymi zwiększa ich efektywność”. Wszyscy możemy wynieść coś z tego badania, niezależnie od tego, czy jesteśmy profesjonalnymi menedżerami, czy nie. Badanie pokazuje, że przywódcy nie rodzą się przywódcami; przez całe życie dążą do bycia świetnymi liderami, gromadząc doświadczenie i pozwalając mu prowadzić siebie i swój styl przywództwa.

Taką taktykę może zaadoptować każdy, zanim wejdzie na poziom menedżerski lub nawet zanim zostanie zatrudniony.

„Autentyczność to współpraca głowy, ust, serca i stóp – myślenia, mówienia, odczuwania i konsekwentnego wykonywania tych czynności przez cały czas. Buduje ona zaufanie, a ludzie kochają liderów, którym mogą ufać”.

-Lance Secretan

Konkluzja

Niepohamowana prędkość, z jaką zmienia się nasz świat, wymaga zręczności, elastyczności i umiejętności dostosowania się stylów przywództwa do stale zmieniającego się krajobrazu. Zwiększa się złożoność kwestii technicznych, ekonomicznych, finansowych i społecznych na świecie i kiedy dodamy do tego wszystkie etyczne i moralne problemy, ta złożoność się nasili.

Być może każdy z nas, starający się być swoim wyjątkowym, autentycznym „ja” stworzy wspólną grupę autentycznych perspektyw, wartości i zasad, rozwiązujących złożone sytuacje. Napięcia i konflikty będą żywe i widoczne, ale paradoksalnie podniesie to również poziom egzystencji ostatniego bastionu stabilności – autentyczności.

5 Kroków do Autentycznego Przywództwa

W jaki sposób możesz polepszyć się jako autentyczny lider?

Poniżej przedstawiamy pięć ważnych punktów, wyselekcjonowanych na podstawie książki „Siła Autentycznego Przywództwa” Jeffa Davisa, które mogą pomóc ci zostać autentycznym liderem.

Ujawnij swoje prawdziwe „Ja”.
Autentyczni przywódcy nie ukrywają tego, kim są naprawdę. Przeciwnie, ujawniają swoje prawdziwe „ja” przed otaczającymi ich ludźmi. Nie oznacza to, że dzielą się ze światem każdym szczegółem na temat swojego życia osobistego lub informacjami, które nie mają znaczenia dla innych. Oznacza to, że są otwarci i wrażliwi na wyzwania, które mogą potencjalnie napotkać lub napotkali w przeszłości.

Zadają sobie pytanie, jak mogą podzielić się tymi wyzwaniami, aby jednocześnie pomóc innym i podnieść ich na duchu? Najpierw analizują to, co chcą powiedzieć, potem dzielą się własnym doświadczeniem, jak również  nigdy nie boją się dzielić.

Przykładem tego może być firma, która niedawno musiała zwolnić kilku swoich pracowników. Zamiast robić to przed całym zespołem i dawać im niewyraźne i sztuczne wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, CEO mógłby wytłumaczyć im dokładnie, dlaczego firma zdecydowała się na ich zwolnienie. CEO mógłby wtedy otworzyć się i powiedzieć, że wynika to z problemów, które pojawiły się w niektórych działaniach i szczerze zachęcić pracowników do wzmocnienia zachowań, które mogą pomóc rozwiązać istniejące problemy.  

Proś innych o feedback na twój temat
Wiele ludzi, których wypowiedzi Davis zawarł w swojej książce, mówiło o znaczeniu otrzymywania feedbacku od innych. Nie jest to zawsze łatwe do wykonania, z racji, że nasze ego czasem boi się otrzymania szczerej opinii od drugiej osoby. Prawda jest taka, że feedback pomaga nam wejść na kolejny etap autentycznego przywództwa.

Kluczem jest odrzucenie nieistotnych informacji zwrotnych, które nas nie dotyczą i skupienie się na pomocnych informacjach, otrzymywanych od zaufanych przyjaciół i współpracowników.

Zamiast obwiniać inne osoby czy narzekać na ich sytuację, autentyczni przywódcy traktują każde doświadczenie jako okazję do nauki. Zadają pytania takie jak: „co mogę z tego wynieść?” oraz „w jaki sposób mogę zrobić to lepiej następnym razem?”. Nie biorą sobie do serca każdego kawałka konstruktywnej krytyki, raczej używają własnej intuicji w celu wykorzystania istoty feedbacku.

