Zarządzanie zespołem pracowników

Efektywne zarządzanie zespołem jest celem każdego menedżera. Od jego umiejętności komunikacyjnych, sposobu sprawowania władzy oraz posiadanego autorytetu zależy poziom motywacji pracowników i odnoszone przez nich wyniki. I choć zbudowane efektywnego zespołu może być wyjątkowo trudnym zadaniem, stanowi jeden z najważniejszych priorytetów dla kierownictwa na każdym szczeblu hierarchii.

Gamma - Zarządzanie zespołem pracowników

 
Zarządzanie zespołem pracowników

Efektywne zarządzanie zespołem jest celem każdego menedżera. Od jego umiejętności komunikacyjnych, sposobu sprawowania władzy oraz posiadanego autorytetu zależy poziom motywacji pracowników i odnoszone przez nich wyniki. I choć zbudowane efektywnego zespołu może być wyjątkowo trudnym zadaniem, stanowi jeden z najważniejszych priorytetów dla kierownictwa na każdym szczeblu hierarchii.

Motywacja jako źródło władzy

Motywowanie pracowników to jedna z elementarnych funkcji menedżera. Skuteczna motywacja wpływa na morale pracowników oraz bezpośrednia wpływa na osiągane przez nich wyniki. Menedżerowie motywują nie tylko poprzez system płacowy (płaca podstawowa, premie, nagrody finansowe za osiągnięcia zawodowe), ale również poprzez wywieranie pozytywnego wpływu na pracowników. Są to przede wszystkim działania z zakresu coachingu i mentoringu, mają za zadanie wypracowanie odpowiedniej postawy, która będzie oddziaływała na zachowania podwładnych.

Efektywna komunikacja w zespole - klucz do sukcesu

Zarządzanie zespołem pracowników to także zachowanie komunikacji interpersonalnym na dobrym poziomie. Oznacza to, że menedżer jest w stanie przekazywać jasne informacje czy służyć radą i pomocą w zakresie wdrażanych projektów. Pracownicy, którzy posiadają przyjazne stosunki z kierownictwem, mają do niego większe zaufanie, tym samym bardziej angażują się w wykonywane obowiązki. Rola komunikacyjna menedżerów to także sprawne przekazywanie informacji z zakresu nowych rozwiązań w firmie, kluczowych klientów czy zmian polityki przedsiębiorstwa.

Konflikt w zespole pracowniczym

Zarządzanie pracownikami niemal zawsze wiąże się z koniecznością rozwiązywania konfliktów. Wbrew pozorom ich wystąpienie może mieć pozytywny wpływ na cały zespół. Konflikty odnoszące się do zagadnień zawodowych lub branżowych świadczą o tym, że pracownicy angażują się w wykonywane obowiązki, wymieniają się zdaniem i doświadczeniami, mogą tym samym rozwijać nie tylko swoje umiejętności, ale również usprawniać działania całego przedsiębiorstwa. Zarządzanie konfliktem wymaga jednak od menedżera zarówno specyficznych umiejętności mediatorskich i negocjacyjnych, jak i silnego autorytetu. Nierozwiązany konflikt może doprowadzić do pogorszenia atmosfery w miejscu pracy, zmniejszenia efektywności czy nawet skrajnych zachowań, takich jak mobbing.

Zarządzanie zespołem - cechy dobrego przywódcy

Dobry menedżer, który będzie sprawował władzę nad zespołem pracowników, powinien posiadać rozległą wiedzę branżową oraz specyficzne umiejętności, które będą pomagały mu w kontaktach międzyludzkich. Należą do nich:

  • umiejętności komunikacyjne,
  • umiejętności mediatorskie i negocjacyjne,
  • zbudowanie spersonalizowanego autorytetu,
  • empatia,
  • wzbudzanie szacunku w podwładnych,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi,
  • zdolność do odpowiedniego delegowania zadań,
  • poczucie współodpowiedzialności zarówno za zespół, jak i całą firmę,
  • umiejętność podejmowania decyzji (także tych trudnych).

W zależności od charakteru działalności przedsiębiorstwa oraz obszaru gospodarczego, w którym firma funkcjonuje, menedżer powinien mieć także specyficzne cechy osobowościowe i umiejętności. Przykładem będzie zarządzanie grupą pracowników sprzedaży - menedżer zwykle zyskuje władzę poprzez awans pionowy, co oznacza, że posiada wszelkie wymagane umiejętności do pracy także na niższych stanowiskach. Stanowi autorytet dzięki swoim wcześniejszym osiągnięciom i doświadczeniu, więc jego władza nie jest jedynie wynikiem odgórnej decyzji kierownictwa na wyższych szczeblach.

Każdy menedżer, który zarządza zespołem pracowników, powinien stale podnosić swoje kompetencje. Odnosi się to zarówno do wymaganych kompetencji miękkich i umiejętności interpersonalnych, tak niezbędnych podczas pełnienia tego typu obowiązków, jak i wiedzy branżowej, która w dużym stopniu wpływa na wypracowanie autorytetu u podwładnych. I choć zarządzanie zespołem nie jest łatwym zadaniem, zaangażowanie pracowników, ich zaufanie i efektywność sprawia, że jest to praca wyjątkowo satysfakcjonująca i pełna wyzwań.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.