Na czym polega myślenie sieciowe?

Funkcjonowanie firmy w dzisiejszym świecie to proces złożony. Przedsiębiorstwo uwikłane jest w gęstą sieć zależności, układów i powiązań. Sposobem na rozeznanie się w tej skomplikowanej sytuacji i uniknięcie wielu niebezpieczeństw jest zastosowanie metody myślenia sieciowego.

5 listopada 2019
zdjęcie - Na czym polega myślenie sieciowe?


Na czym polega myślenie sieciowe?


Jak funkcjonują współczesne firmy?

Prowadzenie firmy jest niczym kierowanie statkiem na wzburzonym morzu. Stale zaostrzająca się konkurencja, mało stabilna sytuacja polityczna, gwałtowne, napędzane dynamiką mediów społecznościowych ruchy obywatelskie, działania oddolne czy grupy protestu – wszystko to i wiele innych czynników wpływa na to, że świat jest nieustannie poddawany gwałtownym zmianom.

Firmy muszą dostosowywać się do tych zmian – wybierać inną grupę klientów, rozszerzać lub całkowicie zmieniać ofertę czy unowocześniać proces produkcji. Stąd modne w biznesie – alianse, fuzje, przejęcia czy outsourcing. Trzeba nieustająco trzymać rękę na pulsie świata i mieć baczenie na coraz więcej spraw.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z komunikacji. Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz m.in.: umiejętność wyrażania swoich myśli w sposób prosty i precyzyjny, umiejętność aktywnego słuchana, umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenia powiązane z tym tematem: szkolenia z rozwoju osobistego, szkolenie pewność siebie w biznesie.

Dodajmy do tego również to wszystko, co dzieje się wewnątrz przedsiębiorstwa – pracę poszczególnych działów, filii i oddziałów. To wszystko tworzy równie skomplikowany mechanizm ścierających się kompetencji, rywalizacji i współpracy.

Zarządzając firmą, trzeba te wszystkie interakcje, oddziaływania i tarcia brać pod uwagę. To jest fundament myślenia sieciowego.

Myślenie sieciowe w biznesie opiera się na takim zarządzaniu firmą, które bierze pod uwagę całą skomplikowaną sieć zależność, odniesień i oddziaływań w jakiej funkcjonuje firma.

Podstawy myślenia sieciowego

Autorami metodyki myślenia sieciowego są szwajcarscy naukowcy: Peter Gomez, Hans Urlich i Gilbert J. B. Probst.

Naukowcy wyróżnili siedem podstaw myślenia sieciowego:

Całość i część

System (czyli w omawianym przypadku firma) to część istniejącej całości ( wiele firmy tworzy branżę, czy ważny segment gospodarki danego kraju). System zawiera wiele różnych elementów, a od innych systemów jest oddzielony granicą  zewnętrzną, którą jest otoczenie ( otoczenie to np. porządek ekonomiczny czy ustrój polityczny, w którym działa firma).

Sieciowość

Aby zrozumieć działanie systemu należy poznać związki między jego elementami. Wewnątrz systemu ( w firmie, między jej oddziałami czy filiami) zachodzą wzajemne relacje i oddziaływania – pozytywne i negatywne.

Otwartość

Wzajemne oddziaływania występują  nie tylko wewnątrz systemu, ale również między nim a otoczeniem. Żaden system ( tj. przedsiębiorstwo) nie jest całkowicie autonomiczny. Firma musi się dostosowywać do wymogów otoczenia.

Złożoność

Systemy społeczne i ekologiczne mogą przyjmować wiele różnych stanów. Nigdy nie są czymś stałym i stabilnym. Podlegają ciągłej zmianie. W związku z tym i ciągłej zmianie podlega funkcjonująca w nich firma.

Porządek

Sposób działania systemu można zaobserwować i zinterpretować. Sposób działania firmy tworzy się w oparciu o reguły, które ograniczają swobodę poszczególnych jej elementów.

Prowadzenie

Są dwa sposoby na kierowanie firmą: sterowanie i regulowanie. Sterowanie to takie kierowanie przedsiębiorstwem, aby działało ono w określony sposób. Regulowanie to dopasowanie firmy do otoczenia. Podstawą działania obu sposobów jest informacja.

Rozwój

Celem sterowania lub regulowania jest rozwój, czyli w tym wypadku rozwój przedsiębiorstwa.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.

Zalety metody myślenia sieciowego

Posługiwanie się metodą myślenia sieciowego umożliwia:

 • spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia
 • uzyskanie odpowiedniej definicji problemu
 • ujęcie i zbadanie sieci wzajemnych oddziaływań poszczególnych elementów działających w firmie
 • odkrycie barier w  procesie decyzyjnym
 • lepsze zrozumienie zachodzących  procesów, tych wewnątrz firmy, jak i tych mających miejsce w jej otoczeniu
 • uniknięcie uproszczeń w analizie problemu i wdrożenia zbyt łatwych  rozwiązań, które na dłuższą metę niczego nie wniosą
 • sformułowanie pewnych reguł kształtowania i prowadzenia firmy
 • wdrożenie procesu zmian, uczenia się i rozwoju

Wady myślenia sieciowego

Metoda zakłada, że firma nie jest systemem autonomicznym

W związku z tym istnieje konieczność dopasowania systemu do otoczenia. Nie wszystkie możliwości rozwoju są dostępne, ponieważ napotykają na opór środowiska, w którym działa firma. To może sprawiać, że zbyt śmiałe pomysły na rozwój firmy porzucane są już na wstępnym etapie.

