Kluczowe kompetencje i obowiązki HR Business Partnera

HR Business Partner jest konsultantem do spraw zarządzania  związanych z zasobami ludzkimi, nastawionym na zmiany i współpracę z personelem. Ocenia i przewiduje potrzeby związane z kadrą pracowniczą, dokładnie komunikując je kierownictwu i specjalistom HR.

31 stycznia 2019
zdjęcie - Kluczowe kompetencje i obowiązki HR Business Partnera

 

Kluczowe kompetencje i obowiązki HR Business Partnera

 

HR Business Partner - wstęp

HR Business Partner jest konsultantem do spraw zarządzania  związanych z zasobami ludzkimi, nastawionym na zmiany i współpracę z personelem. Ocenia i przewiduje potrzeby związane z kadrą pracowniczą, dokładnie komunikując je kierownictwu i specjalistom HR. Dąży do opracowania zintegrowanych rozwiązań, zapewnia usługi odzwierciedlające cele biznesowe organizacji oraz podnoszące jej wartość.

Akademia HR Business Partner
Zarządzanie pokoleniami
Kluczowym celem akademii jest przygotowanie do roli silnego HR Business Partnera – takiego, którego zdanie się liczy, który ma argumenty, aby przekonać do swoich rozwiązań.
 

Do przykładowych obowiązków HR Business Partnera należą:

 • Przeprowadzanie spotkań z odpowiednimi jednostkami biznesowymi.
 • Konsultowanie się z kierownictwem, w razie potrzeby udzielanie porad działowi HR.
 • Analiza trendów i wskaźników we współpracy z grupą HR w celu opracowania rozwiązań, programów i polityk.
 • Rozwiązywanie złożonych problemów dotyczących relacji z pracownikami oraz prowadzenie skutecznych, dokładnych i obiektywnych badań.
 • Dostosowanie do wymagań prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem pracownikami, zmniejszanie ryzyka prawnego i zapewnienie zgodności z przepisami.
 • Udzielanie wskazówek dotyczących zarządzania wydajnością (coaching, doradztwo, rozwój kariery, działania interdyscyplinarne).
 • Ścisła współpraca z zarządem i pracownikami w celu poprawy relacji służbowych oraz zwiększenia wydajności.
 • Interpretacja polityki HR.
 • Opracowanie warunków umów dotyczących nowych pracowników, awansów i transferów.
 • Udzielanie wskazówek i informacji na temat restrukturyzacji jednostek biznesowych, planowania zatrudnienia i sukcesji.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i coachingowych w organizacji.
 • Uczestnictwo w ocenie i monitorowaniu programów szkoleniowych w celu zapewnienia sukcesu.

Praca na tym stanowisku wiąże się z wieloma obowiązkami z różnych dziedzin, dlatego ważne jest, by odpowiedni kandydat posiadał odpowiednie kompetencje, do których należą przede wszystkim:

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z komunikacji. Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz m.in.: umiejętność wyrażania swoich myśli w sposób prosty i precyzyjny, umiejętność aktywnego słuchana, umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenia powiązane z tym tematem: szkolenia z rozwoju osobistego, szkolenie pewność siebie w biznesie.

Wiedza interdyscyplinarna

HR Business Partner powinien posiadać praktyczną wiedzę na wiele tematów w zakresie zasobów ludzkich, w tym praktyk wynagradzania, stosunków pracowniczych i związków zawodowych, różnorodności, zarządzania wydajnością oraz przepisów dotyczących zatrudnienia. Wymaga to ciągłego dokształcania się w zakresie najnowszych praktyk i trendów w dziedzinie HR.

Pomocne jest tutaj wykształcenie z dziedziny psychologii i doradztwa, ze względu na stały kontakt z pracownikami. Również podstawowa wiedza z rachunkowości i administracji jest przydatna w celu udzielania rzetelnych porad dotyczących budżetowania oraz znalezienia jak najlepszych pracowników.

Koncentracja na biznesie

Zadaniem HR Business Partnera jest zrozumienie finansowych celów firmy i opracowanie rozwiązań związanych z zasobami ludzkimi, które mogłyby przynieść korzyść firmie. Podczas gdy typowy pracownik HR koncentruje się głównie na ludziach niż na biznesie, praca HR Business Partnera wymaga też znajomości spraw finansowych. Częsta współpraca z kierownikami administracyjnymi, sprawia, że HR Business Partner posiada wiedzę na temat transakcji i decyzji biznesowych. Ważne jest, aby nie tylko być obecnym przy tych decyzjach, ale również je rozumieć.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia online

Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

Aby współpraca z personelem była efektywna, HR Business Partner musi mieć rozwinięte umiejętności społeczne. Komunikacja odgrywa istotną rolę nie tylko w życiu codziennym, ale także w biznesie, a praktyka HR polega na ułatwianiu komunikacji między organizacją a jej pracownikami. Pracownicy powinni czuć się bezpiecznie i być zmotywowani do pracy, dlatego dobry kontakt z HR Business Partnerem to podstawa.

Zorientowanie na pracowników

Skuteczny HR Business Partner rozumie, że firmy, oferujące najlepsze profity zatrzymują najlepszych pracowników. Inwestowanie w te korzyści zwiększa produktywność, a w przyszłości również zyski.

