Pracownicy nie radzą sobie w sytuacjach stresowych

Pracownicy w sytuacjach napięcie reagują agresją, płaczem lub bezradnością i brakiem umiejętności skupienia się na realizacji zadania. Działają chaotycznie...

24 czerwca 2018
zdjęcie - Pracownicy nie radzą sobie w sytuacjach stresowych

Opis problemu:

Pracownicy w sytuacjach napięcie reagują agresją, płaczem lub bezradnością i brakiem umiejętności skupienia się na realizacji zadania. Działają chaotycznie, bez adekwatnego planu, nie wiedzą za co się zabrać jako pierwsze. Menedżerowie naciskają na pracowników potęgując jeszcze ich napięcie swoim zachowaniem. Powtarzają ludziom, żeby nie oczekiwali w biznesie stabilizacji oraz świętego spokoju. Pracownicy frustrują się i reagują emocjonalnie na każdą nawet mało stresującą sytuację. Menedżerowie i ich podwładni są zdemotywowani, wchodzą w liczne konflikty i kłótnie z błahych powodów. Przełożeni odnotowują w swoich zespołach duży spadek efektywności.

Najczęstsze przyczyny problemu:

Głównym problemem jest zwykle brak świadomości menedżerów i ich podwładnych, jak ważna jest profilaktyka walki ze stresem oraz odpowiednie planowanie i organizowanie pracy (tzw. zarządzanie sobą w czasie). Ponadto pracownicy nie mają ukształtowanej tzw. postawy asertywnej , co oznacza, iż nie są w stanie mówić w porę o swoich negatywnych emocjach oraz w spokojny i rzeczowy sposób stawiać granic. Powoduje to co raz większą frustrację i silne reakcje, w sytuacjach nagromadzenia się stresu.
Do najczęstszych problemów zarówno u menedżerów, jak i członków ich zespołów należy brak znajomości mechanizmów powstawania stresu, a co się z tym wiąże nieumiejętne zarządzanie emocjami. Nie wiedzą jakie techniki byłyby odpowiednie do przerwania błędnego koła stresu, a także jakie metody wykorzystywać, aby zabezpieczyć się przed stresem długotrwałym. A przede wszystkim jak działać, gdy już zaistnieje trudna sytuacja i pojawi się stan napięcia. Przyczyną problemów jest też często brak umiejętności organizowania czasu pracy i stosowania skutecznych technik asertywności.


Rozwiązanie – proces:

1. Diagnoza przyczyn występowania problemów z radzeniem sobie przez pracowników w sytuacjach stresowych.

Sposób diagnozy jest zależny od wielkości zaobserwowanego problemu oraz specyfiki funkcjonowania organizacji. Badanie może dotyczyć poszczególnych jednostek (np.: anonimowa ankieta wśród pracowników działu, w którym występuje problem z radzeniem sobie w sytuacjach stresowych) lub być kompleksowym audytem organizacyjnym (np.: analiza sytuacji organizacji i jej strategii oraz działań związanych z profilaktyką walki ze stresem, badanie opinii pracowniczych).

2. Stworzenie lub dostosowanie narzędzi pozwalających na dokonanie pogłębionej diagnozy sytuacji.

Np.:

  • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
    Kwestionariusz CISS to sprawdzone narzędzie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań charakterystycznych dla reakcji pracowników w sytuacjach stresowych. Wyniki pokazują styl pracownika radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki narzędziu możemy wyróżnić trzy style: skoncentrowany na zadaniu, skoncentrowany na emocjach i skoncentrowany na unikaniu. Ponadto ten ostatni może przyjmować dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze i poszukiwanie kontaktów towarzyskich.
  • Ocena 360 stopni
    Nazwa tej metody diagnozy pochodzi od sposobu jej zastosowania, tj. zbierania informacji, jak funkcjonuje w organizacji dany pracownik według osób z bliższego i dalszego otoczenia. W praktyce to osoby z różnych szczebli organizacji (współpracownicy, podwładni, przełożeni, klienci wewnętrzni). Wszyscy respondenci (w tym również osoba badana) oceniają danego pracownika pod względem kluczowych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Na podstawie zebranych informacji powstają raporty indywidualne i/lub zbiorcze, a także organizowane są sesje informacji zwrotnej. Ocena 360º wskazuje mocne strony pracownika oraz jego obszary do rozwoju.

 

3. Dobór najefektywniejszych działań zaradczych umożliwiających pracownikom szybkie radzenie sobie w sytuacjach stresu, a także wprowadzenie profilaktyki walki ze stresem.

Rozwiązania proponowane przez Gammę są „szyte na miarę” w oparciu o etapy diagnozy. Nasi konsultanci i trenerzy zawsze biorą pod uwagę specyficzną sytuację oraz charakterystykę organizacji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Chcesz rozwijać swoje umiejętności? Szukasz dobrych szkoleń menedżerskich, sprzedażowych czy rozwoju osobistego? Zobacz:

Gamma - najlepsza firma szkoleniowa roku.

