Alternatywa dla Feedback ‘u - Feedforward

Możemy zmienić przyszłość. Nie możemy zmienić przeszłości. Feedforward pomaga wyobrazić sobie i skupić się na pozytywnej przyszłości, a nie przeszłości, w której coś się nie udało. Inspirując ludzi pomysłami, które sprawią, że będą mogli być jeszcze bardziej skuteczni, możemy zwiększyć ich szanse na osiągnięcie tego sukcesu w przyszłości.

10 marca 2017
zdjęcie - Alternatywa dla Feedback ‘u - Feedforward

Feedforward – inspirujące narzędzie w rozwoju pracowników

Feedforward vs feedback

Feedforward to narzędzie służące doskonaleniu i rozwijaniu pożądanych kompetencji lub zachowań pracowników. Służy więc podobnym celom co powszechnie stosowany feedback, lecz ma wiele cech, które neutralizują negatywne aspekty feedbacku.
 
Feedback jest reaktywny, czyli zawsze odnosi się do tego, co miało miejsce w przeszłości, a przeszłości nie możemy już zmienić. Współczesna rzeczywistość biznesowa charakteryzuje się ogromną dynamiką i zmiennością i wnioski płynące z feedbacku nie zawsze są adekwatne do przyszłych wyzwań.

Dla przykładu: jeśli pracownicy wyciągają wnioski z właśnie zakończonego projektu „A”, nie oznacza to, że będą one przydatne w nowym projekcie „B”, ponieważ ten nowy projekt ma inne cele, inne wymagania, innego sponsora i inne trudności. Kreowanie przyszłych działań wyłącznie na podstawie wniosków z przeszłości przypomina patrzenie się w tylną szybę podczas szybkiej jazdy samochodem. Feedforward zachęca do patrzenia przez przednią szybę.  

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Skuteczne budowanie efektywności firmy poprzez rozwój kadry menedżerskiej. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zobacz szkolenia związane z obszarem menadżerskim: 

Reguły stosowania feedforward

Autorem narzędzia jest prof. Marshall Goldsmith, jeden z wiodących autorytetów współczesnego przywództwa (w 2015 roku został umieszczony na 5. miejscu w światowym rankingu „Thinkers 50” w dziedzinie zarządzania). Zgodnie z założeniami Goldsmitha feedforward skupia się na wskazówkach dotyczących pozytywnego wyobrażenia przyszłości i prowadzony jest z inicjatywny osoby przyjmującej feedforward.

Sesja feedforward może odbywać się w formule jeden na jeden, a także w formule zespołowej. Procedura feedforward składa się z 5 kroków:

 1. Cel
  Osoba chcąca otrzymać feedforward definiuje jasno swój cel, np. „Chciałbym, aby moja praca wnosiła jeszcze więcej wartości do pracy zespołu”.
 2. Prośba o sugestie
  Osoba otrzymująca feedforward prosi o dowolne pomysły, sugestie, wskazówki np. kolegów z zespołu.
 3. Słuchanie i notowanie
  Osoba zainteresowana słucha i notuje otrzymywane wskazówki lub pomysły kolegów.
 4. Podziękowanie
  Osoba zainteresowana nie komentuje i nie ocenia pomysłów. Jedyne, co robi, to dziękuje za nie.
 5. Powtórzenie
  Przeprowadzenie sesji feedforward z innymi osobami, od których zainteresowany chciałby usłyszeć pomysły lub wskazówki.


Istotą feedforward jest koncentrowanie się na rozwiązaniach, a nie na problemach. Zatem stosowanie feedforward może mieć miejsce także w sytuacjach, gdy w zasadzie wszystko wygląda dobrze i nie ma szczególnych powodów do naprawiania błędów lub niedociągnięć. Jest w tym ukryte założenie, że nawet najlepsi mogą być jeszcze lepsi.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami menadżerskimi naszej firmy wktórych znajdziesz temat feedforward. Oferujemy szkolenie otwarte w małych 10 osobowych grupach, szkolenie zamknięte w siedzibie firmy jak i szkolenia dla administracji publicznej. Warto zaufać firmie szkoleniowej roku!

 

Korzyści ze stosowania feedforward

Pomaganie ludziom w koncentracji na tym, jak mogą być jeszcze lepsi, zamiast koncentrować ich na udowadnianiu, że nie są źli.

