Empowerment – Współodpowiedzialność

Minęły już lata, kiedy szef miał całkowitą władzę decyzyjną, a pracownicy byli jedynie podporządkowani jego zarządzeniom. Mimo że taka hierarchia nadal istnieje w wielu firmach i polega na tym modelu biznesowym, myślenie poszło naprzód. Badania dowiodły, że empowerment jest korzystny dla przedsiębiorstw w wielu kwestiach.

14 lutego 2019
zdjęcie - Empowerment – Współodpowiedzialność


Empowerment – Współodpowiedzialność


Czym jest empowerment?

Empowerment to proces przekazywania wytycznych dotyczących produkcji i zarządzania, a następnie umożliwienie pracownikom podejmowania codziennych decyzji, które mają wpływ na ich obowiązki służbowe. To również przekazanie im władzy w takim stopniu, aby wywiązywali się ze swoich obowiązków najlepiej jak potrafią. Obejmuje to powierzenie im odpowiedzialności i autonomii w zarządzaniu własnymi miejscami pracy, ustalaniu własnych celów i podejmowaniu decyzji dotyczących zadań, priorytetów i terminów.

Aby wzmocnić pozycję pracowników, trzeba przedstawić wizję, misję, cele i strategię organizacji. Pomaga to pracownikom zrozumieć, w jaki sposób ich role przyczyniają się do ogólnego sukcesu firmy.

Następnie trzeba utrzymać poziom zaangażowania, regularnie przekazując pracownikom strategie i plany, aby wszyscy podążali w tym samym kierunku. Żeby odnieść sukces, menedżerowie muszą zaufać swoim pracownikom; wierzyć, że podejmą właściwe decyzje i że będą skutecznie osiągać swoje cele.

To zaufanie wiążę się z dostarczeniem pracownikom wystarczających informacji, nie tylko strategicznego kierunku firmy, ale także raportów finansowych i biznesowych, budżetu, informacji o zasobach ludzkich, danych marketingowych itp.

Zadaniem menedżerów jest również przekazywanie opinii tak, aby pracownicy mogli ocenić swój wpływ i dostosować plany oraz rozwiązać wszelkie problemy w przyszłości. Jeśli pracownicy odnoszą sukcesy i działają efektywnie, powinni zostać pochwaleni i w miarę możliwości nagrodzeni.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak delegować i motywować zespół? Jak skutecznie zarządzać projektami? Jak zostać sprawnym liderem w firmie? Jak budować zaangażowanie w zespole? Sprawdź nasze szkolenia menadżerskie np: szkolenie zarządzanie zespołem, szkolenie project manager. Sprawdź je.

Jakie są zalety empowermentu?

Kiedy ludzie decydują się na samodzielne zarządzanie sobą, mają większe poczucie zadowolenia z pracy. Dzięki temu wzrasta motywacja i dążenie do doskonałej pracy. Pracownicy są więc bardziej efektywni i produktywni, a także szczęśliwi.

Większa autonomia stymuluje również kreatywność i generowanie pomysłów oraz innowacji w biznesie. To przyczynia się do rozwoju nowych produktów i usług, usprawnienia procesów biznesowych, a tym samym do sukcesu firmy.

Empowerment może również przyczynić się do większego zadowolenia klientów, szczególnie w przypadku, gdy pracownicy mający kontakt z nimi, mają też prawo do podejmowania decyzji.

Kiedy personel wypróbowuje nowe pomysły i zdobywa nowe umiejętności, rozwija się, uczy, doskonali. To z kolei sprawia, że pracownicy są szczęśliwsi, bardziej zaangażowani i lepiej przygotowani do stawienia czoła przeszkodom i wyzwaniom, przed którymi stoją.

Głównymi obszarami organizacji, w których można wprowadzić empowerment, są:

Obsługa klienta

Pracownicy obsługi klienta działają wydajniej, gdy mają kompleksową wiedzę na temat wytycznych firmy. Firma może poprawić efektywność obsługi klienta poprzez umożliwienie pracownikom podejmowania decyzji od razu, zamiast podejmowania każdej decyzji przez kierownictwo. Decyzje te powinny być monitorowane i poddawane kontroli, aby upewnić się, że personel dokonuje wyborów, które sprzyjają firmie.

