Mentoring

Mentoring to rodzaj relacji partnerskiej, w której jedna osoba dzieli się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, aby pomóc drugiej w rozwoju osobistym i zawodowym.

zdjęcie - Mentoring

 

Mentoring

 

Mentoring - wstęp

Może być umową krótkoterminową, dopóki początkowy cel nie zostanie zrealizowany lub trwać wiele lat. Mentorzy powinni być łatwo dostępni i przygotowani do oferowania pomocy w razie potrzeby - w ustalonych granicach. Mentoring to coś więcej niż "udzielanie porad" lub przekazywanie doświadczeń w danym obszarze lub sytuacji.

Chodzi o motywowanie i nakierowanie drugiej osoby na identyfikowanie własnych problemów i celów oraz pomaganie w znalezieniu sposobów rozwiązania lub dotarcia do nich - nie poprzez robienie tego za nich lub oczekiwanie, że zrobią to po naszej myśli, ale poprzez zrozumienie i poszanowanie różnych sposobów pracy.

Termin "mentoring" jest interpretowany na różne sposoby i często używany zamiennie z "coachingiem". W przeciwieństwie do relacji zarządzania, relacje mentorskie zwykle po obu stronach są dobrowolne, chociaż możliwe jest, aby menedżer był także mentorem dla osób, którymi zarządza.

2020-02-06
06 lutego 2020
2020-02-07
- 07 lutego 2020
Warszawa
Warszawa
 Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości
Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni i dostrzegarza wyzwania zanim zobaczą je inni

Oba również mogą dotyczyć dzielenia się konkretną wiedzą i doświadczeniem, których potrzebuje zainteresowany, a także wsparciem w indywidualnym rozwoju. Te dwa procesy mogą się odbyć na tej samej sesji, jednak choć są powiązane, jest między nimi kilka istotnych różnic.

W coachingu:

 • Częścią pracy i obowiązków menedżerów jest szkolenie wszystkich swoich pracowników.
 • Coaching odbywa się w ramach formalnej relacji menedżer-pracownik i opiera się wyłącznie na rozwoju zawodowym w danej pracy.
 • Pracownicy są szkoleni, by wykonywać zadania jak najlepiej, zgodnie ze swoimi umiejętnościami.
 • Relacja jest zazwyczaj inicjowana i prowadzona przez osobę zarządzającą i kończy się w chwili zmiany pracy.

W mentoringu:

 • Współpraca odbywa się poza relacją menedżer-pracownik, za wzajemną zgodą mentora i podopiecznego.
 • Pomoc w rozwoju zawodowym może wykraczać poza obszar aktualnej pracy podopiecznego.
 • Relacja jest osobista - mentor zapewnia wsparcie zarówno zawodowe, jak i osobiste.
 • Relacja formalnie może trwać przez określony czas, po czym osoby mogą kontynuować nieformalną relację mentorską, również poza pracą.

Najpopularniejsze rodzaje mentoringu, to:


Mentoring w biznesie

Mentor zostaje przydzielony nowemu pracownikowi, aby pomóc mu zorientować się w dziale i jego procedurach, zasadach, personelu, źródłach pomocy i informacji, lokalizacji kluczowych urządzeń - i pomóc zaaklimatyzować w nowym miejscu. Mentor skupia swoją uwagę na rozwijaniu kompetencji szkolonego pracownika, koncentrując się na jego karierze. Pozwala to na dopasowanie poziomu trudności delegowanych zadań i zachowanie porządku w firmie.

2020-03-03
03 marca 2020
2020-03-04
- 04 marca 2020
Warszawa
Warszawa
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem

Mentoring rówieśniczy

W miarę postępów koledzy mogą wspierać się w konkretnych obszarach (takich jak uczenie się nowych umiejętności, zdobywanie wiedzy, zarządzanie projektem) lub w celu uzyskania ogólnego wsparcia.

Mentorzy rówieśnicy powinni wzajemnie rozliczać się ze swoich planów działania i pomagać sobie nawzajem w osiąganiu swoich celów.

Mentoring rozwojowy

Badania wykazały, że nawet najbardziej skuteczni ludzie mogą mieć swoich mentorów w różnych dziedzinach życia zawodowego i osobistego. Potrzeby mentorskie ewoluują zgodnie ze zwiększoną odpowiedzialnością – nowymi obowiązkami, rolami, awansem.

Mentoring rozwojowy polega na współdziałaniu między dwiema (lub więcej) osobami, aby generować rozwiązania, strategie i plany działania, tym samym by osiągnąć sukces. Zapewnia poszczególnym osobom wzorce do naśladowania i może być źródłem informacji o możliwościach kariery i szkoleń (wewnętrznych i zewnętrznych).

Doświadczony mentor pomaga rozwinąć mocne strony i potencjał oraz zidentyfikować zmieniające się potrzeby, wartości i aspiracje. Współpracuje z podopiecznym, aby zaplanować rozwój zawodowy i kolejne etapy kariery.

Gamma – firma szkoleniowa roku.

Jak coaching wyzwala ludzki potencjał? Jak zostać liderem transformacyjnym? Jak sprawnie i skutecznie zarządzać zmianą? Co to jest flow i jak przejść od apatii do pasji? Zapraszamy na nasze szkolenia.

Zapoznaj się z nimi.

Funkcje mentora:

 • Jest obiektywnym słuchaczem
 • Stwarza cenną przestrzeń i czas, by "stanąć w miejscu" i ocenić swoje położenie, w jakim kierunku się zmierza i jak osiągnąć wyznaczony cel
 • Przedstawia swój punkt widzenia, porady i informacje w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę
 • Pomaga w osiągnięciu zmian i celów, które poprawią życie zawodowe i osobiste podopiecznego
 • Przekonuje, by wyjść ze swojej strefy komfortu.