Negatywny feedback często przybiera formę rozmowy „pozwól mi udowodnić, że zrobiłeś to źle”. Prowadzi to do wytworzenia postawy obronnych ze strony odbiorcy i zakłopotania ze strony dającego feedback. Zdarza się, że nawet konstruktywnie przekazana informacja zwrotna jest często postrzegana jako negatywna, ponieważ wymaga dyskusji o błędach, niedociągnięciach i problemach. Feedforward jest prawie zawsze odbierany pozytywnie, ponieważ skupia się na rozwiązaniach, a nie problemach.

Feedforward jest szczególnie przydatny wobec osób nastawionych na sukces.

Ludzie nastawieni na sukces zwykle mają bardzo pozytywny obraz samego siebie. Osoby takie chętnie słuchają pomysłów, które mają za zadanie pomóc im w osiągnięciu ich celów. Jednocześnie wiele takich osób jest odpornych na negatywny przekaz, co może prowadzić do odrzucenia lub zaprzeczenia informacji zwrotnej, która jest niezgodna z obrazem siebie samego.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.


Ludzie nie odbierają feedforward tak osobiście jak feedbacku.

W teorii konstruktywny feedback ma skupić się na wykonaniu, a nie na człowieku. W praktyce prawie wszystkie informacje zwrotne są brane osobiście (bez względu na to, jak są przekazane). Feedforward nie może wiązać się z osobistą krytyką, ponieważ omawia coś, co jeszcze się nie zdarzyło. Pozytywne sugestie wydają się postrzegane jako obiektywna porada – feedback, zwłaszcza negatywny, jest często postrzegany jako atak personalny.

Feedforward może obejmować te same obszary rozwojowe, które dotyczą feedbacku.

Wyobraźmy sobie sytuację, że pracownik przeprowadził fatalną prezentację przed klientem, świadkiem tego był menedżer. Zamiast sprawić, żeby pracownik ponownie przeżywał to upokarzające doświadczenie, menedżer może pomóc mu przygotować się do przyszłych prezentacji, dając mu propozycje na przyszłość. Mogą one być bardzo konkretne i przekazane w sposób pozytywny. W ten sposób menedżer może dotknąć tych samych punktów co w feedbacku, ale bez poczucia własnego zakłopotania i sprawienia, aby pracownik czuł się jeszcze bardziej upokorzony.

Feedforward nie oznacza oceny ani osądzania.

Słusznie czy niesłusznie feedback jest nieraz odbierany jako ocena i osąd. Może to prowadzić do negatywnych, choć niezamierzonych konsekwencji, gdy stosuje się go wobec kolegów. Feedforward nie wiąże się w żadnym momencie z oceną lub osądem.

Ludzie mają tendencję, aby słuchać bardziej uważnie feedforward niż feedbacku.

Gdy ludzie otrzymują feedback, ich myśli często krążą wokół szukania usprawiedliwień, wymówek itp. Natomiast przy sesji feedforward jedyną rzeczą, jaką mają zrobić, to wysłuchać i na koniec powiedzieć „dziękuję”.

To, że feedforward ma wiele zalet, nie oznacza, że liderzy i współpracownicy powinni zrezygnować z dzielenia się feedbackiem. Natomiast warto sobie uświadomić, że w wielu sytuacjach zastosowanie feedforward zamiast feedbacku może przynieść wiele korzyści. Niezależnie od skuteczności feedforward może uczynić współpracę o wiele przyjemniejszą.


ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Szanowni Państwo!
Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma

W kulturze organizacyjnej wielu firm świadomie promowane są takie wartości, jak: proaktywność, inicjatywa, kreatywność pracowników, a jednocześnie nieświadomie nakłania się pracowników do podporządkowania i posłuszeństwa wobec status quo. Takie środowisko rodzi wewnętrzny bunt wśród młodych talentów, których system wartości ukształtowany został przez wolny rynek i kulturę liberalną.

Wielu badaczy i liderów biznesu ma poczucie, że obecny sposób zarządzania firmą osiągnął granicę swoich możliwości. Niezliczone wyniki badań jasno pokazują, że firmy częściej są miejscem znoju i strachu niż pasji i prawdziwego zaangażowania. W firmach zarówno ci na górze, jak i ci na dole hierarchii organizacyjnej są rozczarowani. Zwykli pracownicy ogarnięci są poczuciem swojej bezsilności, a menedżerowie są przemęczeni konfliktami. Wszyscy oni tęsknią do miejsca pracy, w którym panuje duch prawdziwej współpracy, honorowane są indywidualne aspiracje i pielęgnowane osobiste
talenty.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.