Zakres obowiązków

Osobą, która najlepiej wie, jak efektywnie wykonywać pracę, jest doświadczony pracownik, który zajmuje się danymi czynnościami od lat. Firma w celu zwiększeniu produktywności może umożliwić takim pracownikom zmianę obowiązków służbowych. Na przykład pracownik może zauważyć, że wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych konkretnej maszyny raz w tygodniu, zamiast raz w miesiącu, poprawia jej wydajność i wydłuża żywotność. Następnie pracownik konsultuje się z zarządem i zmieniane są obowiązki związane z jego stanowiskiem, tak aby obejmowały również cotygodniową konserwację maszyny. Doświadczeni pracownicy współtworzą opisy stanowisk, aby zatrudniać najbardziej odpowiednie osoby i zwiększać efektywność.

Struktura zespołu

Upoważnione grupy pracowników są zachęcane do tworzenia własnej struktury, aby zespół mógł czuć się komfortowo i swobodnie. Menedżer monitoruje wydajność zespołu, ale ingeruje tylko w razie potrzeby. Struktura, którą zespół sam stworzył, określa, w jaki sposób zespół przetwarza informacje i jak sprawnie wykonuje swoje obowiązki.

Motywacja

Zespół może uniknąć kontroli firmy, jeśli stale wykonuje swoje zadania powyżej oczekiwań i bez incydentów. Aby to zrobić, grupa opracowuje sposoby motywowania siebie i metody, które pozwolą zachować skuteczność. Na przykład członkowie zespołu często podejmują się przypomnienia pozostałym korzyści wynikających z wysokiej produktywności, w tym podwyżek płac, nagrodzenia i uznania przez kierownictwo.

Trudności związane ze współodpowiedzialnością pracowników

Jeśli empowerment jest dla organizacji nowym pojęciem, proces wdrażania go wymaga również zmiany kulturowej i poświęcenia czasu ze strony zespołu kierowniczego, aby wprowadzić tak radykalnie odmienny sposób pracy.

Ponadto są pracownicy, którzy mogą mieć tendencję do bycia leniwymi. Być może dla nich taki proces polega na tym, że będąc w pełni odpowiedzialnymi za swoje zadania, osiądą na laurach, ponieważ nikt ich nie kontroluje tak jak wcześniej. Dlatego przełożeni muszą zachować czujność, aby zidentyfikować i powstrzymać wszelkie niestosowne zachowania.

Z drugiej strony można też spotkać pracowników, którzy mają bardzo przedsiębiorczy charakter. Niebezpieczeństwo w ich przypadku polega na tym, że częściej podejmują  coraz większe ryzyko. Bez nadzoru mogą przysporzyć firmie dodatkowych problemów. Dlatego niezbędne jest skuteczne zarządzanie, rozpoznanie błędów i dyskusja.

Oto 10 najważniejszych zasad zarządzania ludźmi poprzez empowerment

Okazuj szacunek

Twój szacunek dla ludzi musi być widoczny we wszystkich działaniach i słowach, wyrazie twarzy oraz mowie ciała.

Bez względu na to, jak pracownik wykonuje swoje bieżące zadanie, twoja wdzięczność nie powinna się wahać i musi być zawsze widoczna.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Czy w obecnych czasach wszystkie itegracje, spotkania firmowe, warsztaty czy atrakcje dla zespołu trzeba odłożyć na "lepsze czasy"?
Zdecydowanie nie.  Super doświadczeniem jest team building online.
Wszystkie nasze szkolenia online. Zapraszamy!

Podziel się swoją wizją

Pomóż ludziom poczuć, że są częścią czegoś większego niż ich indywidualna praca. Upewnij się, że znają ogólną misję organizacji, jej wizję i plany strategiczne.

Przedstaw cele i kierunek działania

Jeśli to możliwe, angażuj pracowników w wyznaczanie celów i planowanie. Zwłaszcza tych, którzy mają udział w ustalaniu celów i kierunku działania na poziomie działu.
Jeśli podzielisz się obrazem tego, dokąd zmierza organizacja i jakie są cele, możesz przekazywać zadania bez ścisłego nadzoru.

Ufaj ludziom

Zaufaj pracownikom i ich intencjom, że postępują właściwie, podejmują właściwe decyzje i wybory (choć może nie do końca zgodne z twoimi), które jednak się sprawdzają. Gdy pracownicy wiedzą, jakie są oczekiwania ich przełożonego, uspokajają się i mogą skupić swoją energię na osiągnięciu rezultatów, a nie na martwieniu się i zgadywaniu.