Uwolnij się od potrzeby bycia lubianym przez wszystkich
Podczas przeprowadzania badań do swojej książki, Davis skontaktował się ze swoim kolegą, Kevinem Kruse, pytając o jego opinię na temat bycia autentycznym. Kruse odpowiedział mu, że większość ludzi stąpa po cienkiej linie między swoją potrzebą wyrażania własnej tożsamości i potrzebą wpasowania się w innych ludzi.

Są to dwa bardzo podstawowe pragnienia. Kruse skwitował, że codziennie przypomina sobie o wszystkich rzeczach, za które jest wdzięczny w życiu i że do szczęścia potrzebuje tylko miłości i aprobaty swoich dzieci oraz kilku przyjaciół. Jeżeli nie odczuwasz potrzeby bycia lubianym lub kochanym przez wszystkich, stajesz się wolny i możesz uwolnić swoje prawdziwe „ja”.

Znajdź równowagę
Autentyczni przywódcy są pewni siebie, lecz skromni. Czasami może to być wyzwaniem, jednak autentyczni przywódcy zawsze dążą do zalezienia punktu równowagi. Znają swoją wartość i całkowicie wierzą w siebie i swoje zdolności, ale twardo stąpają po ziemi, są praktyczni i skoncentrowani na wdrażaniu zachowań, które można uruchomić już dziś.

Znaj swoją wartość i ciesz się z tego, kim jesteś
Autentyczni przywódcy poznają samych siebie i swoje rdzenne wartości powoli. Większość z nich zna wartość płynącą z działania, ale nigdy nie przeznaczają czasu na to, aby je urzeczywistnić. Ten proces łączy się ze snuciem refleksji, rozmawianiem z ludźmi i całkowitym angażowaniem się w społeczność. Bestsellerowy autor Jeff Goins powiedział Davisowi: „Z jednej strony to prawda, ludzie powiedzą ci, żebyś zrobił to, czy tamto i może ci się to wydawać nieistotne. Ale z drugiej strony, nie znajdziesz swojego prawdziwego „ja” sam. To proces społeczny”.

Ostatecznie, autentyczni przywódcy wiedzą, że muszą częściej wyrażać to, kim są naprawdę. Jeżeli nie wykorzystałeś jeszcze swojego pełnego potencjału przywódczego, nie oznacza to, że nie masz wystarczających umiejętności przywódczych. Oznacza to po prostu, że być może nie dotarłeś jeszcze w pełni do niektórych części samego siebie.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Zarządzanie grupą pracowników, gdzie kłótnie i niedopowiedzenia występują na porządku dziennym to zupełna norma. To tak jak w przypadku dysfunkcyjnej rodziny, a może nawet gorzej, ponieważ to właśnie z naszą dysfunkcyjną „rodziną” w pracy spędzamy większość naszego czasu – co najmniej 40 godzin tygodniowo.

„Dlaczego” Simona Sineka ma na celu pobudzać ludzi do robienia tego, co ich inspiruje, aby wszyscy razem mogli zmieniać świat. Sinek mówi, pisze, uczy, doradza i tworzy produkty, aby rozpowszechnić ten przekaz.

W powieści „Man’s Search for Meaning (Człowiek szukający sensu)”, Viktor Frankl wspomina iż osoby które najlepiej zarządzały swoim życiem w obozie, potrafiły też w idealny sposób kontrolować swoje zachowanie i uczucia.  Frankl wiedział że nawet w najgorszych możliwych warunkach, człowiek może przetrwać jeśli jest odporny psychicznie i posiada odpowiednie nastawienie.

Sfera zawodowa jest obszarem niezwykle konfliktogennym. To miejsce, gdzie ścierają się interesy i osobiste ambicje, a rywalizacja jest codziennością. A wszystko to rodzi poważne tarcia i antagonizmy. Konflikty w pracy mogą powstawać w wielu konfiguracjach. I może być w nie zamieszane wiele osób.

Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Action Learning to jedna z metod, wykorzystywanych przez programy skuteczności, aby pomóc uczestnikom wprowadzić w życie to, czego się nauczyli. Action Learning działa najlepiej, kiedy powstaje „zespół” złożony z jednostek, który pełni funkcję grupy wsparcia w okresie trwania nauki.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.