JAK ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PROJEKTÓW IT ?

Szanowni Państwo!
Firma Gamma przeprowadziła 3-miesięczny projekt badawczy, którego celem było zidentyfikowanie kluczowych wyzwań, przed jakimi obecnie stoją firmy informatyczne. Głównymi źródłami informacji podczas badania były:
 • dane z raportów firmy Gartner,
 • dane z analiz infobrokerskich,
 • bezpośrednie wywiady z menedżerami wyższego i średniego szczebla zarządzania w firmach informatycznych,
 • wywiady ze specjalistami reprezentującymi zawody informatyczne.
27 marca 2017
zdjęcie - JAK ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PROJEKTÓW IT ?

JAK ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ PROJEKTÓW IT?

Wnioski z badań

Firma Gamma przeprowadziła 3-miesięczny projekt badawczy, którego celem było zidentyfikowanie kluczowych wyzwań, przed jakimi obecnie stoją firmy informatyczne. Głównymi źródłami informacji podczas badania były:

 • dane z raportów firmy Gartner,
 • dane z analiz infobrokerskich,
 • bezpośrednie wywiady z menedżerami wyższego i średniego szczebla
 • zarządzania w firmach informatycznych,
 • wywiady ze specjalistami reprezentującymi zawody informatyczne.

Najważniejszym wnioskiem z badania jest to, że większość firm informatycznych ma
problemy z PRODUKTYWNOŚCIĄ.

Kryteria produktywności projektu
Zamknięcie projektu zgodnie z założonym terminem.
Zamknięcie projektu zgodnie z założonym budżetem.
Projekt przyniósł zakładaną wartość biznesową.


Problemy z produktywnością obejmują takie kwestie, jak:

 • szybkie formowanie zespołów projektowych,
 • przyjmowanie nowych ludzi do projektów,
 • szybkie mobilizowanie i zaangażowanie zespołów wdrożeniowych,
 • praca w zespołach interdyscyplinarnych, rozproszonych i zróżnicowanych kulturowo.

Problemy z produktywnością występują na każdym etapie projektu IT: od analizy wymagań, poprzez wytwarzanie i testowanie systemu, do wdrożenia.

*2*

Mapa produktywności

Wyodrębniliśmy trzy obszary wpływające na spadek produktywności:

 1. Niska produktywność w pracy zespołowej.
 2. Problemy z indywidualną efektywnością członków zespołu.
 3. Braki w kompetencjach menedżerskich wyższego rzędu wśród liderów (np. kierowników projektu, scrum masterów itp.).

Dla każdego z tych obszarów zostały następnie zidentyfikowane kompetencje, które znacznie zwiększają ogólną produktywność.

Produktywność zespołowa

Z przeprowadzonych badań wynika, że na jakość pracy zespołowej w projektach największy wpływ mają trzy czynniki: indywidualna odpowiedzialność,  samozarządzanie zespołu oraz zdolność radzenia sobie ze zróżnicowaniem w zespole.

Zachowania zespołowe
Dobra współpraca wymaga od każdego członka zespołu tzw. zachowań zespołowych, które pozytywnie wpływają na współpracę, w odróżnieniu od tzw. zachowań indywidualnych. W wyniku diagnozy zachowań członków zespołów projektowych wyodrębniliśmy zestaw zachowań, które sprzyjają produktywności zespołowej, oraz zestaw zachowań, które negatywnie wpływają na odpowiedzialność, samozarządzanie oraz na adaptację w zespole zróżnicowanym.

 

Efektywność indywidualna

Indywidualna efektywność członków zespołu projektowego stanowi negatywny czynnik ogólnej produktywności wdrożenia, tj. wysoka efektywność indywidualna nie przesądza o końcowym sukcesie projektu, lecz niska indywidualna efektywność ma ogromny wpływ na niepowodzenie projektu.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

Kompetencje menedżerskie wyższego rzędu

Badanie pokazało, że istotny wpływ na produktywność mają kompetencje menedżerskie wyższego rzędu posiadane przez liderów projektu scrum masterów.

KOMPETENCJE BAZOWEKOMPETENCJE WYŻSZEGO RZĘDU

Kompetencje bazowe to wiedza i umiejętności pozwalające rozwiązywać problemy w rutynowych sytuacjach. Umiejętności wyższego rzędu to umiejętności pozwalające skutecznie radzić sobie w nierutynowych sytuacjach.

