Ocena pracowników założenia i cele

Ocena pracowników jest formalną metodą okresowej oceny pracy, obejmuje zazwyczaj ilościowe i jakościowe aspekty funkcjonowania poszczególnych osób w organizacji.

28 października 2014
zdjęcie - Ocena pracowników założenia i cele

Techniki oceniania pracowników, założenia i cele, funkcje oceniania


Metody oceniania pracowników - Ocena pracowników
pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • czy oceniany pracownik posiada adekwatne kompetencje wymagane do skutecznej realizacji zadań na piastowanym stanowisku ?
 • w jakim stopniu pracownik wywiązuje się z powierzonych mu zadań?
 • jakie działania rozwojowe należy podjąć, aby zniwelować określone w trakcie oceny luki kompetencyjne?

Powyższe informacje wykorzystywane są przez inne elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak np.:

 • system wynagrodzeń,
 • planowanie szkoleń i rozwoju pracowników,
 • ścieżki karier,

dzięki czemu ich funkcjonowanie zostaje zoptymalizowane pod kątem realnych potrzeb rozwojowych i motywacyjnych pracowników oraz stwarza możliwość racjonalniejszej gospodarki dostępnymi w tym obszarze zasobami (np. szkoleniami, nagrodami, itp.).

Proponujemy szeroki wachlarz szkoleń dedykowanych pracownikom administracji publicznej związane m.in. z tematem oceny pracownika. Zapoznaj się z działem szkolenie administracja w naszym serwisie.

 

Metody oceniania pracowników - Cele oceny pracowniczej

Ocenianie pracowników polega na wyrażaniu w formie ustnej lub pisemnej osądu o nich lub, inaczej mówiąc, wartościowaniu ich cech osobowych, zachowań i efektów pracy. Jej celem jest:
 • poprawienie efektywności pracy,
 • podejmowanie racjo­nalnych decyzji kadrowych (zawarcie umowy na czas nieokreślony, awanse, prze­niesienia),
 • planowanie zatrudnienia.

W ramach jej realizacji najczęściej dokonywana jest:

 • cena kompetencji – czyli ocena wiedzy, umiejętności, uzdolnień, stylów działania, osobowość, wyznawanych zasad, zainteresowań i innych cech, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami organizacji,

 • ocena realizacji zadań – czyli ocena dotychczasowego i obecnego poziomu pracy, jakości wykonywanej pracy i sposobu wywiązywania się z obowiązków na danym stanowisku.

Wyniki takiej oceny, oprócz ewaluacji kompetencji i pracy pracownika, stanowią również podstawę do planowania dalszego rozwoju pracownika, zarówno od strony niwelowania zdiagnozowanych w trakcie oceny luk, jak i rozwoju w kierunku obejmowania wyższych stanowisk oraz nowych obszarów odpowiedzialności.

Ocenianie pełni jednak także funkcję motywacyjną. Pracownicy oczekują zwrotnych informacji na temat swoich zachowań i działań, by zyskać pewność co do tego, na ile spełniają lub nie oczekiwania formułowane przez stanowisko pracy i przełożonego.

Z drugiej strony oczekują informacji, które mogłyby ugruntowywać ich pozytywne wyobrażenia o samych sobie. Ocenianie jest więc zarówno instrumentem sprzyjającym redukowaniu niepewności, co do słuszności podejmowanych działań zawodowych, jak też środkiem ułatwiającym uzyskiwanie aprobaty społecznej.

W badaniach eksperymentalnych dowiedziono, iż milczący przełożony, który nie przekazuje podwładnym żadnych informacji o tym, jak widzi ich pracę, powoduje znaczące napięcie emocjonalne wśród członków zespołu i ujawnianie agresji we wzajemnych stosunkach. Jeśli jego oceny mają z kolei zdecydowanie krytyczny charakter, agresja pracowników skupiać się będzie na nim samym.
 

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wybierz nasze webinary i szkolenia online

 • Brak ograniczeń geograficznych i lokalizacyjnych
 • Duża wartość szkoleniowo-merytoryczna
 • Pełna interaktywność
 • Popularne technologie: Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting

Zobacz nasze szkolenia online dla handlowców, szkolenia online menadżerskie czy szkolenia online z efektywności osobistej. Zapraszamy!Podsumowując, dobrze zorganizowany i funkcjonujący system ocen pracowniczych spełnia następujące cele:
 • organizacyjno-administracyjne – w ramach których wyniki oceniania pracowników są wykorzystywane do kształtowania polityki personalnej i podejmowania decyzji kadrowych w zakresie:
  • awansów,
  • przesunięć,
  • degradacji,
  • zwolnień,
  • przyjęć,
  • wynagradzania;

 • informacyjne – gdzie wyniki ocen dostarczają przełożonym na temat pracowników danych dotyczących:
  • efektów pracy, 
  • motywacji,
  • umiejętności,
  • potencjału;

 • informujące pracowników o:
  • ich mocnych i słabych stronach,
  • sposobie, w jaki są postrzegani przez swoich przełożonych,
  • obszarach, w których mogą dokonać korekt,
  • obszarach, w których mogą się rozwijać;

 • motywacyjne – gdzie oceny dostarczają pracownikom informacji zwrotnej, która motywuje ich do rozwoju osobistego, doskonalenia efektywności ich pracy oraz dokonywania korekt zachowania.

W jaki sposób cele te można osiągnąć i w jaki sposób zrobić to, by odnieść pożądane korzyści, przedstawimy w następnym artykule.

Zobacz nasze szkolenia menadżerskie i szkolenia sprzedażowe np: techniki sprzedaży szkolenie, przywództwo szkolenie i inne. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Ocena 360 stopni jest najczęściej wykorzystywana do oceny kompetencji kadry kierowniczej oraz osób na wysokich stanowiskach organizacyjnych. Niemniej jednak można ją stosować również w odniesieniu do innych grup pracowniczych.

Ocena 360 lub metoda 360 stopni wsperiera funkcjonowanie firmy i niewątpliwie wpływa na relacje współpracowników. Trudno jest jednak stworzyć ogólny kwestionariusz dla tej metodyki, ponieważ powinien być on uniwersalny dla każdej placówki.

Głównym założeniem oceny 360 stopni jest zebranie opinii z kręgu osób współpracujących z daną osobą oraz jej klientów o wykonywanej przez nią pracy, skonfrontowanie ich z opinią ocenianego i zaprezentowanie mu.

Nazwa tej metody diagnozy pochodzi od sposobu jej zastosowania, tj. zbierania informacji, jak funkcjonuje w organizacji dany pracownik według osób z bliższego i dalszego otoczenia.

Ocena pracownicza jest procesem, dostarczającym organizacji kluczowych informacji na temat pracowników. Czy warto wprowadzić ją w swojej firmie? Czy zmotywuje współpracowników do działania?

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.