Mentoring

Mentoring to rodzaj relacji partnerskiej, w której jedna osoba dzieli się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, aby pomóc drugiej w rozwoju osobistym i zawodowym.

5 lutego 2019
zdjęcie - Mentoring

 

Mentoring

 

Mentoring - wstęp

Może być umową krótkoterminową, dopóki początkowy cel nie zostanie zrealizowany lub trwać wiele lat. Mentorzy powinni być łatwo dostępni i przygotowani do oferowania pomocy w razie potrzeby - w ustalonych granicach. Mentoring to coś więcej niż "udzielanie porad" lub przekazywanie doświadczeń w danym obszarze lub sytuacji.

Chodzi o motywowanie i nakierowanie drugiej osoby na identyfikowanie własnych problemów i celów oraz pomaganie w znalezieniu sposobów rozwiązania lub dotarcia do nich - nie poprzez robienie tego za nich lub oczekiwanie, że zrobią to po naszej myśli, ale poprzez zrozumienie i poszanowanie różnych sposobów pracy.

Termin "mentoring" jest interpretowany na różne sposoby i często używany zamiennie z "coachingiem". W przeciwieństwie do relacji zarządzania, relacje mentorskie zwykle po obu stronach są dobrowolne, chociaż możliwe jest, aby menedżer był także mentorem dla osób, którymi zarządza.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma – firma szkoleniowa roku.

Jak coaching wyzwala ludzki potencjał? Jak zostać liderem transformacyjnym? Jak sprawnie i skutecznie zarządzać zmianą? Co to jest flow i jak przejść od apatii do pasji? Zapraszamy na nasze szkolenia.

Zapoznaj się z całym działem szkoleń menadżerskich: szkolenie menadżerskie

Oba również mogą dotyczyć dzielenia się konkretną wiedzą i doświadczeniem, których potrzebuje zainteresowany, a także wsparciem w indywidualnym rozwoju. Te dwa procesy mogą się odbyć na tej samej sesji, jednak choć są powiązane, jest między nimi kilka istotnych różnic.

W coachingu:

 • Częścią pracy i obowiązków menedżerów jest szkolenie wszystkich swoich pracowników.
 • Coaching odbywa się w ramach formalnej relacji menedżer-pracownik i opiera się wyłącznie na rozwoju zawodowym w danej pracy.
 • Pracownicy są szkoleni, by wykonywać zadania jak najlepiej, zgodnie ze swoimi umiejętnościami.
 • Relacja jest zazwyczaj inicjowana i prowadzona przez osobę zarządzającą i kończy się w chwili zmiany pracy.

W mentoringu:

 • Współpraca odbywa się poza relacją menedżer-pracownik, za wzajemną zgodą mentora i podopiecznego.
 • Pomoc w rozwoju zawodowym może wykraczać poza obszar aktualnej pracy podopiecznego.
 • Relacja jest osobista - mentor zapewnia wsparcie zarówno zawodowe, jak i osobiste.
 • Relacja formalnie może trwać przez określony czas, po czym osoby mogą kontynuować nieformalną relację mentorską, również poza pracą.

Najpopularniejsze rodzaje mentoringu, to:


Mentoring w biznesie

Mentor zostaje przydzielony nowemu pracownikowi, aby pomóc mu zorientować się w dziale i jego procedurach, zasadach, personelu, źródłach pomocy i informacji, lokalizacji kluczowych urządzeń - i pomóc zaaklimatyzować w nowym miejscu. Mentor skupia swoją uwagę na rozwijaniu kompetencji szkolonego pracownika, koncentrując się na jego karierze. Pozwala to na dopasowanie poziomu trudności delegowanych zadań i zachowanie porządku w firmie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.


Zobacz nasze szkolenia HR.

Mentoring rówieśniczy

W miarę postępów koledzy mogą wspierać się w konkretnych obszarach (takich jak uczenie się nowych umiejętności, zdobywanie wiedzy, zarządzanie projektem) lub w celu uzyskania ogólnego wsparcia.

Mentorzy rówieśnicy powinni wzajemnie rozliczać się ze swoich planów działania i pomagać sobie nawzajem w osiąganiu swoich celów.

Mentoring rozwojowy

Badania wykazały, że nawet najbardziej skuteczni ludzie mogą mieć swoich mentorów w różnych dziedzinach życia zawodowego i osobistego. Potrzeby mentorskie ewoluują zgodnie ze zwiększoną odpowiedzialnością – nowymi obowiązkami, rolami, awansem.

Mentoring rozwojowy polega na współdziałaniu między dwiema (lub więcej) osobami, aby generować rozwiązania, strategie i plany działania, tym samym by osiągnąć sukces. Zapewnia poszczególnym osobom wzorce do naśladowania i może być źródłem informacji o możliwościach kariery i szkoleń (wewnętrznych i zewnętrznych).

Doświadczony mentor pomaga rozwinąć mocne strony i potencjał oraz zidentyfikować zmieniające się potrzeby, wartości i aspiracje. Współpracuje z podopiecznym, aby zaplanować rozwój zawodowy i kolejne etapy kariery.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia online

Funkcje mentora:

 • Jest obiektywnym słuchaczem
 • Stwarza cenną przestrzeń i czas, by "stanąć w miejscu" i ocenić swoje położenie, w jakim kierunku się zmierza i jak osiągnąć wyznaczony cel
 • Przedstawia swój punkt widzenia, porady i informacje w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę
 • Pomaga w osiągnięciu zmian i celów, które poprawią życie zawodowe i osobiste podopiecznego
 • Przekonuje, by wyjść ze swojej strefy komfortu.

