Jak zapobiegać konfliktom w pracy?

Do konfliktów w pracy może dochodzić bardzo często. Jednak warto już na wczesnym etapie im zapobiegać, bądź do nich nie doprowadzać. W pracy należy być profesjonalistom i tak też się zachowywać, dlatego nie można poddawać się emocjom, a tym bardziej uprzedzeniom. Wszelkiego rodzaju konflikty mogą przekładać się na wydajność pracy, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia prestiżu, jak i dochodów.

   

  Do konfliktów w pracy może dochodzić bardzo często. Jednak warto już na wczesnym etapie im zapobiegać, bądź do nich nie doprowadzać. W pracy należy być profesjonalistom i tak też się zachowywać, dlatego nie można poddawać się emocjom, a tym bardziej uprzedzeniom. Wszelkiego rodzaju konflikty mogą przekładać się na wydajność pracy, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia prestiżu, jak i dochodów.

  Kodeks Pracy- walka z mobbingiem

  Już Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę ochronę pracowników, przed jakąkolwiek formą nękania, czy też dyskryminacji. Absolutnie zabroniony jest mobbing. W razie jego udowodnienia można nałożyć na mobbingującego szereg kar finansowych, jak i go zwolnić. Równie ważne są relacje jakie panują między pracownikami. Tutaj również pracodawca ma za zadanie dopilnować, aby były one poprawne i pełne szacunku, co nie oznacza koleżeństwa.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Zapraszamy na szkolenia z asertywności. Dowiesz się na nim, m. in.: jakie są umiejętności asertywne, jak radzić sobie z manipulacją i agresją, jaki jest związek pomiędzy poczuciem własnej wartości z postawą asertywną. Zobacz również warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz szkolenia z efektywności osobistej.

  Jak nie dopuszczać do konfliktów w miejscu pracy?

  Aby nie dochodziło do konfliktów należy zadbać o równy podział obowiązków. Zapewnić także wsparcie w miarę możliwość oraz pomoc w problemach. Praca musi odbywać się w poszanowaniu stanowiska pracy, zatem koniecznie należy utrzymać porządek. Także przestrzeganie np. zakazu palenia jest bardzo istotne. Wszelka krytyka powinna być powiedziana "oko w oko". Nie należy krytykować przed całym zespołem, tak jak nie można zgadzać się na wszelkie formy pomówień niezależnie czy to względem przełożonych, czy też współpracowników.

  Jak zarządzać konfliktem?

  Zarządzanie konfliktem powinno odbyć się już na początkowym etapie. Nie może dojść do jakichkolwiek ostrych utarczek słownych, czy też inwektyw. Ważną rolę pełni tutaj przełożony, bądź profesjonalny mediator. Jeżeli już dojdzie do konfliktu należy przeprowadzić dochodzenia, a następnie powołać komisje w celu ustalenia winowajcy. Karą za rozpoczęcie konfliktu może być nagana, a także zwolnieni dyscyplinarne. Jednak tutaj trzeba pamiętać, że brak sympatii nie jest powodem do zwolnienia.

  Warto zatem wybrać się na szkolenia, gdzie zdobędzie się fachową wiedzę z zarządzania konfliktami, jak i zapobiegania nim.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.