Pokolenie milenium na rynku pracy

Obecny rynek pracy jest dynamiczny oraz podlega ciągłym zmianom, o czym decydują nie tylko poszczególne uwarunkowania gospodarcze, ale także zróżnicowana struktura wiekowa osób będących aktywnych zawodowo. Co prawda koegzystencja poszczególnych pokoleń jest naturalnym zjawiskiem, niemniej stanowi ogromne wyzwanie dla pracodawców, którzy to znajdują w obliczu zmian dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

Gamma - Pokolenie milenium na rynku pracy

 
Pokolenie milenium na rynku pracy

Obecny rynek pracy jest dynamiczny oraz podlega ciągłym zmianom, o czym decydują nie tylko poszczególne uwarunkowania gospodarcze, ale także zróżnicowana struktura wiekowa osób będących aktywnych zawodowo. Co prawda koegzystencja poszczególnych pokoleń jest naturalnym zjawiskiem, niemniej stanowi ogromne wyzwanie dla pracodawców, którzy to znajdują w obliczu zmian dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

Pracownicy w poszczególnych firmach różnią się między sobą nie tylko wiekiem lecz także posiadają różnorodne umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz mentalność społeczną.

Nowe pokolenie na rynku pracy

Obecnie na rynku pracy wśród ludzi aktywnych zawodowo można wyróżnić cztery następujące pokolenia:

 • Baby Boomers – czyli ludzie urodzeni w latach 1946-1969,
 • Generacja X -Baby Busters – czyli ludzie urodzeni w latach 1970-1979,
 • Generacja Y - Milenialsi – czyli osoby urodzone w latach 1980-1999,
 • Generacja Z – ludzie urodzeni po roku 2000 roku

Dwa najmłodsze pokolenia – czyli pokolenie milenium i generacja Z to stosunkowo młode osoby wchodzące dopiero na obecny rynek pracy lub też nadal się uczące się. Odróżniają się one znacznie od pokoleń starszych, nie tylko pod kątem wieku oraz doświadczenia. Pokolenie Y posiada zupełnie nowe spojrzenie na pracę zawodową, pracodawcę, a także rolę pracownika w firmie.

Pokolenie Y na rynku pracy

Pokolenie Y jest pierwszą z generacji określanych wspólnym mianem "millenialsów". Osoby urodzone w latach osiemdziesiątych na rynku pracy są otwarte na nowe wyzwania. Mocno angażują się w interesującą ich pracę, ceniąc sobie jednocześnie elastyczność odnośnie do godzin oraz miejsca pracy. Co więcej pokolenie milenium oczekuje satysfakcjonującej płacy oraz inwestowania w ich rozwój zawodowy.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo zostać autorytetem dla nowego pokolenia i udaje się to osobom wyróżniającym się odpowiednimi kompetencjami, a nie wyłącznie wyższym w hierarchii stanowiskiem.

Nowe pokolenie oczekuje od miejsca pracy płaskiej struktury organizacyjnej, bliskich kontaktów z przełożonymi oraz pełnej otwartości na dyskusje.
Pokolenie milenium posiada również słabą strony wśród których można wymienić nierealistyczne oczekiwania oraz przedkładanie własnej wygody nad oczekiwania swego pracodawcy. Ponadto pokolenie y na rynku pracymiewa także duże problemy z właściwą komunikacją interpersonalną w poszczególnych zespołach międzypokoleniowych.

Nowe pokolenie – cechy charakterystyczne

Pokolenie milenium to ludzie którzy urodzili się w ostatnich latach socjalizmu, czyli w latach 90-tych. W związku z tym ludzie ci zdobywali edukację, a następnie wchodzili w dorosłość w nowych warunkach gospodarki wolnorynkowej. W związku z tym ich niezwykle istotne doświadczenia pokoleniowe to:

 • kontakt z nowymi technologiami, które to rozwijały się na ich oczach. Można tu wymienić komputer, internet, telefon komórkowy oraz inne komunikatory
 • stale rosnący standard życia oraz konsumpcji
 • większe możliwości wyboru edukacji oraz drogi zawodowej, bowiem powstały nowe specjalności
 • większa mobilność oraz otwartość na świat. Mieli możliwość znacznie łatwiejszego podróżowania oraz kontaktu z innymi kulturami poprzez internet oraz dobrą znajomość języków obcych
 • znajomość nowoczesnych technologii. Pokolenie Y miała możliwość szybkiego zdobywania potrzebnych informacji oraz tworzenia wirtualnych społeczności
 • szybkie tempo życia – czyli możliwość szybkiej komunikacji, przemieszczania się, robienia kilku rzeczy w jednym czasie oraz niecierpliwość i chęć posiadania wszystkiego jednocześnie.
 • zmiana podejścia do własnego życia - pokolenie mileniumto ludzie posiadający większy indywidualizm, samodzielność, wysoką samoocenę, oraz charakteryzujące się dążeniem do samorealizacji.

Zarządzanie kompetencjami nowego pokolenia nie jest łatwe. Otóż pokolenie, które wchodzi obecnie na rynek pracy jest ogromnym wyzwaniem dla właścicieli czy menedżerów firm, gdyż młodzi ludzie mają inne oczekiwania odnośnie zarządzania i komunikacji, niż ich nieco starsi koledzy.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.