Technika Quick Wins – Szybkie zwycięstwa

Quick wins to technika zarządzania polegająca na tym, że szybko wprowadza się w życie  szereg drobnych, nie wymagających wiele czasu i nakładu sił, rozwiązań. Suma tych rozwiązań powinna na końcu przynieść realizację nakreślonego wcześniej, kompleksowego planu zmian i ulepszeń.

23 października 2019
zdjęcie - Technika Quick Wins – Szybkie zwycięstwa


Technika Quick Wins – Szybkie zwycięstwa


Technika Quick Wins

Zdarza się, że firma, choć funkcjonuje dobrze, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Można powiedzieć, że silnik, choć pracuje, to nie na pełnych obrotach. Quick wins to wdrożenie w firmie szybkich, widocznych zmian, które przynoszą większe i mniejsze korzyści. Dotyczą kwestii i problemów, które zostały zdiagnozowane dzięki analizie funkcjonowania całej firmy lub w trakcie przygotowania rozbudowanego planu polepszenia pozycji firmy na rynku.

Istnieje oczywiście ryzyko, że zbyt dużo uwagi poświęci się na detale i zapomni się o głównym celu. Dlatego stosowanie quick wins jest najlepsze wtedy, kiedy nie traci się z oczy całości planu.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma – firma szkoleniowa roku.

Jak coaching wyzwala ludzki potencjał? Jak zostać liderem transformacyjnym? Jak sprawnie i skutecznie zarządzać zmianą? Co to jest flow i jak przejść od apatii do pasji? Zapraszamy na nasze szkolenia.

Zapoznaj się z całym działem szkoleń menadżerskich: szkolenie menadżerskie

Kto stosuje quick wins?

Taką metodę działania stosują osoby zarządzające w firmie. Mogą to być menadżerowie, kierownicy działów czy osoby samodzielnie sprawujące kontrolę nad określonymi obszarami w firmie. Po quick wins chętnie sięgają nowo zatrudnieni menadżerowie.

Mają świeże spojrzenie na problemy w firmie i niezbędny dystans, żeby opracować dobre rozwiązania. Poza tym, tą metodą pracy chcą zapewnić sobie ‘wejście smoka”, od razu zbudować swój autorytet wśród podwładnych i uznanie w oczach zarządu firmy.

Działania quick wins dotyczą m.in.

  • drobnych zmian usprawniających różnorakie zachodzące w firmie procesy
  • decyzji o zaprzestaniu działań, które były realizowane przez firmę od dawna, a które nie przynosiły dobrych rezultatów
  • rozpoczęcia lub zakończenie współpracy z podmiotem zewnętrznym
  • odpowiedzi na ruchy wykonane przez konkurencję lub pojawiające się zjawiska rynkowe.

Zasady stosowania quick wins

Quick wins – elementy większego planu
Działania oparte o quick wins powinny być wpisane w większe cele. Chcąc np. przeprowadzić duże zmiany w firmie warto je podzielić na mniejsze, prostsze do wykonania zadania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.

Proste problemy
Menadżer, który ma już nakreślony kompleksowy plan działania powinien rozpocząć jego wdrożenie od rzeczy najprostszych. Metoda quick wins zakłada, że rozwiązuje się proste problemy, uciążliwe i doskwierające wielu pracownikom, ale łatwe do zlikwidowania. Rzeczy trudniejsze, wymagające czasu i większego rozmachu zostawia się na później.

Minimalne ryzyko finansowe
Quick wins nie powinny wymagać żadnych ( lub zaledwie minimalnych) nakładów finansowych. Po pierwsze, uzyskanie zgody zwierzchników na wykorzystanie znacznych sum wymaga czasu i dużo formalności i trudno byłoby w takim wypadku mówić o szybkim działaniu. Po drugie quick wins opiera się na drobnych ulepszeniach, minimalnych korektach, a nie działaniach zakrojonych na szeroką skalę.

