Przywództwo a zarządzanie

Wiele osób zastanawia się jakie istnieją cechy odróżniające przywództwo od  zarządzania. Czy oba słowa mogą się wzajemnie wykluczać? Czy profesjonaliści mają cechy obu, a może też uczą się jednego z nich albo drugiego przez dłuższy czas? Owe pytania to tylko wierzchołek góry lodowej, na temat różnic między tymi zachowaniami.

19 sierpnia 2019
zdjęcie - Przywództwo a zarządzanie


Czym się różni przywództwo od zarządzania?


Czym jest przywództwo? Czym jest zarządzanie?

Słowa przywódca i zarządca są  jednymi z wielu najczęściej używanych słów w świecie biznesu i przedsiębiorczości. Niektórzy ludzie używają ich zamiennie, inni uważają jednak że pojęcia te zdecydowanie się od siebie różnią.

Praca zarządcy

Zarządca jest członkiem organizacji, odpowiedzialnym za realizację czterech ważnych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania. Jednak czy wszyscy zarządcy są liderami?

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń menadżerskich. Dowiedz się jak zarządzać pokoleniem Y, jak być autorytetem dla pracowników, jak delegować i motywować zespół, jak prawidłowo przekazywać swoje doświadczenie, jak zarządzać w oparciu o metodologię MBTI. Zobacz szkolenia: szkolenie zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami szkolenie, zarządzanie projektami.

Odpowiadając na to pytanie - większość zarządców często jest również liderami, jednakże tylko jeżeli odpowiednio wykonują obowiązki kierownicze w zakresie zarządzania, które obejmują – komunikację, motywację, dostarczanie inspiracji, dawanie wszelakich wskazówek oraz zachęcanie pracowników do bycia bardziej robotnymi.

Niestety nie wszyscy zarządcy są jednak przywódcami. Niektórzy z nich nie mają cech przywódczych, a pracownicy wykonują ich polecenia tylko dla tego iż są do tego zobowiązani – niekoniecznie dlatego, że chcą lub są zainspirowani przez swojego kierownika.

Obowiązki kierownicze zarządcy są zwykle formalną częścią opisu stanowiska pracy; podwładni podążają za daną osobą przez jej tytuł zawodowy. Głównym celem zarządcy jest osiąganie celów organizacyjnych. Zazwyczaj nie biorą pod uwagę wielu innych kwestii.

Kierownicy podnoszą odpowiedzialność za swoje działania, a także za działania swoich pracowników. „Tytuł” takiej osoby składa się z autorytetu i przywileju promowania innych podwładnych, zatrudniania, zwalniania, dyscyplinowania lub nagradzania pracowników na podstawie ich wydajności i zachowania.

Praca przywódcy

Podstawowa różnica między zarządzaniem a przywództwem polega na tym, że liderzy niekoniecznie zajmują stanowiska kierownicze. Lider nie musi formalnie stanowić autorytet w organizacji.

W przeciwieństwie do zarządcy, przywódców popiera się za ich osobowość , zachowanie i przekonania. Lider osobiście inwestuje w zadania, projekty oraz wykazuje wysoki poziom pasji do pracy. Takie osoby bardzo interesują się sukcesem innych, umożliwiając im osiągnięcie celów w sposób dla nich satysfakcjonujący – niekoniecznie są to cele organizacyjne.

Lider nie zawsze ma formalną władzę nad swoimi adeptami. Tymczasowe stanowisko jest przyznawane przywódcy i może być uzależnione od jego zdolności do ciągłego inspirowania i motywowania innych pracowników.

Podwładni zarządcy są zobowiązani do przestrzegania jego rozkazów, jednak gdy chodzi o przywództwo - wypełnianie ich jest opcjonalne.

Bycie liderem działa na aspiracje i zaufanie wśród pracowników; ci którzy chcą podążać za swoim liderem, mogą w każdej chwili przestać. Podsumowując, liderzy to ludzie, którzy kwestionują status quo. Przywództwo jest zdolne do zmian. Jest wizjonerskie, zwinne, kreatywne i adaptacyjne.