Aktywne słuchanie

Czasami samo wysłuchanie kogoś jest bardziej produktywne niż aktywna próba rozwiązania problemu. Należy wsłuchać się w problemy, z jakimi zmagają się pracownicy, i pozwolić im rozwiązać problem samodzielnie.

Godny zaufania

HR Business Partner obsługuje zarówno kierownictwo, jak i pracowników, dlatego musi zachować głębokie poczucie etyki, jeśli chodzi o informacje poufne i monitorowanie wdrażania polityki firmy. Zaufanie jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ pracownicy mają tendencję do otwierania się przed nami i szukania porady w różnych sprawach, takich jak konflikt z kimś innym w organizacji, płace i świadczenia, naruszenia zasad polityki organizacyjnej lub niekiedy kwestie dotyczące ich życia osobistego, mające nieraz wpływ na pracę. Ważne jest, aby pracownicy czuli, że HR Business Partner jest osobą otwartą na ich problemy i można na nim polegać.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wybierz nasze webinary i szkolenia online

 • Brak ograniczeń geograficznych i lokalizacyjnych
 • Duża wartość szkoleniowo-merytoryczna
 • Pełna interaktywność
 • Popularne technologie: Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting

Zobacz nasze szkolenia online dla handlowców, szkolenia online menadżerskie czy szkolenia online z efektywności osobistej. Zapraszamy!

Dobre zorganizowanie

Umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem i dyscyplina to jedna z cech dobrego HR Business Partnera. Aby odnieść sukces w dziedzinie HR, trzeba wiedzieć, jak efektywnie zarządzać swoim czasem i zadaniami, kluczowe znaczenie ma również wyznaczanie priorytetów i wielozadaniowość.

Nie zawsze wszystko jest czarno-białe

Myślenie czarno-białe (zwane również myśleniem zerojedynkowym, spolaryzowanym, w kategoriach "wszystko albo nic", "albo-albo") polega na postrzeganiu siebie, ludzi czy sytuacji w kategoriach dwóch skrajności, bez stopniowania czy uwzględnienia złożoności sytuacji: coś jest albo dobre, albo złe, albo się udało, albo nie.

Osoby, które podchodzą do spraw w taki sposób, zazwyczaj nie pasują na stanowisko HR Business Partnera, ponieważ powinien on rozumieć, że istnieją często czynniki łagodzące, które należy wziąć pod uwagę np. podczas naruszenia zasad.

Nie może unikać również niewygodnych lub niejasnych kwestii, jak choćby dyskryminacja ze względu na płeć czy rasę czy mobbing w miejscu pracy.

Umiejętności sprzedażowe

Rola HR Business Partnera jest pod wieloma względami związana ze sprzedażą. Rekrutacja i zatrudnianie to zadanie sprzedażowe, przede wszystkim dlatego, że trzeba skutecznie "zareklamować" swoją organizację - od pierwszego telefonu do potencjalnego pracownika po złożenie oferty zatrudnienia. Ponadto trzeba również skutecznie "sprzedawać" swoje pomysły i propozycje kluczowym kontrahentom.

Orientacja na cel

Tak jak każdy lider biznesu, HR Business Partner musi w pełni zrozumieć cel swojej firmy, poprowadzić strategię biznesową i być w stanie rozpoznać potrzeby personelu. Bez jasnego zrozumienia dokładnego charakteru celu organizacji i jej wyzwań, nie jest w stanie skutecznie prowadzić swoich działań tak, by organizacja mogła odnieść sukces.

Koncentracja na rozwiązaniach

To oczywiste, że zawsze pojawi się jakiś konflikt w miejscu pracy, nie jest możliwe zgadzać się ze wszystkimi. HR Business Partner jest często wprowadzany do firmy, aby pomóc w radzeniu sobie z takimi konfliktami, dlatego powinien być znakomitym negocjatorem z nastawieniem na rozwiązania - zawsze szukającym wyjścia, które satysfakcjonuje wszystkie strony.

Aby organizacja lub zespół były wysoce produktywne, HR Business Partner musi znaleźć sposoby, żeby to umożliwić, a bez umiejętności rozwiązywania problemów jest to bardzo trudne.

Obiektywność i bezstronność

Zajmując się sprawami związanymi z pracą, osobista opinia HR Business Partnera nie ma znaczenia; musi być obiektywny i neutralny. Jedyną podstawą oceny są fakty. Posiadanie solidnych umiejętności rozwiązywania problemów jest koniecznością, nie należy również kierować się emocjami, zwłaszcza gdy pojawiają się przeszkody i trzeba wymyślić pozytywne rozwiązania.

Podsumowanie

W ostatnich latach stanowisko HR Business Partnera stało się bardzo popularne, firmy decydują się na zatrudnienie takiej osoby w związku z korzyściami dla pracodawcy i personelu, ale pojawia się również coraz więcej wymagań.

Oprócz posiadania wielu umiejętności, należy również mieć wiedzę z różnych dziedzin. Powyższa lista kompetencji nie jest jednak uniwersalna i kompletna, gdyż każda organizacja ma inne wymagania, a specjaliści ds. HR muszą być elastyczni, aby dopasować się do potrzeb firmy.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Oddajemy w Państwa ręce raport, który pokazuje obecną sytuację pracowników w Polsce w kontekście poczucia szczęścia, równowagi życiowej i poczucia dobrostanu w każdym z jego wymiarów.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.