Co sprawia, że ktoś jest dobrym mentorem?

 • Jest wiarygodny, uczciwy i godny zaufania.
 • Potrafi aktywnie słuchać - nie przerywając, zbierając ważne informacje od podopiecznego i potrafiąc odzwierciedlić istotne kwestie.
 • Chce pomóc innym odnieść sukces - nawet jeśli mogą go później prześcignąć w osiągnięciach.
 • Jest empatyczny, minimalizuje założenia i uprzedzenia.
 • Jest w stanie wysłuchać kogoś z wyczuciem i zaangażowaniem, aby pomóc w określeniu własnych problemów.
 • Przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie w zachęcający i życzliwy sposób.

Rola mentora

W 2004 r. David Clutterbuck, naukowiec, który studiował relacje mentorskie, utworzył akronim do tego, czym zajmują się mentorzy:

 • Manage the relationship - Zarządzaj relacją
 • Encourage - Zachęcaj
 • Nurture - Wychowuj
 • Teach - Ucz
 • Offer mutual respect – Oferuj wzajemny szacunek
 • Respond to the learner's needs - Odpowiadaj na potrzeby uczącego się

Początkowo mentor bierze odpowiedzialność za rozwijanie, budowanie relacji i zapewnienie, że klimat spotkań sprzyja podopiecznemu. Wraz z upływem czasu i rozwojem relacji podopieczny może wziąć na siebie większą odpowiedzialność, zwłaszcza za to, co jest omawiane. W trakcie relacji mentorskiej mentor może pełnić kilka poniższych ról, w zależności od potrzeb i wymagań uczącego się, są to np.:

Konsultant ds. uczenia się

Mentor pomaga uczniowi w określeniu własnych celów lub stylu uczenia się, pomaga zastanowić się nad doświadczeniem i wyciągnąć z tego wnioski. Może dostarczyć uczniom teoretyczne modele wspierające ich uczenie się, takie jak test Myers-Briggs (służący do określenia typu osobowości) i drabina wnioskowania.

Terapeuta

Mentor może wykorzystywać umiejętności doradcze, np. aktywne słuchanie, odzwierciedlanie i wyjaśnianie, aby pomóc podopiecznemu dojść do własnych przemyśleń. Mentor może również przyjąć rolę doradcy, jeśli uczeń zmaga się z wewnętrzną blokadą myślenia.

Doradca, źródło informacji

Ta rola jest częsta, gdy w organizacji jest ktoś nowy. Mentor pomaga takiej osobie w szybkim zrozumieniu nowych rzeczy i w kontynuowaniu kariery. W takim przypadku staje się on cennym źródłem informacji, może również dzielić się swoim doświadczeniem, aby pomóc zrozumieć konkretną sytuację w pracy.

Wzór do naśladowania

Co ciekawe, ta rola wymaga od mentora najmniejszego wysiłku, ponieważ zazwyczaj chodzi o to, jak zachowuje się on naturalnie. Podopieczny będzie zatem uczyć się, obserwując zachowanie mentora, zarówno w relacji mentorskiej, jak i poza nią.

Krytyczny przyjaciel

Rola krytycznego przyjaciela jest jedną z najważniejszych, choć najtrudniejszych mentorskich ról, które można skutecznie wykorzystać. Wymaga od mentora słuchania, zachęcania, odzwierciedlania i kwestionowania założeń oraz, w razie potrzeby, wyrażania krytycznych opinii na temat omawianych pomysłów lub planów, a także konstruktywnej informacji zwrotnej. Ważna jest tutaj wysoka inteligencja emocjonalna i świadomość uczuć.

Korzyści z mentoringu

Relacje mentorskie mogą przynieść ogromne profity obu stronom. Dla osoby uczącej się jest to oczywiście okazja do poszerzenia swojej wiedzy i skorzystania z czyjegoś doświadczenia w konkretnym temacie lub ze wsparcia w procesie uczenia się.

Nauka i rozwój często mogą zostać zepchnięte na sam dół zaplanowanych zadań, zwłaszcza gdy jesteśmy bardzo zajęci, jednak relacja mentorska ponownie przenosi je wyżej, także ze względu na konieczność przygotowania się i uczestnictwa w sesji mentorskiej.

Dla mentora korzyści mogą być bardziej subtelne. Przyjemnie jest, gdy robi się coś wartościowego i wspiera drugą osobę. Relacje mentorskie mogą być również dobrą okazją do pracy nad stylem przywództwa, w szczególności coachingiem lub innymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

Podsumowanie

Relacje mentorskie nie są dla wszystkich i mogą nie być odpowiednie na danym etapie rozwoju i kariery. Jednak dobre i produktywne relacje mentorskie z właściwą osobą przyniosą ogromne korzyści obu stronom, dlatego warto poświęcić czas na znalezienie odpowiedniego mentora w celu własnego rozwoju, zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Już niedługo:
Akademia Excellent Manager Program (5 dni)
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 3.0
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.
Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?
Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.
Kapitał ludzki to dziś najważniejsza przewaga konkurencyjna i najczęstsza bariera rozwoju organizacji. Działy HR coraz więcej wysiłków kierują na pozyskanie i utrzymanie wartościowych pracowników. Efekty tych działań to w skrócie tzw. doświadczenie pracownika / employee expirience. Zapraszamy to lektury Raportu HR 2019 poświęconemu temu zjawisku.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Mentoring

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
20 lutego 2020 -21 lutego 2020 Warszawa
Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez...
 Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości
6 lutego 2020 - 7 lutego 2020 Warszawa
Zamiast popychać ludzi do pracy, trzeba umieć ich pociągać. Szkolenie z przywództwa transformacyjnego uczy menedżerów jak stać się pociągającymi...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
FBLn
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.