Jakie cechy posiada zarządca?

  • Umiejętność kreowania idei – zarządcy opracowują strategiczną wizję i dzielą się nią ze swoim zespołem, którego zadaniem będzie ją zrealizować.
  • Umiejętność kierowania – zarządcy są odpowiedzialni za codzienne prace, jednocześnie przeglądając niezbędne zasoby i przewidując potrzebę wprowadzenia zmian po drodze.
  • Umiejętność zarządzania – zarządcy mają uprawnienia do ustanawiania zasad pracy, procesów, standardów i procedur operacyjnych.
  • Są skoncentrowani na ludziach – zarządcy są znani z opieki i zaspokajania potrzeb osób, za które są odpowiedzialni.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Jakie cechy posiada lider?

  • Wizje – lider wie, gdzie się znajduje, dokąd chce iść i zwykle angażuje zespół w wyznaczanie przyszłej ścieżki i kierunku
  • Uczciwość i nienaruszalność – liderzy mają swoich ludzi, którzy im wierzą i idą u ich boku, ścieżką wyznaczoną przez lidera
  • Inspiracja -przywódcy są zazwyczaj bardzo inspirującymi osobami, pomagają swojemu zespołowi zrozumieć własną role
  • Umiejętność porozumiewania się – liderzy zawsze informują swój zespół o tym, co się dzieje, zarówno w teraźniejszości, jak i przyszłości – oraz informują o wszelkich przeszkodach, które staną im na drodze
  • Wyzwania – przywódcy to ci, którzy kwestionują status quo; mają własny styl wykonywania swoich obowiązków i rozwiązywania problemów i zwykle są to ludzie, które myślą nieszablonowo

Kilka dodatkowych, ważnych różnic między byciem liderem a zarządcą

Bycie jednocześnie liderem i zarządcą nie jest czymś nierealnym. Trzeba jednak pamiętać, że bycie niesamowitym przywódcą niekoniecznie gwarantuje to, że taka osoba będzie również wyjątkowym zarządcą i odwrotnie. Jakie są zatem wyróżniające się różnice między tymi dwiema rolami?

Lider wymyśla lub wprowadza innowacje, a zarządca organizuje. Przywódca zespołu wymyśla nowe pomysły i rozpoczyna zmianę organizacji lub przejście do fazy myślenia przyszłościowego. Lider zawsze patrzy w przyszłość, opracowując nowe techniki i strategie dla organizacji.

Lider ma ogromną wiedzę o wszystkich aktualnych trendach, postępach i umiejętnościach – a także ma jasność celu i wizji.

Natomiast kierownik to ktoś, kto na ogół utrzymuje tylko to, co już ustalono. Zarządca musi obserwować wynik końcowy, kontrolując pracowników i przepływ pracy w organizacji oraz zapobiegając chaosowi.

Zarządca skupia się na kontroli, a lider koncentruje się na budzeniu zaufania

Lider to osoba, która popycha i aspiruje pracowników do robienia wszystkiego, co w ich mocy i wie, jak ustawić odpowiednie tempo pracy dla reszty członków organizacji lub firmy.

Z drugiej strony, zarządcy są zobowiązani, na podstawie opisu stanowiska, do ustanowienia kontroli nad pracownikami do dosłownego „zarządzania nimi”. Takie zachowanie z kolei, pomaga im rozwinąć ich umiejętności i wartości tak, aby wydobyć to, co jest w nich najlepsze.

Dlatego właśnie, zarządcy muszą dobrze rozumieć swoich podwładnych, tak aby skutecznie wykonywać swoją pracę.

Lider zadaje pytania „co” i „dlaczego”, podczas gdy kierownik bardziej skłania się do pytań „jak” i „kiedy”

Aby móc być w pełni sprawiedliwym i odpowiedzialnym w swojej roli lidera, niektórzy mogą kwestionować uprawnienia do wprowadzania zmian, a nawet mogą się spierać w temacie cofnięcia decyzji, jeżeli takowe mogą nie mieć na uwadze najlepiej pojętego interesu zespołu.