Przykładowe działania zaradcze w tym obszarze:

Szkolenia dla kadry menedżerskiej – przykład 1:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji menedżerów w zakresie planowania i organizowania pracy własnej, jak również zespołu oraz wspierania pracowników w walce ze stresem. W ramach szkolenia menedżerowie nauczą się korzystać z narzędzi zarządzania czasem, poznają mechanizmy powstawania stresu i nauczą się jak mu przeciwdziałać. Integralną częścią szkolenia będzie intensywne ćwiczenie rozmów coachingowych z pracownikami, aby wesprzeć ich w trudnych sytuacjach i pomóc wypracować zindywidualizowane metody walki ze stresem.

Szkolenia dla pracowników:

Asertywna komunikacja i radzenie sobie ze stresem - Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest zbudowanie u uczestników postawy asertywnej, jak również rozwój umiejętności zarządzania stresem. Podczas szkolenia uczestnicy z poznają praktyczne techniki, które będą mogli dobrać na podstawie autodiagnozy na skalach asertywności oraz radzenia sobie ze stresem. Docelowo uczestnicy szkolenia nauczą się postępować w sposób, który pozwala na budowanie długotrwałych i uczciwych relacji zawodowych, a przede wszystkim zapobiega tworzeniu się napięć i wspiera efektywne funkcjonowanie w trudnych sytuacjach.

Wprowadzenie aspektu wskaźnika oceny okresowej menedżerów „zapobieganie sytuacjom stresowym”:
zupełnienie przez konsultantów Gammy oceny okresowej w organizacji o aspekt/ wskaźniki związane z przeciwdziałaniem sytuacjom stresowym w zespole. Takie rozwiązanie pozwala wprost egzekwować od menedżerów każdego szczebla zachowania wspierające rozwój kompetencji pracowników takich jak: asertywność, zarządzanie stresem oraz planowanie i organizacja pracy własnej.

Program profilaktyki walki ze stresem:

Nasi konsultanci przygotowują we współpracy z działem HR program profilaktyki walki ze stresem obejmujący szereg działań ogólnoorganizacyjnych dopasowanych do potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Działania te mają na celu uświadomienie menedżerom i ich podwładnym, jak ważne jest zapobieganie powstawaniu stresu negatywnego i poznanie technik łagodzenia napięcia w trudnych sytuacjach.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak zachować life work balance? Jak nie bać się zmian? Jak opanować paraliżujący stres w życiu prywatnym i zawodowym? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Jak zachować równowagę w emocjach? Zapoznaj się z naszymi szkoleniami interpersonalnymi:szkolenie asertywność, stres szkolenie, zarządzanie czasem szkolenie.

Zapoznaj się z naszym działem szkoleń sprzedażowych.

Moduł „zarządzanie stresem” jako element szkolenia wdrożeniowego

Konsultanci i trenerzy Gammy na podstawie dwuetapowej diagnozy przygotowują moduł szkoleniowy dotyczący sposobów zapobiegania sytuacjom stresowym, jak również radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i włączają go jako integralną część szkolenia wdrożeniowego. Zespół Gammy może stworzyć cały warsztat dla nowych pracowników, jeśli Klient do tej pory nie realizował tego typu działań.

Nasza firma szkoleniowa została po raz kolejny najlepszą firmą szkoleniową wg. rankingu Gazety Finansowej. Zobacz szkolenie otwarte i szkolenie zamknięte związane z tematem stresu, rozwoju pracowników i kadry menadżerskiej.

https://www.projektgamma.pl/uploads/images/wyzwania/infografika//wyzwania4.jpg

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Zarządzanie grupą pracowników, gdzie kłótnie i niedopowiedzenia występują na porządku dziennym to zupełna norma. To tak jak w przypadku dysfunkcyjnej rodziny, a może nawet gorzej, ponieważ to właśnie z naszą dysfunkcyjną „rodziną” w pracy spędzamy większość naszego czasu – co najmniej 40 godzin tygodniowo.

„Dlaczego” Simona Sineka ma na celu pobudzać ludzi do robienia tego, co ich inspiruje, aby wszyscy razem mogli zmieniać świat. Sinek mówi, pisze, uczy, doradza i tworzy produkty, aby rozpowszechnić ten przekaz.

W powieści „Man’s Search for Meaning (Człowiek szukający sensu)”, Viktor Frankl wspomina iż osoby które najlepiej zarządzały swoim życiem w obozie, potrafiły też w idealny sposób kontrolować swoje zachowanie i uczucia.  Frankl wiedział że nawet w najgorszych możliwych warunkach, człowiek może przetrwać jeśli jest odporny psychicznie i posiada odpowiednie nastawienie.

Sfera zawodowa jest obszarem niezwykle konfliktogennym. To miejsce, gdzie ścierają się interesy i osobiste ambicje, a rywalizacja jest codziennością. A wszystko to rodzi poważne tarcia i antagonizmy. Konflikty w pracy mogą powstawać w wielu konfiguracjach. I może być w nie zamieszane wiele osób.

Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.