Trudno jest prognozować przyszłość

We względu na mnogość czynników oddziaływujących na firmę nie sposób precyzyjnie określić przyszłego kierunku zmian i rozwoju.

Czas

Posługiwanie się metodą myślenia sieciowego zakłada, że na rozwiązanie problemów potrzeba więcej czasu niż przy zastosowaniu innych metod zarządzania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Najczęstsze błędy menadżerów, które ujawnia myślenie sieciowe

Metoda myślenia sieciowego stara się ująć problemy występujące w firmie w całej ich złożoności. Jest to metoda przysłowiowego dzielenia włosa na czworo. Znakomicie uwypukla ona również najważniejsze błędy, jakie popełnia kadra zarządzająca.

Oto te błędy:

 • problemy są czymś jasnym i klarownym, trzeba je tylko precyzyjnie sformułować
 • każdy problem wynika  tylko z jednej przyczyny
 • żeby zrozumieć sytuację wystarczy diagnoza stanu obecnego
 • kierunek niezbędnych zmian w firmie można prognozować
 • każdą sytuację kryzysową można opanować,  jedynym pytanie jest: za jaką cenę?
 • rozwiązania problemu można się podjąć w dowolnym momencie
 • po rozwiązaniu, problem można odłożyć ad acta. Nigdy nie powróci.

Jak działać zgodnie z metodą myślenia sieciowego?

Metoda myślenia sieciowego opiera się na 6 fazach:

Ustalenie celów i modelowanie sytuacji problemowej

Ten etap polega na ustaleniu listy rzeczy/kwestii/problemów w firmie, które należałoby   zmienić. Należy poddać analizie wpływ omawianych problemów na firmę. Jakich obszarów dotykają? Jakie i gdzie perturbacje wywołują?

Analiza oddziaływania

Zgodnie z myśleniem sieciowym w tym momencie należy zastanowić się jaki lek, na firmowe kłopoty, należy zastosować. Jaki będzie on miał wpływ na poszczególne elementy firmy? Gdzie ( w jakim oddziale, na jakim etapie produkcji) przyniesie najlepsze efekty?  Analiza powinna obejmować rodzaj oddziaływania, intensywność oddziaływania i czas oddziaływania.

Interpretacja możliwości zmian sytuacji

Celem tej fazy jest budowanie scenariusz hipotetycznych reperkusji, które mogą wywołać wprowadzane zmiany. Scenariusze muszą być trzy: optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej prawdopodobny. Pozwoli to być przygotowanym kadrze zarządzającej na różne reakcje na planowane działania.

Możliwości kierowania

Kiedy analiza problemu jest przygotowana, a scenariusze skutków planowanych zmian rozpisane, należy zadać sobie pytanie o autonomię podejmowanych działań. Wprowadzając jakieś zmiany w firmie nie zawsze ma się na wszystko wpływ. Pewne rzeczy po prostu się dzieją.

Na tym etapie dokonuje się podziału na czynniki:

 • „kierowalne”, czyli takie które mogą podlegać wpływom i działaniom
 • „niekierowalne”, czyli takie na które zarządzający wpływu nie mają.

Świadomość istnienia ich obu pozwoli łatwiej ominąć blokady i wyboje na drodze zmian.

Planowanie strategii i działań

Przy tworzeniu strategii wprowadzania zmian w firmie warto kierować się następującymi wskazówkami:

 • dostosować działania do złożoności problemu
 • szukać równowagi między stabilizacją a zmianą. Duże zmiany są uzasadnione tylko w sytuacjach kryzysowych lub przełomowych
 • wprowadzać zmiany na małych obszarach firmy
 • rozwiązując każdy problem uczyć się i rozwijać.

Wprowadzenie rozwiązania problemu

To etap końcowy. Tu warto s tworzyć system informacyjny, którego zadaniem będzie sprawowanie kontroli. To niezbędne narzędzie, żeby kontrolować i analizować wprowadzane zmiany i ich oddziaływanie na wiele obszarów firmy.

Epilog

Jak widać myślenie sieciowe jest metodą zarządzania bardzo czasochłonną. Wymaga analizy dużej ilości danych i rozpatrywania wszelkich możliwych skutków planowanych działań. Jednak jest to metoda idealnie pasująca do dzisiejszego biznesu, który jest bardzo skomplikowany, wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności analitycznego myślenia.

 

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Rozwiązanie problemu wymaga przede wszystkim ustalenia jego prawdziwej przyczyny. Jeśli usuwa się tylko doraźne objaw kłopotów dręczących firmę, to problem będzie ciągle wracał - niczym gorączka przy niedoleczonej grypie.

Porozumiewanie się wymaga energii, wysiłku i koncentracji, a mimo tego rezultaty nie są takie, jakich się oczekuje. Model Extended DISC® proponuje rozwiązania, dzięki którym komunikacja z innymi będzie bardziej skuteczna.

Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

Psychologowie społeczni wyróżnili trzy strefy mentalne, między którymi przemieszcza się człowiek w trakcie swojego życia. Są to strefy: komfortu, rozwoju i paniki. W której strefie najlepiej przebywać, kiedy wykonuje się zawodowe obowiązki?

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.