Dobre przywództwo wymaga dużej ilości dobrego osądu, szczególnie jeśli chodzi o zdolność do przeciwstawienia się kierownictwu wyższego szczebla w kwestiach budzących obawy, lub jeśli istnieje aspekt wymagający poprawy.

Jeśli firma przeżyje trudny okres, lider będzie tym, który wstanie i zacznie zadawać pytania: „Czego się z tego nauczyliśmy?”.

Jednak zarządcy nie są zobowiązani do oceny i analizy awarii. Opis pracy podkreśla zadawanie pytań „jak” i „kiedy”, co zwykle pomaga im upewnić się, że plany są właściwie wykonywane. Zwykle akceptują status quo dokładnie tak, jak jest i nie podejmują prób zmiany.

Liderzy mają tendencję do chwalenia sukcesu i kierowania ludźmi, podczas gdy zarządcy często szukają błędów. Malują obraz tego, co widzą jako możliwie dobre lub złe dla firmy i pracują, aby zainspirować i zaangażować swoich pracowników w przekształcenie tej wizji w rzeczywistość.

Zamiast postrzegać jednostki jako konkretny zestaw umiejętności, myślą poza tym co robią i aktywują takie osoby, by stać się częścią czegoś znacznie większego. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że dobrze działające zespoły mogą osiągnąć znacznie więcej pracując razem.

Menedżerowie lub zarządcy skupią się na ustalaniu, mierzeniu i osiąganiu celów poprzez kontrolowanie sytuacji, aby osiągnąć lub przekroczyć swoje cele.  Aby obie strony mogły zrozumieć, co muszą zrobić i osiągnąć doskonałość w tym zakresie, muszą zrozumieć istotę różnicy między nimi.

Jest to kwestia definicji - zrozumienia, jak różne są te role i jak mogą się one nakładać.


Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Zarządzanie grupą pracowników, gdzie kłótnie i niedopowiedzenia występują na porządku dziennym to zupełna norma. To tak jak w przypadku dysfunkcyjnej rodziny, a może nawet gorzej, ponieważ to właśnie z naszą dysfunkcyjną „rodziną” w pracy spędzamy większość naszego czasu – co najmniej 40 godzin tygodniowo.

„Dlaczego” Simona Sineka ma na celu pobudzać ludzi do robienia tego, co ich inspiruje, aby wszyscy razem mogli zmieniać świat. Sinek mówi, pisze, uczy, doradza i tworzy produkty, aby rozpowszechnić ten przekaz.

W powieści „Man’s Search for Meaning (Człowiek szukający sensu)”, Viktor Frankl wspomina iż osoby które najlepiej zarządzały swoim życiem w obozie, potrafiły też w idealny sposób kontrolować swoje zachowanie i uczucia.  Frankl wiedział że nawet w najgorszych możliwych warunkach, człowiek może przetrwać jeśli jest odporny psychicznie i posiada odpowiednie nastawienie.

Sfera zawodowa jest obszarem niezwykle konfliktogennym. To miejsce, gdzie ścierają się interesy i osobiste ambicje, a rywalizacja jest codziennością. A wszystko to rodzi poważne tarcia i antagonizmy. Konflikty w pracy mogą powstawać w wielu konfiguracjach. I może być w nie zamieszane wiele osób.

Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Innovation Labs (z języka angielskiego – Laboratoria Innowacji), stały się przez dążenie do wprowadzenia zmiany ogólnoustrojowej, filarem estrady społecznych innowacji. Laboratoria te, używane są przez administracje miast, organizacje pozarządowe, ośrodki analityczne i międzynarodowe korporacje, stając się tym samym domyślną bazą dla opartych na współpracach systemach innowacji. Mają one również wiele wykorzystań w różnych dziedzinach na całym świecie.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

W świecie biznesu kreowanie marki jest czymś bardzo popularnym, właściwie można się z tym spotkać każdego dnia. Jednakże w dzisiejszych czasach dane zjawisko staje się niezbędne i w codziennym życiu każdego człowieka.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.