Co sprawia, że ktoś jest dobrym mentorem?

 • Jest wiarygodny, uczciwy i godny zaufania.
 • Potrafi aktywnie słuchać - nie przerywając, zbierając ważne informacje od podopiecznego i potrafiąc odzwierciedlić istotne kwestie.
 • Chce pomóc innym odnieść sukces - nawet jeśli mogą go później prześcignąć w osiągnięciach.
 • Jest empatyczny, minimalizuje założenia i uprzedzenia.
 • Jest w stanie wysłuchać kogoś z wyczuciem i zaangażowaniem, aby pomóc w określeniu własnych problemów.
 • Przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie w zachęcający i życzliwy sposób.

Rola mentora

W 2004 r. David Clutterbuck, naukowiec, który studiował relacje mentorskie, utworzył akronim do tego, czym zajmują się mentorzy:

 • Manage the relationship - Zarządzaj relacją
 • Encourage - Zachęcaj
 • Nurture - Wychowuj
 • Teach - Ucz
 • Offer mutual respect – Oferuj wzajemny szacunek
 • Respond to the learner's needs - Odpowiadaj na potrzeby uczącego się

Początkowo mentor bierze odpowiedzialność za rozwijanie, budowanie relacji i zapewnienie, że klimat spotkań sprzyja podopiecznemu. Wraz z upływem czasu i rozwojem relacji podopieczny może wziąć na siebie większą odpowiedzialność, zwłaszcza za to, co jest omawiane. W trakcie relacji mentorskiej mentor może pełnić kilka poniższych ról, w zależności od potrzeb i wymagań uczącego się, są to np.:

Konsultant ds. uczenia się

Mentor pomaga uczniowi w określeniu własnych celów lub stylu uczenia się, pomaga zastanowić się nad doświadczeniem i wyciągnąć z tego wnioski. Może dostarczyć uczniom teoretyczne modele wspierające ich uczenie się, takie jak test Myers-Briggs (służący do określenia typu osobowości) i drabina wnioskowania.

Terapeuta

Mentor może wykorzystywać umiejętności doradcze, np. aktywne słuchanie, odzwierciedlanie i wyjaśnianie, aby pomóc podopiecznemu dojść do własnych przemyśleń. Mentor może również przyjąć rolę doradcy, jeśli uczeń zmaga się z wewnętrzną blokadą myślenia.

Doradca, źródło informacji

Ta rola jest częsta, gdy w organizacji jest ktoś nowy. Mentor pomaga takiej osobie w szybkim zrozumieniu nowych rzeczy i w kontynuowaniu kariery. W takim przypadku staje się on cennym źródłem informacji, może również dzielić się swoim doświadczeniem, aby pomóc zrozumieć konkretną sytuację w pracy.

Wzór do naśladowania

Co ciekawe, ta rola wymaga od mentora najmniejszego wysiłku, ponieważ zazwyczaj chodzi o to, jak zachowuje się on naturalnie. Podopieczny będzie zatem uczyć się, obserwując zachowanie mentora, zarówno w relacji mentorskiej, jak i poza nią.

Krytyczny przyjaciel

Rola krytycznego przyjaciela jest jedną z najważniejszych, choć najtrudniejszych mentorskich ról, które można skutecznie wykorzystać. Wymaga od mentora słuchania, zachęcania, odzwierciedlania i kwestionowania założeń oraz, w razie potrzeby, wyrażania krytycznych opinii na temat omawianych pomysłów lub planów, a także konstruktywnej informacji zwrotnej. Ważna jest tutaj wysoka inteligencja emocjonalna i świadomość uczuć.

Korzyści z mentoringu

Relacje mentorskie mogą przynieść ogromne profity obu stronom. Dla osoby uczącej się jest to oczywiście okazja do poszerzenia swojej wiedzy i skorzystania z czyjegoś doświadczenia w konkretnym temacie lub ze wsparcia w procesie uczenia się.

Nauka i rozwój często mogą zostać zepchnięte na sam dół zaplanowanych zadań, zwłaszcza gdy jesteśmy bardzo zajęci, jednak relacja mentorska ponownie przenosi je wyżej, także ze względu na konieczność przygotowania się i uczestnictwa w sesji mentorskiej.

Dla mentora korzyści mogą być bardziej subtelne. Przyjemnie jest, gdy robi się coś wartościowego i wspiera drugą osobę. Relacje mentorskie mogą być również dobrą okazją do pracy nad stylem przywództwa, w szczególności coachingiem lub innymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

Podsumowanie

Relacje mentorskie nie są dla wszystkich i mogą nie być odpowiednie na danym etapie rozwoju i kariery. Jednak dobre i produktywne relacje mentorskie z właściwą osobą przyniosą ogromne korzyści obu stronom, dlatego warto poświęcić czas na znalezienie odpowiedniego mentora w celu własnego rozwoju, zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Kapitał ludzki to dziś najważniejsza przewaga konkurencyjna i najczęstsza bariera rozwoju organizacji. Działy HR coraz więcej wysiłków kierują na pozyskanie i utrzymanie wartościowych pracowników. Efekty tych działań to w skrócie tzw. doświadczenie pracownika / employee expirience. Zapraszamy to lektury Raportu HR 2019 poświęconemu temu zjawisku.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.