Przekazuj informacje niezbędne do podejmowania decyzji

Upewnij się, że przekazałeś ludziom wszystkie informacje potrzebne do podejmowania przemyślanych decyzji. Jeśli nie jest to możliwe, sprawdź, czy osoby pracujące pod Twoją kontrolą mają dostęp do informacji, które są im potrzebne do produktywnej pracy.

Nie deleguj tylko żmudnych zadań

Musisz sprawić, żeby pracownicy czerpali z pracy przyjemność, dlatego pamiętaj, aby przekazać część ciekawszych, ważniejszych rzeczy i zadań osobie zainteresowanej. Może to być udział w spotkaniach,  które wpływają na rozwój produktu i wiążą się z podejmowaniem decyzji.

Przekazuj jak najczęściej informację zwrotną

Dzięki temu ludzie wiedzą, czy spełniają oczekiwania i co należałoby poprawić. Najlepiej byłoby, gdyby to była pochwała i uznanie, jak i sesje coachingowe doskonalące dotychczasowe działania
.

Zakładaj, że problemem jest system, a nie osoba

Kiedy pojawia się problem, dowiedz się, jaki element nie działa poprawnie w  systemie pracy i sprawił, że coś się nie powiodło, a nie co jest nie tak z osobą, która miała trudności z zadaniem. Jeśli stwierdzisz, że to konkretny pracownik, a nie system, spróbuj najpierw rozwiązać problem z pracownikiem, zanim udasz się do HR.

Słuchaj uważnie, wyciągaj wnioski i zadawaj pytania

Zapewnij przestrzeń, w której ludzie będą się swobodnie komunikować, słuchaj ich, a następnie zadawaj pytania. Ludzie na ogół znają właściwe odpowiedzi, jeśli mają możliwość wyrażenia siebie, swoich myśli i opinii.
Gdy pracownik zwraca się do ciebie z problemem do rozwiązania, zapytaj: "Jak myślisz, co powinieneś zrobić, aby rozwiązać ten problem?" lub: "Jakie kroki należałoby podjąć?".

Spraw, by pracownicy poczuli się nagradzani i uznani

Jeśli pracownicy czują się niedostatecznie wynagradzani, a ich obowiązki i działania niedoceniane, nie doświadczą prawdziwej współodpowiedzialności.

Podstawowe potrzeby pracowników muszą zostać zaspokojone, zanim pracownicy będą mogli włożyć dobrowolny dodatkowy wysiłek w swoją pracę. Aby odnieść sukces w procesie empowermentu, uznanie musi odgrywać znaczącą i stałą rolę.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Zarządzanie grupą pracowników, gdzie kłótnie i niedopowiedzenia występują na porządku dziennym to zupełna norma. To tak jak w przypadku dysfunkcyjnej rodziny, a może nawet gorzej, ponieważ to właśnie z naszą dysfunkcyjną „rodziną” w pracy spędzamy większość naszego czasu – co najmniej 40 godzin tygodniowo.

„Dlaczego” Simona Sineka ma na celu pobudzać ludzi do robienia tego, co ich inspiruje, aby wszyscy razem mogli zmieniać świat. Sinek mówi, pisze, uczy, doradza i tworzy produkty, aby rozpowszechnić ten przekaz.

W powieści „Man’s Search for Meaning (Człowiek szukający sensu)”, Viktor Frankl wspomina iż osoby które najlepiej zarządzały swoim życiem w obozie, potrafiły też w idealny sposób kontrolować swoje zachowanie i uczucia.  Frankl wiedział że nawet w najgorszych możliwych warunkach, człowiek może przetrwać jeśli jest odporny psychicznie i posiada odpowiednie nastawienie.

Sfera zawodowa jest obszarem niezwykle konfliktogennym. To miejsce, gdzie ścierają się interesy i osobiste ambicje, a rywalizacja jest codziennością. A wszystko to rodzi poważne tarcia i antagonizmy. Konflikty w pracy mogą powstawać w wielu konfiguracjach. I może być w nie zamieszane wiele osób.

Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Kapitał ludzki to dziś najważniejsza przewaga konkurencyjna i najczęstsza bariera rozwoju organizacji. Działy HR coraz więcej wysiłków kierują na pozyskanie i utrzymanie wartościowych pracowników. Efekty tych działań to w skrócie tzw. doświadczenie pracownika / employee expirience. Zapraszamy to lektury Raportu HR 2019 poświęconemu temu zjawisku.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.