Jasny cel
Metodę quick wins warto stosować wtedy, kiedy cel działania jest jasny i klarowny. Za podjęciem decyzji o zastosowaniu quick wins musi stać…matematyka. Sukces quick wins powinien być wymierny, łatwo policzalny. Niejasne przesłanki i mgliste obietnice utrudniają zdecydowane działanie. Dlatego warto zadać sobie pytanie, co konkretnego osiągnie się wykonując takie, a nie inne ruchy.

Wewnętrzne przekonanie
Obok klarownie nakreślonego celu równie istotne jest wewnętrzne przekonanie, co do zastosowanych metod działania, a także wiara, że wykorzystanie quick wins rzeczywiście przyniesie pozytywne skutki dla firmy. Pewność siebie i przekonanie o słuszności podejmowanych kroków to niezbędny element quick wins.

Widoczne rezultaty
Działania oparte o metodę quick wins powinny przynieść widoczne rezultaty. Mimo, że wdrażane zmiany są często drobne, to ich rezultaty jednak powinny być namacalne. Zwykle zakłada się, że pozytywne zmiany powinny się pojawić w przeciągu 60-90 dni.

Zespół gotowy do działania
Menadżer zamierzający dokonać szybkiego, biznesowego ruchu musi być pewny, że jego zespół jest gotowy zaangażować się w to działanie. Jeśli otoczenie nie jest przygotowane na quick wins, a od jego pracy zależy powodzenie całej operacji, to może być trudno osiągnąć zamierzone cele.

Nieduże ryzyko
Quick wins nie powinny wiązać się z wielkim ryzykiem. Wdrażane zmiany nie mogą zagrozić pozycji firmy, jej stabilności finansowej czy zbudowanemu przez lata działalności wizerunkowi.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

Korzyści wynikające ze stosowania quick wins

Dobro firmy
Skutecznie zastosowana metoda quick wins ma podstawową zaletę – służy dobru firmy. I wszyscy, od pracowników średniego szczebla do menadżerów, powinni mieć to na uwadze. Quick wins ma służyć nie egoistycznym interesom jednostek, ale dobru całej firmy.

Usprawnienie pracy
Każda firma to dziesiątki procedur i formalności, często niepotrzebnych, ale wykonywanych z „automatu” od lat. Rezygnacja z nich, skrócenie bądź przetworzenie za pomocą metody quick wins sprawia, że firma będzie lepiej funkcjonowała.

Zbudowanie wiarygodności
Pracownik albo menadżer, który z sukcesem zastosuje metodę quick wins zaprezentuje się współpracownikom jako osoba energiczna, zdecydowana i kompetentna. Osoba zdolna do podejmowania skutecznych działań. Dlatego quick wins tak chętnie stosują menadżerowie świeżo przyjęci do pracy. W ten sposób od razu mogą zbudować swoją pozycję i autorytet. A wiadomo, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze.

Motywacja zespołu
Sukces quick wins potrafi nie tylko zbudować pozycję menadżera, ale również nakłonić jego podwładnych i współpracowników do intensywniejszej pracy. „Natchnieni” energią szefa podwładni odzyskują zapał i chęć do działania. Przykład płynie z góry.

Błędy, które można popełnić działać w myśl zasady quick wins

Zbyt wiele działań
Istnieje silna pokusa, żeby metodą quick wins objąć zbyt wiele działań. Czasami wydaje się, że można szybko rozwiązać wiele palących problemów. Następnie okazuje się, że część z nich jest trudniejsza niż się na pierwszy rzut oka wydawało. I zamiast pozytywnego rozwiązania następuje tylko spiętrzenie kłopotów. Menadżer, który postawi sobie zbyt wiele celów w zbyt krótki czasie i ich nie rozwiąże - może stracić reputację, a także pewność siebie. Warto skupić się na dwóch, trzech najbardziej pilnych problemach i starać się je szybko rozwiązać. Jeżeli to się uda, można przejść do kolejnych.