 • znajomość metodyk, technik i narzędzi projektowych zarówno kaskadowych, jak i zwinnych,
 • planowanie działań,
 • delegowanie zadań,
 • feedback,
 • ocena efektów,
 • przeprowadzanie spotkań,
 • wizualizacja postępów projektu,
 • raportowanie,
 • podejmowanie rutynowych decyzji.

Menedżerowie pracujący wyłącznie w oparciu o kompetencje rutynowe czują się zagubieni w sytuacji, która wykracza poza określony schemat lub algorytm, a 80% sytuacji w pracy wykracza poza modelowe rozwiązania z kompetencji rutynowych.

Umiejętności wyższego rzędu to umiejętności pozwalające skutecznie radzić sobie w nierutynowych sytuacjach.

 • umiejętność uczenia się z doświadczeń – learning agility,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce,
 • umiejętność lepszego wykorzystania posiadanych już umiejętności,
 • umiejętność rozwiązywania nieprzewidzianych (nierutynowych) problemów,
 • umiejętności poznawcze (uważność, głębsze rozumienie subtelnej rzeczywistości),
 • umiejętność samodzielnego myślenia,
 • umiejętność pracy z zespołem wysokiej klasy specjalistów,
 • umiejętność rozpoznawania osobistych ograniczeń wpływających na styl zarządzania.

Mapa działań rozwojowych

Diagnoza głównych czynników wpływających na produktywność w projektach IT wskazuje na potrzebę uzupełnienia lub rozwinięcia kompetencji pracowników uczestniczących w całym procesie. Poniżej znajduje się mapa działań rozwojowych uwzględniająca wszystkie rekomendacje dotyczące trzech obszarów: pracy zespołowej, efektywności osobistej oraz kompetencji menedżerskich.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

Centrum Kompetencyjne GAMMA 4 IT

Gamma jest największą polską firmą doradczo-szkoleniową, która w rankingu „Gazety Finansowej” zdobyła tytuł najlepszej firmy szkoleniowej w Polsce w ciągu dwóch lat z rzędu. Zadowoleni z usług i powracający klienci firmy Gamma stawiają przed nami bardzo wysokie wymagania dotyczące przygotowania i jakości szkoleń. Osiągnięcie najwyższej dostępnej na rynku polskim jakości usług było możliwe dzięki wyjątkowym kompetencjom trenerów i konsultantów Gammy, którzy łączą swoje doświadczenia biznesowe z talentami trenerskimi, oraz kluczowej idei, która towarzyszy nam w pracy: „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty”.

Korzystając z wiedzy i doświadczeń naszych trenerów i konsultantów, utworzyliśmy Centrum Kompetencyjne GAMMA 4 IT. Głównym celem Centrum jest dostarczanie rozwiązań szkoleniowych i doradczych sprofilowanych pod kątem specyfiki branży nowych technologii.

Wiemy, że połączenie 20 lat doświadczeń szkoleniowych naszych trenerów i wiedzy na temat specyfiki branży IT przynosi najlepsze efekty edukacyjne oraz biznesowe dla klientów. Eksperci z Centrum Kompetencyjnego GAMMA 4 IT z powodzeniem współpracowali z taki firmami z branży IT/ITC, jak: SAP, Business Consulting Center, Sygnity (wcześniej Computerland, Emax), Hogart, 7 Milowy, T-Mobile, CompFort Meridian, Panasonic, Hewlett Packard, GTS Energis, Exatel, Alcatel Lucent, Arcus, Sage, Samsung, Wincor Nixdorf i inni.

Jeśli dostrzegają Państwo potrzebę doskonalenia produktywności realizowanych przez Państwa firmę projektów i chcieliby Państwo skonsultować swoje idee dotyczące rozwijania kompetencji swoich specjalistów bądź menedżerów, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Chętnie podzielimy się z Państwem swoimi rozwiązaniami, które wesprą Państwa dążenia i cele.

Firma szkoleniowa Gamma
Współpracuje z nami ponad 100 trenerów. W ciągu jednego roku przeszkoliliśmy ponad 6 tys. klientów indywidualnych i ponad tysiąc klientów instytucjonalnych. Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia HR i szkolenia dla administracji publicznej. Zobacz nasze nowe szkolenia: ESSENCE LEARNING.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.