Sposób działania jest równie ważny jak sam problem
Stosując metodę quick wins warto pamiętać, że nie tylko sam cel się liczy ( tj. rozwiązanie problemu), ale również sposób w jaki się tego dokona. W przypadku nowo zatrudnionego menedżera szybkie rozwiązanie zastanego problemu nie będzie miało takie wartości, jeśli np. po drodze swoimi działaniami zrazi do siebie zespół, który mu podlega. Konflikt już „na dzień dobry” ze współpracownikami może uniemożliwić dalsze sprawne wykonywanie obowiązków.

Szacunek dla kultury organizacji
To bardzo ważny punkt zwłaszcza dla nowego pracownika na pokładzie firmy. Oczywiście inicjatywna, rzutkość, zdolność do szybkiego rozwiązywania problemów jest ceniona wszędzie. Ważne jednak, żeby mieściły się one w ramach kultury pracy wyznawanej przez daną firmą.

W obrębie kultury pracy mieszczą się takie rzeczy jak: styl ubierania się, stosunek do podwładnych, sposób obiegu informacji, prowadzenia rozmów czy współpracy między działami. Niektóre, szczycące się długoletnią historią, firmy mają bardzo rozbudowaną kulturę pracy i ściśle jej przestrzegają. Wprowadzanie swoich porządków, bez respektowania reguł obowiązującej kultury pracy może mieć negatywne reperkusje.

Podsumowanie

Technika quick wins może być zastosowana oczywiście nie tylko w biznesie. Również inne dziedziny życia chętnie się nią posiłkują. Wszędzie tam, gdzie ceni się lub jest wymagana metoda małych kroków w dochodzeniu do celu, tam strategia quick wins będzie użyteczna.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Szanowni Państwo!
Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.

Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.

Korzenie Six Sigma sięgają teorii matematycznej z XIX wieku, ale tak naprawdę do dzisiejszego świata biznesu przeniknęła w latach 80. dzięki staraniom inżyniera z Motoroli. To wtedy pewien dyrektor wykonawczy firmy Motorola Art Sundry skarżył się na brak stałej jakości produktów firmy. Inżynier pracujący w tej firmie, Bill Smith, w końcu odpowiedział na wezwanie, by konsekwentnie produkować produkty wysokiej jakości, i w 1986 roku opracował metodologię Six Sigma.

Wiele słychać o efektach zastosowania. Badania efektywności zespołów Agile potwierdzają wzrost wydajności o 200-400%. Badania efektywności projektów potwierdzają przewagę Agile nad podejściami tradycyjnymi.

Czas to pieniądz! To oklepane hasło doskonale oddaje realia współczesnego biznesu. Przyśpieszające z każdym rokiem tempo życia wpływa też na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Trzeba działać coraz szybciej, żeby utrzymać się na rynku, żeby nie dać wyprzedzić się konkurencji, żeby zdobyć klienta.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Wiele słychać o efektach zastosowania. Badania efektywności zespołów Agile potwierdzają wzrost wydajności o 200-400%. Badania efektywności projektów potwierdzają przewagę Agile nad podejściami tradycyjnymi.

Co motywuje pracownika do działania? Oczywiście, przede wszystkim pensja. Jednak Amerykanin Daniel H. Pink twierdzi, że to już nie wystarcza. System motywacyjny oparty wyłącznie na zasadzie nagrody i kary, nazywany przez Pinka motywacją 2.0 musi być wzmocniony motywacją 3.0 – motywacją wewnętrzną. Jak ją odnaleźć?

W dzisiejszym świecie, gdzie rządzą opinie i komentarze, feedback, obok  „lajków” i przyznawanych gwiazdek jest wszechobecny. Nie tylko w pracy, czy w relacjach osobistych. Konsumenci oceniający (pozytywnie lub negatywnie) w Internecie jakość sklepu, w którym dokonali zakupów, przekazują w ten sposób personelowi informację zwrotną.

Sfera zawodowa jest obszarem niezwykle konfliktogennym. To miejsce, gdzie ścierają się interesy i osobiste ambicje, a rywalizacja jest codziennością. A wszystko to rodzi poważne tarcia i antagonizmy. Konflikty w pracy mogą powstawać w wielu konfiguracjach. I może być w nie zamieszane wiele osób.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.